Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

8. nedjelja kroz godinu      


Bezbrižnost koja oslobađa za vjerničko djelovanje u svijetu
 
  Za današnje evanđelje imamo niz mudrosnih izreka iz Govora na gori u kojima nas Isus potiče na pouzdanje u Boga kao Oca koji se brine za ljude. Te izreke razrađuju uvodno načelo: "Ne možete služiti Bogu i bogatstvu." I ovdje je Isus sam činio ono što vjernicima predlaže: novcem se služio, ali mu nije robovao. Dopuštao je da mu bogate žene "poslužuju od svojih dobara" (Lk 8, 3). Uz pristanak njega kao Učitelja Dvanaestorica su od darova dobrotvora stavljala u blagajnu iz koje se nabavljalo ono što je bilo nužno tijekom boravka u Jeruzalemu, jer tu Isus nije mogao računati uvijek na prigodne i nepredvidive darove dobrotvora (usp. Iv 13, 29). Prije nego je pozvao učenike da ne budu zabrinuti za jelo, piće i odijelo te ih potaknuo da traže ponajprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, Isus je sam živio nezabrinuto i sav se trošio za uprisutnjivanje Kraljevstva.
   U ranijim vremenima, kad nas Crkva nije poticala na suodgovorno izgrađivanje humanijeg svijeta, bilo je lagano nad ovim Isusovim izrekama razviti razmatranje o pouzdanju u providnost Božju. Međutim danas smo sigurni da nas bezbrižnost na koju Isus zove ne oslobađa od brižnog proviđanja za sebe i sve koji od nas ovise niti nam daje podlogu da kritiziramo druge što na svijetu ima gladnih, žednih i golih. Kao što je Isus totalnim predanjem Bogu bivao slobodniji za ljude, tako i mi, njegovi učenici, nastojimo razumjeti njegov poziv na bezbrižnost kao oslobađanje koje nas osposobljava za kvalitetnije služenje Bogu, a time i ljudima.
   Danas molimo dar pravog pouzdanja u Božju providnost ne zatvarajući oči pred materijalnim i zdravstvenim problemima današnjih ljudi. Imamo li smjelosti odazvati se na bezbrižnost koja nas oslobađa za vjerničko djelovanje u svijetu?
   U zbornoj molitvi priznajemo da Bog ravna tijekom svjetskih zbivanja te prosimo da živimo u miru. U darovnoj ispovijedamo da je sve što Bogu prinosimo njegov dar. Ove nedjelje produbljujemo vjeru da Bog uzdržava stvorenja koja je stvorio i prosimo milost oslobođenja od tjeskobne brige za vlastite materijalne potrebe.

Bog se uspoređuje s majkom (Iz 49, 14-15)

  Ovo je dio prorokove propovijedi Izraelcima u babilonskom sužanjstvu koji su počeli padati u očaj. Mislili su da im Jahve neće ili čak ne može pomoći. Događalo se to u vremenu kad je Babilonija bila najmoćnija država ondašnjeg svijeta, a prorok po Božjoj odredbi najavljivao povratak sužanja u zemlju djedova.
   Prorok ponavlja prigovor Izraelaca: "Gospodin me ostavi, Gospod me zaboravi" (r. 14). Taj je prigovor bio izraz očaja povijesnih slušatelja koji su od svojih djedova slušali povijest izlaska iz egipatskog ropstva i proročke propovijedi o Izraelu kao Božjoj svojini, Božjem narodu. Tad im se u Babiloniji činilo da ih je Bog zauvijek ostavio i zaboravio. Prorok im upućuje veličanstvenu utjehu uspoređujući Boga s majkom koja se brine za svoje dijete. Prorok kao i njegovi povijesni slušatelji znali su da majka dijete voli - osobito dok je nemoćno dojenče - bez obzira na to što dijete njezinu ljubav ne cijeni niti može uzvratiti. Upravo po tome majka je slika Boga koji ljubi svoj grešni narod. Bog je bolji od najbolje majke: "Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću!"
   Ovo čitanje iz SZ podloga je za Isusov nauk u današnjem evanđelju o brizi Stvoritelja za sva stvorenja, a posebno za ljude.
   Psalam 62 mudrosna je pjesma o prolaznosti zemaljskih uspjeha i vrednota. Psalmist u njoj potiče samog sebe i vjerničku zajednicu na pouzdanje u Boga: "Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje!"

Gospodin će razotkriti nakane srdaca (1 Kor 4, 1-5)

  Ovo je završni dio Pavlova osvrta na korintsku rascjepkanost u vezi s misionarima. Iako su propovjednici po ljudskim sposobnostima i svojstvima različiti, svi su "Kristovi službenici i upravitelji otajstava Božjih" (r. 1). Za "upravitelji" stoji u grčkom tekstu hyperetes, što znači pomoćnika nekog višega, suradnika. To je izraz vjere da uskrsli Krist djeluje po crkvenim predstojnicima, ali i da je prvi poglavar zajednice krštenih Krist Gospodin. Slična misao izražena je riječju "upravitelj". U grčko-rimskom boljem domaćinstvu oikonomos (ekonom) bio je sluga ili rob koji je vodio gospodarovu kuću, ali mu nije padalo na pamet da se ponaša kao da je on gazda niti da ga ukućani smatraju takvim. Korinćani su svojim precjenjivanjem jednih misionara i podcjenjivanjem drugih postupili kao da su misionari važniji od Krista Gospodina u Crkvi, a oni se sami smatraju suradnicima i upraviteljima Kristovim te žele da ih tako tretiraju i vjernici. Pavao i njegovi suradnici žele biti vjerni ekonomi u kući Kristovoj. Ništa više, ali i ništa manje.
   U nastavku odlomka Pavao iznosi razliku između Božjeg i ljudskog prosuđivanja: ljudi sude izvanjske čine i riječi, a Bog će o eshatonskom dolasku Kristovu "iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca" (r. 5). Srce je za biblijskog vremena smatrano središtem čovjekova planiranja, a bilo je i sinonim za "savjest", jer u SZ nema riječi "savjest". Jedini Bog vidi što čovjek misli kad nešto čini ili govori. Jedini on zna što je u čovjekovu djelovanju rezultat naslijeđenih sklonosti i neizbježnih okolnosti, a što krivnja slobodnog i odraslog pojedinca. Zato "ne sudite ništa prije vremena" poziv je da svaki vjernik "bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu" kako veli Jakovljeva poslanica (Jak 1, 19). Kad Pavao kaže da ni on "sam sebe ne sudi" (r. 3), hoće reći da se podlaže Božjem sudu ne želeći sebe precjenjivati, ali ni ne prihvaćajući površni sud vjernika o sebi. Ovaj odlomak potiče nas na vjerničko gledanje uloge crkvenih predstojnika te na ponizno prosuđivanje svojih i tuđih djela, dok smo na proputovanju zemaljskom.

Ne budite zabrinuti za život svoj (Mt 6, 24-34)

  Izreka o nemogućnosti služenja dvojici gospodara ima povijesni korijen u okolnosti da su u ono doba dva vlasnika znala posjedovati jedno "poduzeće" ili su vlasništvo jednoga naslijedila dvojica zajedno sa slugama koji su radili na imanju. Ona sačinjava misaonu cjelinu s odlomkom Mt 6, 19-24: služenje Bogu traži odlijepljenost od iluzornih dobara. Prema ondašnjem "pravu" sluga je sav pripadao gospodaru, trebao je gospodarevu stvar prigrliti i promicati kao svoju. U takvim okolnostima nije mogao promicati zbiljske interese dvojice gospodara. "Mrziti" jednoga od takvih gospodara značilo je postati indiferentan prema njemu, ne pribavljati mu korist svakim svojim radnim danom i pothvatom. Za "bogatstvo" stoji u grčkom ovdje mamonas, što ponajprije označuje izvor životne sigurnosti, materijalni posjed, novac, blago. Ovdje Isus, svjestan grešne sigurnosti koju ljudima često daje materijalno zemaljsko blago, upozorava da ljudi često štuju novac umjesto Boga. Novac može biti dobar sluga, ali loš gospodar.
   Slijede poticaji na oslobađanje od grozničave brige za materijalne potrebe. Književno su složeni po sljedećoj shemi:
- načelo: "Ne budite zabrinuti za život!" (r. 24);
- prva slika: ptice ne siju, a hrane se (r. 26-27);
- druga slika: poljsko cvijeće raskošnije obučeno od Salomona (r. 28-30);
- tri osnovne ljudske potrebe: hrana, piće, odjeća (r. 28-30);
- zaključak: tražiti najprije Kraljevstvo i pravdu njegovu (r. 33).
   Poslovica: "Dosta je svakom danu njegova zla" djeluje kao prošireni zaključak (r. 34). Isus ju je upotrijebio ne da izrazi pesimizam, nego da pokaže kako vjera oslobađa od pesimističkog strahovanja za sutrašnjicu. Time nije želio pošteni ljudski rad suprotstaviti preuzetnoj bezbrižnosti niti pouzdanjem u Boga koji se brine za svoja stvorenja nadomjestiti svaki ljudski rad i planiranje obiteljskog, župnog, gradskog ili državnog budžeta.
   Njemački katolički bibličar ovako razmišlja nad ovim tekstom iz današnje perspektive: "Velika poruka ovog teksta je ponajprije poticaj na pouzdanje u Boga koje trebamo gajiti. To pouzdanje ne odgovara nekom naivnom, nerealnom ili romantičnom promatranju svijeta. Nema nikakve sumnje da su se i u Isusovo doba mogli vidjeti mrtvi vrabac i usahla trava, da spomenemo samo blage primjere disharmonije. Ipak Isus ne obustavlja svoje pouzdanje u Boga niti prestaje hvaliti Boga dok eventualno ne razradi cjelovit nauk o Bogu. Kad zna da mu je život siguran u Bogu, stječe slobodu za služenje drugim ljudima i sposobnost da ih čini sretnima. Točno je da trebamo ispravljati uobičajenu sliku o Isusu koja je uvijek u prvi plan stavljala njegovu poslušnost i žrtvenu smrt. Isus je u svojoj nutrini morao biti sretan čovjek, koji je mogao oslobađati od izvanjske prisile... Suprotnost od te slobode je robovanje bezuvjetnom napretku, prestižu, bogatstvu itd., a pokatkad i zdvajanje. Krivo tumačenje ovog teksta sastojalo bi se i u tome kad bismo ga smatrali opravdanjem da ne možemo ništa promijeniti u stanju svijeta. Isus je očekivao Božje kraljevstvo koje će donijeti veliku promjenu i koje je on svojim djelovanjem činio dostupnim. Matej je izrazom 'pravda' još pojačao tu usmjerenost prema ispunjenju. Bezbrižnost s obzirom na sve ove stvari donosi oslobođenost za ono pravo. Ta je oslobođenost oslobođenje od lažnih sigurnosti i ona daje životu čvrsti temelj" (J. Gnilka, Das Matthäusevangelium l, Freiburg, 1986, 252-253).
   Gospodin Isus nije paničio za hranu, piće i odjeću, svoju i svoje Dvanaestorice, nego se oslanjao na Oca uprisutnjujući njegovo kraljevstvo i pravednost. Pritom je postajao sve slobodniji za druge ljude. Neka i nama danas udijeli da ne budemo grozničavo zabrinuti za materijalne potrebe svoje i svojih najdražih. Tako ćemo biti otvoreniji za Boga i ljude.
prof. dr. Mato Zovkić

 
ponedjeljak, 17.05.2021. 00:20

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Tražite Gospodina
i njegovu snagu,

tražite svugda njegovo lice.
Ps 105