Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Preminula s. Cecilija (Magdalena) Sabljak
     

PRINT

Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!«
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene! Ps 27, 8-9
(Psalam misnih čitanja dana)
 
  „Kako li je divno lice Gospodnje za kojim čeznem. Nema zvijezde u svemiru koja bi se mogla usporediti s njegovim sjajem“. Vjerujemo da je ove riječi utemeljiteljice naše Družbe službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić duhom izricala i naša s. Cecilija Sabljak kad je, okrijepljena svetim sakramentima u 88. godini života i 66. godini redovništva, ugledala lice svojega Zaručnika u petak 10. lipnja 2022. godine u 17.25 sati.

  Mandica, kako su je od milja zvali, rođena je 1. siječnja 1935. godine, a isti dan krštena je imenom Magdalena u župi sv. Jelene u Rakovici (općina Slunj), u današnjoj Gospićko-senjskoj biskupiji. Sakramenat sv. potvrde primila je na Duhove 1952. godine u Zagrebu. Bila je najmlađa od šestero djece u kršćanskoj obitelji Jurja i Ane r. Rendulić.
  Ratne strahote Drugoga svjetskog rata ostavile su traga i na ovoj obitelji. Naime, još u ranoj dobi Magdalena je ostala najprije bez oca kojega su ubiti partizani, a nedugo potom i bez majke koja je pobjegla s djecom u Slavoniju, u Belišće. Zasigurno je bilo teško nositi se s tim gubicima i razdvojenošću koja je slijedila. Braća i sestre našli su smještaj kod rodbine, a Magdalenu je primila u svoju obitelj njezina dobra tetka i krsna kuma Magdalena koja joj je bila kao majka. Odrastanje je zahtijevalo mnogo žrtve i odricanja, ali veliko srce tetke Magdalene tražilo je načina kako usmjeriti u život svoje kumče. Uputila ju je u Zagreb gdje joj je pronašla posao spremačice u bolnici na Rebru i gdje joj se pružila prilika za školovanje. Bog je vodio život mlade Magdalene kako samo on zna, sveprisutno, trnovitim putem, domišljato i sigurno.
  Upravo je na Jordanovcu, u Zagrebu, u neposrednoj blizini bolnice, naša Družba tada imala samostan. Ondje se Magdalena susretala sa sestrama, a svoju želju da postane redovnicom izrekla je časnoj Majci Antoniji Pavličević koja ju je primila u Družbu, pred Uskrs, 15. travnja 1954. godine. Novicijat je započela u Crikvenici 12. rujna 1955. godine.
  „Plemenita duša, sklona na revnost i pobožnost“, kako je u preporuci za samostan opisuje njezin župnik vlč. M. Marušić, u svojoj molbi za novicijat zapisala je: „Lijepo i ponizno Vas molim da me primite u Vašu Družbu, da mi udijelite svetu redovničku haljinu. Da u njoj mogu što poniznije služiti poniznom Isusu, čvrsto uvjerena, da nisam dostojna tako velike milosti, ali se ufam u Presveto Srce Isusovo i u preblaženu Djevicu Mariju, da ću moći uz ovu moćnu zaštitu vjerno i ustrajno Bogu služiti“.
  Prve redovničke zavjete na tri godine, zajedno sa šest sestara, položila je u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Crikvenici 16. rujna 1956. godine.
  Nakon prvih redovničkih iskustava u obavljanju različitih poslova u riječkom Bogoslovnom sjemeništu, Nadbiskupskom domu u Rijeci i samostanu u Crikvenici, zatim sakristanske službe u župama Generalski Stol i Brod Moravice, položila je doživotne zavjete u Crikvenici 3. listopada 1962. godine.
  Budući da je imala sluha i lijepi glas, već od prvih redovničkih dana učila je svirati i vrlo brzo počela je okupljati velike i male pjevače te animirati liturgijsko pjevanje na misama. Uz sakristansku službu, riječima i primjerom poučavala je u vjeri ljude i djecu s kojima se susretala u župama u kojima je djelovala u tadašnjoj Senjsko-modruškoj biskupiji, kasnije Riječko-senjskoj nadbiskupiji, odnosno Riječkoj nadbiskupiji: u Bakru, Senju, Ravnoj Gori, Kraljevici te riječkim župama: Cerniku, Vežici, Rukavcu, Viškovu, Jelenju, a u Porečkoj i Pulskoj biskupiji u Ližnjanu i Brtonigli.
  Završen dvogodišnji katehetski studij na Visokoj bogoslovskoj školi (Pastoralni institut) u Rijeci 1980. godine učvrstio ju je u iskustvu koje je već stekla u radu s ljudima na župama i osposobio je da u specifičnim društvenim okolnostima totalitarnog komunističkog režima može pomagati župnicima u vjerskom odgoju i katehezi djece i mladih. No rad sestara nije se zaustavljao samo u radu s djecom i u pripremi za primanje svetih sakramenata pričesti i krizme, obuhvaćao je i susrete i rad s obiteljima kako bi mogli trajno rasti u vjeri u skromnim i teškim vremenima.
  Iako su sestre djelovale po brojnim župama tadašnje Riječko-senjske nadbiskupije, nisu imale vlastiti samostan na, može se reći, misijskom području Like, Gacke i Korduna. Nakon dugog razmišljanja i planiranja odlučeno je da sestre otvore kuću u Otočcu i zajedničkim radom budu na pomoći župama cijeloga dekanata. Tako je među prvim sestrama, upravo na Misijsku nedjelju, u listopadu 1989. u župu Presv. Trojstva u Otočac stigla i s. Cecilija iz Kraljevice. Sestre su vrlo predano započele s katehizacijom, odgojem mladeži, liturgijskim pjevanjem, vođenjem domaćinstva te karitativnom djelatnošću. S. Cecilija koja je vodila katehizaciju i liturgijsko pjevanje nije mislila samo na potrebe župe u Otočcu, gdje je prve pjevače skupljala „revno hodajući od kuće do kuće“, nego je svojim nesebičnim služenjem i zalaganjem za rast Božjeg kraljevstva išla i onima kojima je Providnost šalje, osobito ljudima željnima Boga i rasta u vjeri u okolna mjesta Gacke doline. U župi Blažene Djevice Marije od sv. Krunice u Ličkom Lešću znala je okupljati djecu i mlade te ih pripremati za svete sakramente prve pričesti i potvrde. Bili su to radosni zajednički trenuci molitve krunice, učenja o vjeri i veselog pjevanja crkvenih pjesama.
  Teška ratna zbivanja devedesetih godina prošloga stoljeća prisilila su sestre da napuste Otočac u rujnu 1991. godine i nađu svoje utočište u crikveničkom samostanu.
  Ranjeni patnjama i stradanjima, prekinutog djetinjstva i zaigranosti, dio učenika s otočkog i brinjskog područja nastavilo je školovanje u drugim mjestima. Budući da je s. Cecilija tada bila u Crikvenici, pomagala je u župnom Caritasu i bila na usluzi prognanicima, ali i odlazila i okupljala djecu na vjeronauk, svete mise i pjevanje u Novom Vinodolskom gdje su djeca i učitelji bili smješteni.
  Dok je od 1992. do 2003. živjela u samostanu Presv. Srca Isusova u Rijeci (Sacro Cuore - Pomerio), odlazila je u riječku župu sv. Križa na Srdočima animirati liturgijsko pjevanje na nedjeljnim i blagdanskim misama. Mnogi ljudi s kojima se susretala pamte je kao toplu osobu koja im je bila blizu, čula ih je i razumjela u njihovim teškoćama, upućivala ih Kristu i bila znak ljubavi Božjega Srca. Dvije godine boravila je u crikveničkom samostanu za vrijeme obnove samostana u Rijeci. Ponovno se vratila u Sacro Cuore 2005. godine i bila sve do 2017. godine kada je premještena u Kuću maticu na Drenovi gdje je nastavila živjeti svoje redovničko posvećenje u duhu molitve i žrtve dopunjajući u svom tijelu „što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo za Crkvu“ (Kol 1, 24).
  Posljednje godine života pratile su je zdravstvene poteškoće koje je podnosila tiho i strpljivo, u molitvi i predanju u Božju volju.
  Sprovodne obrede na starom drenovskom groblju i sv. misu zadušnicu u samostanskoj kapeli Navještenja Gospodnjega predvodio je mons. Nikola Uravić, povjerenik za redovnice Riječke nadbiskupije u koncelebraciji s mons. Nikolom Imbrišakom. U svojoj propovijedi istaknuo je da, iako je smrt žalost, ona je za jednu redovnicu i radost jer je to odlazak na svadbu, odlazak onome kome se posvetio cijeli život. „Susret je to sa svima onima kojima je jedna redovnica svojom vjerom, molitvom, svojim primjerom i djelovanjem pomogla da nađu put prema Bogu, ostvarujući svoje duhovno materinstvo po primjeru Blažene Djevice Marije“.
  Izraze sućuti povodom smrti s. Cecilije uputio je gospićko-senjski biskup mons. Zdenko Križić u svoje osobno ime i uime svećenika Gospićko-senjske biskupije u kojoj je rođena s. Cecilija i veći dio redovničkog djelovala u različitim župama.

Počivala u vječnom miru i ljubavi Presv. Srca Isusova sa svima svetima.


 

 
srijeda, 06.12.2023. 01:47

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Čuvao te Gospodin
od zla svakoga,

čuvao dušu tvoju! 
Ps 121