Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

24. nedjelja kroz godinu
     

PRINT


Opraštati ljudima jer Božje opraštanje trebamo
 
 Za evanđelje imamo prispodobu o okrutnom dužniku. Sluga koji je molio i dobio od gospodara oprost goleme svote novaca, baca svoga kolegu u tamnicu zato što mu ne može vratiti dug od sto dnevnica. Ovu prispodobu donosi jedini Matej, iz čega proizlazi da je bila posebno važna za njegove povijesne čitatelje. Prošle smo nedjelje imali odlomak u kojem se zajednica trebala suočavati s pojavom zla u vlastitim redovima: Isus zabranjuje raskidati zajedništvo s posrnulim pojedincima prije nego ih iskreno pokušamo inspirirati na obraćenje. Danas je slična tema: tko iskreno priznaje da treba Božje oproštenje, mora opraštati ljudima koji mu nanose uvrede i zlo.
  Za starozavjetnu podlogu toj Isusovoj pouci imamo Sirahovo učenje o potrebi opraštanja: "Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će ti se oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje?" U hebrejskom načinu razmišljanja "mržnja" ili "ljubav" nisu teoretski stavovi u nečijem srcu i mislima, nego konkretne akcije kojim ljudi jedni drugima škode ili pomažu. Zato ovdje prestati s mržnjom ili oprostiti znači obustaviti zlobne akcije protiv bližnjega, okončati s radnjama kojima drugima nanosimo zlo.
  Za pripjev imamo razmišljanje starozavjetnoga nadahnutog pjesnika o Božjoj spremnosti na opraštanje: "Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv!" Cijeli je psalam zahvala za ozdravljenje koje je ozdravljeni pjesnik sebi protumačio i kao milostivo oproštenje grijeha. Bog oprašta i ozdravlja, nije razjaren za sva vremena. "Dobrota je njegova s onima koji ga se boje!"
  U ovoj misi ispitajmo svoju spremnost na opraštanje kao odricanje od djela i riječi kojima bližnjega podcjenjujemo, vrijeđamo, potkopavamo. Svjesni da Božje odobrenje trebamo, tražimo snagu da opraštamo ljudskoj braći i sestrama.

Ako čovjek goji mržnju na drugoga,
kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje (Sir 27,30 -28,7)?

  Knjiga Sirahova spada među mudrosne knjige SZ. U njoj nadahnuti mudrac vjernički analizira ljudsko iskustvo i daje pouke za život. Današnji odlomak dio je šireg odsjeka o licemjerstvu, osvetljivosti, svađi i grijesima jezika. Jedna od žalosnih pojava u ljudskom životu, od koje bi sveti pisac htio ljude poštedjeti, jest mržnja. S realističkom gorčinom ističe da "grešan čovjek u sebi nosi" mržnju i srdžbu (r. 30). Ne vidi lijeka u osveti, jer ona samo izaziva novu osvetu. Svjestan da odrastao čovjek vrijeđa Boga, potiče ljude da opraštaju nepravde koje im slabi ljudi nanose, kako bi njihova molba za oproštenje vlastitih grijeha bila kod Boga uslišana.
  "Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje?" (r. 3). Iza takve formulacije krije se starozavjetna duhovnost i uvjerenje da je bolest kazna Božja za počinjene grijehe. Tko želi oprost grijeha i time ozdravljenje, ne smije mrziti druge. Ne smije zlo govoriti niti sa zlih riječi prelaziti na akcije protiv bližnjih. Mudrac nastavlja uspoređujući ljude i Boga: tko nije milosrdan prema čovjeku koji mu je sličan, kako može očekivati milosrđe od Boga koji je sasvim drukčiji od ljudi? "On koji je sam od mesa" (r. 5) - odnosi se na ljude kao krhka tijela i podložna krhkosti - fizičkoj i moralnoj. Ako slab čovjek nema samilosti prema slabom subratu, kako smije od Boga očekivati oproštenje grijeha?
  Na kraju nas mudrac poziva da mislimo na konac svojega zemaljskog života i da savjesno vršimo Božje zapovijedi. "Misli na Savez Svevišnjega pa oprosti krivicu" (r. 7).
  Savez je Božja nezaslužena naklonost narodu i pojedincima u vjerničkom narodu. Ako je Bog vjerno i besplatno naklonjen ljudima, ljudi bi trebali biti spremni na opraštanje i onima koji to ne zaslužuju. Time Mudrac pripravlja na Isusovu pouku o potrebi opraštanja sedamdeset puta sedam.

Krist - gospodar mrtvima i živima (Rim 14, 7-9)

 Ovo je dio odlomka o ljubavi prema slabima u zajednici krštenih, sastavljenoj od članova različitoga duhovnog, nacionalnog i kulturnog podrijetla.
  "Slabi" u Rimu Pavlova vremena bili su skloni obdržavati pretkršćanske propise o jelima i svetkovanjima nekih dana u tjednu ili godini. Pavlovo je osnovno načelo: ne ugađati sebi, nego voditi računa o dobru bližnjega. U tom kontekstu "Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire" (r. 7) izraz je krsne pridruženosti Kristu koja krštenike na nov način pridružuje i jedne drugima. Obilježen krsnom milošću, kršćanin živi Gospodinu svojom svagdašnjicom, radom pa i umiranjem. Biti Gospodinov za Pavla znači biti oslobođen grijeha, smrti i religijskog straha kakav su nametale poganske religije te katkad i židovstvo. Krist je smrću i uskrsnućem ušao u stanje uskrsne proslavljenosti. Bog ga zato čini gospodarom živih i mrtvih.
  Ovaj odlomak često čujemo na vjerničkom sprovodu ili u misi za pokojne. Njime se tješimo kad svoje pokojnike s poštovanjem ispraćamo iz zemaljskog života: mrtvi i živi ostaju i dalje povezani u Gospodinu Isusu, pripadaju Gospodinu. To znači da se umrli kao osobe ne gase, nego žive kod Boga.

Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti (Mt 18, 21-35)

  Zakoni opraštanja bližnjemu bili su među rabinima Isusova vremena brižno razrađivani. Najčešće se govorilo da vjernik može oprostiti bratu do tri ili četiri puta. Petar misli da je velikodušan ako to podvostruči. Isus kaže da to nije dosta. "Sedamdeset puta sedam" zapravo znači bezbroj puta. To je Isus najavio u Očenašu zazivom Bogu da oprašta nama kao što mi opraštamo dužnicima našim (Mt 6, 12). Ovdje drastičnim brojem samo ponavlja i naglašava da je ozbiljno mislio kad je kazao: "Ako vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka" (Mt 6, 15).
  Taj svoj nauk Isus osvjetljuje prispodobom o nemilosrdnom dužniku. Strogo gledano, povijesno je nevjerojatno da bi ikoji kralj nekom svomu ministru dao na raspolaganje 10.000 talenata. Upravo tom nevjerojatnošću Isus upozorava na beskrajnost milosrđa Božjeg. U dva dijela prispodobe ponavlja se refren dvojice slugu: "Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti" (r. 26 i 29). Veliki pronevjeritelj biva istim riječima podsjećen na doživljeno milosrđe gospodarovo kakvo od njega traži kolega po službi. Denar je u ono doba bio iznos zarade od jedne nadnice. Niži sluga dugovao je samo sto nadnica. Nije mu htio oprostiti onaj kojemu je otpisan dug što ga ne bi cijelog života mogao odraditi.
  Uz poziv na opraštanje zato što oproštenje od Boga trebamo, ova prispodoba govori da je Bog gospodar kojemu podliježemo, zaboravljali mi to ili stalno imali na umu. Tko misli da je izbjegao svomu vrhovnom gospodaru, obmanjuje sebe.
  U primjeni prispodobe Isus govori: "Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu." Ovdje je karakteristična riječ "brat", jer je Petrovo pitanje počelo upravo s "bratom" kojemu treba opraštati. Formulacija se odnosi na pripadnike Crkve koji su jedni drugima braća i sestre, jer prianjaju uz istoga Gospodina. Postali su braća i sestre upravo zato što im je Bog milosrdno oprostio grijehe te ih pridružio svomu Sinu. Milosrđe doživljeno, primljeno traži da bude dalje predavano i svjedočeno. Za Mateja je Crkva zajednica onih kojima je Bog oprostio i zato su spremni na opraštanje jedni drugima.
  Kršćanin svojim vladanjem očituje Božje vladanje prema sebi. Milosrdni Bog stoji pred čovjekom koji ne zaslužuje oproštenje, nego ga samo slobodno prihvaća, ali kao dar. Sud je u ovoj prispodobi samo nastavak ljudske okrutnosti i nespremnosti na oproštenje.
  Spremnost na opraštanje preko "braće" proteže se i na druge ljude koji nisu u Crkvi. Oni mogu biti nesvjesni potrebe da im Bog oprosti, ali ostaju i dalje osobe kojima trebamo svojim vladanjem objavljivati milosrdnog Boga.
  Neka nam na ovoj misi Gospodin Isus udijeli snagu da opraštamo zato što Božje milosrđe trebamo.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 03:32

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119