Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Pastoral mladeži  

PRINT

 
«Sestre Presvetog Srca imaju posebno poslanje
za vjersko poučavanje mladih, jer je to svrha Družbe»
(Konstitucije, XVIII., 70).
 

  Zadaća sveukupnog pastoralnog rada, pa tako i pastorala mladeži, zahtijeva u isto vrijeme svjedočanstvo života, zauzetost, znanje i umijeće kako pomoći svakom članu Božjega naroda da prema primljenim Božjim darovima otkriva i razvija kršćanski poziv i tim putem korača u ispravnom odnosu s Bogom, sa samim sobom i s braćom.
  U pastoralni rad sestara s mladeži uključen je pastoral zvanja jer je to sastavni dio sveukupnog pastoralnog rada. Pastoral mladeži, odraslih, obitelji, posebna su područja pastorala, a pastoral zvanja mora biti prisutan u svim sektorima i neodvojiv je od pastorala mladeži. Pastoral zvanja je zauzetost za rast i širenje kraljevstva Božjega.
  Majka Marija Krucifiksa, utemeljiteljica Družbe, započela je svoje poslanje u Crkvi zauzimajući se za kršćanski odgoj djece i mladeži. «Svaka sestra Presvetog Srca Isusova bi se trebala posvetiti vjerskom poučavanju mladeži, šireći pobožnost Presvetog Srca Isusova», riječi su fra Arkanđela iz Camerina, kapucina, pod čijim je vodstvom Majka Krucifiksa osnovala Družbu. Snagom svoje karizme Sestre Presvetog Srca Isusova su pozvane obznanjivati ljubav Božjega Srca djeci i mladeži, zauzimajući se za njihov kršćanski odgoj.
  Počeci Družbe su označeni vjerskim odgojem djece i mladeži u svojim ustanovama, odnosno samostanima i zavodima. Institucionalnim načinom rada s djecom i mladeži, sestre su se bavile sve do iza Drugoga svjetskog rata.
  Majka Marija Krucifiksa i prve sestre su za života uz odgojno-obrazovni rad s djecom i mladeži redovito godišnje organizirale i trodnevne duhovne vježbe za djevojke Zavoda (Kronika, 1906., i dalje).
  Od 1977. godine do danas, uz redovitu katehizaciju na župama, sestre organiziraju duhovne vježbe i jednodnevne ili trodnevne duhovne susrete za djevojke u svojim samostanima i na župama. Susreti se organiziraju prema dobnim skupinama za djevojčice osmog razreda osnovne škole, za srednjoškolsku, studensku i radničku mladež. Sestre rade pojedinačno i timski nastojeći prije svega upućivati mladež na Krista i njegovo Evanđelje koje osvjetljava smisao života i poslanja svakoga čovjeka. A kao čuvarice i promicateljice karizme Majke Marije Krucifikse, koju je Duh Sveti darovao Crkvi, sestre u pastoralu mladeži nastoje pozvanima pomoći da otkriju Božji zov i autentičnu motivaciju i sklonost da mognu prihvati način života i djelovanja Sestara Presvetog Srca Isusova.
  I kao svjedoci Isusa iz Nazareta i danas želimo Kristovim zovom pozvati mlade: «Dođite i vidite», kako molimo! Dođite i vidjet ćete svjedočanstvo našeg međusobnog življenja koje se događa i može se događati samo po snazi Duha Svetoga. Dođite i vidjet ćete nas dok služimo Isusu u malenima, u siromašnima, bolesnima i slabima.   
 s. Dobroslava Mlakić


 
petak, 23.02.2024. 01:31

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Pjevajte Gospodinu
pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Ps 98