Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

2. nedjelja kroz godinu
     


 
 
Duh ostaje na njemu
 
  Iako smo u Matejevoj liturgijskoj godini, za evanđelje imamo odlomak iz Ivana. Ne samo u ovoj nego i u ostale dvije liturgijske godine. Razlog je Ivanova redakcija događaja koji su prethodili i pratili Isusovo krštenje. Samo krštenje nije prikazano u četvrtom evanđelju, nego Krstiteljevo predstavljanje Isusa kao Jaganjca Božjeg koji oduzima grijeh svijeta i poziv dvojici Krstiteljevih učenika da se pridruže Isusu koji je upravo bio predstavljen kao Mesija.
 U ovoj liturgijskoj godini imamo za nedjeljno evanđelje Krstiteljevo svjedočanstvo o Isusu. Tesar iz Nazareta, koji je primivši krštenje podržao sve spremne na obraćenje, Jaganjac je Božji koji oduzima grijeh (jednina, ne množina!) svijeta. On to može činiti zato što je na njega sišao Duh Sveti, što ostaje na njemu i osposobljava ga da krštava Duhom Svetim. Tako nam se u današnjoj liturgiji Isus predstavlja kao Jaganjac Božji i karizmatičar trajno obdaren Duhom. On je poslušan Duhu Očevu i upravo zato miljenik Očev i Sin Božji. Svu Crkvu i svakog pojedinoga krštenika dariva svojim Duhom osposobljavajući nas za naše ljudsko i kršćansko zvanje.
  U popričesnoj molitvi ističemo: "Udijeli nam, Gospodine, Duha svoje ljubavi. Nahranio si nas jednim kruhom s neba, daj da tvojom milošću živimo u bratskoj slozi."
   Duh Isusov podsjeća nas da nas Bog ljubi, ali i traži da ljubimo jedni druge. Kao ljudima i vjernicima bratsku nam slogu dariva i nalaže. Danas želimo postati svjesniji toga.

Koji me od utrobe Slugom svojim načini (Iz 49, 3-6)

  Ovaj odlomak dio je Druge pjesme o Sluzi Patniku u Izaijinoj knjizi. To je ispovijest osporavanog proroka o vlastitom zvanju. Iz dijela pjesme koji nije uzet za naše čitanje jasno je da je prorok doživio osporavanje u zajednici vjernika, ali se za sadržaj svoga propovijedanja i djelovanja pozvao na Božji poziv. On ne samo da ostaje u svom zvanju nego najavljuje da ga Bog šalje i strancima: "Postavih te za svjetlost narodima (tj. poganskim), da spas moj do na kraj zemlje doneseš" (r. 6).
   Prorok se brani: "Gospodin me od utrobe Slugom svojim načini" (r. 4b). Iako je poticaj na proročko djelovanje dobio u odrasloj dobi, on osjeća da ga je Bog za proročko zvanje pripravljao od majčina krila davši mu određene sposobnosti, odgoj, vjeru, okolnosti života. Osjećao bi da radi i protiv osobnog zadovoljstva kad bi napustio proročki poziv, makar nailazi na kritike i neuspjehe. "Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga" (r. 5) - iskustvo je Božjeg djelovanja u prorokovu životu. Ako je što dobro učinio, on to pripisuje Bogu "svome", tj. oslanjanju na Boga koji nije neki daleki Sudac i Stvoritelj, nego "Bog moj". Prorokova je zadaća vratiti Bogu Jakova, sabrati Izraela. Vratiti u smislu povratka savezničkoj vjernosti, sabrati u smislu povratka u zemlju djedova iz sužanjstva.
   Redak 3 poistovjećuje proroka s cijelim narodom, a u kasnijem čitanju narod preuzima među poganima zadaću tog proroka: "Ti si Sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!" Po vjernosti Bogu prorok je uosobljenje Izraela, po nastojanju da obdržava prorokove smjernice Izrael je produžetak proroka. U današnjoj liturgiji ova prorokova ispovijest najprije se odnosi na Isusa koji počinje mesijansko djelovanje. I njega je Bog pripravio od majčina krila, i njemu je Bog snaga, i to "Bog moj". I on "sabire Izraela". Ovo se čitanje može odnositi i na cijelu Crkvu po kojoj uskrsli Krist djeluje u svijetu.
   Psalam 40, koji imamo za pripjev, zahvalnica je za izbavljenje u kojoj nadahnuti pjesnik pripovijeda prilikom blagdanskog skupa kako mu je Bog pomogao te obećava da će vjerno vršiti volju Božju: "Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!" (r. 8). Isus se u današnjoj liturgiji poistovjećuje s ovim moliteljem, ali i svaki od nas u želji da poput Isusa vršimo volju Božju u svom životu.

Prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega (1 Kor 1, 1-3)

  Ove i sljedećih šest nedjelja imamo za drugo čitanje Prvu Korinćanima. Tako imamo priliku doživjeti jedan spis Novog zavjeta kao cjelinu. 1 Kor napisao je sv. Pavao djelomično kao osvrt na stanje u zajednici prikazano u usmenom izvještaju korintske delegacije poslane Pavlu u Efez. U drugom dijelu odgovara na pitanja koja su Korinćani pismeno postavili po drugoj delegaciji.
   Za danas imamo sam početak ove poslanice. Po ondašnjem običaju, u vremenu kad se nisu uz pismo stavljale i omotnice s adresom naslovnika i pošiljatelja, Pavao se odmah na početku predstavlja kao "po volji Božjoj pozvan za apostola Krista Isusa". Iz ove pozvanosti od Boga, a ne iz glasanja vjernika, on izvlači ispravnost svoga učenja i nadležnost svojih poglavarskih odredaba. Zajednicu krštenika oslovljava kao "Crkvu Božju u Korintu". Isti je to izraz (na grčkom ekklesia) kojim kasnije naziva liturgijski skup vjernika pri slavljenju večere Gospodnje. Iz čega slijedi da su Crkva u jednom mjestu svi kršteni vjernici koji se sabiru na euharistiju kao spomen-čin Kristove smrti i uskrsnuća, koji je ujedno gozba povezivanja s Kristom i međusobno. On ovdje krštenike zove "posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima". Ovo je aluzija na krsno posvećenje kao pridruženje Isusu uskrslom. Pozvanost je svijest da je inicijativa došla od Boga: on je pozvao pojedince te ih snagom Kristova Duha čini Crkvom. Kad Pavao ovo piše, svjestan da zajednice krštenih postoje i u drugim mjestima, povezuje Korinćane s drugim mjesnim crkvama: "Sa svima što na bilo kojem mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega!" Kršćani "prizivlju" Isusa kao Krista i Gospodina prilikom krštenja, a zatim na zajedničkoj liturgiji i u privatnoj molitvi (usp. 1 Kor 16, 22). Ovim prizivanjem krštenici iskazuju svoje zajedništvo u vjeri i ljubavi.
   Sržni dio Apostolova pozdrava je u današnjem posljednjem izrazu: "Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!" (r. 3). "Milost" je grčki pozdrav pri dolasku ili na početku pisma, a koji zapravo znači: "Budi radostan i zdrav, želim ti da budeš radostan i zdrav!" "Mir" je židovski građanski i vjerski pozdrav šalom, koji znači "cjelovitost, sigurnost, unutarnju i vanjsku smirenost"! Ovim pozdravom Pavao povezuje dvije kulture i književnost - grčku i hebrejsku.

Duh silazi i ostaje na njemu (Iv 1, 29-34)

  Ovaj izvještaj četvrtog evanđelista pretpostavlja sam događaj Isusova krštenja od strane Krstitelja te glas s neba koji je prisutnomu mnoštvu i samom Krstitelju predstavio Isusa spremna na mesijansko djelovanje kao Miljenika Božjeg poput Sluge kako je prikazan u Iz 42. Čuvši taj glas s neba, Krstitelj prema ivanovskoj građi kliče: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!" (r. 29). Stručnjaci smatraju da je Krstitelj pritom upotrijebio aramejsku riječ talya, koja znači "sluga" i "jaganjac". Povijesnim slušateljima Krstitelj je time najavio isto što i glas s neba: Isus je Božji miljenik, Sluga koji se sam Bogu podlaže i po kojemu Bog uspostavlja "pravednost" u biblijskom smislu, tj. otklanja grešnost svijeta. U Iz 53, 7-12 o Sluzi je rečeno da je kao ovca vođen na klanje te da nosi na sebi naše opačine.
  Evanđelist je time u Krstiteljevim riječima želio pokazati dublji smisao za novozavjetne vjernike: Isus je patnički Mesija čiju zastupničku smrt Bog prihvaća u prilog svim ljudima. Sv. Jeronim preveo je u Vulgati Ivanov grčki izraz "grijeh svijeta" kao "grijehe svijeta", a Crkva Zapada preuzela ga je iz Jeronimova prijevoda u misu pred pričest. "Bijaše prije mene" (r. 30) je odjek ondašnjeg uvjerenja o Mesiji kao novom Iliji. Zato Krstitelj kaže da je Isus kao novi Ilija bio prije njega. Za kršćane Krstiteljeva izreka znači i više: Sin Božji postojao je kod Oca prije nego je u vremenu postao čovjekom. R. 31 izričito odaje da Krstitelj nije poznavao Isusa do tog trenutka, iako od Luke znamo da su Isusova Majka i Krstiteljeva majka rođakinje.
   U r. 32 imamo ponovno aluziju na sinoptički izvještaj o Isusovu krštenju: tek iz vanjske pojave silaska Duha u obliku goluba na Isusa prilikom krštenja (usp. Mt 3, 16 te paralele u Mk i Lk) Krstitelj je zaključio da je Isus očekivani. Ovdje i u sljedećem retku Krstitelj ističe da Duh na Isusa ne samo silazi nego i ostaje. Time aludira na Iz 11, 2 o Mesiji na kojem će počivati Duh Jahvin. Zato ova Krstiteljeva izjava predstavlja za povijesne slušatelje tumačenje glasa s neba: tesar iz Nazareta pravi je Mesija, makar kani svoju službu obavljati skrovito kao Sluga Patnik iz Izaije. Krstitelj snažno ističe da je "to vidio". U grčkom je ovdje kao i u hrvatskom prijevodu - perfekt (heoraka) koji označuje radnju započetu u prošlosti, a učinak joj traje. To znači da Duh ostaje na Isusu, vodi ga i jača u mesijanskom djelovanju.
   Svoj udio na prosvijetljenosti Duhom Isus prenosi na vjernike u krštenju, krizmi, liturgiji, molitvi. Dademo li se voditi od Duha Isusova?
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 02:54

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119