Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Preminula s. Berislava (Manda) Mikuljan
     

PRINT

  Na svetkovinu sv. Josipa, 19. ožujka 2022. godine u 7.20 sati, nakon duge i teške bolesti, svoje oči je zaklopila i dušu predala Gospodinu naša s. Berislava (Manda) Mikuljan u samostanu „Moj mir“ u Sv. Vidu Dobrinjskom na otoku Krku. Preminula je u 86. godini života i 62. godini redovništva.
  Manda je rođena 10. listopada 1936. godine u pobožnoj katoličkoj obitelji Petra i Kate, r. Kukuruzović u mjestu Vaganac, u blizini Plitvičkih jezera, u Ličko-senjskoj županiji. U župi Uzvišenja Sv. Križa primila je sakramente krštenja i sv. potvrde.
  Ratne strahote Drugoga svjetskog rata nisu mimoišle ni ovu obitelj. Otac Petar nestao je 1945. godine (najvjerojatnije strijeljan), a majka Kata junački se borila i brinula kako othraniti i podići na noge osmero djece.
  Manda je odrastala u obitelji u kojoj je ljubav prema Bogu i Crkvi bila na prvom mjestu, a jedno vrijeme njihova obiteljska kuća bila je mjesto okupljanja na molitvu mještana čija je crkva bila porušena. Nisu ih obeshrabrile teškoće ni prijetnje tadašnje vlasti, česta ispitivanja i pozivanja u Komesarijat. Vjera u Boga, nada u bolje sutra i ljubav jednih prema drugima i Crkvi bile su njihova snaga koja ih je poticala u svakodnevnom hodu naprijed.
  Ondje gdje se Gospodina moli, lakše mu se otvori srce i rodi se želja za potpunim pripadanjem. Kad se već trebalo odlučiti kojim putem krenuti, izabrati obiteljski ili redovnički život, u 23. godini Manda se uputila u samostan sestara Presvetog Srca Isusova u Crikvenici i započela novicijat 3. listopada 1959. godine. Prve redovničke zavjete na tri godine položila je 3. listopada 1960. godine, a doživotne šest godina kasnije, 3. listopada 1966. u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Crikvenici.
  U to vrijeme sestre naše Družbe bile su desna ruka tolikim svećenicima po brojnim župama tadašnje Riječko-senjske nadbiskupije, osobito na siromašnom ličkom području. Među sestrama koje su bile spremne požrtvovno ići ondje gdje je trebalo „zaorati“ bila je i s. Berislava. Iako je bilo doista teško na pojedinim župama, ponegdje se nije imalo što jesti ni piti, međutim, s. Berislava je o svojim iskustvima znala pripovijedati vrlo slikovito, s mnogo humora. Život na župama: Gospić, Lovinac, Slunj, Oštarije, Bakar, Lokve i Kosinj obilježilo je vrijeme sebedarnog i požrtvovnog služenja u kućanskim poslovima. No s. Berislava nije bila zatvorena među četiri zida. Znala se uhvatiti posla gdje je trebalo. Kad se gradio župni stan u Lovincu, bila je prisutna poput Marte donoseći okrepu radnicima, ali i sama pomažući. Ljudi su je voljeli susretati i družiti se s njom.
  Bilo je teško ponovno prolaziti ratne patnje. U Domovinskom ratu njezino rodno mjesto Vaganac bilo je strahovito razrušeno, obitelj protjerana s ognjišta, a sestra Jelena našla je utočište u našem samostanu u Crikvenici gdje je već boravila s. Berislava (1991.-2021.).
  U to vrijeme pomoć je stizala sa svih strana, ali trebalo ju je razaslati dalje potrebnima pa je s. Berislava jedno vrijeme pomagala u župnom Caritasu u Crikvenici. Bila je osobito ponosna na hrvatske branitelje za koje je često molila i na samostalnost Hrvatske. Međutim, njezine zdravstvene teškoće nisu joj dopuštale daljnja naprezanja pa je više vremena provodila u molitvi. Od rujna 2021. živjela je u samostanu „Moj mir“ u Dobrinju gdje je imala svu potrebnu skrb.
  Sprovodne obrede na mjesnom groblju u Dobrinju i svetu misu zadušnicu u župnoj crkvi sv. Stjepana prvomučenika predvodio je u ponedjeljak 21. ožujka 2022. godine mons. dr. Franjo Velčić, generalni vikar Krčke biskupije u koncelebraciji s vlč. Dinkom Justinićem, župnikom u Dobrinju.
  Molimo da Gospodin, koji je izvor ljubavi, oproštenja i milosrđa, primi dušu naše s. Berislave i udijeli joj vječnu radost u nebeskoj domovini.
Počivala u vječnom miru i ljubavi Presv. Srca Isusova sa svima svetima. 
subota, 20.07.2024. 17:01

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Blagoslovljen Gospodin,
hridina moja.

On je ljubav moja
i tvrđava moja,

zaštita moja,
izbavitelj moj, 

štit moj
za koji se sklanjam.
Ps 144