Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Krštenje Isusovo
     
Sin zbog spremnosti na ispunjavanje sve pravednosti
 
  Događaj krštenja Isusova zabilježila su sva četiri evanđelja (iako Ivan ne prikazuje sam čin krštenja, nego Krstiteljevo predstavljanje Jaganjca prilikom tog događaja). Uz to je prikazan u Djelima apostolskim kao "pomazanje" Isusa Duhom Svetim na početku mesijanske službe. Iz Matejeva prikaza tog događaja vidimo da je prva Crkva imala problema povezati svoju vjeru o Kristu sa smislom tog podvrgavanja obredu koji je za druge Židove onog vremena bio znak kajanja za grijehe i spremnosti na obraćenje. Upravo ta teškoća ukazuje na povijesnost događaja. Prva Crkva ne bi sebi stvarala tu teškoću da se događaj zbiljski nije dogodio i da nije značio prekretnicu u Isusovu životu. Dotad je Isus bio privatni radnik u Nazaretu koji je svojim radom uzdržavao sebe i majku. Od tada on počinje mesijanski djelovati, ali ne onako kako očekuje mnoštvo željno Mesije, koji će biti politički vođa.
   Bitna razlika između Mateja na jednoj te Marka i Luke na drugoj strani je što u prvom evanđelju glas iz neba govori mnoštvu: "Ovo je Sin moj...", dok u drugom i trećem govori samom Isusu: "Ti si Sin moj..." Bio je to događaj u kojem je Isus doživio unutarnji poticaj da počne mesijanski djelovati, pa su Marko i Luka naglasili tu stranu događaja. U isto vrijeme Isus je bio predstavljen kao Mesija koji počinje svoje djelovanje, pa su Matej i Ivan naglasili tu stranu događaja.
  Liturgija u ovom događaju vidi i navještaj kršćanskog krštenja: "Ti si na Jordanu čudesnim znakom navijestio novo krštenje i glasom s neba objavio; ti si Krista pomazao Duhom Svetim da Riječ tvoja prebiva među nama; da siromasima donese blagovijest spasenja" (predslovlje).
   Ove godine imamo Matejev izvještaj za evanđelje dana. U njemu je Isus spreman na ispunjenje "sve pravednosti" i zato biva predstavljen kao ljubljeni Sin. Popričesna molitva ističe našu spremnost na slušanje "Očeva Jedinorođenca te se zovemo i budemo Božji sinovi i kćeri". Kao što je Isus u svemu slušao Oca i tako ostao njegov ljubljeni Sin, tako i mi želimo s Isusom tražiti i ispunjavati volju Božju o sebi i bližnjima.

Sluga Božji u skrovitosti obavlja svoje poslanje (Iz 42, 1-4.6-7)

  Prvo je čitanje Prva pjesma o Sluzi Patniku iz Izaijine knjige (ima ih četiri). Iz svih pjesama o Sluzi izlazi da je on - za prve povijesne čitatelje kojima su ove nadahnute propovijedi prvi put bile upućene - mogao biti jedan konkretni silom ušutkani prorok. Njegovu vrijednost ljudi otkrivaju tek nakon njegove nasilne smrti. Ima međutim u pjesmama o Sluzi i crta koje pokazuju da je to mogao biti i cijeli narod Božji raspršen među poganske narode koji ga progone, a on im donosi blagoslov Božje naklonosti upravo po strpljivo prihvaćenim poniženjima.
   U ovom odlomku Bog predstavlja Slugu kao svoga odabranika i miljenika te najavljuje da ga podupire pri nastupu proročke službe. Izlijeva na njega svoga Duha i time ga osposobljava za zadaću koju mu namjenjuje u vjerničkoj i ljudskoj zajednici. Prema Starom zavjetu duh je Božji "obuzimao", "bio izlijevan" ili "pomazivao" suce, kraljeve, proroke i svećenike na početku njihove delikatne službe. Duh Jahvin davao im je snagu da svoju službu obavljaju ustrajno i u skladu s Jahvinim planom spasenja. Sluga Patnik pri vršenju svoje službe dobiva pomazanje Duhom da u vršenju svoje službe ne teži za izvanjskim uspjesima i da ga ne slome osporavanja u zajednici vjernika.
   Glavna je Slugina zadaća naviještati Riječ Božju: "Postavih te za svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami" (r. 7). Ovdje je riječ o duhovnoj sljepoći i tami koja se otklanja prihvaćanjem riječi Božje. Sluga je također postavljen "za Savez narodu" (r. 6). On je potpuno poslušan Bogu Savezniku i zove na vjerničku poslušnost obvezama Saveza. Pri obavljanju svoga poslanja on neće vikati ni lomiti napuknutu trsku, što znači da neće nastupati kao vlastodržac i silnik. Poklanjat će punu pažnju svakoj osobi, pomagati ojađenima da se pridignu te u svjetlu objave nastave svoj životni hod.
   U ovom Sluzi Isus je sam prepoznao svoju predsliku kad je u nastupnoj propovijedi u Nazaretu najavio da se osjeća pomazan Duhom Svetim pri obavljanju svoga mesijanskog djelovanja (usp. Lk 4, 16-30) te kasnije u toku ministerija istaknuo da je došao služiti ljudima i život svoj "dati kao otkupljenje za mnoge" (Mk 10, 45). U današnjoj je liturgiji ovaj odlomak starozavjetna podloga za ono što glas iz neba govori Isusu prilikom njegova krštenja: Isus je miljenik Očev u smislu Sluge Patnika zato što je spreman na ispunjenje svake pravednosti.

Bog pomaza Isusa Duhom Svetim i snagom (Dj 10, 34-38)

  Za drugo čitanje imamo glavni dio Petrova govora u Kornelijevoj kući. Podsjetimo se da je prema Dj 10, 1 Kornelije, rimski oficir, stacioniran u Cezareji primorskoj, gdje je stolovao rimski upravitelj Judeje. On je postao "bogobojazni" stranac, tj. poganin koji je povjerovao u Boga jedinoga, počeo čitati Stari zavjet na grčkom, ali nije mogao prihvatiti sve disciplinske propise židovstva, npr. obrezanje i sl. Čuo je za Isusov pokret i poslao po Petra da izravno čuje od pročelnika mlade zajednice uvjete za pristup kršćanstvu.
   Petar počinje radosnim usklikom da Bog nije pristran, tj. ne pravi razliku među poganima i Židovima, kad je riječ o pozivu na spasenje po Kristu raspetom i uskrslom. Zatim Petar iznosi ključne događaje Isusova mesijanskog djelovanja te smrt, uskrsnuće i ukazanje odabranim svjedocima. U misionarsku propovijed spadala je građa od krštenja na Jordanu do ukazanja Uskrsloga. Događaji Isusova djetinjstva nisu se iznosili u misionarskoj propovijedi.
   Krštenje na Jordanu Petar tumači kao događaj pomazanja Duhom Svetim. Tek nakon toga mogao je Isus "proći zemljom čineći dobro i ozdravljati" (r. 38). Prema Lukinu izvještaju, već prilikom začeća Duh je Sveti "osjenio" Isusovu majku i tako pripravio put za jedinstvenu Majku jedinstvenog Sina. Pomazanje prilikom krštenja je mesijansko ustoličenje, jer su se pomazivali suci, svećenici, proroci i kraljevi prilikom nastupa njihove službe - iako su svećenici i kraljevi već samim rođenjem bili određeni za tu službu. Isusova pomazanost Duhom prilikom krštenja znak je da je Bog Isusa predstavio kao Mesiju koji počinje svoju djelatnost te da je Duh Sveti Isusa vodio i snažio u toku djelovanja. Novozavjetni spisi uče da su svi vjernici pomazani ili "opečaćeni Duhom" (usp. Ef 1, 13-14; 4, 30; 2 Kor 1, 22) te da ta pomazanost na njima ostaje trajno (usp. 1 Iv 2, 20-27). Kao što je Duh jačao Isusa u njegovu mesijanskom zvanju, tako jača i nas u našem kršćanskom zvanju.

Dolikuje da ispunimo svu pravednost (Mt 3, 13-17)

Matejevi su elementi u ovom izvještaju:
- "Dođe Isus na Jordan Ivanu da ga on krsti" (r. 13);
- Krstiteljeva izjava da Isus njega treba krstiti (r. 14);
- Isusova izjava da on i Krstitelj trebaju ispuniti svu pravednost (r. 15);
- Krstiteljevo "popuštanje" (r. 15b);
- Glas iz neba govori mnoštvu: "Ovo je Sin moj...", dok kod Marka i Luke govori Isusu (r. 17).
   Ovakva formulacija pokazuje teškoću Matejeve Crkve koja je vjerovala u Isusovo božansko sinovstvo i potpunu vjernost Ocu, a Ivanovo krštenje smatrala pokorničkim obredom kojemu su se ljudi podvrgavali u znak ispovijedanja grijeha i spremnosti na obraćenje. Isus se nije trebao za što kajati niti od čega odvraćati. U svojoj tesarskoj radionici u Nazaretu Isus je morao čuti od mušterija za Krstiteljev pokret: "Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe" (Mt 1, 5-6). Još od događaja kad je kao dvanaestogodišnji dječak ostao u Hramu, bio je svjestan da mu je "biti u onome što je Oca njegova" (Lk 2, 49). Ivanovo djelovanje već je pripravilo narod za nešto novo što Bog sprema. Bilo je vrijeme da Isus počne uprisutnjavati to najavljeno Božje djelovanje. Zato je namjerno pošao na Jordan k Ivanu da se solidarizira sa svima spremnim na obraćenje, koje nije samo odustajanje od nečeg starog nego i otvaranje za nešto novo što Bog sprema.
   "Sva pravednost" koju trebaju ispuniti Krstitelj i Nazarećanin je volja Božja, plan Božji koji se odvija u povijesnim događajima. Isus prilikom krštenja "ugleda Duha Božjega gdje silazi s neba" (r. 16). To je potvrda za njegov plan mesijanskog djelovanja. U isto vrijeme Otac njega koji je spreman ispunjavati svaku pravednost predstavlja mnoštvu kao ljubljenog Sina. Glas iz neba upotrebljava - na grčkom - riječi iz prve pjesme o Sluzi Patniku. Također i riječi Ps 2, 7. Psalam 2 jest pjesma ustoličenja novog vladara iz Davidove loze, kojemu je na dan ustoličenja veliki svećenik kliktao: "Ti si sin moj, danas te rodih!" On je to govorio u ime Božje. Kralj vjernik, koji počinje po zapovijedima Božjim upravljati narodom Božjim - sin je Božji, miljenik Božji ako svoju službu obavlja po Zakonu Božjem. Slično je i Isus na krštenju predstavljen Sinom Božjim zato što želi ispunjavati svu pravednost. Sav se podlaže volji Božjoj prilikom prijelaza iz privatnog života u mesijansko djelovanje i želi obavljati svoje zvanje u skladu s Očevim planom. S Isusom želimo i mi ispunjavati svu pravednost podlažući se volji Božjoj.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 02:15

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119