Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Preminula s. Dragomira (Anka) Benković
     

PRINT

„Tko ostaje u meni i ja u njemu,
taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa“
(Iv 15, 5).
 
  U smiraju dana 22. svibnja 2019. okrijepljena svetim sakramentima, u prisutnosti sestara Kuće matice na Drenovi, blago je u Gospodinu preminula s. Dragomira (Anka) Benković.
  Naša s. Dragomira rođena je na blagdan Uzvišenja Sv. Križa, 14. rujna 1939. godine kao najmlađe od šestero djece u obitelji Marka i Reze, r. Lukačić, u mjestu Donji Lipovac. Krštena je 18. rujna iste godine, a nekoliko godina kasnije i krizmana u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije u Novoj Kapeli, u današnjoj Požeškoj biskupiji.
  Životni put mlade Anke bio je radosno nošenje životnih križeva, od njezina rođenja i prvih godina koje su obilježene neizvjesnostima i stradanjima Drugoga svjetskoga rata, pa do križa bolesničkoga kreveta na kojem je sjedinjena s Kristom, nadopunjujući što nedostaje mukama njegovim, provela posljednje dane svoga ovozemaljskoga života.
  Kao mlada djevojka sklona molitvi i revnom obdržavanju kršćanskih dužnosti, odlučila je svoj život darovati Kristu te je velikodušno i radosno plodnu Slavoniju zamijenila krškim dolcima i škrtim primorskim krajevima gdje se dosta teško živjelo. U Crikvenici je u listopadu 1960. godine zajedno s još nekoliko sestara započela novicijatske dane prije kojih je u molbi zapisala: „Obećajem da ću, svom dušom nastojati, da budem prava redovnica i u svemu što sličnija poniznom, poslušnom i požrtvovnom Srcu Isusovu“. Prve redovničke zavjete na tri godine položila je 3. listopada 1961. godine u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, a doživotne 4. listopada 1967. u Crikvenici.
  Svoj život je darivala Gospodinu u molitvi i radu strpljivo noseći teškoće života koje je susretala vjerno ispunjavajući svoju dužnost u kuhinji i ostalim kućanskim poslovima u mjestima koje joj je Božja providnost dodijelila u zajednicama sestara i u župama na području tadašnje Riječko-senjske nadbiskupije, Zagrebačke nadbiskupije, Porečke i pulske biskupije te Krčke biskupije, ali i izvan domovine, u domu za djecu oštećenu u razvoju u Alkovenu, u Austriji. Boravila je dulje ili kraće vrijeme u Senju, Oštarijama, Lovincu, Cetingradu, u Puli, Ližnjanu, Rijeci, Lovranu, Kraljevici, Grižanama, Crikvenici, Ravnoj Gori, Krasnu, Omišlju, Dobrinju, u Zagrebu i Slatini.
  Koliko je samozataje i strpljenja, molitve, požrtvovnosti i ljubavi, utkano u 57 godina redovničkoga života s. Dragomire, znano je samo dobrome Bogu kojemu je vjerno i tiho služila svjedočeći njegovu milosrdnu i blagu ljubav svima kojima je bila poslana.
  U samostanskoj kronici sv. Antuna Padovanskoga u Puli za s. Dragomiru je zabilježeno: „Vrijedila nam je zlata.“ I doista Gospodin ju je ponekad kušao kao „zlato u taljici“ (usp. Mudr 3, 5-6) i našao da ga je dostojna.
  Svjesna da je bez Božje pomoći i njegove milosti nemoćna, svoje pouzdanje stavljala je u Presveto Srce Isusovo u kojem je crpila snagu za svaki pa i najmanji korak koji je činila sve dok su joj tjelesne snage dopuštale. Iako onemoćala u tijelu, duh je krijepila ustrajnom molitvom za Družbu i za nova duhovna zvanja, a teškoće bolesti podnosila je u vjeri i s osmijehom na licu šireći oko sebe ozračje evanđeoske radosti.
  O vedrini njezina duha, posvjedočio je i svećenik koji ju je ispovjedio u travnju ove godine na bolesničkoj postelji: ohrabrio ju je riječima, a ona njega osmijehom kojim ga je i ispratila. Tiha i samozatajna, blaga, jednostavna i vrlo skromna, znala se radovati i biti zahvalna i za male stvari koje su joj drugi činili. Rado se odricala za potrebe drugih, a osobito je mislila na siromahe i misije.
 
  Grleći križ svoje bolesti u sjedinjenosti s Kristom i drugima je bila primjer kreposna života koji rađa dobrim plodovima. Kad se govori o s. Dragomiri, onda se može reći da je i njezin život doista zračio dobrotom.
„Dobrota! To je krepost koja ne gleda na interes, koja ne čeka da je dužnost pokrene niti da je nešto privuče, nego se daje najsiromašnijem, jadnom, napuštenom, dostojnom prezira! Da, u čovjeku se nađe to divno svojstvo. Uzvišenost njegove duše ne procjenjuje se po nadarenosti, slavi – nego po dobroti. Ona daje licu prvi i nepobjedivi čar. Ali, odakle čovjeku dobrota, ako ne od Boga, koji je prvobitni ocean iz kojeg se u naše srce dobrota prelijeva.“ (Dominique Lacordaire)
 
  Draga s. Dragomira, hvala za lijepo svjedočanstvo vjernoga redovničkoga života. Hvala za molitve i žrtve koje ste velikodušno prikazivali za potrebe mnogih. Vjerujemo da vas je Gospodin primio u svoj zagrljaj i da Vaše lice obasjava radost Kristove vječne ljubavi u nebeskom zajedništvu službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić, utemeljiteljice Družbe, i naših sestara koje su otišle pred nama.
 
  Sprovodne obrede na starom drenovskom groblju i sv. misu zadušnicu u kapeli Navještenja Gospodnjega u Kući matici na Donjoj Drenovi u petak 24. svibnja 2019. predvodio je mons. Nikola Uravić, povjerenik za redovnice Riječke nadbiskupije u koncelebraciji mons. Gabrijela Bratine.
 
Počivala u vječnom miru i ljubavi Presv. Srca Isusova sa svima svetima.
s. Lidija Turić


 

 
srijeda, 10.08.2022. 04:19

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Moje mi srce govori: 
Traži lice njegovo!
Da, lice tvoje,
Gospodine,
ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga
od mene! 
Ps 27