Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

3. uskrsna nedjelja
     

PRINT

Radosni svjedoci Uskrslog


  Za današnje prvo čitanje imamo izvještaj o pokušaju Velikog vijeća da zabrani apostolima "govoriti u ime Kristovo", a Petar uzvraća da je važnije pokoravati se Bogu nego ljudima te s Jedanaestoricom nastavlja svoje poslanje radostan što je mogao "podnijeti pogrde za Isusa". U drugom čitanju imamo viđenje Božjeg prijestolja s Kristom koji je slikovito prikazan kao zaklani Jaganjac. Anđeli, priroda i "starješine" pjevaju Bogu i Jaganjcu u nebeskoj liturgiji. Za evanđelje imamo eklezijalno ukazanje Uskrsloga Petru i šestorici učenika na Galilejskom jezeru. Uskrsli omogućuje učenicima da ga prepoznaju po obilnom ribolovu i rehabilitira Petra koji je doživio svoju slabost i nije više grešno siguran u sebe.
   Ovo je nedjelja radosnog svjedočenja Isusova uskrsnuća u svijetu. Tema radosti prisutna je već u ulaznoj pjesmi u kojoj s nadahnutim autorom Psalma 66 zovemo svu zemlju da kliče Gospodinu. U zbornoj zahvalno priznajemo Bogu da se kao njegov narod radujemo što nas je obnovio vrativši nam dostojanstvo svojih sinova i kćeri i molimo da nas utvrdi u nadi uskrsnuća. Uočimo promjenu na bolje u najnovijem izdanju Misala: u prethodnom je prijevod bilo da se narod Božji raduje što ga je Bog obdario sinovskim dostojanstvom. U ovom, što mu je "vratio dostojanstvo svojih sinova i kćeri". Radujmo se i što prijevod službenih liturgijskih molitava uočava prisutnost ženskih osoba u liturgijskoj zajednici.
   U darovnoj molimo Boga da primi darove svoje raspjevane Crkve te da nam On, koji je uzrok tolikog veselja, omogući ulazak u vječnu radost. Ova misa zove nas na unutarnju i zajedničku radost koju dariva Uskrsli i na radosno svjedočenje Kristove obnoviteljske prisutnosti u Crkvi.

Odu radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Isusa
(Dj 5, 27-32. 40-41)

  Ovo je već drugo saslušanje Petra i Ivana pred Velikim vijećem u Jeruzalemu. Sve je počelo od ozdravljenja hromog pred hramskim vratima kojeg je Petar podigao na noge u ime Isusa uskrsloga (usp. Dj 3, 1-10). U prigodnom govoru mnoštvu je objasnio da je to učinio snagom Isusa kojega je Bog uskrsio od mrtvih i postavio začetnikom života. Uslijedio je poziv na saslušanje i zabrana naučavanja u ime Isusovo. Oni su nastavili i evo drugog saslušanja u današnjem odlomku.
   Petar u oba slučaja odgovara u ime Dvanaestorice, čime Luka ističe da je on pročelnik tog zbora. Već na prvom saslušanju Petar je uzvratio pitanjem: "Sudite je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga?" (4, 19). Suci su bili religiozni pa su se i optuženi pozivali na religijske razloge. To ponavljaju i sada (r. 29). Petar i ovaj put obrazlaže glavni razlog propovijedanja u ime Isusovo: Raspetoga je Bog uskrisio, uzvisio ga za Začetnika i Spasitelja te u njemu nudi Izraelu i svima narodima obraćenje i oproštenje grijeha (r. 31). "Začetnik" znači darovatelj života, voda onih koji su žedni duhovnih vrednota. Petar ispovijeda da njega i ostale apostole Duh Sveti tjera na svjedočenje Isusova uskrsnuća. Naš odlomak ispušta dio r. 40 u kojem je rečeno kako su suci dali apostole najprije šibati, a onda im zabranili daljnje propovijedanje u ime Isusovo. Ime je ovdje snaga onoga koji to ime nosi. Oni su otišli "radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime". Kazna i prijetnje nisu ih obeshrabrili: nastavili su naučavati po kućama navješćujući da je Isus raspeti i uskrsli Krist Pomazanik. Svjedoci Uskrslog nisu provocirali niti uživali u mukama. U unutarnjoj radosti doživjeli su Božju potvrdu svoga djelovanja i nastavili započetu zadaću.

Čast i slava Onome koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu
(Otk 5, 11-14)

  Peto poglavlje Otkrivenja nastavlja opisom Božjeg prijestolja koje je vidio Ivan vidjelac. Na početku tog poglavlja vidjelac gleda "knjigu iznutra i izvana ispisanu, zapečaćenu sa sedam pečata". U starini su se tako pečatili veoma važni dokumenti. Ispisanost iznutra i izvana znači da knjiga obuhvaća puno građe (redovno se na pergamenama pisalo samo iznutra). Bog daje zaklanom Jaganjcu, koji je simbol raspetog i uskrslog Krista, tu knjigu. Slijedi pjesma intronizacije Jaganjca (reci 9-13). Naš današnji odlomak dio je te pjesme. Jaganjac je dobio udio na božanskoj moći i časti. "Moć, mudrost, snaga, čast, slava i blagoslov" su svojstva koja pokazuju da Isus zna, može i hoće provesti Božji plan spasenja ponuđenog svima ljudima. Posljednje svojstvo - blagoslov - priznanje je otkupljenih ljudi Jaganjca koji je svoje sposobnosti utrošio za ljude. Taj blagoslov je zahvalnost i prihvaćanje svega što je Jaganjac učinio i čini.
   Četiri bića na kraju pjesme izgovaraju liturgijski "Amen - tako je". Ona su u Otk 4, 6-8 predstavljena kao slična lavu, juncu, čovjeku i orlu. Uz anđele i 24 starješine oko Božjeg prijestolja ona vjerojatno simboliziraju sva živa bića na zemlji s čovjekom kao krunom. Sva ova bića slave Boga i Jaganjca koji im u svom proslavljenom stanju gospodari. Ivan vidjelac ovdje je ugradio kristološki himan prve Crkve u svoje nadahnuto djelo. Himan se pjevao među kršćanima Male Azije u liturgijskom slavlju Dana Gospodnjeg - prvog u tjednu. Čak je i poganski pisac Plinije Mlađi u svom pismu caru Trajanu, za vrijeme obavljanja upraviteljske službe u Bitiniji i Pontu god. 111-113., zabilježio da se sastaju i na svom bogoslužju pjevaju pjesme u čast Kristu. Ovo znači da se od najstarijih vremena na kršćanskom bogoslužju pjevalo. To je način izražavanja ljudske i vjerničke radosti. Kako mi pjevanjem uveličavamo svoje bogoslužje?

Uskrsli hrani Sedmoricu i rehabilitira Petra (Iv 21, 1-19)

  Ivan je u 20. poglavlju prikazao ukazanje Uskrsloga u Jeruzalemu: Magdaleni na grobu, Desetorici na Uskrs navečer te osam dana kasnije Jedanaestorici s Tomom. Ovdje imamo ivanovsku gradu o ukazanju u Galileji. Dok je u poglavljima 1-20 četvrtog evanđelja prvenstveno naglasak na Isusu kao Očevu objavitelju, u ovom je naglasak na Crkvi u poslijeuskrsnom vremenu. Cilj je ovog ukazanja da Sedmorica prepoznaju Uskrsloga i da Uskrsli rehabilitira Petra nakon što ga se Petar odrekao, ali se pokajao za svoj kukavičluk.
   Poglavlje počinje kao da u prethodnom nije bio najavljen svršetak evanđelja: u 20, 30-31 bilo je rečeno da je Isus učinio i mnoga druga znamenja, a da su ova zapisana kako bi kršćani nastavili vjerovati u Isusovo mesijanstvo i božansko sinovstvo te tako imati kvalitetni život. To smo čuli na završetku prošlonedjeljnog evanđelja. Ivanovska zajednica čuvala je ovu zgodu i vjerojatno ju je naknadno dala unijeti u evanđelje svoga utemeljitelja zato što je važna za pravo mjesto voljenog učenika u Crkvi koju vodi Petar.
   U recima 1-14 je izvještaj o čudesnom ribolovu na Isusovu inicijativu. U toj zgodi bitna je uloga voljenog učenika koji prvi prepoznaje Gospodina na obali jezera i govori Petru te pušta da Petar od radosti prvi otpliva na obalu. U ovom prizoru ključan je r. 12: "I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: 'Tko si ti?' Znali su da je Gospodin." Ova primjedba upućuje na misterioznost uskrsnuća kao eshatonskog i metahistorijskog događaja. Isus jest isti, ali se i promijenio. Onaj koji je bio proboden sada živi, ali se nije vratio u još jedan zemaljski život. Promijenio se. Učenici su zadivljeni nad onim što se s njime dogodilo i ne usuđuju se pobliže ulaziti u taj misteriozni Božji zahvat.
   U ovom prizoru zagonetan je i broj od 153 ulovljene ribe. Sam ribolov, kao u Lk 5, 1-11, simbol je misijskog djelovanja učenika koji ljude imaju "loviti" u smislu spasavati od moralne i religijske propasti. Broj od 153 prvenstveno je podatak očevica o zbiljskom događaju, a iz konteksta on može biti i aluzija na širinu i univerzalnost kršćanskog poslanja.
   Značajan je u r. 12 Isusov poziv Sedmorici da doručkuju te podatak u r. 13: "Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu". Slično je u 6, 11 evanđelista zabilježio da Isus osobno "razdijeli kruhove onima koji su sjedili". Na oba mjesta ovo je aluzija na euharistiju u kojoj Isus svojom riječju i kruhom hrani sudionike.
   Drugi prizor je rehabilitacija Petra pred povijesnim svjedocima. Radi Petrova trostrukog zatajenja Isus ga tri puta pita ljubi li ga. Isus je znao da se Petar pokajao i on mu je već oprostio. Sada mu je želio dati priliku da svoje kajanje ispovjedi pred učenicima. Na treći Isusov upit "Petar se ražalosti" (r. 17). Ovo je zdrava nesigurnost. Prije muke Isusove bio je grešno siguran u sebe i doživio je svoj moralni pad. Sada je svjestan svoje slabosti. U njegovu izrazu: "Gospodine, ti sve znaš. Tebi je poznato da te volim" uključena je zahvalnost što mu Isus oprašta i svijest da ga Isus pozna bolje nego on sam sebe. U ovoj svijesti prisutna je ponizna molba da mu Gospodin udijeli ustrajnost. Tako rehabilitiran, Petar će kao obraćeni grešnik moći voditi Crkvu kao znak i sredstvo izmirenja ljudi s Bogom i međusobno.
   Isus mu najavljuje mučeničku smrt. "Raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati" najava je smrti na križu. U r. 19 evanđelista bilježi: "A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga". Iz konteksta je jasno da njegovi čitaoci znaju kako je u vrijeme pisanja evanđelja Petar već proslavio Boga mučeničkom smrću na križu.
  Iz ovog eklezijalnog ukazanja Uskrslog na Galilejskom jezeru za nas slijedi dvoje: Isusa prepoznajemo na euharistiji gdje nas on osobno hrani svojom riječju i posvećenim kruhom; rehabilitiranog Petra Isus je ponovno stavio na čelo Dvanaestorice, a njegova služba i dalje postoji u kršćanskoj zajednici, nakon što je on proslavio Gospodina mučeničkom smrću.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 04:05

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145