Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

3. uskrsna nedjelja
     

PRINT

 
Uskrsli na putu s obeshrabrenim učenicima
 
 Središte je današnje liturgije događaj o dvojici učenika koji putuju u Emaus iz Jeruzalema i prepoznaju Isusa prilikom lomljenja kruha, iako im je već prije "gorjelo srce, dok im je putom govorio, dok im je otkrivao Pisma" (r. 32). Marko prikazuje ovaj događaj vrlo kratko (Mk 16, 12-13). To znači da je Luka već u izvorskoj građi kojom se poslužio našao opširan prikaz događaja te ga preradio vodeći računa o crkvenoj zajednici kojoj je na poticaj Duha Svetoga pisao svoje evanđelje. U r. 17 spominje se da je "jedan od njih, imenom Kleofa" izrazio čuđenje što putnik nije čuo za nepravdu učinjenu proroku iz Nazareta. Crkvena zajednica, koja je u svojim redovima čuvala spomen na ovaj događaj, morala je dobro poznavati Kleofu i zato je u izvještaj dala staviti njegovo ime. Luka je poštivao izvor pa nije dodavao ime drugog učenika.
  Luka je u toku Isusova mesijanskog djelovanja više puta prikazivao Isusov odaziv na gozbe. Prilikom toga on je naviještao Božje milosrđe prema grešnicima te najavljivao da Božje kraljevstvo nastupa i njegovim dioništvom kod stola s različitim ljudima. Na oproštajnoj večeri Isus je istaknuo da više neće jesti s učenicima dok ne dođe kraljevstvo Božje (Lk 22, 16-18). On to sada čini i pokazuje da je kraljevstvo Božje nastupilo po njegovoj smrti i uskrsnuću. Oprašta svojim obeshrabrenim i otpalim učenicima. Vraća ih natrag na učenički put svjedočenja. Na tom putu prepoznavat će ga živoga kad god se u Crkvi tumači Pismo kad god se lomi euharistijski kruh i kad god gostoljubivo bivaju primani Božji putnici.
  Za prvo čitanje imamo dio Petrova govora židovskim hodočasnicima u Jeruzalemu na Duhove: Bog je Raspetoga uskrisio i taj spasenjski događaj tiče se svih ljudi. Za drugo čitanje imamo odlomak iz Prve Petrove u kojem nas sveti pisac potiče da "vrijeme proputovanja" proživimo bogobojazno, jer je uskrsnućem Isusovim naša vjera i nada usmjerena na Boga.
  Ove nedjelje obnavljamo vjeru da smo Crkva Božja na putu zemaljskom. Krist nam se pridružuje na našem životnom putovanju i traži da ga prepoznajemo u liturgiji Crkve i u svjedočkom djelovanju krštenika.

Bog ga uskrisi oslobodivši ga groze smrti (Dj 2, 14.22-28)
 
 Petar prozbori "zajedno s jedanaestoricom", što znači kao pročelnik zbora Dvanaestorice koje je Uskrsli poslao da u njegovo ime propovijedaju "obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema" (Lk 24, 47). U Jeruzalemu je Isus završio svoje mesijansko poslanje, od Jeruzalema počinje misijsko djelovanje Dvanaestorice. U izrazu "Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu" prisutna je misao na Jeruzalemce, Židove hodočasnike i "bogobojazne" poganske obraćenike koji su već počeli vjerovati u Boga Biblije.
  Bog je Isusa "potvrdio silnim djelima, čudesima i znamenjima" (r. 22). To je sažet prikaz Isusova mesijanskog djelovanja. "Predan po odlučenu naumu i promislu Božjem", Isus je bio pogubljen na križu (r. 23). To znači da je Bog prisutan u povijesnim događajima te da u skladu sa starozavjetnim tekstovima o proslavi nevinih patnika preokreće poraz u uspjeh. U formuli "Bog ga uskrisi" prva je Crkva vidjela Božji zahvat nad povijesnim Isusom. Tim zahvatom Isus je uveden u stanje eshatonske proslavljenosti koje se tiče svakog čovjeka. Zato (usp. Mt 28, 18-19) njegovi učenici trebaju propovijedati evanđelje svim narodima omogućujući ljudima da se usključuju u otajstvo uskrslog Krista.
  Petar citira Psalam 16, 8-11 koji je pjesma o pouzdanju u Božju providnost. Nadahnuti pjesnik priznaje da mu je Bog svagda pred očima i zato mu "tijelo spokojno počiva". Bog mu neće ostaviti dušu u podzemlju ni dati da pravednik truleži ugleda. U vrijeme kad je pjesnik ovo ispjevao, za njega i ostale molitelje bio je to izraz vjere u Božju prisutnost u životu svakog čovjeka. Dubljim čitanjem starog teksta Petar i ostali propovjednici vidjeli su u ovom pravedniku Isusa kojega Bog uskrisava od mrtvih. U drugim novozavjetnim tekstovima ističe se da je Isus uskrsnuo, a ovdje da ga je Bog uskrisio. Jedno i drugo stoji u Svetom pismu, a krajnji je smisao isti: po uskrsnuću Isus je proslavljen te ušao u egzistenciju iz koje može ljude spašavati.

Vrijeme proputovanja (1 Pt 1, 17-21)

 Pisac ove poslanice primijenio je na krštenike poganskog podrijetla pojmove raseljeništva (dijaspora - 1, 1), putničkog obilježja (2, 11), pridošlosti i proputovanja (1, 17; 2, 11). Tim su izrazima Židovi raseljeni izvan svete zemlje izražavali svoju vjeru da i među tuđincima ostaju saveznički narod Božji, vezani na vjernost Bogu i jedni drugima. Biti pridošlica ili putnik na proputovanju značilo je za njih da ih Bog svuda prati, ali da nigdje ne smiju toliko pustiti korijen da bi zaboravili kako su pozvani i upućeni prema Bogu.
  Zato u današnjem odlomku, imajući na umu diskriminaciju koju su doživljavali prvi povijesni čitatelji među poganskim sugrađanima, sveti pisac zove njih i nas da "vrijeme svoga proputovanja proživimo u bogobojaznosti (r. 17). Upravo zato što "Ocem nazivamo onoga koji nepristrano po djelu svakoga sudi", trebamo uvijek i svuda živjeti sa sviješću da nas Bog vidi i čuva. Otkupljeni "dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane" (r. 19), bivamo podsjećani na starozavjetni propis o pashalnom janjetu koje je trebalo biti bez mane. To podsjećanje izražava vjeru prve Crkve da je raspeti i uskrsli Krist Jaganjac Božji koji oduzima grijeh svijeta, kako kaže Ivanovo evanđelje i Knjiga otkrivenja. On se "očitova na kraju vremena" (r. 20) - znači da se Bog u Isusu konačno objavio i da nakon Isusa nema nove javne objave. Krštenici po Kristu vjeruju u Boga, jer ga je Bog uskrisio od mrtvih i proslavio ga (r. 21). "Vjera i nada u Bogu" znači: od Boga darovana i zajamčena. Bog je izvor vjere i nade, ali i jamac da će ono što vjerujemo biti ispunjeno. Vjerničko vrijeme proputovanja obilježeno je vjerom i nadom. Tako nam je "svaka tuđina domovina i svaka domovina tuđina", kako kaže jedan stari crkveni pisac. Svagdje se osjećamo kod kuće, jer je Bog s nama, ali nigdje se ne damo zarobiti zemaljskim užicima i tragedijama, jer nam je prava domovina u nebu.

Približi im se i pođe s njima (Lk 24, 13-35)

 Izvještaj je satkan od sljedećih manjih cjelina:
- susret na putovanju (r. 13-16);
- razgovor na putu (r. 17 27);
- večera u Emausu (r. 28-32);
- povratak i svjedočenje u Jeruzalemu (r. 33-35).
  Za razumijevanje događaja važna su dva svojstva Isusova prema trećem evanđelju. Kod Luke, češće nego kod ostalih evanđelista, Isus se odaziva na gozbu prilikom koje tumači riječ Božju. Pritom dobiva prigovore što dopušta da ga se grešnica dotiče (Lk 7, 39) ili što "prima grešnike i blaguje s njima" (Lk 15, 2). Na posljednjoj večeri Isus je izjavio da neće više blagovati sa svojim učenicima dok ne nastupi kraljevstvo Božje (22, 16-18). Ovim blagovanjem u Emausu s dvojicom obeshrabrenih on najavljuje nastup Božje vladavine po svojoj smrti i uskrsnuću. Traži da ljudsko i vjerničko blagovanje bude znak otvorenosti ljudi za Boga i jednih za druge. Drugo važno svojstvo Isusovo jest putovanje u Jeruzalem na izvršenje mesijanskog poslanja (usp. Lk 9, 51 -19, 27). Dva učenika iz Emausa odustaju od učeničkog puta te odlaze u svoje prijašnje zvanje. On im se pridružuje na putu, oprašta im kolebljivost, daje se prepoznati i vraća ih na učenički put u Jeruzalem.
  "Pođe s njima" (r. 15) na putu od Jeruzalema, pošto je u Jeruzalemu izvršio svoje životno poslanje. Ovim pridruženjem on želi osvijestiti svoje obeshrabrene učenike i vratiti ih na pravi životni put. "Ali prepoznati ga bijaše uskraćeno njihovim očima" (r. 16) - znači da se Uskrsli preobrazio, nije ponovno ušao u čisto zemaljsku egzistenciju. "Prorok silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom" (r. 19) - početnička je vjera u Isusa koji za njih i dalje ostaje prorok, ali silom ušutkani, poraženi prorok. "Mi se nadasmo" (r. 21) - znači da se više ne nadaju: Isus ostaje cijenjeni Božji čovjek, ali zauvijek poražen. Poruku anđela preko žena "da je on živ" (r. 23) Kleofa i njegov kolega nisu shvatili ozbiljno. Formula "on živi" način je naviještanja Isusova uskrsnuća ljudima s grčkom kulturom. Njima se nije naglašavalo da tijela Isusova radi uskrišenosti nema više u grobu (jer su Grci držali da je tijelo zatvor duše), nego da je Isus postao sami život, da ne može podleći smrti. Isus tumači Mojsija i proroke u onome što su predskazali o Mesiji. Time ističe da je svoju mesijansku službu obavljao u skladu s Božjom voljom, zapisanom u mesijanskim obećanjima Staroga zavjeta. Bog je od njegova prividnog poraza načinio životnu pobjedu ne samo za njega nego i za ljude koji mu se vjernički pridružuju.
  "Ostani s nama jer zamalo će večer" pokazuje gostoljubivost Kleofe i kolege, a takvu gostoljubivost dobrih ljudi Isus je trebao u toku svoga ministerija. Trebaju je i njegovi misionari i ostali služitelji Riječi. Učenici prepoznaju Isusa u lomljenju kruha. Kao gost imao je čast da razlomi sudionicima večere kruh. Dva učenika morala su s njime puno puta jesti prije Velikog petka. Opazili su da Isus s osobnom pažnjom i ljubavlju lomi kruh sudionicima objeda. Iz te geste, sasvim isusovske, postali su sigurni da je Uskrsli s njima. Luka je izrazom "uze kruh, blagoslovi Boga pa razlomi te im davaše" (r. 30) htio namjerno podsjetiti na kršćansku euharistiju. Prepoznavši Isusa, putnici se odmah vraćaju u Jeruzalem da posvjedoče što su doživjeli. Jedanaestorica im ne daju progovoriti prije nego ispovjede svoju vjeru: "Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu" (r. 34). Tek tada smiju putnici ispripovijedati svoj doživljaj s putovanja i kako su prepoznali Uskrsloga prilikom lomljenja kruha.
  Iz tog događaja slijedi pouka za nas današnje vjernike:
- Isus uskrsli ostaje s nama na našem pojedinačnom i skupnom životnome putovanju, jer smo Crkva Božja na putu zemaljskom;
- Isus uskrsli s nama je kad god se u Crkvi čita i tumači Pismo;
- Isus je s nama kad prijateljski sjedamo za stol misleći na druge;
- Isus je s nama na euharistijskoj gozbi, na kojoj nas hrani.
prof. dr. Mato Zovkić

 
subota, 08.08.2020. 01:35

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude
po tvojoj riječi!
Lk 1, 26-38