Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

21. nedjelja kroz godinu
     

PRINT


Znak i sredstvo Božje dobrote prema svima

  Za prvo čitanje imamo danas odlomak iz zaključnog poglavlja Izaijine knjige. Građu trećeg dijela Izaijine knjige (poglavlja 56-66) sačinjavaju propovijedi jednog proroka iz vremena obnove nakon povratka Židova iz babilonskog sužanjstva. Preko tog proroka Bog poručuje da će ne samo obnoviti svoj saveznički narod nego ga i učiniti znakom svoje prisutnosti za sve narode: "Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju Slavu! Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima" (r. 18b-19a). Doživjevši Božju dobrotu, vjernički narod postaje znakom i sredstvom te dobrote za druge narode.
  U evanđelju Isus kritizira onovremene vjerske predstojnike svoga naroda što postavljaju ljudske granice Božjem djelovanju: cjepidlačarski raspravljaju koliki se broj ljudi spašava, a neće da u Isusu prihvate znak Božje dobrote prema svima ljudima i narodima. Iako oni jesu i ostaju vjernici, Isus najavljuje da ih čeka kazna za nevjernike te izriče uvjerenje da će na temelju djelovanja njegova i njegove Crkve različiti narodi dolaziti u Kraljevstvo koje Isus naviješta i uprisutnjuje.
  U popričesnoj molitvi prosimo da nas Bog "izliječi potpuno svojim milosnim djelovanjem", da "stvori u nama novo srce te uvijek činimo što je njemu milo". Bogu je milo da kao crkvena zajednica i svaki pojedinačno odražavamo Božju dobrotu prema svima ljudima i narodima.

Oni će navješćivati Slavu moju narodima (Iz 66, 18-21)

  Perzijski kralj Kir, u prvoj godini svoga vladanja nad Babilonijom - god. 538. pr. Kr. - dopustio je deportiranim Židovima da se vrate u zemlju otaca i obnove svoju monoteističku religiju (usp. Ezr 1, 1-4; 6, 25). Među povratnicima je djelovao prorok čije propovijedi sačinjavaju treći, završni dio Izaijine knjige. Poglavlje 66 je pjesma o konačnom izbavljenju Izraela, ali je odlomak 18-21 prozni umetak o židovskim misionarima koje Bog šalje poganima da im objavi svoju Slavu, što znači spasenjsku prisutnost. Bog Stvoritelj svih naroda želi sabrati "sve puke i jezike". Oni "će doći i vidjeti moju Slavu" znači da će doživjeti Božju spasenjsku i zaštitničku prisutnost nad Izraelom te će sami poželjeti da se uključe u saveznički narod Božji. "Znak" koji će Jahve postaviti poganskim narodima vjerojatno su Židovi dijaspore koji vrše sve građanske propise država, što su ih primile, a ipak ostaju monoteistički vjernici u poganskom moru. Oni u tuđini zaboravljaju i svoj jezik tako da su svoje svete knjige morali prevesti na grčki kako bi ih razumjeli u subotnjem čitanju. Ipak ne zaboravljaju vjeru. Zato su oni znak poganima.
  Popis gradova u r. 19 odnosi se na najpoznatije gradove i narode koji su bili razvijeniji od Židova. Taršiš je u Španjolskoj, Put u Libiji, Lud u maloazijskoj pokrajini Frigiji, Mošek i Raš još nisu sigurno identificirani, Tubal je na Crnom moru, Javan je hebrejski naziv za Grčku. Ovi stranci i Židovi dijaspore dolaze u Jeruzalem na svim ondašnjim prometnim sredstvima: na konjima, bojnim kolima, nosilima, mazgama i jednogrbim devama. Bog ih pripušta na liturgijsko slavlje u Jeruzalemu zajedno sa Židovima, što znači da i njima želi biti milosrdan i dobrostiv. Dapače, između obraćenih pogana uzima služitelje hrama i bogoslužja.
  Ovo je najuniverzalističkiji tekst Starog zavjeta. Bog traži od članova svoga naroda da se prema poganima tako vladaju da pogani počnu dolaziti i doživljavati Božju prisutnost u narodu Božjem.

Ima li koji sin koga otac stegom ne odgaja (Heb 12, 5-7. 11-13)?

  Ovo je nastavak moralnih poticaja vjernicima koji doživljavaju izrugivanje od strane drugih sunarodnjaka. Nadahnuti pisac preporučuje svojim povijesnim čitaocima i nama danas da životne teškoće prihvaćamo kao Božje odgojne mjere prema nama. Služi se slikom odgoja u ondašnjim poganskim i židovskim obiteljima, kad nije bilo državnih škola.
  Pod pojmom stege (grčki paideia, latinski disciplina) Grci i Rimljani podrazumijevali su atletsko uvježbavanje te učenje osnova književnosti, fizike i filozofije. Židovi su pod tim pojmom (hebrejski musar) razumijevali učenje Tore i izraelske religiozne tradicije, a roditelji su bili nadležni za prenošenje praktičnih vještina svojoj djeci. Program odgoja - i kod pogana i kod Židova - obuhvaćao je samo dječake. U takvom svijetu muškaračke civilizacije pisac poslanice Hebrejima podsjeća na starozavjetnu pouku: "Sine moj, ne omalovažavaju stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli" (Izr 3, 11-12). Odgoj je u stara vremena bio obilno popraćen šibanjem. Zato naš sveti pisac kaže: "Isprva se čini da nijedno odgajanje nije radost nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti" (r. 11). Cilj poganskog odgoja bio je spremiti dobre sportaše, ratnike, fizičke radnike. Cilj židovskog odgoja bio je spremiti muškarce koji će poznavati svetu povijest i svojoj djeci tumačiti istine vjere. Kod jednih i drugih to je utuvljivano šibanjem. Cilj stege kakvu Bog primjenjuje na vjernike među sugrađanima drugačijih uvjerenja je "mironosni plod pravednosti". U naravnom odgoju pitomci steknu vrline nužne za dobre odnose sa sugrađanima: sposobni su čuvati građanski mir i obdržavati društvenu pravdu. U Božjem odgoju vjernici steknu duhovnu mudrost koja uključuje unutarnji, religiozni mir i pravilan odnos prema Bogu i ljudima. Jakovljeva poslanica kaže za takvu duhovnu mudrost: "Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir". Mir i pravda su mesijanska dobra.

Doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga (Lk 13, 23-30)

  Uočimo na početku današnjeg odlomka kako je "Isus prolazio i naučavao gradovima i selima". U grčkom stoji ovdje imperfekt (dieporeueto) koji označuje trajnu radnju. Luka voli prikazivati Isusa kao putujućeg misionara koji naviješta kraljevstvo Božje. On je primjer crkvenim vjerovjesnicima.
  Pitanje koje nepoznati čovjek postavlja Isusu bilo je raspravljano među židovskim teolozima Isusova vremena. Oni su tvrdili: "Mnogo je stvorenih, ali će malo biti spašenih" (4 Ezdr 8, 1.3). Ti su teolozi učili da će Židovi svakako imati udjela "na budućem svijetu". Očito da je ovaj čovjek iz Isusova propovijedanja i vladanja naslutio da će Bog i poganima omogućiti uključivanje u njegovo kraljevstvo.
  Isus svojim odgovorom potiče na osobno zalaganje sada: ljudi se trebaju boriti da ulaze na uska vrata koja bi kasnije mogla biti zaključana. Svjestan svoga poslanja, Isus time traži od sugovornika da se on sada uključi u novi religijski pokret te da pusti kraju teoretsku raspravu o konačnom broju spašenih ili osuđenih. Parabolom o uskim i zaključanim vratima Isus traži hitan odaziv, a ne zadovoljava teološku radoznalost.
  Na tu parabolu nastavlja novu sliku o eshatonskoj gozbi u kraljevstvu nebeskom. Sama slika otkriva da kraljevstvo nebesko, koje počinje Isusovim djelovanjem, ima zemaljsku i eshatonsku fazu. Zemaljska je pridruženje Isusu u potpunom podlaganju Bogu i prihvaćanje darova koje Bog po Isusu dijeli. Tu zadaću u vremenu iza Uskrsa nastavlja Crkva koja služi kraljevstvu Božjem, olakšava ljudima ulazak u kraljevstvo, a sama ona u svom zemaljskom i povijesnom djelovanju nije isto što i kraljevstvo Božje. Eshatonska faza Kraljevstva slikovito je prikazana kao gozba s Abrahamom, Izakom i Jakovom u Božjoj prisutnosti. Gozba je na Istoku Isusova vremena vrhunski iskaz povezanosti i prijateljstva među osobama. Biti pripušten s nekim na gozbu, znači biti uzdignut na razinu osobnog prijatelja. Domaćin na toj gozbi je Bog, Stvoritelj svih ljudi.
  Na liniji starozavjetnih proroka (usp. Iz 2, 1-5; 25, 6-8; 49, 12; Mih 4, 1-5) Isus uči da će se i poganski narodi sabrati na eshatonsku gozbu zajedno s Abrahamom, Izakom i Jakovom - praocima starozavjetnog naroda Božjeg. Ovakvom najavom Isus je kritizirao preusko, nacionalističko tumačenje starozavjetne objave kod rabina svoga vremena. On sam bio je znak Božje dobrote prema svima i tražio je da takav znak budu i drugi vjernici.
  Današnje evanđelje završava paradoksalnom opomenom: "Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima prvih koji će biti posljednji!" Kod Mateja ova izreka dolazi uz parabolu o radnicima jedanaestog sata koji dobivaju jednaku plaću kao i oni što su radili cijeli dan. Luka ju je utkao ovdje kao Isusovu opomenu ondašnjim Židovima, ali i kasnijim kršćanima: nitko nije već sada magijski spašen ili zauvijek isključen. Obraćeni trebaju činiti djela dostojna obraćenja te tako odražavati Božju dobrotu da i drugi požele obratiti se.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 03:28

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145