Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Slatina - Preminula s. Prezentata (Lucija) Jagodić                         utorak, 17. kolovoz 2010, 13:39:00  

PRINT

"Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje,
ako i umre, živjet će.
I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada"
(Iv 11, 25-26).


     U subotu 14. kolovoza, u Slatini, okrijepljena svetim sakramentima, preminula je s. Prezentata Jagodić, sestra Presvetog Srca Isusova.
Rođena je 12. travnja 1918. u Dragonašu kod Samobora od oca Janka i majke Konstancije. Imala je tri brata i tri sestre. Jedna sestra, također redovnica, pripadala je Milosrdnim sestrama Sv. Križa u Đakovu i umrla je vrlo mlada.
     U Družbu sestara Presvetog Srca Isusova stupila je 23. lipnja 1938. u Crikvenici. Prve zavjete položila je 31. srpnja 1940., a doživotne 12. rujna 1950. u Crikvenici. Djelovala je na raznim mjestima: u Zagrebu, Crikvenici, Senju, Podravskoj Slatini i Rijeci. No, najveći dio svog redovničkog života proživjela je upravo u Slatini.
     Dogorjevši kao svijeća preselila se Gospodinu u zoru 14. kolovoza 2010. Taj dan zajedno s drugim jubilarkama trebala je u Rijeci proslaviti 70 godina svojih redovničkih zavjeta.
     Sestra Prezentata bila je uzorna redovnica svojim ponašanjem i duhovnim životom. Njegovala je osobitu ljubav prema Majci Božjoj u molitvi krunice. Iako je od svoje dvadesetpete godine bila teško bolesna, tijekom života se nikada nije štedjela u poslu. Marljivo i savjesno obavljala je povjerene dužnosti, ali je rado i drugima priskakala u pomoć. Dugi niz godina za potrebe župe Sv. Josipa u Slatini, ali i za druge župe, šivala je krsne haljinice, na stotine ih je sašila. Također je rado i s puno ljubavi izrađivala čipke za oltarnike.
     Posebna ljubav bila joj je uzgoj cvijeća u samostanskom vrtu kojim je rado ukrašavala oltare u crkvi Sv. Josipa i u samostanskoj kapelici Gospe Lurdske. Živjela je, molila i trpjela je za potrebe Crkve i Družbe. Svoju molitvu upravljala je Gospodinu napose za nova duhovna zvanja u Crkvi i u Družbi te za obraćenje grešnika. U zadnje vrijeme nije se odvajala od krunice. Stoga i ne čudi što se preselila Gospodinu uoči svetkovine Velike Gospe koju je s toliko ljubavi štovala.
     Svojim životom i radom mnogima je bila primjer pravog kršćanskog i redovničkog života te potpunog predanja Bogu u službi čovjeka. Bila je svjesna onog što je sv. Pavao rekao: “Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo“ (2Kor 5, 10).
     Sprovodne obrede 16. kolovoza, vodio je mons. Vladimir Škrinjarić, župnik župe Sv. Josipa u Slatini.
     Sedam svećenika, dvadeset jedna sestra redovnica i veliki broj vjernika ispratili su u molitvi s. Prezentatu na posljednje počivalište. U ime Slatinčana na groblju se od s. Prezentate oprostila Ana Nedić istaknuvši jednostavnost sestrina života, ali veličinu svjedočanstva njezina života, a životopis sestre i oproštajni govor u ime redovničke zajednice izrekla je s. Nives Stubičar. Misu zadušnicu uz prigodnu propovijed predvodio je fra Vjekoslav Lazić iz Virovitice istaknuvši kako je s. Prezentata znala što je najvažnije u životu.
     Vjerujemo da je s. Prezentata za svoje vjerno služenje primila nagradu svog Zaručnika Isusa Krista kome je svom dušom služila.
Pokoj vječni, daruj joj Gospodine!

s. Nives Stubičar

 
srijeda, 10.08.2022. 04:25

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Moje mi srce govori: 
Traži lice njegovo!
Da, lice tvoje,
Gospodine,
ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga
od mene! 
Ps 27