Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

17. nedjelja kroz godinu
     

PRINT
 


Vjernička mudrost pri otvaranju za novo i čuvanju starog
 
  U prvom čitanju kralj Salomon, naslijedivši svoga oca Davida, moli od Boga dar mudrosti prilikom nastupa kraljevske službe. Bog mu obećava vjerničku i vladarsku mudrost na temelju koje će moći pravedno voditi svoj narod prema miru i blagostanju.
  U evanđelju imamo završetak govora u prispodobama. Kraljevstvo je nebesko kao čovjek koji nenadano otkrije sakriveno blago u njivi. Također kao trgovac koji sve rasproda da bi pribavio dragocjeni biser. Ali i kao mreža puna svakakvih riba. Isus zaključuje svoj govor uspoređujući se s "pismoznancem upućenim u kraljevstvo nebesko, sličnim čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro" (r. 52). Najprije novo pa staro. Svojim povijesnim slušateljima time je pokazao svijest da u njegovu učenju ima puno novoga, ali da ni staro ne smije biti odbačeno.
   Ovu Isusovu izreku donosi jedini Matej u svom evanđelju. Očito da je njemu i prvim povijesnim čitateljima bila važna. Promijenio se svijet u kratkom razdoblju od Isusove smrti i uskrsnuća: godine 70. propala je židovska država, kršćanski misionari izašli su među poganske narode, Crkva živi i djeluje u novim prilikama. Kako vlastitim vjernicima i zainteresiranim poganima propovijedati događaje i riječi Isusove da prepoznaju u Isusu Spasitelja i rado se pridruže crkvenoj zajednici? Kako se otvoriti za nove potrebe ljudi koji su u Crkvu već ušli ili se spremaju u nju ući, a ne pogaziti ono što je Isus Crkvi darovao i zadao?
   Drugi vatikanski sabor uči da je Crkvi potrebna trajna obnova koja "se sastoji u sve većoj vjernosti njezinu pozivu. Krist Crkvu u njezinu hodu zove na onu neprekidnu reformu koja joj je kao ljudskoj i zemaljskoj ustanovi trajno potrebna" (UR 6).
   Na misi ove nedjelje pitamo se kako prihvaćamo nužne promjene i obvezatnu tradiciju u Crkvi. Jesmo li učenici Kraljevstva koji iz Božje riznice iznose i prihvaćaju novo i staro?

Dajem ti srce mudro i razumno (1 Kr 3, 5.7-12)

  Dvije knjige o kraljevima sačinjavaju prema židovskom nazivanju četvrti dio Starijih proroka (uz Jošuu, Suce te 1 i 2 Sam). One iznose povijest izraelskog i judejskog kraljevstva od smrti Davidove 970. do babilonskog sužanjstva 587. pr. Kr. Nije im prvotni cilj iznijeti točan redoslijed kraljeva i povijesnih događaja, nego vjerničko gledanje na povijest naroda Božjega. Narod koji od Boga očekuje zaštitu, a ne vrši obveze Saveza s Bogom, biva pripušten sužanjstvu da se u tuđini obnovi u svojoj vjeri.
   Nadahnuti pisac predstavio je na početku Salomona kojemu samo ime znači "Mirotvorac" - kao vrlo sposobnog vladara koji počinje svoju vladavinu žrtvom u čast Bogu. U noći nakon toga Salomon ima viđenje u snu. Dio njegova razgovora s Bogom uzet je za naše čitanje. U cijelome molitvenom razgovoru Salomon ističe:
- zahvalnost Bogu što ispunja obećanje dano Davidu o vladaru iz njegove loze;
- svoju nedostojnost da u službi naslijedi mudrog i sposobnog oca;
- molbu da ima "srce koje sluša".
  Srce je u hebrejskom središte čovjekove intelektualne jezgre, jer srcem biblijski čovjek snuje, planira i planirano ostvaruje. Zato "imati srce koje sluša" (naš prijevod kaže pronicljivo srce) znači biti otvoren za savjete iskusnih i upućenih, ali prvenstveno za Božju riječ koja ostaje temeljni zakon Božjeg naroda pa i vladara u tom narodu.
Božji odgovor sadrži sljedeće elemente:
- pohvalu Salomonu što ne traži dug život, bogatstvo niti uništenje protivnika;
- dar vladarske i vjerničke mudrosti;
- dar bogatstva i slave;
- dar duga života, ako bude držao Božje zapovijedi.
   Cijeli je dijalog pouka o dužnostima vladara u narodu Božjem. Mudro je srce vrlina koju trebaju svi ljudi i svi vjernici. Mudrost je ovdje prvenstveno u "slušanju" - Boga i ljudi.

Odlukom njegovom pozvani (Rim 8, 28-30)

  U ovom kratkom odlomku Pavao zove krštenike na zahvalnost Bogu za dar vjerničkog poziva na pridruženje Kristu i Crkvi.
   On u svojim poslanicama često upotrebljava starozavjetni motiv o pozivu. Na primjeru Abrahama, koji se odazvao Bogu i Bog od njega načinio velik narod, on kaže da je "Bog onaj koji oživljuje mrtve i zove na postojanje ono što ne postoji" (Rim 4, 17). Prvi poziv je poziv u život, na postojanje. Zatim slijedi poziv na vjeru u Krista Isusa. Svi su krštenici "pozvani u milosti Kristovoj" (usp. Gal 1, 6). Bog krštenike, nadalje, zove "u svoje kraljevstvo i slavu" (1 Sol 2, 12). Svjestan da je vjera darovani Božji poziv, on potiče krštenike da žive dostojno svoga poziva (Ef 4, 1). Tu je uključen i poziv na slobodu i mir (usp. Gal 5, 13 i 1 Kor 7, 15).
   U ovom kontekstu Pavlova nauka o različitim aspektima Božjeg poziva valja razumjeti i današnje čitanje: "Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani" (r. 28). Na Bogu je inicijativa. Misionari su mnogima propovijedali. Povjerovali su samo pozvani. To je Božji plan, čisti dar, bez ikakve zasluge krštenika. Misao na takav smišljeni, planirani Božji poziv Pavla i ostale krštenike ispunja zahvalnošću i poniznošću. Ovdje "znamo" znači: osvjedočili smo se, u svom vjerničkom iskustvu prepoznali smo Božju providnost.
   "Predvidje, predodredi, opravda, proslavi" (r. 29-30) jesu različiti stupnjevi Božjeg poziva. U njima Pavla ne muči pitanje neodazvanih ili onih koji nikada nisu čuli za Krista. On je toliko ispunjen zahvalnošću za poziv da želi kod čitatelja takvu zahvalnost probuditi, a ne rješavati pitanje nekršćana ili ateista.
   "Prvorođenac među mnogom braćom" - dio je Pavlova nauka o božanskom posinstvu. Pricijepivši nas po krsnoj vjeri na Krista raspetog i uskrslog - koji je njegov pravi Sin - Otac nebeski učinio nas je svojom posinjenom djecom. Prenio je na nas dostojanstvo svoga jedinorođenog Sina. Pojam posinstva Pavao je preuzeo iz grčko-rimskog prava i jedini ga on upotrebljava među novozavjetnim piscima. Ako zemaljski roditelji mogu prenijeti na dijete koje su usvojili svoja prava, još više to može učiniti nebeski Otac. U Sinu nas je trajno uzljubio i ta je ljubav s Božje strane neopoziva.

Iznosi novo i staro (Mt 13, 44-52)

  Prispodobe o blagu zakopanu na njivi, zatim o dragocjenom biseru i o mreži punoj svakakvih riba - vlastite su Mateju. Za prvu od njih valja imati na umu česta seljenja Izraelaca s vlastitih ognjišta u vremenu okupacije od strane moćnih armija sa sjevera i s juga. Običavali su na njivi zakopati blago nadajući se da će ga naći kad se vrate. Često se uopće nisu vratili pa su novi posjednici stoljećima kasnije prilikom oranja i kopanja na njivi nailazili na blago. I prispodoba o dragocjenom biseru ukorijenjena je u povijesnim prilikama Isusova vremena. Palestina je bila premalena da bi u njoj mogli od poljoprivrede, stočarstva i voćarstva živjeti svi Izraelci. Na najstarijem sinu ostajalo je domaćinstvo. Mladu braću on je trebao isplatiti i oni su odlazili u bijeli svijet. Mnogi su postajali trgovci. Trgujući doznali bi za kakav dragocjeni biser, sve bi prodavali da ga nabave. Ove dvije kratke prispodobe ističu da je pojava Kraljevstva Božjeg među ljudima nešto radosno i usrećujuće. Zato bi oni koji ga prihvaćaju trebali izgledati spašeni, radosni.
  Treća prispodoba opet je na liniji Matejeva upozorenja Crkvi da bude strpljiva s grešnicima u vlastitim redovima. Sada - u vremenu od uzašašća do Isusova drugog dolaska - u Crkvi kao i u ljudskoj zajednici ima svetaca i grešnika. Isus zabranjuje strogo razdvajanje ili prebrojavanje. Pobožni trebaju biti radosni u služenju Bogu i tako se vladati da grešnici požele obratiti se. Nimalo lagan zadatak.
   "Upućen u kraljevstvo nebesko" (r. 52) zapravo bi trebalo prevesti: "koji je postao učenik kraljevstva nebeskog" - koji se odazvao na učeništvo i koji druge uvodi u učeništvo. Takav je bio gospodin Isus tijekom svojega mesijanskog djelovanja. Znao je da njegov nauk zbunjuje mnogog dobronamjernoga Izraelca. Osjećao se učenikom i učiteljem Kraljevstva koji iznosi novo i staro. Najprije novo pa staro. To traži i od svojih sljedbenika u vremenu Crkve. Jedan od takvih je i Matej, koji je građu o Isusu presložio za potrebe Crkve u novim prilikama.
   Kad se u našim župnim crkvama nešto staro uklanja, a novo postavlja, velik dio vjernika daje do znanja da im se to ne sviđa. Dakako da umjetnine u crkvenim zgradama prvenstveno trebaju poticati na pobožnost i stvarati ozračje molitve. Ako u konkretnoj vjerničkoj sredini one postižu obratno, svećenici bi o tome trebali voditi računa. Ipak ni crkva kao zgrada ni Crkva kao zajednica krštenih nije muzej starina.
   Svima nam je potrebna vjernička mudrost pri otvaranju za novo i pri čuvanju starog. Neka nam je po svome Duhu udijeli Gospodin Isus - uvijek nov i uvijek star, isti.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 03:27

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119