Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

31. nedjelja kroz godinu
     

PRINT

 
Zajednica Isusovih učenika treba predstojnike koji služe braći i sestrama
 
  U današnjem evanđelju Isus upućuje prijekor ondašnjim učiteljima vjere: "Obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine" (Mt 23, 3). To je dio dugačkog Isusova govora protiv farizeja koji Matej donosi u oštrom tonu. U današnjem odlomku Isus traži od predstojnika u zajednici svojih učenika da ne hlepe za počasnim naslovima poput farizeja i nastavlja: "Najveći među vama neka vam bude kao poslužitelj. Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen!" (r. 11-12). Takvu pouku iznio je Isus i dvojici Zebedejevih sinova koji su tražili povlaštene položaje u Božjem kraljevstvu (usp. Mt 20, 26 27). Prema Lukinu izvještaju o posljednjoj večeri to je preporučio bolesno ambicioznim učenicima pred samu smrt (usp. Lk 22, 24-27 i Mk 10, 43-45).
  Matej je zapisao ovaj Isusov govor kao pouku crkvenim predstojnicima svoga vremena i kasnijih vremena, jer su u njegovo doba Židovi već bili izgubili svoju državu porazom pod Jeruzalemom godine 70. Dapače, stručnjaci su ustanovili da je prvi židovski rabin koji se dao zvati "otac" bio Šaul ben Batnith, koji je djelovao između godine 80. i 120. Pooštrivši Isusov napad na židovske rabine koji hlepe za počasnim naslovima - govore, a ne čine - Matej je želio pokazati da Crkva kao zajednica Isusovih učenika treba predstojnike koji je zakonito vode, ali predstojnike koji će ponizno služiti braći i sestrama, imajući na umu da je uskrsli Krist vrhovni učitelj vjere, vrhovni biskup i veliki svećenik.
  Kao vjernici svi smo svjesni kakve crkvene starješine trebamo i željeli bismo da oni sami vrše ono što u Isusovo ime naučavaju. Prije nego dignemo glas na svećenike i biskupe s kojima smo možda nezadovoljni, pitajmo se što činimo da naši predstojnici budu onakvi kakve ih trebamo. Pomažemo li da djeca naših obitelji i članovi naših župa u svetu službu stupe te u njoj ponizno ustraju?

Vi ste s puta zašli (Mal 1, 14b - 2, 2b.8-10)

  Knjiga proroka Malahije, iz koje danas imamo prvo čitanje, sadrži propovijedi iz vremena obnove nakon povratka iz babilonskog sužanjstva. Hram je bio ponovno podignut godine 515, narod se mučno oporavljao od pretrpljenih nevolja izgrađujući zemlju gospodarski, a svećenici su trebali u Hramu i sinagogama pridonositi obdržavanju savezničkih obveza prema Bogu i narodu.
  Prorok se osjećao poslanim da bude savjest naroda. Zato je smjelo predbacivao svećenicima njihove nedosljednosti. Iz te kritike ondašnjih svećenika imamo danas odlomak za našu misu.
  Bog se po proroku predstavlja kao Gospodin nad vojskama, veliki kralj čije je ime "strašno među narodima". On je svemogući Bog svih naroda, nadilazi granice izraelskog naroda. Pred njim se ništa ne može sakriti, njemu se pobožnost ne može glumiti. Dužnost je svećenika da predvođenjem bogoslužja i vjerskim poučavanjem proslavljaju ime Boga nad vojskama. Oni to u Malahijino doba nisu činili i Bog ih po proroku opominje. Dapače, predbacuje im što su zašli s vjerničkog puta te "učinili da se mnogi o Zakon spotiču, raskinuli Savez Levijev". Iz plemena Levijeva uzimani su svećenici. Oni su trebali bdjeti nad vršenjem Zakona Božjeg u cijelom narodu, a svojim su postupcima prouzročili da se Zakon još više krši.
  Narod prezire takve vjerske predstojnike, dapače i poganski sugrađani svete zemlje u tome obilno sudjeluju: "Zato učinih da vas preziru i ponizuju svi narodi jer se putova mojih vi držali niste, nego ste bili pristrani primjenjujući Zakon." Svećenici su svojim životom i predstojničkim djelovanjem trebali odražavati nepristranost Božju u zajednici vjernika, a postupali su pristrano. Prorokova kritika nije konačna osuda, nego poziv na obraćenje. Prorok ne kaže da se svećenička služba dokida, da nije potrebna. On traži da svećenici savjesnije obavljaju svoju službu.

Propovijedali evanđelje te radili noću i danju (1 Sol 2, 7b-9. 13)

  U ovom odlomku Prve Solunjanima Pavao zahvaljuje Bogu što su Solunjani prihvatili njegovo misionarsko djelovanje i njegovih suradnika te podsjeća što su misionari učinili za nastanak kršćanske zajednice u tom grčkom gradu.
U ovoj i drugim poslanicama Pavao često zove naslovnike braćom. Grčki izraz adelfoi (braćo) samo se jednim slovom razlikuje od "sestara" (adelfai). Pavao zato pod "braćom" uvijek misli i sestre, dapače neke od njih poimence spominje (usp. Fil 4 i Rim 16). Krštenici su Apostolova braća i sestre zato što zajedno s njime pristaju uz Isusa raspetog i uskrslog, što su kršteni na Isusa i u Crkvu.
  "Bili smo među vama nježni kao majka što hrani i njeguje svoje dijete" (r. 7). Solun je bio druga Pavlova postaja na prvom misionarskom putu po Europi. Prije toga bio je u Filipima, gdje je naučio duhovno stanje i kulturno ozračje ljudi koji govore grčki. Trebalo je ne samo propovijedati na grčkom nego tako prilagođeno navijestiti kršćanska otajstva da Grci požele priključiti se Kristu i Crkvi. Zato su misionari morali nastupati nježno, poput majke koja odgaja svoje nejako dijete. Apostol ne glumi da su misionari bili puni ljubavi prema Solunjanima te da su im htjeli uz evanđelje predati i same sebe. Ovdje se susrećemo s pojmom kršćanske predaje. Misionari predaju ono što Crkva vjeruje: evanđelje, i to cjelovito evanđelje.
  Pavao kaže da je za vrijeme misionarskog djelovanja u Solunu radio noću i danju da ne bi opteretio koga od solunskih vjernika. Bio je po zanatu šatorar pa je u svakome novom mjestu svoga evangeliziranja potražio radionicu šatorara, dobio posao i tako zarađivao za sebe i pratitelje. Šatorsko platno najviše su upotrebljavali vojnici, pa je zato sve što se proizvelo moglo biti brzo i dobro unovčeno.
  Pavao se divi Bogu koji je u svojoj milosti omogućio da Solunjani propovijedi misionara prihvaćaju kao "riječ poruke Božje, ne kao riječ ljudsku" (r. 13). To je za Pavla bila Božja potvrda. Razumio je da Bog traži od njega ne samo nastavak misionarskog djelovanja nego i brigu za ustanovljene kršćanske zajednice. A kad je predviđao da on osobno neće više moći dolaziti niti slati poslanice, uspostavljao je starješine između krštenih pripadnika zajednice (usp. Dj 14, 23 ).
  Od Pavlovih vremena do danas kršćanske zajednice imaju predstojnike koji se odabiru iz vjerničkih obitelji da sami čine ono što druge uče. Nema cjelovite crkvene zajednice koja bi valjano slavila sve Kristove sakramente i misionarski djelovala - bez crkvenih predstojnika.

Neka vam bude poslužitelj (Mt 23, 1-12)

  Komentatori s pravom povezuju govor farizeja (Mt 23) s govorom na gori (Mt 5 - 7). U govoru na gori Isus je iznio blaženstva, a zatim potaknuo svoje sljedbenike na životno vršenje volje Božje u konkretnim prilikama svačijeg života. Govor protiv farizeja, nakon uvoda (r. 1-12), sadrži sedmerostruki proročki usklik "Jao vama...", koji podsjeća na "Blago siromasima duhom, milosrdnima, mirotvorcima..." (r. 13-33).
  Govor je upravljen mnoštvu i učenicima. To je govor konačnog raskida između Isusa i vjerskih poglavara naroda. Za razliku od esena i kumranskih monaha, koji su također osuđivali učenje i postupke farizeja, ali su se u znak protesta povlačili iz javnog života, Isus se ne povlači. On želi mnoštvu otvoriti oči, pridobiti ga za kraljevstvo Božje kako ga on razumije i naviješta. Farizeji i drugi vjerski poglavari morali su mu to žestoko zamjeriti i pobrinuti se da ga zauvijek ušutkaju.
  Isus kaže da su na "Mojsijevu stolicu zasjeli pismoznanci i farizeji" (r. 2). Pod Mojsijevom stolicom u ono povijesno doba mislilo se dvoje: učiteljska služba po uzoru na Mojsija, mojsijevski učiteljski autoritet; nadalje, u sinagogama prvog stoljeća postojale su ukrašene stolice, postavljene pred sabranu zajednicu. S tih stolica učitelji vjere tumačili su pročitani starozavjetni odlomak. U Isusovo doba nisu farizeji bili jedini pismoznanci i učitelji. Tek nakon godine 70, kad je propala židovska država, oni su otvorili u Jamniji teološku akademiju, u njoj školovali rabine te ih slali po Palestini i među Židove dijaspore. Država je propala, ali je preživio narod zahvaljujući rabinima iz farizejske sljedbe. To bi mogao biti znak da Matej, prisjećajući se Isusova govora, ima na umu povezanost krštenih Židova sa sinagogama farizejskog usmjerenja te ne želi s njima potpun raskid, ali ni prenošenje farizejskog stila u redove crkvenih predstojnika.
  Isus ne osporava zakonitost i potrebu učitelja vjere. Predbacuje farizejima da ne čine ono što uče. Zato traži od ljudi da obdržavaju njihovo vjersko učenje, ali da ih ne nasljeduju u ponašanju.
  "Teška bremena" (r. 4) vjerski su propisi, jer su teolozi onog vremena običavali govoriti o bremenu Zakona, bremenu Kraljevstva Božjeg. Isus je isticao da je njegovo breme lako, ponajprije stoga što je sve sveo na ljubav prema Bogu i bližnjemu, a onda i stoga što je živio primjerno (usp. Mt 11, 25-30). "Zapisi" koje farizeji vole proširivati jesu citati iz Pisma, stavljani na lijevu ruku ili na čelo, koje je trebao nositi muškarac s navršenih 13 godina. Citati su trebali podsjećati na riječ Božju, a postali su izvanjsko hvalisanje pobožnošću. "Rese" su temeljene na nekim starozavjetnim tekstovima (npr. Br 15, 37-39) i pravile su se od vune te stavljale na 4 ugla muškarčeva ogrtača da podsjećaju na Božje zapovijedi. Osim tih zloupotrijebljenih vanjskih znakova unutarnje spremnosti na odanost Bogu, farizeji "vole pročelja na gozbama i prva mjesta u sinagogama". To su bili znakovi socijalne pripadnosti. Isto je s pozdravima na trgovima i oslovljavanjem s "rabi, otac, voda". Na Istoku onog vremena, a i danas, prvo uče dijete ispravno oslovljavati i pozdravljati odrasle muškarce na ulici.
  Isus traži da nitko u Crkvi ne zauzima mjesto Oca nebeskog i jedincatog Učitelja Krista. Pavao se smatrao duhovnim ocem i učiteljem (usp. 1 Kor 4, 15), ali je sebe i druge sijače Božje riječi proglasio Božjim suradnicima (1 Kor 3, 5-9). Od predstojnika u Crkvi Isus traži da budu poslužitelji. U grčkom je ovdje izraz diakonos, što ponajprije znači poslužitelja kod stola, a onda uslužnog podvoritelja obitelji koju je Bog sabrao i održava u vjeri. Isus je sam postao velik služeći pa to traži i od predstojnika u Crkvi.
  Mi koji smo u starješinskoj službi u Crkvi, pitajmo se služimo li zaista braći i sestrama. Ostali sudionici današnje liturgije neka se danas pitaju kako vjernički slušaju svoje predstojnike i neka za nas mole.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 03:36

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119