Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Rijeka - Preminula s. Leonija Rođak
   petak, 17. siječanj 2014, 22:07:00   Uredila: s. Lidija   

PRINT

s. Leonija Rođak
(16. rujna 1923. - 16. siječnja 2014.)
 
Okružena sestrama redovničke zajednice, u četvrtak 16. siječnja 2014. godine preminula je u Kući matici sestara Presvetog Srca Isusova, u 91. godini života i 63. godini redovništva s. Leonija Rođak. Sprovodne obrede na starom drenovskom groblju 17. siječnja u 12,30 sati predvodio je mons. Nikola Uravić, a svetu misu zadušnicu u samostanskoj kapeli sestara Presvetog Srca Isusova na Donjoj Drenovi slavio je potom riječki nadbiskup mons. Ivan Devčić u koncelebraciji s mons. Gabrijelom Bratinom i don Nikicom Jurićem, župnikom BDM Karmelske. Na vječni počinak s. Leoniju je ispratilo pedesetak sestara na čelu s vrhovnom glavaricom Družbe s. Nives Stubičar.

 
Kratak životopis s. Leonije Rođak
 
„Smrt je svršetak čovjekova zemaljskog hodočašća,
svršetak vremena milosti i milosrđa koje mu Gospodin pruža
da ostvari svoj ovozemni život prema Božjem nacrtu i
da odredi svoju konačnu sudbinu.“
(KKC, br. 1013.)
 
Marica s. Leonija Rođak rođena je 16. rujna 1923. godine u Feričancima kod Našica od oca Stjepana i majke Ane r. Vedriš. Krštena je dan poslije i na krštenju je dobila ime Marija. U Feričancima je pohađala i završila pučku školu, a osnovni vjerski odgoj primila je u uzornoj obitelji zajedno s još četiri brata i četiri sestre. Krizmu je primila 1936. godine od zagrebačkog nadbiskupa, sada blaženog kardinala Alojzija Stepinca.
Potaknuta Božjom milošću i osjetivši poziv da nasljeduje Isusa čista, siromašna i poslušna, odlučila se za redovnički život u 26. godini života. U Družbu sestara Presvetog Srca Isusova stupila je 1949. godine u Crikvenici gdje je i započela redovničku formaciju. Nakon godinu dana priprave ušla je u novicijat. U samostanu Presvetog Srca Isusova u Crikvenici položila je prve redovničke zavjete 1951. godine, a doživotne šest godina poslije. U prvim godinama redovničkoga života s. Leonija je živjela svoje posvećenje poslužujući zajednicu sestara u Crikvenici. Kada su poglavarice prepoznale njezin dar za glazbu, omogućile su joj da ga razvije koliko je to tada bilo moguće. Baš u to vrijeme Družba se otvarala konkretnim potrebama Crkve u tadašnjoj Senjsko-modruškoj biskupiji, tj. župnom apostolatu šaljući sestre u župni pastoral i izvan samostanskih sjedišta. Nakon osnovne poduke u liturgijskom sviranju s. Leoniji je bilo povjereno poslanje u župnom apostolatu. Štoviše, bila je jedna od prvih dviju sestara poslanih na župu Divjake u Gorski kotar, 5. studenoga 1955. godine. Prvu noć na župi s. Leonija je provela na tavanu zajedno sa s. Agnezom Čikole. O tome u kakvim su prilikama živjele svjedoči sama: „Trebaš kuhati, a nemaš od čega i što. S. Agneza je kuhala, a ja, jadna, znala sam svirati s dva prsta.“ Danas se možda možemo pitati kako su se „održale“ u takvim prilikama, a svjedoci koji su s njima živjeli odgovaraju nam: „Dobrotom i molitvom!“. Ne izmičući najrazličitijima poslovima, uz najrazličitija poniženja, a ipak s uspjehom, iako nepripremljena za pastoralni rad u župama, najveći dio svoga redovničkoga života i apostolskoga djelovanja s. Leonija je provela upravo kao suradnica u župnom pastoralu u vremenu komunističkoga režima, u teškim uvjetima za život i djelovanje, koji joj, međutim, nikada nisu oduzimali vedrinu i polet. Sigurno je toj radosti doprinosio i razvoj Družbe koja je upravo u razdoblju najtvrđega komunizma doživljavala procvat zvanjima, čemu je zasigurno doprinijela i prisutnost sestara u župama. Među njima je bila i s. Leonija koja je djelovala u župama u Divjakama, Brinju, Krasnu, Bakru, Cerniku, Kostreni, Pećinama, Ravnoj Gori i Kraljevici. Uređivala je crkveni prostor, osnivala ili obnavljala župne zborove, odraslih i one dječje; pomagala je u župnom kućanstvu; posjećivala je potrebite svjedočeći svojom prisutnošću i djelovanjem ljubav Kristova Srca osobito u neposrednim susretima i srdačnim razgovorima sa župljanima. Uz to povjeravane su joj i službe vođenja zajednice sestara u Brinju i u Crikvenici upravo u razdoblju pokoncilske obnove.
Ovozemni život naše s. Leonije bio je obilježen radosnim služenjem, neposrednošću u komunikaciji, razboritošću i umjerenošću u prosuđivanju prilika i situacija. Spremno je odgovarala potrebama vremena i tako ostvarivala zvanje služeći Crkvi i narodu kao sestra Presv. Srca Isusova, prije svega onim što je ona kao redovnica bila po svojoj naravi i darovima. Oni koji su je poznavali svjedoče o njezinu prepuštanju u Božju volju s odlučnošću i vedrinom, o njezinoj požrtvovnosti, zanimanju za životnu situaciju onih s kojima je dijelila život, svjedoče o umijeću dijaloga koji je i u najtežim trenutcima završavao vedrim tonovima vjere i laganim ritmom oduševljenja kako bi se moglo uvijek ići dalje lakše i s osmjehom na licu. Ta vedrina nije s njezina lica nestajala ni u danima visoke starosti. Već onemoćala, premještena je 2009. godine iz samostana Bezgrješne Djevice Marije u Kraljevici u Kuću maticu na Drenovi gdje je noseći svoj križ nastojala živjeti prikazujući molitve i poteškoće koje sa sobom donose godine. Sve do Badnjaka 2013. godine sudjelovala je u životu zajednice na primjeran način. Posve onemoćala i bez snage, od Božića se polako, kao istrošena svijeća, „gasila“ i „ugasila“ pred očima sestara u četvrtak 16. siječnja 2014. godine u 00,30 sati.
Zahvalni za dar života i redovničkoga posvećenja s. Leonije, molimo za nju da posve oslobođena svega ovozemaljskoga ugleda Isusovo milosrdno lice, uđe u radost neba kojeg je bila tračak radosti na zemlji te otpočine na Isusovu Srcu kojem je za života vjerno služila.
 
Neka joj Gospodin podari vječni mir!
 
s. Marijana Mohorić


 
srijeda, 10.08.2022. 04:43

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Moje mi srce govori: 
Traži lice njegovo!
Da, lice tvoje,
Gospodine,
ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga
od mene! 
Ps 27