Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Svetkovina Presvetog Trojstva
     

PRINT


Milost Krista, ljubav Oca i zajedništvo Duha
 
  Liturgijsko i privatno štovanje Trojstva razvilo se u Crkvi Istoka i Zapada kao vjernička reakcija na arijanizam i druge hereze koje su u brizi za isticanjem Božjeg jedinstva i jedincatosti zanijekale vjeru Crkve o jednakosti utjelovljenog Sina i Duha Svetoga s Ocem nebeskim. Na Zapadu se ova pobožnost proširila u 6. i 7. stoljeću, zatim je oko 800. godine uvedena prigodna misa u čast Presvetog Trojstva.
   Rimski pape ipak su stoljećima odbijali uvesti posebnu svetkovinu Trojstva zato što Crkva sve svoje liturgijske čine počinje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, što je u svoj časoslov i liturgiju uvela doksologiju: "Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome..." Konačno je papa Ivan XXII. za vrijeme avignonskog sužanjstva uveo 1334. ovu svetkovinu za cijelu Crkvu.
   Saborska liturgijska reforma donijela je nova čitanja za tri liturgijske godine na ovu svetkovinu. Iz njih više doživljavamo uključenost vjernika u život Oca, Sina i Duha Svetoga. Tako na liturgiji doživljajno spoznajemo da je Trojstvo otajstvo spasenja, a ne suha knjiška dogma o jednoj naravi u tri božanske osobe. U ovoj liturgijskoj godini imamo čitanja koja nam predstavljaju Boga trojstvenog i jedincatog kao naklonjenog saveznika koji je milosrdan i vjeran u odnosu na ljude. Iako u liturgijskoj godini A nedjeljama čitamo iz Matejeva evanđelja, na ovu svetkovinu u godini A imamo za evanđelje dio Isusova razgovora s Nikodemom. Bog tako ljubi svijet da mu šalje svoga Sina.
   U zbornoj molitvi ističemo vjeru da je Bog Otac poslao na svijet svoga Sina, Riječ istine, i Duha posvetitelja. Svrha tog slanja je: "... da ljudima objaviš tajnu svoga života". Objavljujući nam što je s obzirom na nas, Bog nam je odškrinuo vrata za pogled u njegovu otajstvenu nutrinu, objavio nam je nešto i o samom sebi. Zahvalni što nas Bog pripušta u svoj život, što nas kao ljudsku obitelj uključuje u zajedništvo Trojstva, danas radosno slavimo Oca, Sina i Duha Svetoga.

Bog milosrdni, milostivi i vjerni putuje sa svojim narodom (Izl 34, 4-9)

  Ovaj odlomak dio je izvještaja o obnovi Saveza s Bogom pod Sinajem. Knjiga Izlaska prikazuje kako su Izraelci nakon odlaska iz Egipta došli pod svetu goru. Dok je Mojsije kroz 40 dana boravio na brdu objave, narod je sebi napravio zlatno tele. Dobivši od Boga obavijest da su njegovi sunarodnjaci počinili grijeh idolopoklonstva, Mojsije se požurio u tabor, razbio dobivene ploče Saveza, spalio idol na vatri i naredio strogu pokoru za cijeli narod. Uvidjevši da su teško sagriješili, sunarodnjaci su ga zamolili da ih zagovara pred Bogom. On se ponovo popeo na Sinaj te u ime grešnih sunarodnjaka molio od Boga oproštenje i izrekao prošnju da Jahve i dalje s njima putuje pustinjom i tuđim područjem do ulaska u obećanu zemlju.
   Mojsije zove Boga imenom: "Jahve, Gospodin!" Prije mu se on objavio kao onaj koji jest (usp. Izl 3, 14s1). Jahve je ne samo čisti i apsolutni bitak, nasuprot ljudima i događajima koji dolaze i prolaze. On jest u smislu da je tu, da pomaže. Podsjećajući Boga na ime koje je sam objavio svome narodu, Mojsije moli: "Pođi s nama... primi nas za svoju baštinu" (r. 9). Između zaziva Božjeg imena i ove prošnje jest novo Božje očitovanje: "Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću" (r. 6). To su saveznička svojstva Božja. U ono vrijeme saveze su sklapali bračni drugovi na početku braka, trgovci, prijatelji, plemena i države. Pisali su se dokumenti o sklapanju saveza. U njima su saveznici obećavali jedni drugima vjernost i pristajali na kaznu koja čeka prekršitelja.
   Ovim podsjećanjem na svoje savezničko milosrđe, ljubav i vjernost (hebrejski hesed i emeth) Bog najavljuje da oprašta svomu narodu te da ostaje i dalje saveznički zaštitnik svoga putujućeg naroda. Izraelci znaju da ne mogu doći u zemlju obećanja bez posebne Božje prisutnosti, da ne mogu opstati kao narod, vjernički narod.
   Iz ovog čitanja izlazi da je Bog najprije saveznik zajednice, da putuje sa zajednicom, štiti zajednicu. Preko zajednice štiti i pojedinca. Doživljavamo li Boga kao milosrdnog, vjernog, punog ljubavi - prema zajednici?

Bog ljubavi i mira bit će s vama (2 Kor 13, 11-13)

  Ovo je završni odlomak Druge Korinćanima u kojoj je Pavao branio svoj napadnuti apostolski autoritet te poticao vjernike na izmirenje međusobno i s Bogom. U završnom odlomku još jednom sažima poruku cijele poslanice.
"Radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte!" (r. 11). Za "radujte se" stoji u grčkom izvorniku imperativ prezenta kojim Apostol zapovijeda nastavak stanja u kakvom Korinćani već jesu. Unatoč određenom stupnju posvađanosti te unatoč nevoljama življenja u svijetu, oni su vjernički radosni. U takvoj - vjerničkoj, pobožnoj radosti trebaju ustrajati. Osobito je Poslanica Filipljanima poziv na vjerničku radost unutar crkvene zajednice i u svijetu. Takva radost traži da vjernici jedni druge usavršuju i tješe. To čine kad se međusobno pomažu u dobru i u podnošenju zla, kad vide vremenite i duhovne nevolje bližnjih te im zbiljski pomažu. Radost se postiže i slogom te čuvanjem mira u obiteljima, u Crkvi, u građanskom društvu.
   Ako tako budemo postupali, "Bog ljubavi i mira bit će uvijek s nama" (r. 11). Bog je sama ljubav i mir u sebi. Tu ljubav i mir prenosi na ljude, jer ljubi i smiruje.
   "Sveti cjelov" kojim vjernici trebaju jedni druge pozdraviti prilikom čitanja Apostolove poslanice na bogoslužju spominje se i u drugim Pavlovim poslanicama (usp. Rim 16, 16; 1 Sol 5, 26; 1 Kor 16, 20). To je znak spremnosti na međusobno opraštanje zato što Božje oproštenje trebamo. Znak zajedništva i međusobnog prihvaćanja. U obnovljenoj liturgiji dajemo takav znak jedni drugima pred pričest u misi, jer se ne želimo pričestiti tijelom Kristovim prije nego zamolimo braću i sestre za oproštenje.
   Milost je u SZ i NZ savezničko svojstvo Božje. Ljubav također, a isto tako i zajedništvo. Želeći vjernicima milost Kristovu, ljubav Očevu i zajedništvo Duhovo Pavao nam objavljuje da je Bog s nama kao svojim putujućim narodom. I to Bog kao samilosni Sin, ljubeći Otac i zajedničarski Duh. "Zajedništvo Duha" jest i Crkva koju Duh sabire i povezuje. To je Pavlova duhovna dimenzija nauka o Trojstvu.

Sin Jedinorođenac - trajni znak ljubavi Očeve (Iv 3, 16-18)

  Ovaj odlomak dio je Isusova razgovora s Nikodemom u Jeruzalemu. O svojoj prvoj Pashi u svetom gradu tijekom mesijanskog djelovanja (usp. Iv 2, 13). Isus je primio na noćni razgovor "uglednog Židova Nikodema" (Iv 3, 1-2). Krovovi palestinskih kuća u ono doba (i danas) bili su ravni. Ozbiljni razgovori vodili su se na krovu. Kao sljedbenik farizejske teološke struje Nikodem nije mogao prihvatiti Isusov poziv na obraćenje radi nastupa kraljevstva Božjeg, a s druge strane priznavao je da znamenja što ih Isus čini svakako potvrđuju Božju prisutnost u Isusovim riječima i djelima. Farizeji su naime naučavali da kraljevstvo Božje vjernici zaslužuju svojim dobrim djelima i vršenjem Božjih zapovijedi, a Isus je tvrdio da je kraljevstvo Božji dar kojemu se ljudi trebaju ponizno otvoriti.
   U dijelu razgovora koji prethodi našem odlomku Isus je istaknuo potrebu preporoda iz vode i Duha za ulazak u Kraljevstvo (usp. 3, 4-13). Zatim se predstavio kao Sin Čovječji koji "ima biti uzdignut", tj. proslavljen po nasilnoj smrti, te uskrišen u skladu s Božjim planom o Sluzi Patniku. Tko bude vjerovao u Sina tako "uzdignutog", imat će život vječni.
  U našem današnjem odlomku Isus objavljuje - nekoć Nikodemu i nama danas - da je on Sin Jedinorođenac, poslan u svijet kao trajni znak Očeve ljubavi prema svima ljudima. Tko vjernički prihvaća ljubav Očevu dostupnu u Sinu, ne srlja u vječnu propast, nego već sada ima život vječni. U r. 17 naglašeno je da Bog ne uživa u kažnjavanju i osuđivanju grešnika. Šalje Sina da bi se svijet po njemu spašavao. Prvi stupanj spašenosti je vjerničko i učeničko pristajanje uz Očeva Jedinorođenca, vjera u utjelovljenog Sina Božjega. Tko vjeruje, već sada je izbavljen od buduće eshatonske osude. Tko svojom krivnjom ne vjeruje, već sada je osuđen. "Vjerovati u ime jedinorođenoga Sina Božjega" znači životno se oslanjati na Isusa kao Sina Božjega, u njemu gledati životni put koji vodi u vječnu istinu (usp. Iv 14, 6).
   Iz Isusova razgovora s Nikodemom uočimo Isusovu spremnost da razgovara s jednim ustrašenim čovjekom, koji se bojao javno pristupiti sa svojim zanimanjem za Isusa. U vremenu kad se mnogi vraćaju Crkvi svoga djetinjstva, a prije su se bojali javno dolaziti na vjerničke skupove, trebali bismo takve povratnike dočekivati s ljubavlju te im ulijevati snagu da se uključe među nas. Ne bismo svojim ruganjem ili osornošću u njima smjeli slomiti hrabrost da pristupe među vjernike praktikante.
   Ovaj Isusov razgovor s Nikodemom potiče nas također na ispravljanje krive slike o Bogu. Kao što je u Nikodemovo vrijeme Bog ljubio svijet, tako ga i danas ljubi. Ne uživa u rušenju i kažnjavanju, ne raduje se ljudskim nevoljama i paklenim kaznama. Kakva je naša slika o Bogu? Doživljavamo li Boga više kao strogog suca ili kao dobrog Oca? Za nas, ali i za druge.
  Iz ovog odlomka, nadalje, učimo i kakav je Bog u sebi. Ako je Isus proglasio sebe Jedinorođenim Sinom Božjim, koji je poslan u svijet za znak Očeve ljubavi, onda su on i Otac jedno. Takav Isusov govor o Ocu omogućio je Crkvi da tijekom stoljeća dorekne svoju vjeru o bitnoj jednakosti Oca, Sina i Duha Svetoga.
prof. dr. Mato Zovkić

 
subota, 03.06.2023. 23:16

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Nada ne postiđuje.
Ta ljubav je Božja
razlivena u srcima našim
po Duhu Svetom
koji nam je dan!
Rim 5, 5-11