Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Preminula s. Dolores (Kata) Petrović
     

PRINT

„Bog ne gleda kao što gleda čovjek:
čovjek gleda na oči,
a Gospodin gleda što je u srcu.“
1 Sam 16, 7
 
 
  Nakon kratke i teške bolesti okrijepljena svetim sakramentima u večernjim satima 21. siječnja 2020. u Hospiciju Marije Kozulić blago je u Gospodinu preminula naša s. Dolores (Kata) Petrović u 96. godini života i 70. godini redovništva.
 
  S. Dolores (Kata) Petrović rođena je 10. prosinca 1924. u Svetom Đurđu (Donji Miholjac) od roditelja Roka i Ane, r. Andračić kao drugo od četvero djece. Imala je tri sestre i jednog brata, od kojih je živa sestra Ana. Krštena je isti dan u župnoj crkvi sv. Martina u Podravskim Podgajcima u današnjoj Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, a sakrament svete potvrde primila je 16. svibnja 1935. godine.
  O svojim roditeljima i danima u obiteljskom domu jednom prigodom je zapisala: „Majka mi je umrla prerano u 37. godini. Ostala mi je u lijepoj uspomeni. Tata je preuzeo i ulogu majke. Tu zadaću, koju mu je Providnost namijenila ispunio je u potpunosti i kao praktičan vjernik i kao dobar odgojitelj. Vlastitim življenjem bio nam je dobar primjer, što mi djeca nismo znali, a niti uvijek htjeli vrednovati i slijediti“. Svakodnevni život u maloj sredini nosio je sa sobom i radosti i teškoće, nedosanjane snove i ideale, mladenačka previranja i odlučivanja. Školovanje je započela u Sv. Đurđu, a završila u Crikvenici.
  „Po završetku pučke škole (pet razreda), u meni se probudila želja završiti bolničku školu i poći u misije. To je u meni tinjalo i ostalo skriveno. Bio je to čisti ideal! Međutim, dragi Bog me već tada počeo spremati za nešto drugo. U 17. godini počela sam intenzivnije provoditi duhovni život. Mnogo sam čitala vjerski tisak. U našu kuću dolazili su gotovo svi mjesečnici. Posebnom radošću čitala sam Glasnik Srca Isusova i izdanja Društva sv. Jeronima. To me je nekako oblikovalo. Napose sam gajila pobožnost prema Presv. Srcu Isusovu i Majci Božjoj. U to vrijeme obavljam pobožnost prvih petaka. U meni se budi klica redovničkog života, ali i dvojba poziva li me doista dragi Bog u redovnički stalež. No, kada dragi Bog jednom obuzme dušu, više je ne pusti, ako smo otvoreni i iskreni. Kada sam bila „na čistu“ da mene zapravo ništa drugo niti ne zanima, osim potpuno se predati Bogu, javila sam se u samostan Srca Isusova u Crikvenicu. Njihovu adresu našla sam u jednom časopisu.“
  U 24. godini 22. listopada 1948. godine prešla je prag samostana u Crikvenici i ostala ondje u kandidaturi 11 mjeseci. U novicijat je primljena u rujnu 1949. u samostanskoj kapelici dobivši ime s. Dolores, a u Jubilarnoj godini 13. rujna 1950. položila je prve redovničke zavjete na tri godine. Sljedeće dvije godine posvetila se formaciji i završetku školovanja. Doživotne zavjete položila je 16. rujna 1956. godine u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Crikvenici. „Za mene je to bio vrhunac radosti!“, zapisala je s. Dolores.
  Tijekom 70 godina redovničkog života Božja providnost i redovnička poslušnost slala ju je u razna mjesta gdje je obavljala različite službe koje su joj bile povjerene: u Senju (1952.-1955.) je pripomogla u obrađivanju vrta te je kasnije bila sakristanka katedrale (1962.-1963.). U Svećeničkom domu „Šalda“ u Selcu pomagala je u vođenju kućanstva, dvorenju gostiju, a i u posjetama starijima i bolesnima u mjestu (1955.-1958.). U to vrijeme, rado se znala prisjetiti s. Dolores, u Selce je iz zatočeništva u lipnju 1956. došao na liječenje i oporavak mostarski biskup mons. Petar Čule koji se ondje zadržao oko mjesec dana.
  U samostan u Slatini došla je u ljeto 1958. i ondje se kratko zadržala do imenovanja za učiteljicu novakinja u Crikvenici (1959.-1962.). Privremeno je boravila u Zagrebu, a zatim je koncem 1963. premještena u riječki samostan Presv. Srca Isusova (Sacro Cuore) gdje je bila predstojnica zajednice sestara (1963.-1966.). U Austriji jedanaest mjeseci boravi u Linzu u službi u kapucinskom samostanu i sjemeništu (1967.-1968.).
  Zajedno s drugim sestrama odlazi u Njemačku te djeluje u Caritasovu domu za starije osobe u Bottropu (1967.) i u gradskom socijalnom Domu Srca Isusova u Neussu (1968.-1972.) gdje je bila voditeljica i predstojnica zajednice sestara koje su započele njegovateljsku službu starijih osoba. Budući da su sestre došle u Njemačku bez znanja njemačkog jezika, tražila je načina kako im omogućiti učenje novoga jezika, poznavanje mjesta, ljudi i kulture. Kako su mlade sestre cjelodnevno bile u službi starijih i bolesnih, poticala ih je na predah, duhovnu izgradnju čitanjem knjiga te učenjem sviranja glazbenih instrumenata, primjerice gitare, harmonike i frule. Također se brinula i za duhovni život sestara organiziranjem redovitih duhovnih obnova i slavljenje sakramenata, osobito redovite ispovijedi.
  Tijekom 1972. preuzela je službu vratarice u Nadbiskupskom domu u Rijeci (1972.-1975.), a početkom siječnja 1973. imenovana je odgovornom za zajednicu sestara. Vraća se u Njemačku u Karlsfeld gdje je preuzela vodstvo doma i zajednice sestara u Caritasovu domu sv. Josipa za starije i bolesne (1975.-1979. i 1988.-1994.).
  Od 1959. do 2000. godine, tijekom 28 godina, u nekoliko navrata bila je članica Vrhovne uprave Družbe: tajnica (1959.-1962.), savjetnica (1959.-1962., 1968.-1971., 1972.-1979., 1994.-2000.), ekonoma (1985.-1988.), te vrhovna glavarica Družbe (1979.-1985.).
  Surađivala je s brojnim svećenicima i redovničkim zajednicama. Za vrijeme dok je bila vrhovna poglavarica Družbe podržavala je djelovanje sestara u postojećim djelatnostima, ali je i otvarala nova polja apostolata: u Sjemeništu Družbe Isusove „Augustin Bea“ u Zagrebu 1981. i u Omišlju (1982.). Iste godine sestre su napustile djelovanje u samostanu u Baški na otoku Krku (1982.). Vodila je brigu o obnavljanju samostanskih kuća u Kraljevici i u Sv. Vidu Dobrinjskom i nastojala da se preuredi samostan u Crikvenici. Osim toga, osobito joj je bilo na srcu duhovna obnova Družbe „da se bolje posvijesti smisao posvećenja i apostolskog djelovanja“. U tom duhu i za obnovu zajedništva započelo se s proslavama jubilarnih slavlja redovničkih zavjeta, duhovnim obnovama i seminarima za mjesne poglavarice, katehistice, a također i s okupljanjem djevojaka na vikend susrete.
  Kad se vratila iz Karlsfelda u Rijeku, u Kući matici bila je vratarica više od dvadeset godina (1994.-2016.). Sate i sate provela je na porti samostana tiho i strpljivo, u molitvi i razgovoru sa sestrama ili posjetiteljima koje je srdačno primala i pažljivo slušala imajući razumijevanja za razne životne situacije sugovornika. U brojnim prigodama znala je, gotovo u detalje, pripovijedati o događajima iz osobnog života, prenositi iskustva i životne situacije naših sestara, Crkve i naroda.
  Za svakoga je imala lijepu riječ i osmijeh. Uvijek je bila u pokretu: ili je uređivala prostor oko ulaznih vrata samostana, ili je popravljala krunice koje su joj drugi donosili, ili je čitala duhovne knjige i katolički tisak. Rado je hodočastila, osobito svake prve subote u mjesecu na Veli vrh Gospi od Utjehe, moleći za duhovna zvanja u Crkvi i u Družbi.
  Istančanog domoljubnog osjećaja, sa zanimanjem je pratila zbivanja u domovini i iskreno se radovala promjenama u hrvatskom društvu koje su dopuštale slobodu u ispovijedanju vjere i djelovanju Katoličke Crkve.
  Krasila ju je dobra narav i vedrina duha, pobožnost te vjernost zavjetima i redovničkim pravilima. Svugdje gdje je bila ostavljala je lijepi primjer života.
  Do Badnjaka 2019. osjećala se dobro i znala je često boraviti u kapeli ili šetati po samostanu. Iznenada joj je pozlilo i, nakon operacije, posljednje dane života provela je u Hospiciju Marije Kozulić.
  Prije dvadesetak godina o sebi je zapisala: „Mogu slobodno reći da sam se svagdje osjećala 'kod kuće', nigdje tuđinac. Mnogo sam putovala, većinom službeno, osim kada sam sestre vozila na izlet – što sam uvijek rado činila. Bila sam u Lourdesu iz Karlsfelda, u Svetoj zemlji, također iz Karlsfelda. Bila sam četiri puta u Rimu – dva puta službeno, a dva puta hodočasnički. Prvi put prigodom kanonizacije sv. Nikole Tavelića iz Neussa i zadnji put prošle jeseni (2000.) u Jubilarnoj godini prigodom moje pedesete godišnjice redovništva. Neka bude sve na slavu Božju!
  U životu sam doživjela mnogo, mnogo dobra. Srela mnogo dobrih ljudi, ali imam i negativnih iskustava. Za sve sam zahvalna dragom Bogu! Život mi je doista bio dinamičan.“
  Sprovodne obrede na starom drenovskom groblju u Rijeci i svetu misu zadušnicu u samostanskoj kapeli Navještenja Gospodnjega predvodio je riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Devčić u suslavlju nekoliko svećenika.
  Nadbiskup Devčić, govoreći o s. Dolores, istaknuo je kako joj je zasigurno bilo jedino važno ići za Gospodinom, vršiti njegovu volju u svojem životu i potpuno mu se preda. Svoju ljubav prema Kristu željela je živjeti upravo u Družbi sestara Presvetog Srca Isusova trudeći se da i njezino srce postaje poput Kristova Srca i širi Božju ljubav ovim svijetom prema svakom čovjeku. Nadbiskup je zahvalio s. Dolores za sve što je učinila za Riječku nadbiskupiju i na mjestima gdje je živjela, istaknuvši da se i njezin život može opisati stihovima: „Kuda koracam, hoću da bacam snopove zlatne svjetlosti”.
  Vrhovna predstojnica Družbe s. Dobroslava Mlakić izrazila je sućut obitelji s. Dolores, prisutnoj sestri Ani i ostaloj rodbini rekavši kako je ljudski život poput knjige. „Knjiga života s. Dolores otvorena je njezinim rođenjem, na krštenju je ispisana posveta, koju je upotpunila odgovorom na Božji poziv. Odlaskom s ovoga svijeta, knjiga njezina ovozemaljskoga života, zatvorena je. Vjerujemo da je njezina knjiga lijepo ispisana. Sedamdeset dvije godine utkala je u našu Družbu, u Crkvu, u svijet. Međutim, dok je ispisivala svoj život, kako to biva i u knjigama, znala se dogoditi i pokoja pogreška djelima, riječima i mislima. Vjerujemo da joj je dobrostivi Bog u svojoj ljubavi sve oprostio. Radujemo se da će nas kod Gospodina zagovarati.“ Potom je potaknula rodbinu da ostanemo i dalje povezani u molitvi, osobito za nova duhovna zvanja.
  Draga s. Dolores, hvala za lijepi primjer redovničkog života. Hvala za brojne susrete, iskreno zanimanje za druge i molitvenu podršku. Molite za nas koji hodimo Gospodinu u susret.
Počivala u vječnom miru i ljubavi Presv. Srca Isusova sa svima svetima.
 
srijeda, 10.08.2022. 04:41

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Moje mi srce govori: 
Traži lice njegovo!
Da, lice tvoje,
Gospodine,
ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga
od mene! 
Ps 27