Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

32. nedjelja kroz godinu
     

PRINT


Vjerujem u uskrsnuće mrtvih

  Za prvo čitanje imamo skraćeni izvještaj o mučeništvu sedmorice braće i njihove majke iz vremena progona Židova pod sirskim vladarom Antiohom IV. Epifanom (175-164 pr. Kr.). Osuđenici radije prihvaćaju nasilnu smrt nego izdaju djedovske vjere u Boga jedinoga koji se objavio Izraelu i učinio ga svojim savezničkim narodom. Umiru s nadom u uskrsnuće mrtvih pravednika.
   U evanđelju saduceji ismijavaju Isusovu nauku i vjeru u uskrsnuće mrtvih, a Isus im odgovara: "Mojsije u odlomku o grmu Gospoda zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih nego živih. Ta svi njemu žive" (r. 38-38). Tako nas današnja liturgija zove na obnovu vjere u uskrsnuće mrtvih. Jednom sam na prvi petak nosio pričest starici koja je cijeli život u djevojaštvu i braku živjela dosljedno vjernički. U razgovoru mi se požalila da osjeća kako se približava smrt, a sve joj se čini da iza smrti nema ništa. Predložio sam joj neka s ocem bolesnog dječaka iz evanđelja često ponavlja: "Vjerujem, Gospodine! Pomozi mojoj nevjeri!" (Mk 9, 24). Tada mi je postalo jasno da je vjera u život nakon fizičke smrti Božji dar tjelesnom čovjeku u materijalnom svijetu. Dar koji valja čuvati i zalijevati milošću riječi Božje i sakramenata. Vjerujemo li u uskrsnuće svoje i drugih ljudi? Uskrsnuće na život vječni. Živimo li u skladu s tom vjerom?

Kralj svijeta uskrisit će nas na život vječni (2 Mak 7, 1-2. 9-14)

  Dvije knjige o Makabejcima govore o progonu Židova pod sirskim vladarom Antiohom IV. Epifanom koji je silom tražio da svi državljani budu njegove vjere. Ove knjige govore i o herojskom ustanku pod vodstvom braće Makabejaca (267-142 pr. Kr.) koji je završio osamostaljenjem i kasnije nastankom male židavske kraljevine pod vodstvom potomaka Makabejaca. Mučeništvo sedmorice braće i njihove majke u 2 Mak 7 nije znanstvena povijest niti novinarska kronika nego primjerska zgoda koja je pisana s nakanom da čitaoce potiče na ustrajnost u vjeri otaca. Neposredno prije ove zgode prikazano je mučeništvo starca Eleazara koji je pred smrt istaknuo da želi "mladićima ostaviti plemenit primjer kako se za časne i svete zakone valja spremno i velikodušno izložiti smrti" (6, 28).
   "Kralj naredi" (r. 1) po svojim izaslanicima koji su došli u Jeruzalem prisiljavati židovske muškarce na otpad od vjere i počeli su od starijih. Sada su na redu mladi. "Zabranjeno svinjsko meso" Grcima i Rimljanima bilo je poslastica, a Židovima zabranjeno jer su se svinje smatrale nečistim životinjama (tako danas smatraju muslimani). "Zakoni otaca" je Mojsijev Zakon koji je vjerska i nacionalna zakonodavna građa Židova.
   "Ti nam, zlikovče, oduzimaš sadašnji život" (r. 9) je protest protiv nepravde i ispovijest vjere da zemaljskim životom ne završava ljudska egzistencija. Ta je ispovijest još jasnija u nastavku: "... ali će nas Kralj svijeta, zato što umiremo za njegove zakone, uskrisiti na život vječni". Sirski vladar nametanjem sile smatra da je kralj svijeta. Međutim, pravi i nezaobilazni kralj svijeta je Stvoritelj kojemu odlaze na račun zemaljski vladari i podložnici. Grci onog vremena vjerovali su da čovjek ima dušu i da je ona određena za besmrtnost nakon što se po smrti oslobodi od tijela koje joj je kao zatvor. Židovima je tijelo sastavni dio ljudske osobe. Zato uskrsnuće znači i oživljavanje tijela.
   Treći brat pred smrt protestira što mu krvnici sakate tjelesne udove (jezik i ruke) te ističe vjeru da će mu Bog o uskrsnuću vratiti cjelovite udove. "Od Neba sam primio ove udove" znači "od Boga". Iz poštovanja Židovi ne spominju često ime Božje.
   Četvrti brat ističe da se čvrsto nada uskrsnuću koje će mu Bog omogućiti, a zlikovcima najavljuje da za njih nema uskrsnuća na život. Tada vjera u sveopće uskrsnuće još nije bila sazrela. Isus izričito uči da će o svršetku svijeta "izaći svi koji su u grobovima: koji su činili dobro na uskrsnuće života, a koji su činili zlo - na uskrsnuće osude" (Iv 5, 28-29).

Bog nas uzljubi i dade nam trajno ohrabrenje (2 Sol 2, 16-3, 5)

  Druga Solunjanima napisana je povijesnim čitaocima koji su krivo razumjeli Pavlovo propovijedanje o drugom Isusovu dolasku ili paruziji. Govori o znakovima koji prethode paruziji i potiče vjernike na ustrajnost. Ovaj odlomak je Apostolova molitva za ustrajnost vjernika i poticaj na ustrajnost. Počinje utješnom vjerskom istinom da nas je Bog uzljubio i dao nam trajno ohrabrenje i dobru nadu. Uzljubio nas je u Kristu koji je za nas umro i uskrsnuo, i ta je ljubav s Božje strane neopoziva. Ova dogmatska tvrdnja stoji u molitvenom zazivu kojim Apostol pripravlja kasniji poticaj na ustrajnost: "A sam ... Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam dade trajno ohrabrenje... neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti..." (r. 16).
   Zatim Apostol traži da vjernici mole za napredak evanđelja u svijetu: "... da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas" (3,1). Misionarsko naviještanje ovdje je nazvano trčanjem. To je izraz svijesti Pavla i prve Crkve da vjerovjesnici imaju optrčati svijet navješćujući spasenje dostupno u Kristu. Riječ se Božja proslavlja time što je ljudi prihvaćaju, što uz nju pristaju krsnom vjerom. U r. 2 vidi se svijest da svi ne prihvaćaju navještaj misionara: "Jer svi nemaju vjere". U ono doba nije bilo teoretskih ateista. Postojali su na jednoj strani pogani kao sljedbenici mnoštva bogova i Židovi kao sljedbenici objavljene religije. Kad kaže da svi nemaju vjere, Apostol misli da kršćanska vjera ne nailazi na odaziv kod svih, unatoč trčanju i zalaganju misionara. Dužnost je misionara prihvatiti neuspjeh i ići dalje. "Vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga" (r. 3) je priznanje da teškoće obeshrabruju, ali i isticanje nade u svladavanje teškoća. "Zli" (ho poneros) je Sotona i zato su naši prevodioci s pravom ovdje napisali velikim slovom Zli. On se služi zlobnim ljudima. Apostol je izvrstan pedagog kad ističe pouzdanje da će vjernici izvršiti ono što zapovijeda. Više postiže dobrotom nego ogorčenom kritikom svega i svih.

Svi Bogu žive (Lk 20, 27-38)

  Saduceji su bili članovi aristokratskih obitelji među svećenicima i laicima koji su nastojali vjerno služiti rimskim okupatorima da bi sačuvali svoje povlastice. Na području teologije razlikovali su se od farizeja time što su priznavali samo Petoknjižje, a ne i kasniju objavu, pogotovo ne usmenu tradiciju. Zato nisu prihvaćali nauku o uskrsnuću mrtvih koja je među Židovima dozrela oko sto godina prije Isusova nastupa. U Post 38, 8 zatim Pnz 25, 5 (usp. Rut 4, 1-12) stoji propis o tzv. leviratskoj ženidbi. Saduceji prepričavaju u svom pitanju odredbe tog propisa: kad umre muž bez potomstva, njegovu nadživjelu ženu treba oženiti njegov brat i prvo dijete iz tog braka ima nositi ime pokojnika te uživati sva prava kao njegov sin. Saduceji ne razumiju način uskrsnuća mrtvih pa niječu činjenicu. Iznose slučaj žene koja se na temelju leviratskog braka udavala susljedno za sedmoricu braće i ni s kim nije imala djece. Čija će biti supruga o uskrsnuću mrtvih? Iz samog pitanja izbija pretpostavka o istom životu s istim ljudskim odnosima i nakon uskrsnuća, uključivši i rađanje djece. Isus uči da o uskrsnuću osobe ostaju iste one koje su živjele do smrti, ali one ulaze u kvalitetno novi način egzistiranja u kojem ne važe više zemaljski zakoni.
   Ovaj prizor donose također Marko i Matej. Kod Luke je vlastito objašnjenje u r. 35-36: "... koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu." Ovakvom formulacijom Luka podsjeća na Isusov celibat te na neoženjenost i neudatost nekih članova Crkve: oni svojim načinom bezbračnog življenja svjedoče vječne vrijednosti.
Luki je u ovom događaju vlastito i: "Ta svi njemu žive!" (r. 38). Iz Božjeg predstavljanja Mojsiju prilikom ukazanja u gorućem grmu Isus izvlači zaključak da će Bog vratiti u puni život Abrahama, Izaka i Jakova jer o njima govori kao o živima. Bogu živimo do smrti i iza smrti. On je sami život i ne dopušta da prijeđu u ništavilo ljudi koje je stvorio na svoju sliku.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 03:16

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145