Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

33. nedjelja kroz godinu
     

PRINT


Kakav sudac je Bog?

  Ovo je predzadnja nedjelja u liturgijskoj godini. Liturgija nas podsjeća da ćemo se susresti s Bogom kao sucem pri završetku osobnog zemaljskog života i pri svršetku ljudske povijesti, na općem sudu. U pripjevnom psalmu nakon prvog čitanja kličemo sa starozavjetnim pjesnikom i moliteljem: "Gospodin dolazi suditi pucima po pravici!"
   U prvom čitanju starozavjetni prorok najavljuje Dan Gospodnji kao vrijeme neizbježne kazne za zlikovce koji su umakli ljudskoj pravdi i kao vrijeme konačne pravde za pobožne. Za evanđelje imamo dio Isusova eshatološkog govora u kojem Luka rastavlja proročanstvo o propasti Jeruzalema od najave općeg suda pri svršetku povijesti. Preko ovog Isusova govora Luka je upozorio svoje povijesne čitaoce - a i nas danas - da ne nasjedamo proračunima o danu Isusova ponovnog dolaska. Unatoč ratovima, progonima i kozmičkim katastrofama, Crkvi predstoji dugo razdoblje misijskog djelovanja u svijetu: "Svojom ćete se postojanošću spasiti!"
   Svijest Božjeg vrhovništva u vjerničkom djelovanju kroz povijest prisutna je i u misnim molitvama. U zbornoj prosimo da naša vjernost Bogu bude i naša životna radost, jer je duboka i trajna sreća postojano služiti Bogu koji je Stvoritelj svakog dobra. U darovnoj molimo da nam prineseni darovi udijele vjernost u služenju Bogu i vječno zajedništvo s Bogom u slavi. U popričesnoj molimo, nakon što smo se počastili svetim otajstvom, da po riječi Božjoj i euharistiji rastemo u ljubavi kao vrhunskoj zapovijedi. Čovjek svjestan suvremenog napretka i vlastitog dostojanstva obično ne voli razmišljati o svojoj podložnosti Bogu kao vrhovnom sucu. Bog, međutim, nije hiroviti sudac koji bi sudio po momentalnom raspoloženju ili direktivi partije. On je Sudac koji spašava i usrećuje. Pravedni, ali i milosrdni sudac.

Ogranut će vam sunce pravde (Mal 3, 19-20)

  Knjiga proroka Malahije sadrži propovijedi proroka koji je djelovao u Jeruzalemu oko 450. god. pr. Kr. Bdio je nad hramskim bogoslužjem osuđujući zloporabe kod svećenika. Tražio je da Izraelci ne krše bračnu vjernost i da se ne žene strankinjama koje nisu sposobne odgajati djecu u vjeri otaca. U odlomku iz kojeg je uzet današnji odlomak pjeva o slavlju pravednika na Dan Jahvin koji je dan suda i konačnog spasenja. Počinje od činjenice da na svijetu često zlikovci prosperiraju, a pošteni trpe nepravde. Odgovara da je Bogu stalo do onih koji ga se "boje", tj. koji su istinski pobožni.
   "Dan dolazi poput peći užaren". Vatra u Bibliji znači i čišćenje, prekaljivanje. Ovdje ona znači totalno uništenje: "... oholi i zlikovci bit će kao strnjika. Dan koji se bliži spalit će ih!" Onima koji su u svom nasilju smatrali da su svemoćni "neće ostati ni korijena ni grančice". Na Istoku Malahijina vremena sunce je bilo simbol topline, života, svjetla i zakonitosti. Malahijini suvremenici zato su vrlo dobro razumjeli sliku o suncu pravde koje će zasjati onima što se "boje" imena Božjega. U Starom zavjetu nema izraza za "pobožnost". Mjesto toga upotrebljava se izraz "strah Božji". To je strah poštovanja i ljubavi, strah koji potiče na vršenje Božjih zapovijedi u svagdašnjem životu. Za nas novozavjetne vjernike "Sunce pravde" je Krist Gospodin.

Tko neće da radi, neka i ne jede (2 Sol 3, 7-12)

  Obraćeni Grci Soluna nisu se preko noći mogli osloboditi grčkog mentaliteta o fizičkom radu. Smatrali su naime Grci da su teški poslovi za robove, a ne slobodnjake, osobito obrazovane, spada da mudruju o državi i gradu, prikupljaju novosti i žive od tuđeg rada. Pavlovo propovijedanje Isusova drugog dolaska kršteni solunski Grci razumjeli su kao još jedan razlog da ne trebaju raditi. Isus će i tako uskoro ponovo doći pa čemu se mučiti stvaranjem rezervi za zimu ili koju godinu unaprijed. Ovo trebamo imati na umu kad slušamo današnje drugo čitanje.
   "U trudu i naporu, noću i danju, radili smo da ne bismo opteretili koga od vas" (r. 8) je odraz židovskog mentaliteta da je sramota živjeti samo od intelektualnog zarađivanja. Rabini i teolozi trebali su izučiti neki zanat da bi mogli raditi svojim rukama za sebe i obitelj. Istina, Židovi su smatrali vjerski zaslužnim djelom materijalno pomagati teologe, ali je svaki teolog morao znati i htjeti fizički raditi. Tako je i Pavao, spremajući se za rabina izučio šatorarski zanat. U toku misionarskog propovijedanja po gradovima Male Azije i Grčke brzo je u novom mjestu svoga boravka pronalazio ljude svog zanata te kod njih dobivao uposlenje, jer su osobito rimski vojnici trebali šatore. Pavao ovdje sebe kao radnika zanatliju stavlja za uzor krštenim solunskim Grcima.
   Podsjeća da je već prilikom prvog dolaska u Solun zapovjedio: "Tko neće da radi, neka i ne jede!" (r. 10). Znao je da je to problem Grka pa se nije zadovoljio teoretskom vjerom krštenika nego je tražio život usklađen s krsnom vjerom. Jedno od mučnih pitanja kršteničkog ćudoređa kod Grka bio je rad. U daljnjem tekstu Apostol obrazlaže potrebu rada: da bi zdravi koji mogu raditi izdržavali sebe i svoje bolesne članove te da ne bi dangubili i neuredno živjeli. U Ef 4, 28 stoji još jedan razlog rada: "... da ima što podijeliti s potrebnim". Ne samo u svojoj obitelji nego i u gradu i na svijetu. Kod onih koji su u radnom odnosu ovo pomaganje potrebnih oduzima se u davanjima i prije nego prime plaću. Uza sve to dužni smo pomagati potrebne koje susrećemo, makar i ne bili odgovorni za bezbrojne potrebne na cijelom svijetu.

Svojom ćete se postojanošću spasiti (Lk 21, 5-19)

  Eshatološki govor u Mt 24, Mk 13 i Lk 21 sastavljen je od dviju odvojenih Isusovih izreka: razorenje Jeruzalema i ponovni dolazak Sina Čovječjeg. Po književnom sastavu on pokazuje znakove dorađivanja u toku dvaju povijesnih događaja u Palestini prve Crkve: god. 39. car Kaligula naredio je upravitelju Petroniju da u jeruzalemski hram stavi carev kip. Židovi, od kojih su neki bili i kršćani, gledali su u tome "grozu pustoši" (usp. Mk 13, 14 i Mt 24, 15) o kakvoj govori prorok Danijel ili stolovanje nečega ondje gdje mu nije mjesto. Tada je među kršćanskim propovjednicima mogao nastati dio eshatološkog govora koji prikazuje znakove što prethode paruziji. Drugi "znak" bilo je opsjedanje Jeruzalema od strane rimske vojske god. 70. u vrijeme ustanka koji je trajao sedam godina. Luka je ispustio Markov i Matejev izraz o "grozi pustoši" te mjesta toga stavio: "Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje" (21, 20). On najavljuje jedini da će "Jeruzalem gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana" (r. 24). Više od Mateja i Marka on razlikuje propast Jeruzalema od svršetka svijeta te opominje na plodnu budnost.
   Protiv onih koji su Kaligulinu naredbu iz god. 39. razumijevali kao najavu drugog dolaska Isusova ili opsjedanje Jeruzalema u toku ustanka protiv Rimljana kao predznak svršetka svijeta, Luka podsjeća na Isusove riječi: "Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak" (r. 9). "Odmah" je ovdje vlastito Luki. Ratovi i katastrofe mogu podsjećati na kontingentnost svijeta, ali zadnji gospodar povijesti je Bog. Isus je najavio i progone svojim sljedbenicima, kako od strane židovskih vjerskih vlasti u ime toga što tobože kvare vjeru otaca, tako i od strane rimske vlasti u ime toga što su Isusovi sljedbenici "ateisti", jer ne priznaju državne bogove niti caru iskazuju božansko štovanje. Luka je, zajedno s Matejem i Markom, i ovo proročanstvo stavio u eshatološki govor. Luki je ovdje vlastiti r. 14-15: učenici se ne trebaju obeshrabriti, jer će im Učitelj nadahnjivati mudrost potrebnu za dane tjeskobe.
   Isus preporuča postojanost u progonima i u razdobljima relativnog mira: "Svojom ćete se postojanošću spasiti" (r. 19). Postojanost u Bibliji je vrlina progonjenih i obespravljenih, onih koji situaciju ne mogu izmijeniti, a moraju je podnositi. To je vjernička postojanost u promjenjivom svijetu. Postojanost koja raste iz vjere da Bog svijetom upravlja i da će svima suditi pravedno i milosrdno.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 05:34

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145