Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

5. nedjelja kroz godinu
     

PRINT
 
 

Pozvani i poslani

  U današnjem prvom čitanju, koje pripravlja na događaj iz evanđelja, imamo poziv Izaiji na proročku službu. Poziv se događa u hramu, vjerojatno za vrijeme miomirisne žrtve. Izaija čuje raspravu za vrijeme "zasjedanja nebeskog dvora" na kojoj se spominje potreba Božjih poslanika. Javlja se: "Evo mene, pošalji mene!" U evanđelju nakon obilnog ribolova Isus zove učenike koji ostavljaju dotadašnji poziv i polaze za njim. Zove ih da bi ih slao još prije svoje muke i smrti na propovijedanje kraljevstva Božjega među Židove, a poslije smrti i uskrsnuća među sve narode.
  U drugom čitanju Pavao izjednačava svoje viđenje uskrslog Krista s ukazanjem Dvanaestorici i na tome viđenju temelji svoj poziv za misionara pogana: "Ili oni ili ja: tako propovijedamo, tako vjerujete!" Tako se u današnjim misnim čitanjima susrećemo s pozivom na učeničku i apostolsku službu. Taj poziv uključuje odmah i poslanje iz kojeg je nikla Crkva kao velika zajednica odazvanih i poslanih. U popričesnoj molitvi zahvaljujemo što se pričešćujemo od istog kruha i iste čaše te molimo da kao Crkva "životom budemo jedno u Kristu i u radosti plodni za spasenje svijeta."
 
Poziv i poslanje starozavjetnog proroka (Iz 6, 1-8)
 
  Cijelo šesto poglavlje donosi poziv Izaije, a naše današnje čitanje odabire glavni dio tog izvještaja. U izvorniku se poglavlje dijeli na četiri strofe koje su razvidne po literarnoj strukturi i sadržaju: reci 1-4 govore o viđenju u jeruzalemskom hramu, r. 5-7 prikazuju Izaijinu svijest grešnosti, r. 8-10 sadrže poziv i poslanje, r. 11-13 nagoviještaju proroku da će Izrael biti odveden u sužanjstvo, ali će "panj njihov biti sveto sjeme".
  Viđenje se događa godine 740. pr. Kr., u istoj godini kad je umro Uzija koji je ojačao obranu Jeruzalema, reorganizirao vojsku i pospješio razvoj poljoprivrede u svom kraljevstvu. Izaija je djelovao za vrijeme trojice jeruzalemskih kraljeva te doživio propast sjevernog kraljevstva godine 721. pr. Kr.
  Izaija je vjerojatno bio na hramskim vratima za vrijeme miomirisne žrtve koja se jedina prikazivala u svetom zdanju a sve ostale prikazivale su se u dvorištu. U r. 4 on priznaje da se "dom napunio dimom". Dok se u hramu odvija zemaljska liturgija, Izaija čuje kako anđeli naizmjenično pjevaju "Svet, svet, svet Jahve nad vojskama?" To je superlativ, a "svet" znači "drugačiji od materijalnog svijeta". Kasnije će Izaija u svojim propovijedima Boga često zvati Svecem Izraelovim. Ispunjenost zemlje i neba Jahvinom slavom je Božja posvudašnja prisutnost i stabilnost uslijed promjenjivih povijesnih događaja. Ljudi i priroda se mijenjaju, ali Bog ostaje uz zadanu riječ. "Jahve nad vojskama" je gospodar nebeskih zvijezda koje su pogani Izaijina vremena štovali kao božanstva. Patres kojega posljedice Izaija opaža na dovracima i pragovima (r. 4) nastaje od glasa anđela koji pjevaju. To je reakcija prirode na objavu koja se događa.
  Svijest grešnosti prilikom viđenja odražava Izaijinu ispovijest da se nije laktao za proročkim zvanjem. Osjećao se nesposobnim, ali ga je Jahve očistio i osposobio. "Narod nečistih usana" je grešni narod nad kojim se Izaija ne uzdiže. Pripadnik je naroda iz kojega se ne može i ne želi isključiti ni kad je riječ o zajedničkoj grešnosti. "Žrtvenik" koji se spominje u r. 6 je oltar miomirisa na kojem je bilo stalno žara. U SZ vatri se pripisuje moć kaljenja, čišćenja, brisanja (usp. Br 17, 11-13 i dr.). Moralno očišćen, Izaija može dalje pratiti sjednicu nebeskog dvora i razumjeti riječi: "Koga da pošaljem? Tka će nam ići?" Ovaj "nam" može se razumjeti kao Božje savjetovanje s dvorjanima ili kao "plural veličanstva", jer su u starini monarsi sebi govorili "Mi". Samo pitanje pokazuje da Bog traži ljudske suradnike za izvedbu svoga plana o ljudima.
  Izaijin odgovor: "Evo me, mene pošalji" izraz je svijesti da on, slabi čovjek, može pridonositi ostvarenju Božjeg plana u prilog ljudima. Izaija se odmah stavlja na raspolaganje, ali je ovu odluku morao uvijek iznova donositi; kad se suočavao s poteškoćama. Njegova sloboda uključivala je i mogućnost odbijanja. Prihvativši proročki poziv, dobio je i novu vrstu slobode te snagu da izvršava ono na što ga Bog šalje.

Ukaza se i meni (1 Kor 15, 1-11)
 
  U 25. poglavlju Prve Korinćanima Pavao je odgovorio na poteškoću krštenih Grka u vezi s uskrsnućem Krista i budućim tjelesnim uskrišenjem svih ljudi. Njima je ta istina vjere izgledala neprihvatljiva, vjerojatno zato što su u duhu ondašnje stoičke filozofije tijelo smatrali zatvorom duha pa bi novi povratak u tijelo značio povratak u zatvor.
Pavao ih najprije podsjeća na "Evanđelje" koje im je predao. To Evanđelje glasi: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bi pokopan i uskrsnu treći dan po Pismima; ukaza se. Ovdje "evanđelje" znači kerigmatsku formulu ili bitni sadržaj misionarskog naviještanja među Židovima i poganima. Tog sadržaja drže se svi misionari. "Po Pismima" znači da se smrt i uskrsnuće Kristovo u skladu s Pismom vrednuju kao ključni spasenjski događaji koji se tiču svakog čovjeka. Isus je po smrti i uskrsnuću ušao u stanje proslavljenosti iz kojega može spašavati. Zato njegovi misionari naviještaju evanđelje i krštavaju one koji povjeruju (usp. Mt 28, 18-20).
  Uskrslog i proslavljenog Krista nisu vidjeli svi koji su se tih dana zatekli u Jeruzalemu nego samo odabrani svjedoci. Prvi na popisu onih koji su ga vidjeli je Kefa ili Petar, zatim ostali članovi zbora Dvanaestorice, pet stotina "braće" (tj. vjernika), Jakov i najposlije - Pavao.
  Za ukazanje Petru i sebi Pavao upotrebljava grčki aorisni oblik ofthe koji znači: "Prouzroči da bude viđen". Ne radi se o iluziji ili pobožnoj želji, nego o zbiljskom doživljaju koji je preokrenuo ustrašenu Jedanaestoricu u svjedoke proslavljenog Gospodina.
  Pavao priznaje da je prije ukazanja Uskrslog progonio Crkvu Božju i za to se kaje, ali na tom ukazanju temelji svoje zvanje misionara pogana. U Gal 2, 8 on zahvalno ističe braneći prava krštenih pogana u Crkvi: "Onaj koji je bio na djelu po Petrovu apostolstvu među obrezanima, bio je na djelu i po meni među poganima!" U odazivu pogana na vjeru Pavao je doživljavao Božju potvrdu svoga misionarskog djelovanja i uvjerenja da ima zbiljsko zvanje, da se nije ugurao u službu koju obavija. U našem današnjem odlomku jednako zahvalno ističe: "Njegova milost prema meni ne bijaše uzaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni!" Znao je da mu Petar i jeruzalemska grupa "pružaju desnicu zajedništva" (Gal 2, 9) odobravajući i priznavajući njegovo djelovanje. Ipak, u našem odlomku ne pripisuje svome zalaganju apostolski uspjeh pa zato dodaje: "Ali ne ja, nego milost Božja sa mnom! "
  U zaključnom uskliku: "Ili ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete" vidi se potreba jedinstva u vjerskom naučavanju, ali i u življenju organizirane crkvenosti. Zato se na ovo čitanje odnosi prošnja iz današnje popričesne molitve da "životom budemo jedno u Kristu i u radosti plodni za spasenje svijeta".

Ostaviše sve i pođoše za njima (Lk 5, 1-11)
 
  Luka je otpočeo prikaz Isusova mesijanskog djelovanja nastupom u nazaretskoj sinagogi o kojem smo razmišljali posljednje dvije nedjelje. Nakon toga prikazuje Luka jedan Isusov "radni" dan u Kafarnaumu gdje je bio lijepo primljen (4, 31-44). Iako je u toku Isusova dana pokazao kako je Isus boravio u Šimunovoj kući te mu izliječio punicu od ognjice, u današnjem odlomku Luka prikazuje poziv Šimunu i njegovim drugovima u ribarskom poslu Jakovu i Ivanu. Glavno lice zgode je Šimun koji je u vrijeme Lukina pisanja već bio podnio mučeničku smrt, ali je Luka sa svojim povijesnim čitaocima vjerovao da Šimunova služba na neki način i dalje postoji u zajednici Isusovih sljedbenika.
  U r. 1 današnje zgode izraz "dok se jednom oko njega narod gurao da čuje riječ Božju" pokazuje da se Crkva sabire riječju Božjom. Izraz "jednom" odaje da je Luka namjerno u ovaj kontekst povezao obilan ribolov, Isusovo propovijedanje mnoštvu i poziv Petru. Od dviju lađa Isus odabire Šimunovu da iz nje mirno propovijeda mnoštvu koje je ostalo na obali. "Proučavaše" je imperfekt koji pokazuje da se radilo o dugačkom poučavanju te da je kroz sve to vrijeme Isus upotrebljavao Petrovu lađu za ambon. Time Luka ističe Petrovu ulogu u prvoj Crkvi. Nakon pouke mnoštvu Isus predlaže Petru da usred bijela dana, kad nitko "normalan" ne lovi na pučini jezera, otisne lađu na pučinu i baci mreže za lov. Petar odvraća da su se uzalud trudili po noći koja je normalno vrijeme lova pa nema izgleda da će po danu nešto uloviti. On pri tome Isusa oslovljava s "Učitelju" što je naziv poštovanja koji podsjeća na čudesno ozdravljenje u kafarnaumskoj sinagogi i u Petrovoj kući. Petar je stanovnik Kafarnauma gdje su strani ljudi počeli vjerovati u Isusa. Zato on izjavljuje da će na Učiteljevu riječ baciti mreže. Ulov je bio tako obilan da su ribari morali pozvati kolege s obale iz druge lađe. Napunili su obje lađe. Luka izostavlja divljenje mnoštva s obale, jer mu je u središtu pažnje Petar.
  On pada do nogu Isusovih u znak svoje nedostojnosti i Učiteljeve veličine. Zove Isusa Gospodinom, što je naziv za poslijeuskrsnog, proslavljenog Isusa. On je za Petra već prvih dana svoga mesijanskog djelovanja Gospodin po kojem Bog čini izvanredna djela i koji je sama svetost. Petar se osjeća nedostojnim grešnikom i moli Isusa da odstupi od njega grešnika. U ovim Petrovim riječima prisutna je aluzija na izdaju u toku muke. Kod posljednje večere Petar se hvalio da neće ostaviti Učitelja, a onda ga izdao na upit sluškinje, da nije i on od njegovih učenika. Isus se tada obazro i pogledao ga, a Petar izašao van i gorko zaplakao (usp. Lk 22, 33-34. 54-62). Petar je za Lukinu Crkvu obraćeni grešnik s kojim Isus računa. Upravo to imponira Lukinim povijesnim čitaocima na Isusu. Ako je jednom obraćenom grešniku mogao povjeriti službu utvrđivanja braće u vjeri, računa sa svim krštenicima koji su obraćeni grešnici i traži da oni tako održavaju svojim životom Božju dobrotu da ljudi požele obratiti se među Isusove sljedbenike.
  Tek u r. 9 našeg odlomka Luka izvještava tko su bili Petrovi kolege na lađi: Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi. U Djelima apostolskim, koja je također napisao Luka, Jakov se spominje kao prvi Apostol pogubljen za svoju vjeru (12, 2). U Lk 9, 51-56 opisuje se prijedlog Ivana i Jakova da Isus dadne spaliti negostoljubivo samarijansko selo zato što tamošnji stanovnici nisu primili Isusa i Dvanaestoricu kad su bili na proputovanju za Jeruzalem. Ova su dva brata bili eksplozivni pa ih je Isus ipak pozvao među Dvanaestoricu. Petar je bio plašljiv pa ga je učinio pročelnikom zbora Dvanaestorice.
  Iako su trojica svjedoci čudesnog ribolova, Isus se obraća samo Petru: "Ne boj se! Odsada ćeš ljude loviti!" Ovdje "loviti" znači spašavati od opasnosti da se utope. Glagol zogreo koji je ovdje upotrijebljen znači "živa uhvatiti, zarobljenu život pokloniti, nekoga u životu sačuvati". Tim glagolom u prijevodu Sedamdesetorice izraženo je spašavanje od sigurne smrti (usp. npr. Pnz 20, 16 Jš 2, 13 i dr.). Služba Petra i ostalih misionara nije dakle u lukavom primamljivanju ljudi u mreže Crkve i religije nego u uključivanju svih ljudi u spasenje koje je dostupno u Kristu.
  Petar i dva Zebedejeva sina ostavljaju lađe na kopnu i odmah polaze za Isusom. Ovakav "odlazak" pretpostavlja obraćenje Isusu i slobodno prihvaćanje poziva. Marko je to zabilježio ovako: "Pozove koje sam htjede... i ustanovi Dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati" (3, 13-14).
  Na čelu s nasljednicima Dvanaestorice Crkva je zajednica pozvanih i poslanih koji spasenje u Kristu čine dostupnim svima ljudima.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 03:43

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145