Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Proslava 70. obljetnice djelovanja sestara u Nadbiskupskom domu u Rijeci     

PRINT

  Sedamdeset godina prošlo je od kada su prve dvije sestre Družbe Presvetog Srca Isusova stigle na službu u Nadbiskupski dom u Rijeci. U povodu njihova nesebičnog i požrtvovnog djelovanja u nedjelju 9. listopada riječki nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić služio je misu zahvalnicu u katedrali sv. Vida u Rijeci u koncelebraciji s povjerenikom za redovnice mons. Nikolom Uravićem, generalnim vikarom i rektorom prvostolnice vlč. Mariom Tomljanovićem i vikarom za pastoral vlč. Mariom Gerićem.
  Govoreći o Evanđelju toga dana (Lk 17, 11-19) nadbiskup je istaknuo kako je riječ o vrlo izazovnom tekstu koji nudi mnogo različitih tema, no izdvojio je dvije. Prva se tiče Samarijanca i povezana je i s prvim čitanjem o Naamanu Sircu (2 Kr 5, 14-17). Samarijanac, jedini od deset gubavaca koji su ozdravili, bio je sposoban prepoznati da je to Isus učinio te se vratio natrag i zahvalio mu. To što je on stranac je nešto nad čime se u ovom ulomku moramo zamisliti jer sebe lako možemo prepoznati među onima koji nisu stranci. Ovaj evanđeoski ulomak poziva nas promijeniti pogled prema onima koji to jesu. Isus u više navrata u narodu, a osobito među učenicima, razbija predrasude prema onima koji su stranci, a kroz čitanja koja slušamo na liturgijskim slavljima to čini i nama. To što su neki izvan naše zajednice, ne znači da su nesposobni za dobro. Isus želi i kroz ovu sliku da prepoznamo kvalitete koje oni imaju i koji su i nama poziv da se preispitamo kako bismo one dobre stvari koje vidimo od drugih prihvaćali i isticali, kao i sve ono što možemo usvojiti i uskladiti s našim pogledom na svijet i na Boga, rekao je mons. Uzinić. Drugi nam moraju prestati biti stranci na način da ih odbacujemo jer ne pripadaju našoj zajednici, nego nam moraju postati i ostati braća i sestre koje ćemo vrednovati na način kako bismo to činili svojoj braći i sestrama, poručio je mons. Uzinić. Podsjetio je kako isto ističe i papa Franjo kroz svoje dokumente. Isus je došao raširiti naš pogled i srce kako bismo sve ljude gledali kao braću i sestre, poručio je propovjednik.
  U nastavku je istaknuo jednu od karakteristika koje pročitani evanđeoski ulomak ističe i koju moramo usvojiti, a ona je zahvalnost. Progovorio je o potrebi kršćanske zahvalnosti na euharistiji koja je na osobit način čin zahvalnosti u kojemu se kršćanska zajednica okuplja i zahvaljuje Bogu na darovima. Sveta misa je svojevrsno ‘punjenje baterija’, slikovito je poručio propovjednik. Nakon tjedna u kojemu smo se uživajući u Božjim darovima trošili, okupljamo se na euharistijsko slavlje kako bismo zahvalili za sve darove koje smo primili, ali i u zajedništvu s braćom i sestrama, i sudjelujući u euharistiji, mogli skupiti snagu za izazov i poslanje u tjednu pred nama. U tom kontekstu sv. misu možemo vidjeti kao povrat jednog gubavca Isusu nakon čega ga Isus šalje s pitanjem: „A gdje su ona devetorica?“ Ovo s jedne strane stavlja pred nas izazov kako bismo se propitali o motivima dolaska na euharistiju. S druge strane veliki je broj onih koji to nisu učinili. Možda je to zbog toga što nisu zahvalni i smatraju da nije potrebno napuniti njihove životne baterije? Osobno mislim da griješe jer kao što mobitel ne može raditi ako mu baterija nije napunjena, čovjek ne može živjeti bez fizičkog hranjenja, tako kršćanin ne može živjeti bez susreta s Kristom. Posljedica mnogih stvari koje nam se događaju u društvu, Crkvi, obiteljima i svakodnevnici jest posljedica toga da ‘ne punimo svoje baterije’, ne hranimo se otajstvom euharistije i nedjeljnog euharistijskog slavlja, no bilo bi krivo ako bismo odgovornost prebacili samo na one koji nisu došli na misna slavlja, nego bismo trebali pokušati propitati sebe i svoju odgovornost. Ponekad ne pokazujemo dovoljno one radosti koja bi nas trebala ispuniti, poleta koji bi nas trebao zahvatiti na misi. Ne možemo i ne smijemo biti tek promatrači jer svi smo dio euharistije i svi u poslanju Crkve moramo pronaći način kako participirati, kazao je propovjednik. No važnije od samog sudjelovanja na misi, a zbog čega neki ne žele dolaziti, ono je što se događa nakon sv. mise, upozorio je propovjednik. Često se vjernicima prigovara da svoje biti kršćani ne žive primjetno i svatko bi se morao o tome propitati. Važno je nakon liturgijskog slavlja da s onim što nas ispuni krenemo prema onoj ‘devetorici’ kako bi onda naša radost dotaknula i njih. Možda će tada i oni doći i provjeriti što je to zbog čega smo mi ispunjeni i radosni, poručio je mons. Uzinić.
  Na kraju, zahvalio je sestrama na 70 godina djelovanja u Nadbiskupskom domu kazavši kako su služile petoricu biskupa. Svoje poslanje vršile su i u teškim okolnostima i kao što je Naaman Sirac iz prvog čitanja trebao proći preko svojih principa, to su morale i one da bi mogle služiti i preko služenja ozdravljati. Često su to činile bez ili uz vrlo skromnu nagradu, ispod svojih mogućnosti i potreba, i morale su se zadovoljiti minimumom. Nadbiskup je zahvalnost uputio i svojim prethodnicima koji su u jednom trenutku, kada sestre nisu mogle vršiti svoju karizmu, pronašli načine kako će to moći činiti zagledane u Presveto Srce Isusovo. Na njihovu primjeru potaknuo je okupljene vjernike da dolaskom na liturgijsko slavlje od sestara uče kako biti zagledani u Srce Isusovo i od njih nauče kako nakon ‘idite u miru’ na Kristov način služiti i ljubiti.
  O djelovanju sestara u Nadbiskupskom domu okupljene je upoznala vrhovna predstojnica Družbe s. Dobroslava Mlakić. Nakon što je u siječnju 1952. mons. Josip Pavlišić posvećen za pomoćnog biskupa Senjsko-modruške i dijelova Riječke biskupije, ubrzo nakon dolaska u Rijeku usmeno je zamolio s. Antoniju Pavličević, vrhovnu poglavaricu u Crikvenici, da sestre Presvetog Srca Isusova odmah preuzmu kompletnu brigu za kućanstvo u biskupskom domu, a njegov je prijedlog podržao biskup Burić. Majka Antonija prihvatila je biskupovu molbu i poslala 2. srpnja 1952. prve dvije sestre Ivanu Kraljević i Arkanđelu Grgić u službu u biskupski dom u Rijeci.
  Redovnička poslušnost dovela je te dvije sestre u teško razrušeni i većim dijelom neuporabiv biskupski dom. I kapela je također bila razrušena. U domu je stanovao samo kao čuvar mons. Danilo Perkan (1914.-1979.) sa svojom sestrom Milom. Za biskupa Pavlišića se našla jedna soba, a sestrama su pronašli mjesto u neuređenom potkrovlju, kazala je s. Mlakić. Govoreći o narednim godinama djelovanja sestara i okolnostima u kojima su služile, poručila je kako je sveukupno kroz tu ustanovu prošlo 45 sestara, od kojih su 9 služile kao kandidatice. Do danas je od njih 13 preminulih. Najduže je u službi u Nadbiskupskom domu s. Maristela Salopek, od 1975. godine, a s. Anđelina Tirić je služila 42 godine. Sestre su uz redovite službe u Nadbiskupskom domu, skrbile i njegovale dobrotvore/rke Nadbiskupije. Mnogi bolesni svećenici bili su na skrbi sestara jer su u doba komunističkog režima uglavnom bili bez zdravstvenog osiguranja, a liječili su se u Rijeci te su zbog toga boravili u Nadbiskupskom domu. Sestre su također skrbile za umirovljene i bolesne nadbiskupe Riječke nadbiskupije sve do njihove smrti, a to su: Viktor Burić (1897.-1983.), Anton Tamarut (1932.-2000.), i Josip Pavlišić (1914.-2005.), kazala je s. Dobroslava.
  Nadbiskup Uzinić sestrama je na kraju uručio prigodne darove, među njima i sliku utemeljiteljice Družbe sestara Presvetog Srca Isusova, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić, rad umjetnice Karin Grenc koji je nedavno predstavljen u crkvi Uznesenja BDM na izložbi „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“.
Helena Anušić

 
subota, 03.06.2023. 23:52

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Nada ne postiđuje.
Ta ljubav je Božja
razlivena u srcima našim
po Duhu Svetom
koji nam je dan!
Rim 5, 5-11