Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

26. nedjelja kroz godinu
     

PRINT


Bogataševa samodostatnost
i siromahova otvorenost za Boga i ljude

  Prošlonedjeljno evanđelje završilo je Isusovim poticajem da ne služimo Bogu i bogatstvu. Luka je u nastavku dodao: "Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. On im reče: "Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom" (Lk 15, 14-15). Parabola o bogatašu i Lazaru povijesno je bila upravljena farizejima koji su na temelju starozavjetne duhovnosti smatrali da je bogatstvo znak osobne kreposti i Božjeg blagoslova, a siromaštvo znak javnih ili tajnih grijeha te Božje osude. Da ispravi takvo mišljenje, Isus je ispripovijedao parobolu o bogatašu koji je trošio život u gozbama ne primjećujući na pragu svoje kuće siromašnog Lazara. Kad su obojica umrli, situacija se preokrenula: bogataš je otišao u oganj pakleni, a Lazar u "krilo Abrahamovo".
  Isus ovom parabolom nije želio rješavati socijalne probleme svoga i budućih vremena, ali je osvijetlio svoju simpatiju prema siromasima koju je najavio u govoru na gori: "Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje... Ali jao vama, bogataši: imate utjehu svoju" (Lk 6, 20. 24). Isus ne tuži bogataša da je nepravedno stekao ili da je tlačio svoje nadničare. Grijeh mu je što u svom bogatstvu nije vidio Lazara. Ključna rečenica parabole su Abrahamove riječi bogatašu nakon zemaljskog života: "Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla!" Bogataš je svjesno koristio dobra samo za sebe, a Lazar je i iz čireva ostao otvoren za Boga i ljude. "Primio" je svoje materijalno i zdravstveno stanje zadržavajući vjerničku podložnost Bogu.
   Kako mi "primamo" svoja dobra i zla? Opažamo li Lazare koji su željni mrvica pažnje, smiješka pa i materijalne pomoći s našeg životnog stola?

Deru se uza zvuk harfe, al za slom Josipov ne mare (Am 6, 1. 4-7)

  Podsjetimo se da je Amos bio pripadnik južnih plemena koji je kao prorok sa zvanjem djelovao među pripadnicima sjevernih plemena od oko 750. do završetka vladavine Jeroboama II. god. 743. pr. Kr. U Izraelu njegova vremena vladao je politički mir, bez opasnosti od invazije moćnih susjednih vladara, a ekonomsko stanje u državi bilo je vrlo dobro. U današnjem odlomku prorok napada velikaše koji se goste po palačama, oponašaju strane vladare u raskošnom namještanju svojih domova, pokušavaju čak stvarati religiozne pjesme poput Davida, a ne mare za patnju puka. "Bezbrižni na Sionu" su vladari iz Davidove loze koji ne idu za dobrom podložnika, nego za vlastitim užicima. "Spokojni na gori samarijskoj" su Jeroboam II. i njegovi velikaši u kraljevskom gradu Samariji koji je bio podignut na skoro neosvojivoj uzvisini. "Bjelokosne postelje" su skupi ležaji, pravljeni od slonove kosti po uzoru na asirske vladare. "Deru se uza zvuke harfe" je prorokova osuda lošeg pjevanja umišljenih pjevača koji su na odgovornim državnim službama. "Izumljuju glazbala ko David" je aluzija na živu tradiciju o sposobnom vladaru Davidu koji je bio i religiozni pjesnik.
   "Josip" je naziv za pripadnike sjevernih plemena koji su se izdvojili ispod Davidove dinastije nakon smrti Salomonove. "Slom Josipov" je opadanje materijalnog blagostanja u državi i asirska opasnost koja prijeti sa sjevera. Prorok im najavljuje da će prvi biti prognani te da će umuknuti veselje raskošnika. Ovo je starozavjetna pozadina za bogataša iz današnjeg evanđelja, ali se prorokova kritika tiče i nas danas. Ne možemo tako uživati plodove svoga rada, učenja, životnih uspjeha kao da ne postoje kraj nas i uz nas osobe koje toga ne mogu sebi priuštiti.

Predstojnik Crkve je najprije vjernik među vjernicima
(1 Tim 6, 11-16)

  Dvije poslanice Timoteju i jedna Titu sadrže upute mladim predstojnicima u Crkvi o vođenju zajednica u vremenu nakon smrti apostola. U današnjem odlomku Prve Timoteju Pavao traži od mladog predstojnika da bude na čelu zajednice ne samo snagom svetog reda i povjerene vlasti nego i snagom uzorne osobne vjere. Timotej treba sam vršiti ono što druge u Crkvi uči i potiče.
   "Božji čovječe" (r. 11) je podsjećanje na Timotejevu službu koja je povjerena polaganjem ruku (usp. 1 Tim 4, 14; 5, 22). On je Božji čovjek zato što se Bog njime služi u vođenju zajednice, dijeljenju sakramenata, izlaganju Svetog pisma. Zatim Apostol nabraja vrline za kojima treba težiti svaki krštenik pa i starješina u zajednici krštenih: pravednost, pobožnost, vjera, ljubav, postojanost, krotkost.
   "Bij dobar boj vjere" je sportska slika koju Apostol upotrebljava u ovoj poslanici na još nekim mjestima (1, 18; 4, 10; usp. još 2 Tim 4, 7; 1 Kor 9, 25; Kol 1, 29). Ne radi se o političkom ratovanju protiv osoba nego o sportskom natjecanju za vijenac nebeske slave, o duhovnom boju. "Lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima" vjerojatno je ispovijest vjere pred krštenje ili pred polaganje ruku kojim je uveden u službu starješine. Uočimo kako je u našem prijevodu usred rečenice stavljeno veliko slovo imenice: "... čuvaj Zapovijed" (r. 14), što je pokušaj zornog prevođenja grčkog člana ten entolen. Ne mnoštvo zapovijedi nego vjersku baštinu ili Evanđelje kao jednu cjelovitu zapovijed kršćani trebaju čuvati u promijenjenim vremenskim prilikama, neokaljano i besprijekorno. "Pojavak Gospodina Isusa" je nespretno hrvatsko prericanje izvorne riječi epifaneia (očitovanje, otkrivanje nečega što je do sada bilo tu, ali nevidljivo). Tim izrazom zovu poslanice 1 i 2 Tim te Tit Isusov novi dolazak o svršetku ljudske povijesti. Između Isusova uskrsnuća i ponovnog dolaska Crkva misijski djeluje kroz povijest čuvajući i vjerujući cijelo evanđelje. Završni dio našeg odlomka izvadak je iz nekog himna prve Crkve kojim kršćani izriču vjeru u Boga kao gospodara ljudske povijesti.
   Ovo nam čitanje posvješćuje da su biskupi i svećenici u Crkvi najprije vjernici, a onda učitelji vjere. Svima nam je jednako vjerničko dostojanstvo, a razlikujemo se po službama u Crkvi.

Ti si primio dobra svoja, a tako i Lazar zla (Lk 16, 19-31)

  Ova parabola vlastita je Luki i stoji u nizu Isusovih poticaja na odgovorno služenje materijalnim dobrima. U neposrednom kontekstu ona je obrazloženje izreke iz Lk 16, 13 o nemogućnosti služenja Bogu i bogatstvu te odgovor farizejima srebroljupcima koji su držali da Isus pretjeruje u osobnom stavu i učenju o tom pitanju.
  Ovo je jedina Isusova parabola u kojoj je navedeno osobno ime, ali ne bogataša nego prosjaka. Samo ime Lazar na hebrejskom cjelovito glasi Elazar i znači "Bog je pomogao, Bog pomaže". Navođenjem imena Isus je htio pokazati da ovaj prosjak i bilo koji siromah na svijetu nisu jednostavno anonimni odrpanci nego osobe s punim ljudskim dostojanstvom, Božji sinovi i kćeri.
   Parabola ima dva dijela: r. 19-26 prikazuju obrat situacije nakon fizičke smrti, jer čovjek biva nagrađen iIi kažnjen na temelju odgovorne uporabe materijalnih dobara kojima je raspolagao; r. 27-31 govore da ljudi trebaju koristiti redovnu vjersku pouku (Mojsije i Proroci!) u razabiranju volje Božje na zemlji, bez očekivanja da im to objavljuju pokojnici koji su sada u vječnosti sretni ili nesretni.
  U ono doba po odjeći se znalo kojemu tko staležu pripada: grimiz je odjeća vladara, laneno platno u Isusovo doba uvozilo se iz Egipta u Palestinu. "Bogatašev stol" je simbol obilja i gostoljublja za pripadnike istog staleža. Bila je to zapravo svečana prostirka na podu s jelima, jer se jelo s ležaljki. "Priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola" su prvenstveno mrve, jer se jelo prstima koji su se brisali o kruh (viljušaka još nije bilo).
   "Krilo Abrahamovo" (r. 22) - u starozavjetnim knjigama pobožni Izraelci žele usnuti s ocima (usp. 1 Kr 1, 21; 2, 10 i dr.). To je počasno mjesto uz oca nacije na gozbi u kraljevstvu nebeskom. "Teške muke u paklu" - zapravo svijest promašaja koji je nepopravljiv nakon ovozemnog putovanja. Muči se ne zato što je bio bogat nego zato što je koristio svoje zakonito bogatstvo samo za sebe, što nije vidio na pragu svoje kuće Lazara u čirevima.
"Ti si za života primio dobra, tako i Lazar zla" - bogataš je svjesno ostao zatvoren i samodostatan u svom bogatstvu, a Lazar otvoren Bogu i bližnjemu. Iz siromašnog i oboljelog stanja nije proklinjao Boga za svoju nesreću nego je živio u skladu sa svojim imenom: Bog pomaže, Bog vidi. Iz ovog je očito da je Isus na strani siromašnih i bolesnih u svijetu, a tako bi trebala biti i njegova Crkva.
   "Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju" (r. 29 i 31). Bogataš je od Iz 58, 7-8 mogao naučiti kako Bog traži da kruh dijelimo sa siromasima. Siromah je znao da Bog posebno vidi sirote te uslišava bijedne i uboge. Bog ne šalje izvanredne znakove kojima ljude prisiljava na vršenje svojih zapovijedi, nego samo svoju riječ dostupnu, čitanu i tumačenu u zajednici vjernika. Bogataš je pripadao starozavjetnoj zajednici vjernika, ali se oglušio o riječ Božju. Lazar ju je ozbiljno prihvaćao. Iako je ovom parabolom Isus želio podržati siromahe i bolesnike u njihovu prijateljevanju s Bogom i ljudima, nije zalupnuo vratima za bogataše. Samo ih je upozorio da bogatstvo često zatvara čovjeka u sebe samoga, lomi mostove prema Bogu i bližnjemu. Od te opasnosti ne izuzima po sebi ni siromaštvo kao takvo, jer duh ovog bogataša može ovladati svakim.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 04:21

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145