Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Preminula s. Salezija (Barbara) Slatina
     

PRINT

„Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude po tvojoj riječi!“
(Lk 1, 38)
 
  U utorak 24. ožujka, uoči svetkovine Navještenja Gospodnjega, iako više nije mogla micati usnama, vjerujemo da je srcem izrekla riječi „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“ i svoju dušu predala svome Zaručniku i Gospodinu naša s. Salezija (Barbara) Slatina u Zagrebu u Kliničkom bolničkom centru Rebro, u 91. godini života i 54. godini redovništva.
  S. Salezija (Barbara) Slatina rođena je u Orehovcu, općina Novi Marof, 17. listopada 1929. godine u obitelji Filipa i Slave r. Kovač. Roditelji su bili otvoreni životu i na svijet su donijeli osmero djece, od kojih je još živ sin Fabijan.
  Krštena je u današnjoj Varaždinskoj biskupiji u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije Kraljice svete Krunice u Remetincu, koja je dugi niz godina bila rasadište duhovnih zvanja. Sakrament sv. potvrde primila je 10. srpnja 1948. godine.
  Nakon završene četverogodišnje pučke škole u Ključu (kod Novog Marofa) u ratnoj 1941. godini, uz majku se brinula o obitelji i učila sve domaćinske poslove. Kako je Gospodin pozvao k sebi majku Slavu vrlo rano 1946. godine, kao jedino žensko dijete u obitelji Barbara je u svojoj 17. godini života preuzela cjelokupnu brigu za obiteljsku kuću i imanje. Poslijeratne godine ostavile su traga i na ovoj obitelji i trebalo je mnogo raditi kako bi se obitelj mogla prehraniti. Mlada Barbara je bila neumorna. Po svjedočenju brata Fabijana bila im je i sestra i majka. Obitelj se iz Orehovca preselila u Ludbreg 1954. godine. Nakon četiri godine Barbara je odlučila otići u Zagreb gdje joj se pružila prilika raditi u jednoj židovskoj obitelji kako bi mogla pomoći svojoj obitelji. Mnogo se radilo, ali Barbara nikad nije zaboravila na molitvu. Kad joj se pružila prilika, posjećivala je zagrebačke crkve, a rado se zaustavljala u molitvi u kapeli Ranjenog Isusa. Uvijek je znala naći vremena za tihe trenutke susreta s Gospodinom koji ju je vodio samo njemu znanim putovima.
  Kako nijedan susret nije slučajan, tako ni susret sa sestrama naše Družbe koje su živjele na Jordanovcu nije ostao bez ploda. Poput Marije i mlada Barbara je promišljala u svom srcu i razmišljala kako bi to bilo kad bi se i ona odlučila krenuti za Kristom. U njoj se sve više budila želja za predanjem Gospodinu u redovničkom životu. Poslije nekoliko godina života i rada u židovskoj obitelji te pomaganja u obitelji brata Fabijana, kad je sve nekako sjelo na svoje mjesto, Barbara je odgovorila na Božji poziv koji je godinama nosila u svom srcu.
  U Kuću maticu Družbe u Crikvenici došla je 22. listopada 1964. godine. U Crikvenici je tada bilo mnogo djevojaka koje su došle u samostan. Zajedno s njih 16 primljena je u novicijat 3. listopada 1965. koji je tada bio u Grižanama. Prije redovničkog oblačenja u molbi je zapisala: „Gospodin neka mi dadne snage da mu ostanem vjerna do kraja svog života i da izvršim njegovu svetu volju“. Prve redovničke zavjete na tri godine položila je u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Crikvenici 3. listopada 1966. godine, a doživotne u kapeli Presv. Srca Isusova u Rijeci 15. kolovoza 1972. godine.
  Nedugo nakon položenih zavjeta, u studenom 1966. poslana je u Bogoslovno sjemenište u Rijeci gdje se zajedno s drugim sestrama gotovo danonoćno darivala za druge, osobito one koji su se pripremali postati svećenicima. Tijekom četrnaest godina u Sjemeništu sve do 1980. godine požrtvovno je radila u praonici rublja gdje se trebalo ustajati po noći ili u ranim jutarnjim satima, uređivala je kapelu i prostorije Sjemeništa. Jedno vrijeme bila je i vratarica. Jedan svećenik je s radošću posvjedočio da je s. Salezija bila prva osoba koju je ugledao na vratima Sjemeništa kad je došao. Tiha i samozatajna, ozbiljna u dužnostima, rado je bila viđena među svećenicima, a svojim savjetima pomagala je u organizaciji zajedničkog rada i životu zajednice sestara u Sjemeništu. U samostan u Crikvenici ponovno se vratila u studenom 1980. i dobila dužnost uređenja crkve i samostana, a već nakon tri godine poslana je u Rijeku gdje je preuzela kuhanje i kućanske poslove u župi Sv. Terezije od Djeteta Isusa na riječkoj Vežici (1983.-1985.), te u župi Sv. Mateja na Viškovu u vrijeme temeljite obnove župne crkve (1985.-1986.). U Omišalj, na otoku Krku, s. Salezija je stigla 1986. godine, a sljedeće godine imenovana je predstojnicom zajednice sestara. Ondje je sve do 1993. godine bila zauzeta kuhanjem, kućanskim poslovima te karitativnom skrbi o starijim i osamljenim osobama kojima je s ljubavlju pripremala tople obroke. Zasigurno su na poseban način u Omišlju i njezinom dušom odzvanjale Isusove riječi: „Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 40). I činila je mnogo dobra drugima dajući im više od komada kruha i čaše vode. Nakon tridesetak godina vratila se u Zagreb, u jesen 1993. godine gdje će ostati sve do posljednjih ovozemaljskih dana. Dolaskom u samostan u Lašćinskoj u Zagrebu, preuzela je kuhanje u zajednici do 2014. godine, a nakon toga pomagala je koliko su joj snage dopuštale. Posljednje dane provodila je tiho i skrovito, u osobnoj molitvi. Pedesetu obljetnicu redovničkih zavjeta proslavila je u Rijeci 2016. godine.
  Draga s. Salezija, hvala na primjeru jednostavnosti i samozatajnosti. Hvala za sve žrtve i molitve za sestre i za kandidatice koje su bile zajedno s Vama u Lašćinskoj. Molite i dalje za sve nas da ostanemo vjerne do kraja, do susreta u vječnosti.
  Tijelo s. Salezije položeno je u grobnicu sestara na starom drenovskom groblju 26. ožujka 2020. u prisutnosti samo nekoliko sestara i vlč. Kristijana Malnara, župnika župe BDM Karmelske na Drenovi zbog trenutačne zabrane okupljanja.
 
Počivala u vječnom miru i ljubavi Presv. Srca Isusova sa svima svetima.

 

 
subota, 20.07.2024. 17:14

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Blagoslovljen Gospodin,
hridina moja.

On je ljubav moja
i tvrđava moja,

zaštita moja,
izbavitelj moj, 

štit moj
za koji se sklanjam.
Ps 144