Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

7. nedjelja kroz godinu     

PRINT

 
 
Kakva ljubav prema neprijateljima?
 
  Za evanđelje imamo nastavak govora na ravnici u kojem Luka primjenjuje na svoje povijesne čitaoce četiri "blago" i četiri "jao" iz početka govora. Kao što je u prethodnom dijelu bio najvažniji zdrav stav prema materijalnim dobrima, tako je i u ovoj primjeni. Dva puta u ovom odlomku ponavlja Luka Isusovu odredbu: "Ljubite svoje neprijatelje!" (r. 27 i 35). U sredini stoje dva retka koji po pravilu hebrejskog paralelizma izjednačuju ljubav i dobrotvornost: "Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje. Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje. Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? (r. 32-33). Iz ovog paralelizma izlazi da je ljubav nešto konkretno: pomaganje bližnjega. Zato i ljubav prema neprijatelju nije teoretsko čuvstvo prema kojemu protivniku ne bismo željeli nikakvo zlo niti bismo prvi počeli nešto protiv njega. To je ljubav koja se sastoji od konkretnih čina milosrđa i pomoći osobama koje su nam po našem uvjerenju nanijele neko zlo.
   Za prvo čitanje imamo Davidov plemeniti postupak prema Šaulu koji ga progoni. Uhvatio je noću Šaula na spavanju i mogao ga je ubiti, ali se nije usudio "dići ruku na pomazanika Gospodnjeg". Poštedio ga je nadajući se da će Bog njemu u kasnijem životu iskazati milosrđe. Priznavao je da Božju dobrotu treba i zato je nastojao tu dobrotu vjernički odražavati u svojim postupcima prema ljudima. Time je David u današnjoj liturgiji slika novozavjetnih vjernika.
   "Praštajte i oprostit će vam se. Dajte i dat će vam se!" Tako nas potiče Isus u današnjoj misi. Kršćanstvo je religija ljubavi ne samo prema bližnjima nego i prema protivnicima. To je Isus predložio u vremenu kad se smatralo slabošću blago postupanje prema zarobljenicima i pobijeđenima. Neka nam Gospodin Isus dadne snagu da ga slijedimo ne samo u praštanju nego i u aktivnoj ljubavi prema protivnicima.

Gospodin će vratiti svakome po njegovoj pravdi i vjernosti
(1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22 23)

  Ovo je skraćeni izvještaj o Davidovu bježanju od Šaula i pokušaju pomirenja. Šaul je tjerao Davida s 3000 vojnika, a David je imao samo 600 dobrovoljaca. Davidovi uhode otkrili su gdje se utaborio Šaul i David je po noći s pratiocem Abišajem došao u Šaulov tabor. Uzeo mu koplje i vrč pa se vratio među svoje ljude. Kad se udaljio na drugu stranu brda, viknuo je Šaulove ljude da dođu po kraljevo koplje te im predbacio da su slabo čuvali pomazanika Gospodnjeg.
   U razgovoru koji je uslijedio David je tražio dopuštenje da može mirno boraviti među narodom Božjim, a ne potucati se među poganima. Šaul uviđa da je zgriješio, obećava da će ostaviti mladog Davida na miru i proriče mu uspjeh u životu.
  S novozavjetnog stanovišta ključan je redak 23, koji prenosi naše čitanje, i 24 koji ne prenosi: "A Jahve će vratiti svakome po njegovoj pravdi i po njegovoj vjernosti: danas te Jahve bijaše predao u moje ruke, ali nisam htio dići ruke svoje na pomazanika Jahvina. I gle, kako je danas tvoj život bio drag u mojim očima, tako neka moj život bude drag u Jahvinim očima!" David želi da ljudi postupaju prema njemu onako kako on prema njima postupa: pravedno i korektno. On, osim toga, priznaje da treba Božju zaštitu i pomoć pa zato štiti i pomaže druge. U tome je slika novozavjetnih vjernika.

Nosit ćemo i sliku nebeskog (1 Kor 15, 45-49)

  Ovo je nastavak Pavlove pouke o uskrsnuću tijela. Dio je to veće cjeline u kojoj Pavao pokušava odgovoriti na pitanje, kakvo tijelo uskrišava, jer svi znamo da tjelesa pokojnika u zemlji istrunu nakon ukopa.
   Pavao se ovdje oslanja na ondašnju židovsku teologiju koja je smatrala da će završetak svijeta biti sličan početku i pridavala važnu ulogu Adamu kao prvom čovjeku. U starozavjetni citat Post 2, 7 "prvi čovjek postade živa duša" Pavao umeće i ime Adam. On time hoće reći da je prvi čovjek na sve ljude prenio svoju ljudsku narav. On živi u svima ljudima. "Prvi je čovjek od zemlje, zemljan" podsjeća na stvaranje ljudskog tijela iz gliba ili praha zemaljskog.
   "Drugi čovjek je s neba". Ovim Pavao predstavlja uskrslog Krista kao novog Adama i glavu obnovljenog čovječanstva. Ono što su u prvom Adamu ljudi izgubili, u novom Adamu dobivaju još obilnije (usp. nauku o istočnom grijehu u Rim 5, 12-21). Isus je nebeski Adam koji će svim ljudima pokloniti novi život. "Nosili smo sliku zemaljskog" - živimo u Adamovoj naravi, ne možemo pobjeći od adamovske sudbine na zemlji. "Nosit ćemo i sliku nebeskoga" - u Isusu savršenom čovjeku Bog je obnovio kod svih ljudi sličnost sa sobom. Tko je na Isusa kršten i umire s vjerom u njega, snagom sličnosti s novim Adamom, ustat će na novi život.
   Iz ovog teksta izlazi da se naša sličnost s Bogom sastoji u otvorenosti za Boga, a time i za ljude. Kao što Bog stvara čovjeka da s njime bude u odnosu prijateljstva i milosti, tako smo i mi slika Božja ako smo u dobrom odnosu s ljudima po Kristu Isusu.

Praštajte i oprostit će vam se (Lk 6, 27- 38)

  Prva tri retka ovog odlomka su razrada posljednjeg "jao" iz r. 26. Tamo je Isus zaprijetio onima koji se tako ponašaju da ih svi hvale te nastavio da su tako činili lažnim prorocima oci njihovi. Doživjevši progone od Židova i pogana, Lukini povijesni čitaoci bili su u napasti da skrivaju svoje kršćanstvo, kako bi ih ljudi puštali na miru. Grešno dodvoravanje ljudima bilo bi odustajanje od učeništva, vladanje poput lažnih proroka. Valja ustrajati u javnom svjedočenju učeničkog pristajanja uz Isusa, makar to ljude pretvaralo u neprijatelje koji poduzimaju konkretne akcije protiv kršćana. Neprijatelje trebamo ljubiti, dobro činiti onima koji nas mrze, blagoslivljati one koji nas proklinju, moliti za one koji nas zlostavljaju.
   U r. 29 Isus preporuča paradoksalno odstupanje od uobičajenog ponašanja u slučaju napada ili opasnosti: prirodno je da čovjek najprije sebe štiti kad je napadnut, a Isus preporuča da pružimo i drugi obraz, da dadnemo i donju odjeću, da ne tražimo povratak od onoga kome smo nešto uzajmili. To je na liniji Isusove osude svakog nasilja. Kao što Gospodin Isus ne vjeruje u promjenu na bolje pomoću nasilja nego traži promjenu srca, tako trebaju svjedočiti i njegovi učenici. Ipak, kao što je sam Isus na suđenju protestirao protiv nepravde (usp. Iv 18, 22), smijemo i mi dati do znanja da nam se nanosi nepravda koja je protiv našeg ljudskog dostojanstva. Nasilje, međutim, ne može biti redovan put promjene na bolje.
   "Kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi ljudima!" Ovo je zlatno pravilo ponašanja: nije dovoljno izbjegavati sve što ne želimo da ljudi nama nanose, nego valja pozitivno činiti ono što želimo da ljudi nama čine. Čovjek ne može bez čovjeka, treba pomoć susjeda i slučajnog prolaznika. Reci 32 do 36 su tumačenje ovog pravila. Slijede tri slike kojima je osvijetljeno ovo pravilo. Ljubiti samo one koji nas ljube; davati darove samo onima koji nam mogu uzvratiti; pozajmljivati samo onima koji mogu vraćati. Tako rade i grešnici. To je ljudska, zemaljska logika. Isus od svojih učenika traži više, jer je i sam postupao prema višim načelima. Kršćani trebaju nadrasti etiku reciprociteta i prijeći u aktivnu ljubav po konkretnim djelima. Nije dosta dobro govoriti nego valja agathopoiein - dobro činiti.
  Tko tako postupa, nasljeduje Boga koji je "dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima" (r. 35). Isus stavlja za ideal milosrđe po uzoru na Boga koji je milosrdan bez prethodnih zasluga grešnika. Kao što Bog pritječe u pomoć svijetu u oskudici koji treba spasenje, tako trebaju Kristovi učenici pritjecati u pomoć ljudskoj braći i sestrama koji su u oskudici materijalnih dobara, pažnje i ljubavi.
   U poticaju da vjernički nasljedujemo Božju dobrotu i milosrđe, Isus ide korak dalje. Traži da ne osuđujemo bližnje, kako nas ne bi Bog osudio. Zatim produžuje da trebamo praštati kako bismo Božje oproštenje dobili na dar. Tako posljednji razlog konkretne ljubavi prema neprijatelju postaje naša ljudska duhovna oskudica i potreba opraštanja. Želeći Božje milosrđe i oproštenje za sebe, mi iskazujemo milosrđe i opraštamo ljudima. Tko bi se usudio pomisliti da ne treba Božje milosrđe i oproštenje? Vjerujući da nam je ono potrebno i dostupno, mi nastojimo ljubiti neprijatelje konkretnim djelima ljudske pažnje i pomaganja.
prof. dr. Mato Zovko

 
nedjelja, 26.06.2022. 03:19

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145