Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Rijeka - Preminula s. Asunta (Marta) Srakić
   četvrtak, 09. prosinac 2010, 16:03:00  

PRINT

     Rođena je 16. srpnja 1930. u Ivanovcima od oca Marka i Kate r. Orešković. Krštena je 17. srpnja 1930. u Harkanovcima. Otac Marko bio je vrlo pobožan čovjek, a majka Kata pobožna i plemenita duša za koju neke osobe koje nisu pripadale toj obitelji kažu da im je bila druga majka. Oboje su bili trećoreci. Imali su petero djece od kojih je dvoje izabralo duhovni poziv Marta - s. Asunta i sadašnji đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit mons. dr Marin Srakić.
     Pet razreda pučke škole Marta je završila u Ivanovcima. Odgojena u vrlo pobožnoj obitelji u svojoj dvadesetoj godini odlučuje se za duhovni poziv na poticaj svoga oca Marka i fra Antonija kapucina koji je tada bio u Osijeku, a jedno vrijeme službovao u Rijeci u crkvi Gospe Lurdske na Žabici. Tu se upoznao sa sestrama Presvetog Srca Isusova, a posebno sa s. Serafinom tadašnjom poglavaricom kojoj je obećao da će djevojke koje osjećaju duhovni poziv poslati u njihov samostan.
     U samostan je stupila 4. svibnja 1950. u Crikvenici. Prije ulaska u samostan zajedno sa svojom kolegicom Anom Kovačević, našom s. Konsolatom molila je devetnicu kao bi otkrile zove li ih Bog na taj poziv. Godine 1950. na vlasti u državi bili su ljudi koji nisu bili zato da djevojke odlaze u samostan, odlazak u Osijek, a onda i u Rijeku bio je pomalo skriven i u strahu od UDBE koja je nekoliko dana prije zabranila s. Konsolati da ide u samostan. Uz pomoć dobrih ljudi, a najviše svojih roditelja i rodbine one su uspjele stići do Rijeke. Privremene zavjete položila 16. rujna 1952. u Crikvenici, a doživotne 3. listopada 1958. u Crikvenici.
     Kao sestra djelovala je u ovim mjestima: u samostanu Presv. Srca Isusova u Rijeci, Bogoslovskom sjemeništu u Rijeci, u Nadbiskupskom domu u Rijeci, Slatini, Lukovdolu, Jelenju, Podravskim Podgajcima, Jezerane, Dobrinju, u Brodu na Kupi, Ravnoj Gori, u Istri (Sv. Lovreč, Marčana, Barban), na Krasnom, Gospiću, u Zagrebu, u Kući matici u Rijeci na Drenovi.
     Svugdje gdje je bila uspostavljala je dobre odnose s ljudima. Bila je od velike pomoći svećenicima s kojima je djelovala tako da je 1. kolovoza 1978. dok je sestra Asunta bila u Gospiću tadašnji nadbiskup Josip Pavlišić u jednom pismu napisao: «Ne mogu Vam kazati koliko olakšavate skrb nadbiskupa kada se nesebično dajete na raspolaganje za rast Kraljevstva Božjega u dušama. Vaše molitve, samozataje, dobra djela, nesebična ljubav su također velika propovijed ljudima koja zna stizati dublje i šire od lijepih riječi koje nastojimo govoriti ljudima. Prati Vas moja molitva i poštovanje i ohrabrenje i osobito topla zahvala za sve dobro što ste do sada činili i za mnoga dobra koja ste nesebično pripravne nastaviti činiti uz naše drage mladomisnike koji se vesele Vašem primjeru i zavjetima koja su garancija svjetla Kristova».
     U zajednici je obnašala razne službe: bila je orguljašica, sakristanka i kućna poglavarica u nekoliko zajednica. Na Drenovi, u Kući matici je od kolovoza 2003. U životu je rado štrikala i izrađivala goblene. Imala je smisla za šalu.
Nakon zadnje operacije kuka teže se kretala, ali je nastojala prisustvovati svim točkama dnevnog reda.
     Unatoč bolesti uvijek je rado prema svojim mogućnostima pomagala sestrama kada i gdje je bilo potrebno. Sudjelovala je u životu zajednice svojom molitvom. Rado je navraćala u kapelicu i tu sjedeći Bogu preporučivala potrebe svijeta, Crkve, Družbe i svoje osobne. Zahvaljivala je Gospodinu za sve milosti. Radovala se dolasku novih članica u zajednicu.
Rano ujutro 6. prosinca preselila se Gospodinu kojemu je kroz život nastojala služiti u braći ljudima gdje ju je providnost postavila i sestrama u svojoj redovničkoj zajednici. Za sve dobro koje je učinila Bogu zahvaljujemo, a ono što je po ljudskoj slabosti pogriješila molimo Gospodina da joj bude blag sudac, te da je primi u svoj Očinski dom.
     Sprovodne obrede predvodio je mons. dr. Ivan Devčić uz prisustvo tridesetak svećenika i šezdesetak sestara redovnica, rodbine, prijatelja i župljana. Od pokojnice se u ime Družbe Sestara Presvetog Srca Isusova oprostila s. Nives Stubičar pročitavši biografiju s. Asunte. Nadbiskup Devčić o s. Asunti u prigodnoj homiliji rekao je: «Nju je Bog pozvao da mu se poput Marije posve preda dajući mu svoje srce kako bi se u njemu po djelovanju Duha Svetoga mogao začeti i roditi Krist. I na nju je, neznatnu seosku djevojku, on pogledao i uzvisio je, kako bi zajedno s Marijom mogla Bogu pjevati zahvalni Veliča: 'Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje' (Lk 1, 46-47). I ona cijeli svoj život nije ništa drugo činila nego riječima i djelima donosila ljudima Krista, pomažući da se on i u njihovim srcima rodi. To je srž poziva svakog Isusova učenika, a na poseban način onih koje on izabire da ga slijede životom evanđeoskih savjeta».
Misu zadušnicu u župnoj crkvi BDM Karmelske na Donjoj Drenovi predslavio je mons. dr. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup, brat pokojne s. Asunte u koncelebraciji s mons. dr. Ivanom Devčićem, riječkim nadbiskupom i dvadeset svećenika.
     U nadahnutoj propovijedi Nadbiskup je istaknuo: «Danas smo otpratili na ovozemni počinak sestru Asuntu koja je iščekivala Gospodina. Ona je nosila Gospino ime: Asunta - uzeta, uznesena. Prije šezdeset godina odlučila je nasljedovati Mariju i poći za Isusom. Kao vjernica - redovnica svaki put je zajedno s nama na sv. misi klicala: 'Tvoj slavni dolazak iščekujemo'. Za nju je Došašće završilo, za nju je nastupio vječni Božić. Završilo je čekanje, počela je radost susreta, koji neće biti nikad prekinut. Za nju Bog nije više Bog - koji - dolazi nego Bog što ga posjeduje, što ga gleda licem u lice i zajedništvu vječne sreće. U toj perspektivi, usprkos tuzi što je u ovom trenutku osjećamo zbog gubitka nje kao sestre, naš se rastanak od nje ispunja mirom i vedrinom, s vjerom da je za svoj život primila nagradu. Sestra Asunta je iz čekanja prešla u stvarnost gledanja. Mi ostajemo u svom Adventu, u svom čekanju».
s. Nives Stubičar
 

 
srijeda, 10.08.2022. 03:17

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Moje mi srce govori: 
Traži lice njegovo!
Da, lice tvoje,
Gospodine,
ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga
od mene! 
Ps 27