Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Preminula s. Bonislava (Anđa) Vrdoljak
     

PRINT

Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu:
„Pust je ovo kraj i već je kasno.
Otpusti dakle svijet: neka odu po selima kupiti hrane.“
A Isus im reče: „Ne treba da idu, dajte im vi jesti.“
(Mt 14, 15-16)

 
  U predvečerje Porcijunkule – Gospe od Anđela, najmlađe članice Družbe, u parku Kuće utemeljenja, ispred špilje Gospe Lurdske izgovarale su molitvu „Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše“ i bile na poseban način u mislima povezane s našom s. Bonislavom čija se duša spremala reći svoj životni „Amen“ i poći na vječni počinak, u vječnu radost.
  Vjerujemo da su je, nakon duge i teške bolesti, u raj poveli anđeli, na dolasku primili mučenici i odveli u sveti grad, nebeski Jeruzalem, kada je svoju plemenitu dušu predala ljubljenom Zaručniku, u noćnim satima 3. kolovoza 2020. u Kući matici na Drenovi u Rijeci, u 75. godini života i 56. godini redovništva.
  Naša s. Bonislava (Anđa) Vrdoljak rođena je 17. rujna 1945. u Žabljaku, općina Livno, u Bosni i Hercegovini. Otac Tomo i majka Matija r. Marijan donijeli su na svijet desetero djece, od kojih je troje umrlo u dječjoj dobi. Danas su na životu trojica braće Mladen, Josip i Niko te sestra Slavka.
  Anđa je krštena 20. rujna 1945. u župnoj crkvi Svih svetih u Livnu, u Banjalučkoj biskupiji, a sakrament svete potvrde primila je 29. kolovoza 1954. godine.
  Obitelj Vrdoljak i u najtežim poslijeratnim životnih teškoćama nije gubila nadu, duboko uronjena u vjeru svojih predaka, njegovala je kršćanske vrijednosti i redovito molila, pa i ne čudi što ih je Bog obdario mnogih duhovnim zvanjima.
  U obiteljskim susretima s onima koji su se odazvali na Gospodinov poziv, u Anđi se rađala želja za nasljedovanjem Krista i predanjem svoga života za druge. Kao vrlo mlada djevojka, u 16. godini, čvrsto je odlučila svoje srce pokloniti Gospodinu i zaputila se u Crikvenicu gdje je primljena u Družbu 12. kolovoza 1961. godine. Novicijat je započela 3. listopada 1963. u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Crikvenici, a prve redovničke zavjete na tri godine položila je 3. listopada 1964. godine. U kapeli Presv. Srca Isusova u Rijeci položila je doživotne redovničke zavjete 4. listopada 1970. godine.
  Odmah poslije polaganja zavjeta poslana je u pomoć sestrama Družbe na župe u Ravnu Goru, Generalski Stol i na Vratnik u tadašnjoj Senjsko-modruškoj biskupiji te u Marčanu u Porečkoj i Pulskoj biskupiji, zatim u naše samostane Crikvenicu i Kraljevicu.
  Bila je među prvim sestrama koje su otišle u Austriju, u Laubegg kod Školske braće kršćanskih škola gdje je pomagala u kuhinji (1967.-1968.). Nedugo zatim premještena je u Beč i, zajedno sa sestrama, preuzela je zavodsku kuhinju Školske braće. Šest godina (1968.-1974.) darivala je ljubav svoga srca u pripremanju obroka za brojne učenike kojih je svakodnevno znalo biti i do 550. Iako je bilo mnogo posla, sestre su sve prihvaćale sa strpljivošću i ljubavlju. Upravo u to vrijeme, dok je boravila u Beču, napisala je u molbi za polaganje doživotnih zavjeta: Želim se sasvim predati svom nebeskom Zaručniku. I nasljedovanjem njegovih kreposti, sve mu više omiljeti. Sestre koje su s njom živjele svjedoče da se doista trudila napredovati u svakom pogledu, u ljudskim i kršćanskim vrlinama, a rado je sudjelovala i u raznim tečajevima kako bi se više osposobila za rad u kuhinji.
  Kad je Družba trebala kuharicu u Bogoslovnom sjemeništu u Rijeci, s. Bonislava je rado prihvatila ovu službu i u listopadu 1974. godine započela svoje djelovanje među budućim svećenicima. Može se reći da je tijekom pet godina svoga boravka u sjemeništu ispratila jednu generaciju, ali je bila sestra i majka brojnim bogoslovima i svećenicima koji su nerijetko zalazili u kuhinju tražiti okrepu u vrijeme kad je obilje bilo nepoznanica, a sestre su počesto iz maloga „pet kruhova i dvije ribe“, znale umnožiti i nahraniti mnoge. Dani s. Bonislave bili su ispunjeni, molitvom, radom i samozatajnošću, jer se pouzdavala u Božju providnost, utjecala njemu u pomoć i hranu svojoj duši nalazila na euharistijskom stolu.
  U župu Navještenja Blažene Djevice Marije u Gospiću došla je početkom listopada 1979. i radeći sve kućanske poslovne zadržala se do kraja listopada 1985. godine. Iz Gospića su sestre često pomagale i na drugim župama, osobito prigodom proslava župnih blagdana. Nakon Gospića ponovno se vraća u Beč, odakle će nakon dvije godine biti premještena u Karlsfeld kod Münchena, gdje će raditi u kuhinji u Caritasovu domu sv. Josipa za starije i bolesne (1987.-1990.). Iz Karlsfelda je premještena u studenom 1990. u katedralu sv. Vida. Ondje je bila zauzeta oko kućanskih poslova sljedeće tri godine i bila znak Božje ljubavi onima kojima ju je Providnost slala, osobito u prvim danima Domovinskog rata kada su na vrata katedrale navraćali mnogi tražeći pomoć. Nakon tri godine rada u Nadbiskupskom domu u Rijeci, ponovno se vratila u katedralu sv. Vida u Rijeci u veljači 1996. godine i ondje provela gotovo 19 godina.
  Znala je s. Bonislava, osim rada u kuhinji, pomoći ondje gdje je trebalo, urediti katedralu, započeti pjevanje na svetoj misi, brinuti se oko cvijeća i aranžirati ga, a sve to tiho i samozatajno, u molitvi i predanju Gospodinu znajući da ljudska hvala i plaća nikad nije ona koju Gospodin sprema u vječnosti. Tolike proslave u riječkoj prvostolnici sv. Vida, hodočašća Čudotvornom raspelu, slučajni i planirani susreti nisu mimoišli ni kuhinju, u kojoj je s. Bonislava uvijek našla ponešto za svakoga radosno primajući one koji su navraćali. Ljudi su je od dragosti zvali „naša Boni“, jer ju je resila posebna dobrota srca, blagi osmijeh, toplina i ljubav prema bližnjemu.
  Bila je doista vrijedna i sposobna kuharica, a svoju dužnost obavljala je savjesno. Posebnu pažnju posvećivala je svećenicima i bogoslovima koji su dolazili u katedralu. Mnogi se rado sjećaju njezinih jela, a osobito kiflica koje je s posebnom ljubavlju pripremala. Radovala se kad bi mogla nešto lijepo učiniti za druge, osobito nahraniti ih, nošena mišlju: Činiti dobro drugome, u duhu karizme utemeljiteljice službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić.
  Nakon što je teško oboljela premještena je u studenom 2014. godine u Kuću maticu gdje je uronjena u misterij Kristove patnje, prostrta na žrtveniku kreveta nepokretna gotovo šest godina, svijeća njezina života dogorjela u patnji i žrtvi sebedarnog života.
 Na spomendan sv. Ivana Marije Vianneya, zaštitnika župnika, 4. kolovoza 2020., tijelo s. Bonislave položeno je u grobnicu sestara Družbe na starom drenovskom groblju u Rijeci. Sprovodne obrede i svetu misu zadušnicu u crkvi Blažene Djevice Marije Karmelske na Donjoj Drenovi predvodio je, u koncelebraciji s nekoliko svećenika, mons. Nikola Uravić, povjerenik za redovnice Riječke nadbiskupije.
  „Zahvaljujemo Bogu za dar života pokojne Anđe, s. Bonislave, za dar duhovnog poziva i njezina odaziva u Družbi sestara Presvetog Srca Isusova i u njezinu sudjelovanju u poslanju te redovničke zajednice. Razmišljajući u svojoj mladosti, u svom obiteljskom domu, u kršćanskom okruženju, kojim putem krenuti, ona se odazvala i krenula putem Marije i Marte, sjediti do nogu Gospodinovih i slušati njegov glas, ali i biti zauzeta posluživanjem svetih, kako sv. Pavao naziva kršćane u svojim poslanicama. Poznata je njezina gostoljubivost. Nije joj bilo teško svakoga primiti i poslužiti. Što može biti ljepše nego vidjeti jednostavnu, skromnu i vedru osobu na raspolaganju Crkve u posluživanju. Što činimo s vjerom i ljubavlju prema Bogu i bližnjemu, radosna srca, to nam onda prestaje biti teško. Možemo se onda složiti s Isusom: 'Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako'. Bez pogleda onkraj ove stvarnosti to bi bilo nemoguće do kraja ostvariti. Prikazujući nebeskom Ocu nekrvnu žrtvu Isusa Krista na križu, s tom žrtvom udružujemo i život s. Bonislave, našu ljubav i poštovanje prema njoj. Neka dobri Bog u njezinu životu prepozna ono što mu je bilo milo u božanskom Sinu, neka s. Bonislava u Bogu nađe spokoj duši svojoj“, rekao je u prigodnoj homiliji mons. Uravić.
  Draga s. Bonislava, hvala za svjedočanstvo ustrajnosti, poniznosti i dobrotu srca. Hvala za blagoslove i molitve koje nismo mogli čuti, jer kada riječi na usnama utihnu, molitva srca tim je glasnija.
Počivala u vječnom miru i ljubavi Presv. Srca Isusova sa svima svetima.
 
 
 

 
srijeda, 10.08.2022. 05:00

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Moje mi srce govori: 
Traži lice njegovo!
Da, lice tvoje,
Gospodine,
ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga
od mene! 
Ps 27