Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

     

  

 

  Slušatelji Vatican Newsa (Novosti iz Vatikana), donedavno Vatikanskog radija, od ožujka 2014. mogu slušati posebne priloge posvećene službenici Božjoj Mariji Krucifiksi Kozulić.
  Svakog 29. u mjesecu emisiju o krepostima i crticama iz života Riječke Majke priprema Helena Anušić u suradnji s postulatoricom kauze s. Dobroslavom Mlakić.
  Program na hrvatskome jeziku (www.vaticannews.va) postoji od 1947. godine, traje nešto manje od 20 minuta, a emitira se jednom dnevno, odnosno dva puta uzme li se u obzir repriza. Emitiranje započinje u 18.50 sati, a repriza u 4.50 sati za drugu stranu Zemljine polutke. Repriza isključivo za slušatelje na području grada Rima je u 7.20 sati.
  Program na hrvatskome jeziku prenose Radio Marija, Hrvatski katolički radio, Radio Mir - Međugorje i Radio Vrhbosanske nadbiskupije.
Helena Anušić

 Službenica Božja Majka Marija Krucifiksa s dubokim je osjećajem ljubavi i djetinjim povjerenjem uranjala u otajstvo utjelovljenja Sina Božjega. U njemu je otkrivala sva otajstva Isusova života i veli „time što je Isus iz krila Očeva sišao na zemlju, od malih nogu je počeo trpjeti siromaštvo, hladnoću i progonstvo za nas, za naše spasenje“. Majka je u svakom malenom siromašnom i napuštenom djetetu otkrivala lice Božje.


 


Službenica Božja Majka Marija Krucifiksa za Advent kaže da je to vrijeme posebne milosti za koje se trebamo pripremiti čitavim svojim bićem. Za nju je ljubav prema Bogu i bližnjemu bila nedjeljiva i jedna te ista stvarnost i njezino zvanje i poslanje može se razumjeti samo iz njezine molitve i kontemplacije neizmjerne Božje ljubavi koju je ona spoznala i koju je  svojim životom svjedočila  služeći  najsiromašnijima i najpotrebnijima. Majka  je zapravo svoje evađeosko poslanje temeljila na evanđeoskoj riječi: Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste! (Mt 25, 45), jer je u svakom siromašnom, gladnom, neukom i  ostavljenom gledala Isusa kojemu je služila. Njezina  ljubav prema bližnjemu  ima svoj izvor u Kristovoj ljubavi, u Kristu. I sve što je molila ili radila,  činila je to iz samo iz čiste ljubavi prema Bogu koga je beskrajno ljubila.  

  
  Službenica Božja Majka Marija Krucifiksa na poseban je način u Blaženoj Djevici Mariji nalazila nadahnuća za svoj hod prema Bogu i služenju siromašnima. Kako znamo bila je zanesena velikom ljubavlju i pobožnošću prema Djevici Mariji koja joj je bila: „Moćna pomoćnica u svakoj javnoj i privatnoj potrebi.“ Nerazdvojna je njezina ljubav prema Majci Božjoj od ljubavi prema Isusu. Djevica Marija joj je bila uzor u kreposnu životu i putu prema svetosti. Ona prepoznaje u prečistoj Djevici Mariji ženu vjere koju se dala  preobraziti djelovanjem Duha Svetoga, kako to kaže i papa Franjo. O životu Riječke Majke govori nam postulatorica kauze s. Dobroslava Mlakić.

  
  Službenica Božja Majka Marija Krucifiksa Kozulić nije bila zabrinuta za sutra, nego kao osoba neprestane molitve i pouzdanja u Boga, bez ikakve materijalne sigurnosti zbrinjavala je siromašne jer je osjećala da nebo bdije nad njom. «Božja Providnost je padala kao kiša». Kao što u prozbenoj molitvi Majka Marija Krucifksa moli u svakoj potrebi i u svakom događaju za sebe i za druge, jednako tako u svim prilikama života zahvaljuje Bogu. No, izvor zahvalnosti Majke Krucifkse prema Bogu je njezino duboko iskustvo Božje ljubavi i dobrote, kojom shvaća da sva dobročinstva od njega dolaze. O životu Riječke Majke govori nam postulatorica kauze s. Dobroslava Mlakić.
  Službenica Božja Majka Marija Krucifiksa Kozulić silno je čeznula za jedinstvom s Bogom, to potvrđuju i njezine riječi “Želim živjeti i umrijeti sveto.” Zapravo u njezinoj se molitvi iščitava njezin odnos i ovisnost o Bogu što je uzrok i svrha našega spasenja. Ona je bila osoba duboke molitve i kontemplacije sve do mističnih oznaka. U kojoj mjeri je Riječka Majka bila žena kontemplacije govori nam postulatorica kauze s. Dobroslava Mlakić.
 


 

  U životu Majke Krucifikse sve se zbiva u jednostavnosti pred Bogom i ljudima. Na jednostavnost i poniznost duše i srca Službenice Božje osvrnula se postulatorica kauze za njezino proglašenje blaženom s. Dobroslava Mlakić.

 Mjesec svibanj posebno je posvećen našoj nebeskoj Majci Mariji, a 13. svibnja ove godine slavili smo i Majčin dan -  dan posvećen svim majkama. Ujedno smo se toga dana utekli zagovoru naše nebeske Majke, Gospe Fatimske, na što nas je podsjetio  i papa Franjo s prozora svoje apostolske palače čestitavši svim majkama njihov dan i zahvalivši  im za  čuvanje obitelji. Međutim, uvijek je  tijekom povijesti  bilo djece koja zbog mnogih razloga nisu doživjela ljubav svojih rođenih majki već su se za njih skrbile žene koje nisu bile biološki majke nego duhovne majke – redovnice i često su  odgojile više djece nego mnoge rođene majke. Jedna od takvih duhovnih majki bila je službenica Božja Majka Marija Krucifiksa Kozulić. Uz to što je odgojila brojnu djecu, ona je, iako krhka i boležljiva osoba, bez ikakvih osobnih interesa  gradila i ustanove samo za potrebitu djecu. Jer uzvišenost duhovnog poziva žene očituje se u veličini i ostvarenju duhovnoga majčinstva po predanju i žrtvi. O tome nam govori postulatorica kauze s. Dobroslava Mlakić.
 
 


 

Nedavno je u Vatikanu predstavljena nova apostolska pobudnica pape Franje „Gaudete et exsultate – Radujte se i kličite“, o pozivu na svetost u suvremenom svijetu.

Papa Franjo objašnjava da se svecem postaje živeći u skladu s Blaženstvima, to jest idući uzvišenim putom, protiv struje svijeta. Prema koncilskom učenju svi smo pozvani na svetost i Crkva je oduvijek učila da je riječ o općem pozivu koji svatko može ostvariti, kao što to svjedoče brojni sveci „iz susjedstva“. Živjeti i koračati putem svetosti znači biti povezan sa životom milosrđa, ključem neba, kaže papa. A na koji način je tu svetost ostvarila Riječka Majka, reći će nam postulatorica kauze s. Dobroslava Mlakić.

 


Sestra Dobroslava Mlakić govori o odnosu službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić i njezinu jedinstvu s Kristom. Prilog je pripremila Helena Anušić.
 
Službenica Božja Majka Marija Krucifiksa Kozulić veći je dio svojega života apostolski djelovala kao zauzeta katolička laikinja i članica Trećoredske udruge Kćeri Presvetoga Srca Isusova, a potom kao redovnica i utemeljiteljica redovničke zajednice franjevačkoga nadahnuća Družbe sestara Presvetog Srca Isusova. U današnjem prilogu koji je pripremila Helena Anušić, s. Dobroslava Mlakić predstavlja Majku Mariju Krucifiksu Kozulić kao franjevačku trećoredicu i govori o njezinoj povezanosti sa svetištem na Trsatu.

O kreposnom i svetom životu Majke Marije Krucifikse Kozulić


 

2014   2015   2016  2017

 
srijeda, 06.12.2023. 01:35

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Čuvao te Gospodin
od zla svakoga,

čuvao dušu tvoju! 
Ps 121