Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić


     


Riječka Majka
 
Glasilo za promicanje poznavanja i štovanja
službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
  
Izdavač: POSTULATURA ZA BEATIFIKACIJU SLUŽBENICE BOŽJE
MAJKE MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ
 
Glavna i odgovorna urednica: s. Dobroslava Mlakić, postulatorica
HR - 51 000 RIJEKA, Pomerio 17
Tel. +385 51 325 936; Faks: 051 325 926
Mobitel 098 951 46 85
e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić za Božić 2013. objavila je prvi broj glasila pod nazivom Riječka Majka s ciljem da upoznaje crkvenu i svjetovnu javnost s likom i djelom Službenice Božje. Majku Mariju Krucifiksu Kozulić za života su njezini sugrađani nazivali Majkom, a prigodom njezine preblažene smrti odjekivale su gradom Rijekom riječi: „Umrla je Majka Rijeke!“ „Umrla je svetica!“. Stoga naziv glasila Riječka Majka najcjelovitije govori i potvrđuje njezino zvanje i poslanje te njezinu veliku ljubav prema Bogu, siromašnima i bližnjima. Glasilo će izlaziti povremeno i izvješćivati svekoliku javnost o svim koracima u kanonskom Postupku za uzdignuće Službenice Božje na čast oltara.


Riječka Majka, Božić 2018.
     


 
  U ovome broju, uz  ostale  uobičajene  priloge, nastavljamo s prilogom o nastanku Družbe, a tu je i riječ o slavlju i  zahvali  Bogu  za našega  duhovnog velikana,  senjsko-modruškoga  biskupa  dr. Antuna Maurovića  koji  je odobrio  i  u  krilo Crkve  prihvatio našu Družbu  jer  je u nastanku nove redovničke zajednice na području svoje biskupije očito prepoznao milosni dar Duha Svetoga.
 Stoga nastavimo moliti za skoro proglašenje blaženom naše Riječke Majke, ali i da Bog pošalje nova duhovna zvanja u njezinu Družba kako bi se i nadalje pronosila njezina karizma, itekako aktualna i danas i za sva vremena, jer svima nam je znano u kakvim se izazovima i kušnjama nalazi obitelj.


Riječka Majka, srpanj 2018.
     


 

  
 S radošću i zahvalnošću Bogu i nebeskoj Majci Mariji, Uredništvo glasila Postulature službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić predaje vam u ruke deseti broj Riječke Majke  To nije puno, ali trudili smo se ponuditi čitateljima u našem gradu Rijeci i cijeloj domovini, a i šire, da što bolje upoznaju ovu veliku Riječanku, koja je silno ljubila Boga i iz te ljubavi rođena je ljubav prema čovjeku, a posebno prema siromašnoj i napuštenoj djeci.
  U  glasilu  je  objavljeno  više  izvještaja  i  članaka  o  molitvenim  pothvatima, predavanjima i slavljima koja se odražavaju u pojedinim samostanima, župama, školama i drugim ustanovama u spomen Riječke Majke  I crkveni i društveni tisak, radio i TV informirali su o njezinu životu i djelovanju, Družbi i radu Postulature koja vodi poslove za njezino proglašenje blaženom i svetom.


Riječka Majka, Božić 2017.
     


 
U uvodniku novoga broja Glasila urednica s. Dobroslava Mlakić piše o počecima Družbe sestara Presv. Srca Isusova. Tu je i tekst kojim se podsjeća na početke izgradnje nove zgrade Zavoda i kapele Presv. Srca Isusova čija je 110. obljetnica proslavljena u rujnu. Rubrika „Dani Majke Marije Krucifikse" sadrži više osvrta na obilježavanje 95. obljetnice preminuća Majke Krucifikse. Glasilo donosi i osvrte na druga događanja u rubrici „Majka sve više privlači". U tom vidu se Majka Krucifiksa stavlja kao primjer, jer „Hrvatska treba ljude poput nje". O životu i djelu Majke Krucifikse više se može saznati i u monografskom izdanju „Majka Marija Krucifiksa Kozulić u Risiki". Zanimljiv je i prilog koji ukazuje da je Riječka Majka uvrštena među „Značajne žene Rijeke i okolice 19. i 20. st.“. „Hvala ti, Majko Marijo, što si me pozvala“ pjesma je Barbare Brezac Benigar koju je napisala na temelju osobnog iskustva o Riječkoj Majci, a uglazbio ju je Vlaho Prohaska. Uz molitve koje vjernici upućuju Službenici Božjoj, na kraju glasila otisnuta je i zagovorna molitva.


Riječka Majka, srpanj 2017.
     


    
 
Rubrika „Mozaik jednoga života" donosi tekstove s početka utemeljenja Družbe i suradnji biskupa Mahnića s Majkom Krucifiksom Kozulić. „Dani Majke Marije Krucifikse" tijekom božićnih dana i početkom 2017. godine približili su vjernicima djelovanje Majke Krucifikse. Djeca i mladi posjetili su samostan u kojem je započela djelovanje Majka koja sve više privlači. Pjesmu „Majci Krucifiksi" napisala je s. Nikodema Stojak, a uglazbio je Oliver Knežević.
Glasilo donosi pregled posebnih priloga posvećenih Službenici Božjoj koje su postulatorica s. Dobroslava Mlakić i Helena Anušić pripremile za emisije Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.
Na kraju glasila je popis zajednica Družbe u kojima se svakog 29. u mjesecu obilježava Dan službenice Božje i moli za njezino što skorije proglašenje blaženom.


 
nedjelja, 13.06.2021. 15:51

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Kliči Bogu,
sva zemljo,
opjevaj slavu
imena njegova,
podaj mu
hvalu dostojnu.
Ps 66