Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Preminula s. Anastazija (Cvija) Vukić
  


„Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo,
dat ću vam.”
(Mt 20, 4)
 
  U srijedu 8. siječnja 2020., na dan kada se vjernici utječu Gospi od Brze Pomoći, svoju dušu Gospodinu predala je naša s. Anastazija Vukić. Vjerujemo da ju je Blažena Djevica Mariju koju je osobito štovala i u kojoj je nalazila utočište u svojim potrebama i molitvama, privinula na svoje majčinsko srce i povela u Kraljevstvo svoga Sina kojemu je s. Anastazija u redovničkom životu vjerno služila 50 godina.
  Naša s. Anastazija (Cvija) Vukić rođena je 8. studenoga 1939. godine od oca Andrije i majke Zore r. Goluža u mjestu Brštanik, u općini Stolac, u Bosni i Hercegovini. U krilo Katoličke Crkve krštenjem je primljena 19. studenoga iste godine u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Rotimlji, u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji. Sakrament svete potvrde primila je u crkvi sv. Ilije u Stocu 26. listopada 1947. godine. Odrasla je u obitelji s još dva brata i dvije sestre, od kojih je jedna bila redovnica, naša s. Vjenceslava. Na životu su još brat Vinko i sestra Božana.
  Ratni vihori Drugoga svjetskog rata ostavili su traga na životima mnogih ljudi ovoga kraja. Težak život na kamenom tlu poslijeratnoga vremena nije im ostavljao mnogo izbora. Obitelj, iako vrijedna, pobožna i bogobojazna, morala je tražiti nove načine preživljavanja i odlučuju, poput mnogih drugih, ostaviti rodnu grudu i preseliti se u plodnu Slavoniju, u Kuzmicu, nedaleko Pleternice, u današnjoj Požeškoj biskupiji.
  Odlazak u samostan u Crikvenicu i primjer života najstarije sestre Kate, s. Vjenceslave, potaknuo je i Cviju da se odvažno odazove Kristovu pozivu. Dugogodišnje previranje u duši i promišljanje o redovničkom životu, napokon je bilo moguće ostvariti dolaskom u Crikvenicu u rujnu 1967.
  Sjećajući se dana dolaska u samostan u zrelijoj dobi i imajući pred očima prispodobu o radnicima u vinogradu koje Gospodin poziva u različito vrijeme (usp. Mt 20, 1-16), s. Anastazija se znala našaliti na svoj račun pa je govorila: „Ja sam u samostan otišla navečer. Kažu da neke dođu ujutro, neke u podne, a ja sam otišla navečer“, u 26. godini života. Nakon godinu dana života sa sestrama u Crikvenici, Bakru i Lovranu primljena je u novicijat u listopadu 1968. u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Crikvenici, a godinu kasnije 3. listopada 1969. položila je prve redovničke zavjete. U samostanskoj kapeli Kuće matice na Drenovi položila je doživotne zavjete 14. kolovoza 1975. godine.
  Nakon polaganja prvih redovničkih zavjeta 1969. pa sve do dana kad ju je Gospodin iznenada pozvao k sebi, s. Anastazija je provela u samostanu Gospe Lurdske u Slatini. Spominjući se njezina dolaska, Slatinčani su na svetkovinu Presv. Srca Isusova prošle godine u župnoj crkvi sv. Josipa proslavili 50. obljetnicu redovničkih zavjeta i ujedno 50. obljetnicu njezina života i djelovanja u slatinskom kraju, među ljudima koji su je voljeli poput sestre i majke.
  Srce s. Anastazije pripadalo je dragome Bogu kojemu se redovničkim zavjetima posvetila, ali njezina ljubav prema ljudima, osobito u Slatini, bila je djelatna, konkretna i vidljiva u mnogim situacijama i u nebrojenim susretima i razgovorima. Svoju ljubav prema Slatinčanima ponajprije je iskazivala u tihoj i ustrajnoj molitvi upravljenoj Presvetom Srcu Isusovu, Blaženoj Djevici Mariji i moćnom zaštitniku sv. Josipu za sve potrebe tolikih ljudi koje je radosno susretala tijekom 50 godina, u miru i ratu, u obilju i siromaštvu, radostima i teškoćama, u ljeti i zimi života.
  O s. Anastaziji s kojom je provela 14 godina zajedničkog života u samostanu u Slatini, s. Nives Stubičar je zapisala:
  „Kada bih u jednu rečenicu trebala sažeti kakva je bila s. Anastazija, rekla bih da je imala veliko srce za Gospodina i osobe s kojima je živjela i radila.
  Svoj duhovni život njegova je molitvom, razmatranjem Božje riječi i žrtvama koje je prikazivala za Crkvu i Družbu. Druge je također poticala na molitvu. Bila je vjerna predmoliteljica krunice svakog dana u crkvi sv. Josipa.
  Živeći s njom 14 godina uočila sam mnoge njezine vrline. Kao osoba i redovnica vjerno je i s ljubavlju vršila svoje dužnosti, nimalo se ne štedeći.
  Došavši u Slatinu prije 50 godina vjerno je u tišini i skrovitosti našega samostana vršila mnoge dužnosti. Najveći dio svog života provela je na dužnosti kuharice. Za slavlja u župi sv. Josipa, ali i slavlja u okolnim župama rado je pomagala svećenicima. Uz tu dužnost obavljala je mnoge druge dužnosti. Dugi niz godina, kako bi zajednica mogla živjeti, ali i da bi ljudima pomogla šivala je jorgane od vune i vate, štep-deke i sl. Jedno vrijeme dvorila je bolesne i stare u Slatini. Također se s velikom ljubavlju brinula za bolesne i starije sestre u kući.“
  Život protkan molitvom i radom te ispunjen Bogom i ljubavlju prema bližnjemu može biti nadahnuće za svakoga vjernika. U njezi bolesnih i umirućih s. Anastazija nije pokazivala ljubav samo prema katolicima, nego prema svim ljudima u potrebi pa tako i onima pravoslavne vjere. Radovalo ju je kad bi kome mogla pomoći i ublažiti boli u brojnim tjelesnim ili duševnim trpljenjima.
  „U vrijeme domovinskog rata, Slatina je bila utočiste mnogih izbjeglica i prognanika iz Bosne, Srbije i Kosova. Mnogi su tih godina kucali na samostanska vrata i s. Anastazija je za svakoga našla nešto da mogu pojesti, ali je materijalno u dogovoru sa sestrama pomagala mnoge siromašne obitelji kako u novcu, tako i u naravi. Kroz dugi niz godina vjerno je i s velikom zauzetošću obrađivala vrt i plodove toga rada rado je dijelila s mnogim potrebnim obiteljima.“
  Družba joj je povjerila vodstvo zajednice sestara u Slatini (1998.-2012.). U toj dužnosti istaknula se odgovornošću promičući zajedništvo i redovnički duh prema Konstitucijama i u duhu karizme utemeljiteljice službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić.
  „Kada je bila odgovorna za zajednicu sestara u Slatini bila je razborita, štedljiva i zauzeta da kuća bude uredna, da se obnavlja i popravlja i da sestre imaju što im je potrebno za život i rad. Posjedovala je smisao za šalu, radovala se susretima s ljudima i sestrama, iznimno je poštivala svećenike. S. Anastazija bila je i ostat će u sjećanju mnogima kao dobra, vesela, pobožna i požrtvovna sestra redovnica.“
  Rad u vinogradu Gospodnjem učio ju je da, samo ona loza koja je na trsu – Kristu, donosi mnogo roda. I bez Krista se mnogo ne može postići (usp. Iv 15, 5). Zato je, iako su joj snage slabile, kad god je mogla, rado boravila u Kristovoj prisutnosti osobito u molitvi pred Presvetim u samostanskoj kapeli. S. Anastazija je bila sretna u svom redovničkom životu pa je znala reći da bi opet isto zvanje izabrala kad bi se vrijeme vratilo.
  Draga s. Anastazija, hvala za lijepo svjedočanstvo redovničkoga života u ovom gradu, među ljudima Slatine. Čvrsto vjerujemo da će dobri Bog pogledati na Vaše žrtve i tolike molitve koje ste mu uputili za nova duhovna zvanja u Crkvi i našoj Družbi, pa da se zajedno s nama radujete plodovima svoga života i molitve.
  Sprovodne obrede na gradskom groblju u Slatini 10. siječnja predvodio je župnik Župe sv. Josipa vlč. Dragan Hrgić, a svetu misu zadušnicu mons. Vladimir Škrinjarić u župnoj crkvi sv. Josipa u koncelebraciji petnaestak svećenika.

  Požeški biskup Antun Škvorčević uputio je sažalnicu vrhovnoj predstojnici Družbe s. Dobroslavi Mlakić, u kojoj piše:
  „Mnogopoštovana s. vrhovna Predstojnice!
  Primio sam vijest da je preminula s. Anastazija Vukić, redovnica Družbe Sestara Presvetog Srca Isusova. Primite izraze moga kršćanskog suosjećanja koje svjedočim cijeloj Družbi, njezinu bratu Vinku i sestri Božani, drugoj ožalošćenoj rodbini te vjernicima Župe sv. Josipa i bl. Ivana Merza u Slatini.
  S. Anastazija Vukić je redovnički život provela u Slatini gdje je kroz trideset godina vršila službu kuharice u župi sv. Josipa, kućne predstojnice tamošnje samostanske zajednice, a u posljednjim godinama života nastavila je vjerno služiti samostanskoj zajednici u brizi oko domaćinstva i kućanskih poslova. S osobitom je radošću dočekala osnutak Požeške biskupije 1997. godine, tihom molitvom pratila i podržavala njezino pastoralno djelovanje te ugrađivala svoje redovničko zvanje i karizmu Družbe kojoj je pripadala u mladu požešku mjesnu Crkvu.
  Sve je učinila da Isus Krist bude u središtu njezina života, te duboko vjerujem da je u svojoj tjelesnoj smrti odložila prolaznost, patnju i bol te sada s Pobjednikom nad smrću uživa onu puninu života za kojom je na prolazu ovom zemljom svom dušom čeznula.
  Neka je Svemogući Bog odjene u neraspadljivost svoga uskrslog Sina Isusa Krista i zagrli svojom beskrajnom ljubavlju za svu vječnost. Svima koji tuguju za plemenitom pokojnicom neka Gospodin udijeli obilje svoje utjehe.
  Ostajem s Vama povezan u molitvi za preminulu s. Anastaziju, te Vas bratski u Gospodinu pozdravljam.“

Počivala u vječnom miru i ljubavi Presvetog Srca Isusova sa svima svetima.
 

 

 
srijeda, 10.08.2022. 03:50

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Moje mi srce govori: 
Traži lice njegovo!
Da, lice tvoje,
Gospodine,
ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga
od mene! 
Ps 27