Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Marija Krucifiksa Kozulić bila je riječki anđeo
     

PRINT

  Svečano i dostojanstveno u katedrali sv. Vida u Rijeci 29. rujna liturgijskim slavljem zaključen je program proslave jubileja službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić, utemeljiteljice jedine riječke autohtone družbe - Družbe sestara Presvetog Srca Isusova. U povodu 170. obljetnice rođenja i 100. obljetnice blaženog preminuća Riječke Majke, sv. misu služio je riječki nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić u suslavlju s krčkim biskupom mons. Ivicom Petanjkom i mnogobrojnim svećenicima.
Riječka Majka je 'velika' po tome što je u okružju zlog svijeta i okolnostima svoga vremena neumorno činila dobro
  Život Marije Krucifikse Kozulić sažet je u tri rečenice kojima su joj naši preci odali poštovanje i zahvalnost. Bila je prava majka siročadi, siromašnih i napuštenih proviđajući im besplatno krov, zaklon, prehranu, odjeću, odgoj i obrazovanje. Prošla je blagoslivljajući sve, blagoslivljajući uvijek. Revnim djelima na slavu Božju i ljubavlju prema bližnjima posvetila je svoju dušu, jednostavnu, čistu, poniznu, hrabru bez uznositosti i ozbiljnu bez strogosti, rekao je mons. Uzinić podsjećajući na rečenice kojima se opisivala buduća blaženica. Tim izrazima zahvalnosti i poštovanja naših predaka pridružujemo se i mi, potomci i svjedoci da je njezino djelo nastavilo živjeti i živi u sestrama Družbe, a koje se trude iz njezina nadahnuća odgovoriti potrebama našega vremena. U kontekstu blagdana svetih Mihaela, Rafaela i Gabrijela, koji se toga dana slavio, arkanđela koji su se na Božjoj strani uključili u iskonsku borbu protiv zla i njegovih posljedica te u svjetlu izrečenog epitafa o Riječkoj Majci, istaknuo je da Mariju Krucifiksu Kozulić možemo danas promatrati kao 'našeg riječkog anđela'. Ona je na strani dobra dala svoj nezanemariv doprinos iskonskoj borbi protiv zla. U tom smislu izdvojio je misli pape Grgura Velikog o evanđeljima da je potrebno znati kako riječ 'anđeli' označavaju naziv službe, a ne naravi. Ne ulazeći u narav anđela koji nas nadilaze i koji su puno savršeniji od nas, rekao bih da i mi ljudi možemo postati anđeli i arkanđeli za druge, poput Marije Krucifikse Kozulić, po dobru koje činimo, često u zlom okruženju svijeta u kojemu živimo. Naša Riječka Majka je zapravo 'velika' upravo po tome što je u okružju zlog svijeta i okolnostima svoga vremena neumorno činila dobro. Ona je prije svega, dobra žena - biblijski vrsna žena - i kao takva, živeći u socijalno podijeljenom svijetu u kojemu je nagli industrijski razvoj socijalno neosviještene Rijeke stvarao puno sirotinje, ona nije kao vrsna žena prošla svijetom ravnodušno i nezainteresirano za druge, nego se prignula nad siromašne, posvetivši svoj život zaštiti, odgoju i obrazovanju mladeži, osnivajući i gradeći karitativne odgojno-obrazovne ustanove i Družbu koja će joj pomoći u izgradnji tog dobrog djela. Navodeći da su Isusu u njegovu djelu spasenja bili potrebni anđeli i arkanđeli, ali i dobri ljudi koji će osnaženi Duhom Svetim i osposobljeni njegovom milošću u zajedništvu Crkve nastaviti njegovo poslanje spasenja svijeta od zloga i njegovih zamki, nadbiskup je istaknuo da je upravo takav čovjek bila Riječka Majka.
 
Dobar čovjek je uvijek za čovjeka bez obzira na sve
  U tom kontekstu osvrnuo se na evanđeoski ulomak (Iv 1, 47-51) o susretu Isusa i Natanaela. Osobitost tog Isusova učenika jest da je bio dobar čovjek. To znamo jer ga je Isus opisao kao 'istinskog Izraelca u kome nema prijevare' te mu rekao da ga je vidio 'pod smokvom'. Simbolično to znači biti dobar čovjek. U svjetlu tumačenja biblijskih tekstova dobar čovjek ne znači biti bez pogrešaka, biti bezgrešan. Smokva simbolizira da nismo bezgrešni jer je Bog prve ljude nakon grijeha pronašao pod smokvom. To nam poručuje da nas, unatoč našoj grešnosti, Bog ne odbacuje, već nam oprašta i od nas ne odustaje. Kada znamo da Bog ne odustaje od nas, tada znamo da ni mi ne smijemo odustati od drugih i upravo je zalagati se za svakog čovjeka i njegovo spasenje ono što nam omogućuje 'biti dobri ljudi'. U duhu blagdana koji se toga dana slavio, a osobito sv. Mihaela čije ime znači 'Tko je kao Bog?' i kojega se prvenstveno shvaća u kontekstu moći, propovjednik je pojasnio da biti dobar čovjek ne znači krenuti u borbu protiv nekoga. Ne znači krenuti u ideološke i svete ratove, a zatim i stvarne ratove u kojima se ljudi ubijaju oružjem, ali i riječima. Dobar čovjek je uvijek za čovjeka bez obzira na sve. Dobar čovjek u drugome ne vidi neprijatelja, prijetnju, konkurenciju, nego brata i sestru. Dobar čovjek je opredijeljen za dobro, za Boga. Dobar čovjek je i mudar čovjek. Dobar čovjek je poučljiv i druge uči onome što zna. Dobar čovjek ne može biti prignut nad sebe i nad svoje interese. Dobar čovjek ne gomila novac dok drugi ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe. Dobar čovjek ne dopušta da ga u svoje mreže zahvate strukture zla, grijeha ili ravnodušnosti. Dobar čovjek ne krade od drugih kako bi on imao više, već ljubi i oprašta. U dobrom čovjeku se na zemlji ponovo otvara nebo i anđeli nastavljaju ulaziti i silaziti na Sina Čovječjega. Svaki dobar čovjek je znak, stvarnost Božjeg kraljevstva na zemlji, neovisno bio on vjernik ili nevjernik, kazao je mons. Uzinić.
 
Vratimo molitvu u naše obitelji
  U Rijeci se to dogodilo sa životom Marije Kozulić te se nastavlja i s njezinom Družbom. To otvaranje neba i silazak anđela na Sina Čovječjega s Riječkom Majkom nije se dogodilo slučajno. Da bismo mogli biti i postati dobri ljudi i anđeli za druge, potrebni su nam i dobri ljudi kojima nas je Bog stavio na put i kojima je dao zadaću da budu naši anđeli čuvari, kazao je propovjednik. Navodeći 'anđele' Riječke Majke, najprije je izdvojio njezinu obitelj kao primjer dobre kršćanske obitelji. Obitelj je najvažnija zajednica u formiranju dobrog čovjeka. Spomenuo je podatak koji je izrečen tih dana na Teološko-pastoralnom seminaru kako se u Rijeci 50% brakova prošle godine rastavilo. „To su strašne brojke. To su ruševine obitelji. Unište li se obitelji, nećemo moći imati dobrih ljudi. Jesmo li toga svjesni? Teško netko bez tog temelja može izgraditi sebe u zdravu osobu spremnu da se daruje, a problem rušenja mnogih obitelj jest problem da se ne želimo darovati i služiti.“ Nadbiskup je nastavio istaknuvši kako je Mariji Krucifiksi Kozulić u formaciji pomagala zajednička obiteljska molitva. Ta molitva omogućuje obitelji ostati zajedno i suočiti se s poteškoćama i problemima. Bilo bi važno u obitelji vratiti molitvu koja bi mogla pomoći našim obiteljima, no bojim se da su rijetke one u kojima se zajedno moli. Vratimo molitvu u naše obitelji, poručio je mons. Uzinić.
  Osim obitelji, važnu ulogu u formaciji Riječke Majke imali su duhovnici i svećenici koji su je pratili i s kojima je surađivala, osobito kapucin Arkanđeo iz Camerina. To ukazuje na važnost Crkve u formiranju mladih ljudi kako bi mogli postati dobri ljudi. Ta odgovornost postaje još veća jer prva karika sve manje fukcionira, ali se trebamo pitati funkcionira li i naša? Ne smijemo odustati od zadaće da budemo oni koji usmjeravaju polazeći od Krista i njegova evanđelja, a ne prepuštati tu zadaću tko zna kome, upozorio je propovjednik. Na kraju, sestre Družbe su one bez kojih Mariji Krucifiksi ne bi bilo moguće ostvariti ovo Božje djelo. To nam govori o važnosti onih s kojima se družimo za našu formaciju, ali i o našoj odgovornosti za njihovu formaciju. I u jednom i drugom slučaju važno je 'biti dobri ljudi'.
 
Svojim djelovanjem Riječka Majka nas uči da je nesebično davanje najveći dar
  No, danas nam nije dovoljno samo to ustvrditi, ispričati ono što je ona prošla, nego, nadahnuti primjerom Riječke Majke i onih koji su bili njezini anđeli, vlastitim sposobnostima i vjerom učiniti sve što je u našoj moći da se u Rijeci ponovno dogodi otvoreno nebo i da jedni za druge postanemo anđeli koji uzlaze i silaze na Sina Čovječjega po onima koji su gladni i žedni njegova Evanđelja. Nadbiskup se osvrnuo i na posljednje podatke s popisa stanovništva i činjenice da je Rijeka grad s najmanje katolika, a najviše ateista. To je izazov za nas. U tome ne vidim problem, nego poslanje. Možda i svojevrsnu žeđ onih koji žeđaju za Evanđeljem. Neka nam arkanđeli pomognu da se poput Riječke Majke uključimo i učinimo ono što možemo učiniti i ono na što nas je ona svojim primjerom zadužila i na što nas Gospodin poziva, zaključio je nadbiskup Uzinić. Na kraju, u svoje i uime riječkog nadbiskupa mons. Ivana Devčića, uputio je čestitke sestrama Družbe Presvetog Srca Isusova, a zahvalnu riječ predvoditelju misnog slavlja, kao i svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu, uputila je vrhovna predstojnica Družbe s. Dobroslava Mlakić. Podsjećajući na bogatu povijest Družbe, izrekla je riječi zahvale i 118 preminulih sestara koje su se ugradile u povijest grada, ali i Riječke metropolije.
  Prigodnu riječ na kraju liturgijskog slavlja uputila je uime primorsko-goranskog župana Zlatka Komadine njegova zamjenica Marina Medarić. Sestrama je čestitala uime PGŽ, svoje osobno ime i Župana te istaknula da je Marija Krucifiksa Kozulić svojim djelima, nesebičnim humanitarnim radom, posvećenosti pomaganju djeci, siromašnima, još za života prozvana Riječkom Majkom. Osnovala je Družbu koja je nastavila njezino poslanje. Vođena ljubavi prema Bogu, tu je ljubav širila nesebično tamo gdje je ona bila najpotrebnija, među djecom, mladima, potrebitima i među svima koji su tražili utjehu i snagu za životne izazove. Obilježavanjem obljetnica u srca pozivamo milost i dobrotu koju je i sama širila skrbeći za siromašne i napuštene. Svojim djelovanjem nas uči da je nesebično davanje najveći dar. Zbog sve dobrote koju je pružala i svega što je činila još za života zaslužila je veliko poštovanje, a njezina duhovna ostavština ima neprolazne vrijednosti. Neka nas posvećenost Riječke Majke potakne na izgradnju boljeg, pravednijeg, solidarnijeg i sigurnijeg društva, kazala je Medarić.
H. Anušić

 
subota, 03.06.2023. 22:21

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Nada ne postiđuje.
Ta ljubav je Božja
razlivena u srcima našim
po Duhu Svetom
koji nam je dan!
Rim 5, 5-11