Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

6. nedjelja kroz godinu     
Isus osnažuje Deset zapovijedi
 
  Za evanđelje imamo nastavak Govora na gori u Matejevu petom poglavlju. Matej je u odsjeku 5, 21-48 skupio različite Isusove izreke na shemu: "Čuli ste da je rečeno starima... A ja vam kažem..." U njima Isus daje upute za ponašanje u slučaju srdžbe, preljuba, rastave, zakletve, osvete i ljubavi prema neprijatelju. To je tzv. šest antiteza u kojima Isus osnažuje starozavjetne propise ili ih bitno dopunjava. Za današnje evanđelje imamo prvu, drugu i četvrtu antitezu. U prvoj Isus navodi petu zapovijed Dekaloga, u drugoj šestu, u četvrtoj Lev 19, 12 i Br 30, 3, gdje je razrađena zabrana uzaludnog spominjanja Božjeg imena i krive zakletve. Osim u Govoru na gori Isus je proglasio obvezatnost Deset zapovijedi i u osporavanju farizejske teologije, prema kojoj odrasla djeca smiju zavjetovati za hramske potrebe ono što bi trebali davati za uzdržavanje nemoćnih roditelja (usp. Mk 7, 9-13). Također je bogatom čovjeku, na upit što treba činiti da bi ušao u kraljevstvo nebesko, naveo glavne od Deset zapovijedi koje ureduju ispravan odnos među ljudima (usp. Mt 19, 13-22). Tom zgodom Isus je zapovijed ljubavi prema bližnjemu stavio na isto dostojanstvo kao sve ostale (usp. Mt 19, 19). Tako bismo u današnjoj liturgiji mogli razmatrati o kršćanskom vrednovanju Deset zapovijedi, ali ćemo se ograničiti na tri koje Isus izričito navodi.
   Starozavjetna podloga Isusovim antitezama je odlomak Sirahove knjige u kojem nadahnuti mudrac ističe da "Gospod zna svako djelo čovječje" te prema tome nije dovoljno glumiti obdržavanje izvanjskih odredaba, nego ih valja srcem usvajati i u djelo provoditi.
   U zbornoj molitvi ističemo uvjerenje da Bog "boravi u pravednu i iskrenu srcu" te molimo da takvi zaista i budemo kako bi se Bog trajno nastanio u nama. Obmanjujemo li sami sebe obdržavanjem samo izvanjskih zabrana i odredaba Božjih? Danas molimo da s Isusom budemo "čisti srcem".

Gospod zna svako djelo čovječje (Sir 15, 15-20)

  Ovo je dio odlomka o čovjekovoj slobodi koja ga čini odgovornim za moralno djelovanje. Središnji dio poruke je u r. 17: "Pred čovjekom je život i smrt: što on više voli, to će mu se dati!" U stihu koji prethodi našem današnjem čitanju rečeno je da je "Bog u početku stvorio čovjeka i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj" (r. 14). Za razliku od nadahnutog pisca Knjige postanka, koji je izvor grijeha vidio u ranjenoj ljudskoj naravi, ovaj pisac naglašava osobnu odgovornost svakog čovjeka ako je slobodan i pametan.
   U današnjoj liturgiji naglasak je na r. 19: "Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospod zna svako djelo čovječje." Bog s naklonošću gleda iskreno pobožne osobe, jer je to smisao izraza "koji ga se boje". Boje ga se kao odrasla djeca roditelja koje poštuju. Ne bi iz poštovanja prema njima učinili nešto nedolično, makar to roditelji i ne vidjeli. Bog zna svako djelo čovječje u smislu da "ispituje srca i bubrege" (Jr 11, 20; Ps 7, 10). Prisutan je pri onome što čovjek planira i što čini, ne možemo mu glumiti dobrotu, pobožnost i ljubaznost prema ljudskoj braći i sestrama.
  Retkom dvadesetim, u kojem Mudrac ističe da čovjeku nije "zapovjeđeno niti dopušteno" činiti grijeh, Mudrac ponovno naglašava načelo slobode, a time i moralne odgovornosti za zlo učinjeno i dobro propušteno. Bog nas nije stvorio robotima, nego obdario slobodom, "samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego - ljubavlju služimo jedni drugima" (Gal 5, 13).

Duh nam objavi mudrost Božju (1 Kor 2, 6-10)

  Jedan od darova Pomazanika u Iz 11, 1-5 također je "duh mudrosti". Krštenjem (i krizmom) vjernici dobivaju udio u Isusovoj pomazanosti Duhom, a time i dar vjerničke mudrosti. U ovom odlomku Pavao govori o pravoj ili vjerničkoj mudrosti te o lažnoj ili grčko-poganskoj mudrosti koja sve procjenjuje svjetovnim mjerilima.
   Apostol i njegovi suradnici "mudrost navješćuju među zrelima" (r. 6). "Zreli" su oni koji su se otvorili prosvjetljenju Duha i daju da ih Duh vodi. "Mudrost ovoga svijeta" u Pavlovo doba jest mudrost pogana koji ne vjeruju u Boga jedinoga i njegova Pomazanika Isusa. U naše dane to je svjetovna i svjetovnjačka mudrost koja ne misli na konačni cilj zemaljskog proputovanja. "Knezovi ovoga svijeta koji propadaju" jesu zemaljski filozofi i gospodari koji već za života doživljavaju nemoć svojih planova i pothvata, a pogotovu im zemaljska pamet i moć ništa ne koriste za budući svijet.
   "Mudrost Božja u otajstvu sakrivena" je Krist raspeti i uskrsli, koji je po Pavlovu propovijedanju i kasnijem djelovanju Crkve očitovanje Božjeg plana o spasenju svih ljudi. Samo objavom mogu ljudi doznati za otajstvo Krista sveopćeg Spasitelja. Otajstvo te Božje mudrosti nisu "upoznali" knezovi ovoga svijeta. Nisu ga prihvatili židovski poglavari u Palestini Pavlova vremena ni grčki prvaci izvan Palestine. "Da su ga upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli" (r. 8), podsjeća na Isusovu molbu s križa: "Oče, oprosti im jer ne znaju što čine" (Lk 23, 34). Pavao time osuđuje nasilje provedeno nad Isusom, ali ne ovlašćuje kršćane da mrze ondašnje i sadašnje Židove. Redak 9 slobodan je citat Iz 64, 3 i 52, 15 kojim Pavao pokazuje spasenjsku vrijednost smrti i uskrsnuća Kristova. "Nama to Bog objavi po Duhu" - nama su propovjednici, ali i svi krštenici u kojima je Duh probudio pristanak na sadržaj propovijedanja. Otajstvo spasenja u Kristu objavljuje Duh Kristov. Duh objavljuje "dubine Božje", tj. sve bogatstvo ljubavi kojom Bog ljude ljubi i spašava ih u Kristu. Time nas Pavao zove na poslušnost Duhu Svetomu, kojim smo pomazani, da bismo postali i ostali vjernički mudri.

Tko s požudom pogleda (Mt 5, 17-37)

  Uvod u govor o šest antiteza poziv je na pravednost veću od one koju čine farizeji i pismoznanci (r. 20). U Mt 23, 3 Isus kaže za pismoznance i farizeje da ispravno naučavaju objavu, ali ih Isusovi učenici ne smiju nasljedovati "jer govore, a ne čine". Zato je ovdje "pravednost" ponašanje usklađeno s voljom Božjom. U Isusu su ljudi suočeni s milošću i s Božjom zahtjevnošću, pa trebaju djelima činiti ono što Bog traži, a ne samo usnama priznavati. Veća pravednost je sadržajna poslušnost Bogu, radosno podlaganje Bogu, apsolutnom gospodaru.
   Prva antiteza govori da su ljudi "čuli" odgojem, vjerskim i kućnim prenošenjem kako ne smiju ubijati druge ljude. U ovom govoru antiteza: "Čuli ste... A ja vam kažem..." nije toliko suprotstavljanje koliko produbljivanje, ispravno razumijevanje i provođenje u praksu. Peta je zapovijed dana za ljude koji su iz obiteljsko-plemenskog života prešli na državnu udruženost naroda. Štiti ljude od pretjerane krvne osvete u državi koja ima redovne sudove. Nitko ne smije privatno razračunavati s onima koji su mu nanijeli zlo. Isus zabranjuje i srdžbu na bližnjega zato što ona prethodi ubojstvu. Nadalje, nije dopušten ni uvredljiv govor protiv "brata" i "sestre" koji su ovdje najprije članovi vjerničke zajednice, vlastite obitelji, a onda i svi ljudi. Jakovljeva poslanica izvrsno tumači srž ove Isusove zabrane: "Jezikom blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene: iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo" (Jak 3, 9-10).
   Šesta zapovijed zabranjuje u prvotnoj namjeni preljub kao nasilni upad u brak bližnjega. Ovom antitezom Isus uzdiže dostojanstvo žene kao ljudske osobe i partnerice u braku. Zabranivši pohlepno gutanje pogledom udane i svake druge žene, Isus zabranjuje muškarcima i ženama da se gledaju kao sredstvo zadovoljavanja seksualne strasti. Žena nije "objekt" za zadovoljavanje muškarca ili obratno. Muškarci i žene su i kao seksualna bića ljudske osobe. Krivo bi na temelju ove Isusove zabrane bilo podcjenjivati žene kao vječnu opasnost da muškarci zgriješe. Isus traži da svatko zaviri u vlastito srce, jer bludni čini počinju u srcu kao središtu planiranja i odlučivanja prema Sv. pismu. Zato je u našim katekizmima ova starozavjetna zapovijed "Ne čini preljuba" s pravom protumačena kao "Ne griješi bludno": ne služi se svojom i tuđom seksualnošću protiv Božjeg plana o tom daru muškarcima i ženama. Isus ovdje zabranjuje i rastavu vjerničkog braka vraćajući braku prvotnu Božju nakanu. Brak vjernika takvo je darivanje osobe osobi da ono traži doživotnu vjernost partnera.
   Isus zabranjuje i zaklinjanje, ako je ono izraz nepovjerenja među ljudskom braćom i sestrama. Nije dopušteno zaklinjati se Bogom, zemljom i svetinjama da bi nam ljudi više vjerovali u zemaljskim poslovima. Moramo biti iskreni jedni prema drugima, kao što je Bog iskren prema nama u Kristu Isusu. Kao što u svemu priznajemo ovisnost od Boga, tako trebamo prihvaćati i ovisnost o ljudima. I ovdje je u pitanju unutarnja nakana, više od vanjskog čina.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 02:09

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119