Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Najave


     

PRINT

LECTIO DIVINA

Sestre će svakodnevnim slušanjem Božje riječi u svetoj misi
i razmatranjem Svetog pisma, osobito Novog zavjeta,
hraniti svoj duhovni život.
Pobožnim slušanjem Božje riječi
rast će u dubljem spoznanju života Isusa Krista
kojega trebaju nasljedovati,
nalazit će snagu za zajedničku žrtvu
i rješenja svih osobnih i zajedničkih nejasnoća.

(Konstitucije SCJ, br. 13-14)


Molitveni život zajednica

 
MOLITVENO ČITANJE BOŽJE RIJEČI U ZAJEDNICI
 
Priprema: Pronaći prikladno mjesto i vrijeme: meditativna dvorana, sjedenje u krugu. U sredini križ, svijeća, cvijeće. Potrebno je otvoreno i dobrostivo srce i radosna opuštenost. Reći sebi: Imam vremena! Ne žuri mi se! Za uvod:pjevanje ili odgovarajuća meditativna glazba. Zatim slijedi rad u pet koraka (lectio, meditatio, oratio, contemplatio i actio):
 
 
1. Lectio (čitanje)
Čitanje traži Riječ i ono što tekst kaže u sebi. Pozorno čitam izabrani tekst (npr. nedjeljna čitanja). Zaustavljam se gdje mi je srce taknuto te izabirem rečenicu ili riječ koja me se najviše dojmila. Čitanje može trajati oko pet minuta.

2. Meditatio (meditacija)
Meditacija nalazi Riječ i ono što tekst govori nama. U tradicionalnom smislu riječi meditacija je razmatranje svetih tekstova ili slika. U meditaciji otvaram svoj razum i srce izabranoj riječi i njenoj poruci. Izabranu riječ ponavljam napamet u sebi i osluškujem u nutrini njeno djelovanje: kako odgovara na moja pitanja i moje čežnje i kako mi  rane liječi. Mogu ponavljati  izabranu riječ ili rečenicu u ritmu disanja: kod svakog izdisaja ili udisaja. Stari oci to ponavljanje riječi zovu ruminatio (preživanje). Ponavljanjem molitelj kuša okus riječi iza riječi. Meditativna nadahnuća mogu se izraziti riječima, pjesmom, crtežom iligestom. 

3. Oratio (molitva)
Molitva je naš govor Bogu. Govorim Bogu što osjećam. Molim za rasvjetljenje, zahvaljujem Mu i sla­vim Ga. To je usmena molitva. „Kad slušaš, Bog ti govori, kad moliš, ti govoriš Bogu“ (Sv. Ambrozije). Molim da me Bog promijeni. „Čovjek moli da sebe transformira, a ne da Boga informira“ (Sv. Augustin).
 
4. Contemplatio (kontemplacija)
Kontemplacija kuša plodove u šutnji. U kontemplaciji molitelj se sjedinjuje s Bogom u šutnji i preuzima Božje gledanje na stvarnost. Kontemplacija smiruje razum i osjetila i oslobađa iskustvenu razinu koja je zastrta ja-aktivnošću i vodi do iskustva jedinstva s Bogom (unio mystica). „Tko želi biti pobožan, treba mu deset dijelova: de­vet dijelova šutnje i deseti samoće“ (Isus, agraf). Kontemplacija kuša plo­dove susreta s riječju Božjom. Čovjek spoznaje da je dijete Božje i odmara se u Božjem okrilju. Stanje kontemplacije besplatni je Božji dar. Isus kaže: „Svoj mir vam dajem.“ Koraci: meditatio, oratio i contemplatio, obavljaju se u šutnji (do 20 minuta) uz odgovarajuću glazbu. Nakon šutnje preporuča se kratko pojedinačno izvješće o dojmovima, ali bez komentiranja.
Za kraj: pjesma, psalam, šutnja, molitvene geste i blagoslov. Sve traje oko 1 sat.
 
5. Actio (djelovanje)
Cilj metode Lecio divina jest kontemplacija u akciji. Cilj božanskog čitanja jest duhovno iskustvo prenijeti u život: kontempla­cija u svakodnevici. Svakodnevica je mjerilo uspjeha božanskog čitanja. Plod vježbe nije bijeg od života i ljudi, nego s duhovnim iskustvom živjeti u svijetu. „Duhovni put koji ne vodi u svakodnevicu nije duhovni put nego stranputica.“ „Peri čašu i tanjur kao da pereš novorođenče.“ 

 
M. HERCEG, Molitva šutnje – škola kontemplacije, Mostar 2009., str. 117.-118.

 
subota, 20.07.2024. 16:54

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Blagoslovljen Gospodin,
hridina moja.

On je ljubav moja
i tvrđava moja,

zaštita moja,
izbavitelj moj, 

štit moj
za koji se sklanjam.
Ps 144