Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

19. nedjelja kroz godinu
     

PRINT
 
Bog se objavljuje u prirodi
 
  Za prvo čitanje imamo odlomak o Iliji u spilji na svetoj gori Horebu. Iz cijelog 19. poglavlja Prve knjige o kraljevima, odakle je uzet ovaj odlomak, znademo da je to prorokova obnova u zvanju. Umoran od državnog progona i nikakva odaziva Izraelaca, Ilija se sklonio u pustinju i poželio umrijeti, jer više nije vidio smisla u proročkom zvanju i zemaljskom životu. Bog mu je poslao po anđelu hranu i pozvao ga na put dug 400 km na svetu goru Horeb. Tamo mu se objavio uz "šapat laganog i blagog lahora". Nakon tog doživljaja Ilija se vratio u Izrael, uzeo sebi za pomoćnika Elizeja i nastavio svoje proročko djelovanje.
  U evanđelju Isus dolazi učenicima u kasne noćne sate po vodi uzburkanoga Genezaretskog jezera. Objavljuje svoj božanski identitet: "Ja sam, ne bojte se!" Petar "spazi vjetar, počne tonuti" i vapi Isusu za pomoć (r. 30). Apostoli u prirodi doživljavaju Isusov božanski identitet, otkrivaju svoju slabu vjeru i vape s Petrom: "Gospodine, spasi nas!"
  Ovi svetopisamski događaji u današnjoj liturgiji potiču nas na otkrivanje Boga u prirodi te na traženje snage za svoje redovno ljudsko i vjerničko djelovanje. U ljetnim mjesecima ljudi koji žive od poljoprivrede radom na poljima ubiru plodove svoga rada i tako imaju priliku otkrivati Boga u prirodi. U ljetnim mjesecima ljudi odlaze na more i u prirodu da se odmore od redovnih poslova, zbliže sa svojim ukućanima i prijateljima te razmisle o svom životu.
  Ova liturgija može nam biti poticaj i na kršćansko uključivanje u "pokret zelenih". Ljudi različitih vjera i nacija sve više uviđaju potrebu zaštite prirode od zagađivanja. Bog je stvorio zemlju da je obrađuju ljudi svih generacija. Zato je ne smijemo industrijskim otpacima onesposobiti za buduće generacije. Zaštita Božjih darova prisutnih u prirodi tiče se i nas kršćana. Počnimo od sebe: otkrivamo li Boga u prirodi, zagađujemo li okolinu svojim smećem i otpacima na ulici, na kolodvorima, u vlakovima, na izletištima?

Ilija pred Bogom koji se otkriva u šapatu lahora (1 Kr 19, 9. 11-13)

  "U one dane" odnosi se najprije na sve vrijeme Ilijina djelovanja u Sjevernom Kraljevstvu, kad je trebao oživljavati vjeru u Boga jedinoga u državi u kojoj kralj Ahab i kraljica Izebela državnom silom nameću pogansku religiju. "U one dane" iz neposrednog konteksta znači također u vrijeme Ilijine krize u proročkom zvanju, kad je po Božjoj odredbi došao na Horeb i nastanio se u jednoj pećini. Iz našeg odlomka izostavljeno je pitanje: "Što ćeš ti ovdje, Ilija" (r. 9b). To je Božji ukor proroku-dezerteru. Izostavljena je i Ilijina isprika i optužba:
- on je bio vjeran, a Izraelci kao narod ostaviše svoga Boga;
- silom je zabranjeno štovanje Jahve, a proroci izloženi progonu;
- njegov je život u opasnosti.
  Prorok je prenoćio u pećini i dobio poruku: "Izidi i stani pred Jahvom. Evo Jahve upravo prolazi!" (r. 11). "Stati pred Boga" znači nastupiti kao Božji poslanik. Prorok je trebao u prirodi doživjeti Božji prolaz ili prisutnost. Bog nije bio u silnom vihoru i olujnom vjetru, kao što je Ilija očekivao, jer bi po njegovoj želji Bog trebao odlučno uništiti sve svoje protivnike. Bog nije bio ni u potresu niti u ognju. Bio je u "šapatu laganog i blagog lahora". Time je zatražio od eksplozivnog proroka da ukroti svoju narav i tako služi blagomu i milosrdnomu Bogu u ljudskoj braći i sestrama.
  Ilija prekriva lice proročkim plaštem i time podsjeća na Izl 33, 18-23, gdje Mojsije zakriva lice dok Bog prolazi u svojoj slavi. Ovdje Bog postupa prema Iliji kao intimni prijatelj. Iz prijateljevanja s Bogom Ilija će smoći snagu da se vrati svojemu proročkom poslu.
  I mi možemo prepoznavati Boga u šapatu lahora. Zato razvijajmo u sebi sposobnost za opažanje ljepota prirode. Uzimajmo sebi vremena za razmišljanje o sebi pred Bogom u prirodi. Za to ne trebamo ići na more ili u planine.

Od njih je po tijelu i Krist (Rim 9, 1-5)

  Ovaj odlomak početak je Pavlova teološkog traktata o Crkvi i Židovima kao narodu Božjem koji u Pavlovo doba kao narod ne prihvaća Isusa za Mesiju. Ta rasprava spada u dogmatski dio Poslanice Rimljanima u kojem Apostol naučava da su svi ljudi od rođenja grešni te da im Bog dariva opravdanje po vjeri i krštenju u Krista raspetoga i uskrsloga. Obradivši grešno stanje ljudskog roda te povijest spasenja s primjerom Abrahama kao onoga koji je opravdan vjerom, bez obrezanja, Pavao je prikazao život krštenika pod utjecajem Duha Svetoga.
  U ovom odlomku izražava svoju žalost, on Židov, što njegovi sunarodnjaci ne prihvaćaju Isusa Židova za Mesiju. "Silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu." Pita se kako se u njegovo misionarsko djelovanje među poganima uklapa žalosna činjenica da Židovi kao narod ne prihvaćaju Isusa za Krista i Gospodina. "Svjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom" - on na to neprestano misli, Duh uskrslog Krista na to ga potiče. Priznaje da bi pristao i na prokletstvo ili razdvajanje od Krista, samo da njegovi sunarodnjaci "po tijelu" pristanu uz Krista. Židovi su i dalje njegovi sunarodnjaci, on ih se ne odriče niti stidi. Ne misli da je izdao svoj narod i vjeru djedova što je postao kršćanin i misionar kršćanstva među poganskim narodima. Kad govori o sunarodnjacima "po tijelu", pomalo aludira na raniju raspravu o Abrahamovim sinovima po tijelu i po obećanju ili po duhu. Kršćani su djeca Božja vjerom sličnoj Abrahamovoj, iako nisu Abrahamovi potomci po tijelu. Tom nijansom "po tijelu" Pavao hoće reći da se najprije osjeća kršćaninom i članom ljudske obitelji, a onda pripadnikom jedne političke zajednice i naroda.
   Zatim nabraja devet povijesnih zasluga Židova kao nešto što i u vrijeme kršćanstva ne gubi vrijednost: oni su Izraelci (to jest narod Božji), njihovo je posinstvo, zatim Slava, savezi, zakonodavstvo, bogoštovlje, obećanje, oci. Vrhunac je što je od njih Krist po tijelu. Mi smo kršćani toliko istrgli Isusa iz židovske duhovne i kulturne sredine da rijetko zamišljamo Gospodina i njegovu Majku kao tamnopute Židove. Naši su ih umjetnici kroz stoljeća prikazivali kao plave Europljane. Kršćanstvo kao povijesna religija ima svoj korijen u židovstvu. Isus Židov neka nam pomogne da s više kršćanskog poštovanja susrećemo Židove, o njima govorimo i na njih mislimo.

Kad spazi vjetar, poplaši se (Mt 14, 22-33)

  Ovo se događa odmah nakon gozbe koju je Isus priredio od malo kruha i riba za veliko mnoštvo ljudi u nenastanjenu kraju. Izraz "prisili učenike da se prebace prijeko" - ima na umu da su sustolnici Isusove gozbe željeli na silu Isusa učiniti kraljem (usp. Iv 6, 15). Apostoli su brzo podlegli oduševljenju mnoštva. Da ih zaštiti od političkog i trijumfalističkog poimanja Mesijine uloge, šalje ih na drugu stranu jezera lađom, a on se povlači u osamu na molitvu. Ta molitva morala je biti razgovor s Ocem o dotadašnjem dijelu mesijanskog djelovanja i traženje svjetla za nove korake.
   "Četvrta noćna straža" po grčko-rimskom dijeljenju noći vrijeme je oko tri ujutro. Hodom po vodi jezera, koju su Galilejci od milja zvali morem, Isus pokazuje svoju bitnu bliskost s Bogom, koji prema učenju Starog zavjeta gospodari prirodnim silama i pobjeđuje valove smrti. Tako Job patnik ponosno ispovijeda: "Jedini on je nebesa razapeo i pučinom morskom samo on hodao" (8, 9; usp. Job 38, 16; Ps 77, 19; Iz 43, 16). Ustrašenim apostolima Isus dovikuje: "Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!" (r. 27). U grčkom izvorniku za "ja sam" stoji ego eimi, a to je u Starom zavjetu formula Božjeg objavljivanja Mojsiju i Izraelcima u babilonskom sužanjstvu. Kao što je u vrijeme izlaska iz egipatskog ropstva i babilonskog sužanjstva Bog prisutan uza svoj narod, tako je u vrijeme Crkve prisutan po Kristu Isusu.
   Petar doživljava Isusov hod po vodi i vlastito izbavljenje u oluji kao siguran dokaz Isusova božanskog identiteta: "Uistinu, ti si Sin Božji!" On i ostali članovi zbora Dvanaestorice još će trebati sazrijevati u toj vjeri. Oluja na jezeru oslobodila ih je krivog poimanja Mesije i pomogla im da uvide kakav Mesija je Isus.
  Iz ovog događaja trebamo od Isusa naučiti povlačiti se "na goru, nasamo" (r. 22), u prirodu. Isus se u prirodi molio. Doživio je susret s Ocem čiju je volju želio vršiti svim svojim bićem. Od apostola trebamo naučiti da nas Božja prisutnost u prirodi oslobađa od lažnog poimanja Boga i naše uloge u njegovu planu spasenja za sve ljude. Bog se objavljuje u prirodi. Zato traži da prirodno blago čuvamo za sve ljude svih generacija.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 03:17

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119