Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 


     

            PRINT


ISTEN SZOLGÁLÓJA
MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA
(1852-1922)


Gyermekkor és fiatalkor


A Kozulić család címere
Marija Kozulić 1852. szeptember 20-án született Rijeka városában, Sušak és Pećina városnegyedben példás keresztény, hajótulajdonos családban. Apja Ivan Matej Kozulić Mali Lošinjból való, anyja Katarina, született Sopranić, viszont Veli Lošinjból. A kislányt 1852. szeptember 26-án keresztelték meg a rijekai Szűz Mária Mennybevételének szentelt székesegyházban. Apja hosszú járatú hajós kapitány volt és a 19. század derekán Civiltà nevű vitorlásán utasokat és javakat szállított New Yorkba, Amerikába. Anyja is jómódú hajó tulajdonos családból származott, de a gyermekei nevelésének szentelte magát. Marija a tizenegy gyerek között a harmadik volt. Hat testvére meghalt még kiskorában. Marija volt szüleinek a kedvence, és Mima-nak becézték.
   Boldog gyermekkora volt a hittel mélyen átitatott családi körben és itt kapta első vallásos nevelését és a Jézus Szentséges Szíve iránti különleges tiszteletet. Hitéletét elmélyítette mint harmadrendi Trsat városában. Az ima a Kozulić családban az egység köteléke és Isten áldásának közvetítője volt Az egész család különösen tisztelte a Trsat-i Szűzanyát, akinek különleges oltalmába ajánlották az apa hosszú hajóútjainak szerencsés kimenetelét. Marija már kora fiatalon vonzalmat tanúsított a mélyebb lelki élet iránt. Rijeka és az olasz Gorizia városokban tanult. Elvégezte a tanítóképzőt és óvónőképző iskolában szakosított. Mint jómódú család lánya már gyermekkorától fogva zenét és idegen nyelveket tanult. Magyarul is jól beszélt.
 
Elkötelezett katolikus világi hívő


Marija mint elsőáldozó

  Az apa büszkesége a Civiltà nevű teherszállító hajó volt, amely sajnos, egyik útján hajótörést szenvedett, minek következtében a család mély anyagi válságba került. Marija Kozulić 27 éves korában elhagyta Rijeka várost és Triesztbe költözött. Mivel itt nem kapott tanítónői állást, egy egyházi ruhákat készítő üzletben helyezkedett el, hogy anyagilag is támogathassa szüleit kisebb testvérei iskoláztatásában. Triesztben, mint a Jézus Szentséges Szíve Társulat tagja, amelyet 1879-ben fra Arcangelo Da Camerino alapított, hitoktatással foglalkozott és a szegény gyerekek gondját viselte. Ez volt ugyanis a Társulat célkitűzése. Ebben a városban hozott két jelentős döntést: „Az Úrnak akarok szolgálni mindvégig szegénységben”. És: „Jézust akarom követni egészen a Kálváriáig”.
   1889-ben tovább folytatta karitatív-szociális, valamint nevelői tevékenységét Rijeka városában mint világi hívő, és átvette a Társulat Rijekai ágazatának vezetését. 1895-ben, még mindig világi hívőként, megalapította a Jézus Szentséges Szívéről elnevezett karitatív-szociális Intézetet szegény gyermekek és fiatalok megsegítésére. Óvodát és szegény gyermekeknek otthont alapított, műhelyt nyitott, ahol különféle kézimunkával foglalkoztatta a fiatalokat, valamint oratóriumot, imaházat rendezett be.
 
 
Szerzetesnő és rendalapító


Marija 18 éves korában

 Triesztben és Rijeka városában végzett apostoli világi tevékenysége az Egyházban fokozatosan oda vezetett, hogy Marija szerzetesnő lett, majd pedig egy új szerzetesközösség alapítója. 1899-ben megalapította Jézus Szentséges Szíve Leányainak Kongregációját. Ebben segítségére volt fra Arcangelo. A Kongregáció célkitűzése a gyermekek, a fiatalok, de különösen a szegények és árvák nevelése volt. 1904-ben Marija felöltötte a szerzetesi ruhát, letette szerzetesi fogadalmait és fölvette a Marija Krucifixa („Megfeszített”) szerzetesi nevet.
   Marija Krucifixa Anya szeretete tevékeny, önzetlen, nagylelkű, szegénységgel és áldozattal párosult szeretet volt. „Nem követni a saját akaratomat, kerüljön ez bármekkora áldozatba!” Az isteni Szeretet szeráf angyala akart lenni, aki így énekel s imádkozik: „Oh, minden jóság Szíve amely a szeretettől izzik. Oh, szívem Szíve, oh, Jézus szentséges Szíve. Szeretném, ha minden szeráf izzó szeretete az enyém lenne. A szeretet szeráf angyala szeretnék lenni!”
   1915. májusától, kisebb megszakításokkal, 1919-ig, a Krk szigeten fekvő Risika kis városban élt és működött, mivel a Rijekaban uralkodó nacionalista viszályok miatt kénytelen volt visszahúzódni. Mi több, az általa alapított Kongregáció is kettészakadt a horvát és az olasz ágra. Risika helységben árvaházat nyitott és hittanra tanította a gyerekeket. Erős hitű és töretlen reményű asszony volt, ami Isten akaratának elfogadásában nyilvánult meg. Visszatérő jelmondata volt: „Oh, Isten szent akarata, én szerelmem”.
 
Szent halála
 
 


  Marija Krucifixa Kozulić Anya életének utolsó napjaiban gyakran ismételgette ezeket a szavakat: „Szívesen hagyom itt a földet, mivel elvégeztem küldetésemet.” Szentség hírében halt meg Szent Mihály arkangyal ünnepének hajnalán 1922. szeptember 29-én, Rijeka városban a Jézus Szentséges Szíve Intézetben. Halálát megrendülve vette tudomásul szülővárosa Rijeka. Sokan egyszerűen Rijeka Apostolának és Anyjának nevezik még ma is. Halálakor gyakran lehetett hallani: Meghalt Rijeka Anyja. Meghalt sok gyermek anyja. Meghalt egy szent.
  Harminc napra halála után Rijeka lakosai emléktáblát emeltek tiszteletére, amelyre életének és munkásságának tanúságaként ezeket a szavakat vésték:
«„Marija Krucifixa Kozulić Anya emlékére
(1852. szeptember 20. – 1922. szeptember 29.),
A Jézus Szentséges Szíve Leányai Kongregációjának alapítója és generális Főnöknője amelyet 1895. októberében alapított Rijeka városában"
   Az árvák, a szegények és az elhagyatottak igazi Anyja volt, akiknek ingyen otthont, ruhát élelmet, nevelést és iskoláztatást biztosított. Mindig és mindenkire áldást osztott. Lelkét Isten dicsőségére szentelt jótettekkel és a felebarát iránti szeretettel szentelte meg. Egyszerűség, tisztaság, alázatosság, bátorság és komolyság jellemezte munkájában. Az általa felkarolt szegény gyermekek kérnek minden jóakaratú embert, hogy imádkozzanak azért, hogy szeretett Anyjuk minél előbb elnyerje a mennyei jutalmat, mert a mennynek élt. Béke legyen lelkével!”
 
Karizma és lelkiség
 
 
 Marija Krucifixa Anya az evangéliumi egyszerűség és alázatosság lelkületében és a ferences lelkiség jegyében vállalta, hogy követi Krisztust és a szegények között és a szegényekért, elhagyatottakért és a tehetetlenekért él, akikben testvéreit látta, eltekintve vallási vagy nemzeti hovatartozásuktól. Életével és tevékenységével Jézus Szentséges Szíve irgalmát hirdette, amit ebben az imájában fejezett ki: „Uram, adjál nekem mély alázatot és irgalmas szeretetet.” Lemondott minden földi gazdagságról, hogy minél jobban hasonlóvá váljék Ahhoz, aki, jóllehet gazdag volt, értünk szegénnyé lett (vö. Fil 2,6-8). Ezzel az életvitellel megtestesítette életében az evangéliumot; az éhezőknek enni adott, a ruhátlanokat felöltöztette, a tudatlanoknak tanulást biztosított (vö. Mt 25, 40). Fiatal korában elhatározta, hogy csak Istennek él és teljesen átadta magát neki. Lelki leányainak pedig a Szabályokban és a Rendi Alkotmányban ezt írta: „A mi hivatásunk a lelkek üdvössége”. Szent élete és nagyszerű munkássága elismeréseként folyamatban van boldoggá- ill. szentté-avatási ügye.

Forditás: Prof. dr. sc. Mihály Szentmártoni, SJ

 
utorak, 21.05.2024. 18:02

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Ovo sigurno znam:
Bog je za mene!
Ps 56