Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 


     


"Nema uzvišenijeg posla od odgoja mladeži."
Marija Krucifiksa Kozulić
 


Ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić
s pravom javnosti

Ravnateljica:
mr. sc. s. Anita Anđa Crnković


Pomerio 17
51 000 RIJEKA

Tel.: +385 51 325 920 (centrala)
Tel.: +385 51 325 942 (ravnateljica i tajništvo)
Dežurni mobitel (0-24 sata): 095 325 92 01
Faks +385 51 325 946
e-adresa: z.u.d.m.krucifikse.kozulic@ri.t-com.hr


     


 

 

Rijeka - Upisi u Dom u školskoj godini 2018./2019.
      
 

 

Temeljem članka 134. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 raspisuje se:

 

 

N A T J E Č A J

ZA  PRIJAM  UČENICA  U  ŽENSKOM  UČENIČKOM  DOMU

MARIJE  KRUCIFIKSE  KOZULIĆ S  PRAVOM JAVNOSTI

U ŠKOLSKOJ  GODINI 2018./2019.

 


Opširnije >>>

Prigodna proslava završetka nastavne 2017./2018. godine
     


  Prigodna proslava završetka nastavne 2017./2018. godine, tijekom koje su bile izrečene pedagoške mjere usmenih i pismenih Pohvala i Nagrada Odgojiteljskog vijeća, a obilježeni su i rođendani učenica rođenih u travnju, svibnju, lipnju, srpnju i kolovozu, održana je u našemu Domu u četvrtak 7. lipnja. Nakon ravnateljičinih pozdravnih riječi, obje odgojiteljice usmeno su pohvalile većinu učenica iz 1. i 2. odgojne skupine te svaku skupinu zasebno.

Opširnije >>>

Proslava mature u Domu 2018.
     


DOMU, S LJUBAVLJU
(oproštajne riječi jedne maturantice)
 
  Već smo mnogo puta dosad čuli da je svaki kraj početak nečeg novog, kada do tog kraja dođemo, u tom trenutku otvaramo vrata nečem drukčijem i nama nepoznatom. Na taj način započinjemo novo poglavlje u svojim životima.
  Jedna od najvećih prekretnica i raskrižja u ljudskom životu svakako su kraj srednjoškolskog obrazovanja, polaganje državne mature te odabir budućeg studija. Tijekom tog razdoblja „djeca“ postaju mladi ljudi. No prije svih tih briga, učenja i neumitnog ulaska u svijet odraslih, vremena je jako malo i treba ga iskoristiti. A mi smo to upravo i učinili u srijedu 16. svibnja, jer je tog dana bila održana proslava mature u našem Domu.

Opširnije >>>

Državna domijada u Rovinju
     


  U petak 6. travnja započela je naša trodnevna avantura – Državna domijada u Rovinju. Na put smo krenuli u jutarnjim satima, a putovali smo s našim prijateljima iz Doma učenika Sušak. Kada smo stigli u Rovinj, bili smo očarani ljepotom prirode, ali i apartmanima u kojima smo bili smješteni te, naravno, hranom. Tako je i ova, kao i sve dosadašnje domijade započela odlično. Uživali smo, družili se s učenicima iz ostalih regija, pjevali i zabavljali se.

Opširnije >>>

Osvojeno 1. mjesto u kategoriji ženskog šaha
na 43. regionalnoj domijadi iz područja sporta     


  Nakon dva mjeseca dugih priprema, treniranja te nekoliko natjecanja odnosno turnira, stigao je i taj petak 20. travnja, dan kada je šahovska ekipa našeg Doma u sastavu: Katarina Bogdanić (1. r. Gimnazije Andrije Mohorovičića) i Ada Okić (4. r. Medicinske škole u Rijeci), sudjelovala na svojoj prvoj (moja malenkost) i posljednjoj (Ada) regionalnoj domijadi, koju su ove godine zajedničkim snagama organizirali Dom željezničke tehničke škole Moravice i Učenički dom „Tomislav Hero“ iz Bakra.

Opširnije >>>

 
utorak, 17.07.2018. 09:58

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Tražite Gospodina
i njegovu snagu,

tražite svugda njegovo lice.
Ps 105