Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

18. nedjelja kroz godinu
     

PRINT

 
Krist hranitelj zadužuje vjernike da se brinu za materijalne potrebe ljudi
 
  Osnovni ton današnjoj liturgiji daje evanđeoski događaj prema kojem Isus u nenastanjenu kraju hrani golem broj gladnih ljudi. Događaj je tako važan da ga donose sva četiri evanđelja. Naši katekizmi i priručnici propovijedi obično mu daju naslov: "Isus umnaža kruh i ribe". Naglasak u samim evanđeljima nije ponajprije na čudesnom umnažanju, nego na Isusovoj brizi za materijalne potrebe ljudi. Novija egzegeza zove to Isusovo čudo socijalnim, jer se tumači slažu da je Isusu u prvom redu stalo do gladnih ljudi.
  Starozavjetna podloga ovom evanđeoskom događaju u današnjem bogoslužju riječi mudrosna je pouka proroka iz vremena sužanjstva o religioznom i socijalnom obilježju ljudskog blagovanja i pića. Tko jede i pije sa sviješću ovisnosti o Bogu, ne smije zaboraviti bližnje koji su gladni i žedni: "Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela" (r. 2).
  Za drugo čitanje imamo odlomak iz Poslanice Rimljanima u kojem Pavao nabraja sedam mogućih zapreka koje bi mogle odvojiti vjernike od ljubavi Kristove. Dvije su od njih glad i golotinja. Pavao zaključuje da nas nikoji "stvor ne može rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu" (r. 29). Riječ je o ljubavi kojom nas Bog ljubi u Kristu. Bog nas vidi i voli u svakoj životnoj situaciji, pa zato i mi možemo ostati otvoreni prema njemu, također u gladi i golotinji.
  U izrazu "pogleda na nebo, izreče blagoslov pa razlomi i dade kruhove" (r. 19) Matej namjerno podsjeća na Isusovu gestu nad kruhom prilikom posljednje večere (usp. Mt 26, 26). On ipak ne želi da u gozbi koju je Isus priredio za slušatelje riječi Božje u nenastanjenu kraju gledamo samo sliku euharistijske gozbe. U ovom događaju Isus se ponajprije objavljuje kao samilosni dobri pastir koji vidi ljudske materijalne potrebe te od vjernika traži da pomažu ljudskoj braći i sestrama koji su u materijalnoj oskudici. Vidimo li nevolje svojih bližnjih? Kako im priskačemo u pomoć?

Mene poslušajte i dobro ćete jesti (Iz 55, 1-3)

  Ovo je završna propovijed proroka iz babilonskog sužanjstva očajnim sunarodnjacima koji su mislili da ih je Bog zaboravio u tuđini. Počeo je svoje djelovanje tješeći narod Božji u sužanjstvu (usp. Iz 41, 1-11), a završava zovući na gozbu tjelesnu i duhovnu.
   U SZ mudrost - ljudska i vjernička - često se predstavlja kao domaćica koja je spremila gozbu te ljude zove na obilno jelo i piće (usp. Izr 9, 1-5; Sir 24, 18-20). Na liniji drugih starozavjetnih mudraca, kojima je materijalna gozba slika Božjeg kraljevstva, ovaj prorok budi kod svojih povijesnih slušatelja oslon na providnost Božju u brizi za materijalna dobra. Preko proroka govori Bog: "O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu... Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko!" (r. 1).
   Ovo je poticaj da se ljudi oslone na Boga u opravdanom strahovanju za koru kruha i čašu vode. Starozavjetni prorok želio je poticajem na prepoznavanje Božje providnosti u pribavljanju materijalnih dobara probuditi kod povijesnih slušatelja vjeru da Bog nije zaboravio svoj narod, da su s Božje strane odnosi i dalje saveznički, prijateljski. Ova prorokova pouka trebala bi i nas poticati da u relativnome materijalnom blagostanju prepoznajemo Božju providnost.
   U r. 2 prorok prelazi s fizičke gladi na duhovnu: "Zašto trošite novac na ono što kruh nije, i nadnicu svoju na ono što ne siti?" Time podsjeća na Pnz 8, 3 gdje su materijalne nevolje naroda Božjeg u vremenu prolaza kroz pustinju protumačene kao iskustveno dokazivanje da čovjek ne živi samo "o kruhu, nego da čovjek živi o svemu što izlazi iz usta Jahvinih". Utaživanjem tjelesne gladi i žeđi vjernik obnavlja svijest da je gladan Boga i njegove riječi. Zato naš prorok nastavlja: "Mene poslušajte i dobro ćete jesti... Priklonite uho k meni i dođite, poslušajte i duša će vam živjeti" (r. 3). Prihvaćati tjelesnu i duhovnu hranu kao Božji dar znači smatrati Boga vrhovnim gospodarom i dobrotvorom. Tko se tako hrani, živi zbiljski i potpuno. Blagovanje nas mora otvarati za Boga i za ljude.

Neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu (Rim 8, 35. 37-39)

  Ovaj odlomak sažetak je osmog poglavlja Poslanice Rimljanima u kojem Pavao govori o životu krštenika u Duhu Svetom te o usmjerenosti prema vječnoj slavi.
   U današnjem odlomku važno je uvodno pitanje: "Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?" (r. 35). Riječ je o ljubavi kojom Krist nas ljubi (objektivni genitiv u biblijskom grčkom!). Ta ljubav prema ljudskim bićima očitovana je u Kristovoj smrti i uskrsnuću i ona s Kristove strane ostaje neopoziva. Tko je vjernički u krštenju "pritjelovljen" Kristu, zna da ga Krist ljubi uvijek i svuda. Slijedi popis od sedam mogućih zapreka: nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Prve dvije unutarnja su duhovna stanja, ostalih pet su vanjske prijetnje i fizičke nevolje. U svim tim stanjima i vanjskim navalama "nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi" (r. 37). Naši su prevoditelji grčki particip aorista izvrsno preveli ingresivno: "uzljubi", što znači da nas je počeo ljubiti i još uvijek nas ljubi. Uvjereni da nas Krist zbiljski ljubi, prolazimo kroz duhovne i tjelesne teškoće puni nade.
   U nastavku Pavao nabraja ponovno osam konkretnih pojava koje potkopavaju vjerničku oslonjenost na ljubav Božju: smrt, život, anđeli, duhovske "vlasti", sadašnjost, budućnost, sile, dubina, visina. Sve to "ni ikoji drugi stvor" (r. 39) ne mogu nas rastaviti od ljubavi kojom nas je Bog uzljubio u Kristu Isusu, našem Gospodinu. U ovom odlomku Apostol nas zove na vjernički optimizam. Ne zatvarajući oči pred ljudskim socijalnim i duhovnim nevoljama, ostajemo uvjereni da nas Bog ljubi te da je moguć prijateljski odnos s njime i s ljudima.

Dajte im vi jesti (Mt 14, 13-21)

  Ovaj događaj donose sva četiri evanđelista, ali mu svaki daje svoje tonove, u skladu s potrebama povijesne zajednice kojoj je prvi put namijenio svoju knjigu o Isusu.
   Matej Isusovo povlačenje u nenastanjen kraj povezuje sa smrću Ivana Krstitelja: Herod je u svojoj tiranskoj samovolji smaknuo jednog proroka, Isus se razborito povlači da može što duže djelovati kao prorok i učitelj vjere. Dok Marko ističe kako se Isus sažalio nad mnoštvom pa ih stoga počeo poučavati, Matej kaže da se Isus sažalio pa ih zato počeo liječiti. Luka kaže da im je govorio o kraljevstvu Božjem, a onda liječio bolesnike. Na upozorenje apostola da se približava večer te da u nenastanjenu kraju nema kruha za tolike, Isus odgovara: "Ne treba da idu, dajte im vi jesti!" (Mt 14, 16). Marko i Luka ističu samo: "Dajte im vi jesti!" (Mk 6, 37 i Lk 10, 13). To znači da su sva tri sinoptika vidjela u Isusovu milosrđu znakovit postupak: uz propovijedanje evanđelja mora postojati i briga za materijalne potrebe ljudi. Novozavjetni spisi, osobito Pavlove poslanice, zaista svjedoče da su se prvi kršćani međusobno materijalno pomagali. Osobito prilikom sabiranja na euharistiju kao duhovnu gozbu naroda Božjeg "ostavljalo se na stranu" za siromahe u dotičnoj župi, ali i u drugim kršćanskim zajednicama. Usp. 1 Kor 16, 1-3.
   Kruh i ribe bijahu putnička hrana za stanovnike Galileje. Tu putničku hranu Isus blagoslivlje pogledom u nebo i izricanjem domaćinskog blagoslova Bogu. Kod Židova domaćin je prilikom blagovanja blagoslivljao Boga za dar hrane u ime dionika objeda. U hrani su starozavjetni vjernici gledali Božju brigu za ljude. Važna je napomena:
 "Dade kruhove učenicima, a učenici narodu" (r. 19). Za Mateja i prvu Crkvu to znači da se svi učenici Isusovi trebaju brinuti za materijalne potrebe ljudi, a posebno predstojnici vjerničkih zajednica. U Mt 25, 35.37. 44 Isus se poistovjećuje s gladnima tako da njemu dajemo što gladnima dajemo.
   "Dvanaest košara ulomaka" jest, doduše, simbol Crkve kao novozavjetnog naroda Božjeg pod vodstvom Dvanaestorice, ali je to i poticaj na crkveno, zajedničarsko posluživanje siromašnih i oskudnih. Svoja duhovna i materijalna dobra kršćani trebaju razborito trošiti vodeći računa o duhovnim i materijalnim potrebama ljudi.
   Dok Marko kaže da je bilo "pet tisuća muškaraca", Matej dodaje: "pet tisuća muškaraca, osim žena i djece". Ovim isticanjem pet tisuća muškaraca evanđelisti žele usporediti Isusa s Elizejem, koji je s dvadeset ječmenih kruščića nahranio sto muškaraca (jedan odrasli muškarac trebao je tri kruščića da se najede - usp. 2 Kr 4, 42-14). Isus nadmašuje starozavjetnog proroka u objavljivanju Božje brige za materijalne potrebe ljudi. Matej s pravom daje do znanja da je tog dana na gozbi što ju je Isus priredio bilo također žena i djece. Očito mnogo više nego muškaraca. On time želi pokazati Crkvi svoga i našeg vremena da ljudi svih uzrasta, staleža i obaju spolova imaju duhovnih i materijalnih problema. Crkva im svima treba posvetiti doličnu pažnju.
  Krist gostoljubivi domaćin neka nas danas ispuni zahvalnošću Bogu za materijalna dobra koja uživamo i otvori za potrebe ljudi oko nas.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 02:22

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119