Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Preminula s. M. Vjekoslava Radman
     

PRINT

s. M. Vjekoslava (Stajka) Radman
 
  Okrijepljena svetim sakramentima, blago je u Gospodinu preminula 7. kolovoza 2018. u 85. godini života i 55. godini redovništva naša s. Vjekoslava Radman.
  Vjerujemo da su i u njezinoj duši odjekivale riječi Evanđelja dana koje je Isus uputio Petru, kad je i lađa njezina života, katkada šibana valovima životnih teškoća i u zadnje vrijeme bolesti, prešla s druge strane obale: „Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se! A Petar prihvati i reče: 'Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!' A on mu reče: 'Dođi!'” (Mt 14, 22-36).
  Naša s. Vjekoslava rođena je 6. veljače 1933. godine u Nijemcima kod Vinkovaca od kršćanskih roditelja, oca Ilije i majke Mande r. Meseljević.
  Na krštenju, sljedeći dan, u župnoj crkvi sv. Katarine Aleksandrijske u Nijemcima dobila je ime Stajka. Sakramenat sv. potvrde primila je 31. kolovoza 1947. Uz s. Vjekoslavu koja je bila najstarija i pomagala kod kuće gdje je bilo potrebno, roditelji su podigli i drugu djecu koja su se već preselila u vječnost, a ispratili su ih još živuće sestre Eva i Katarina.
  U zrelim godinama svoga života, u ožujku 1961. odlučila je slijediti Krista i iz ravne Slavonije uputila se u Crikvenicu gdje je nakon nekoliko mjeseci kandidature, 3. listopada 1961. primljena u novicijat u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Prve zavjete vjernosti Gospodinu položila je godinu dana kasnije, 3. listopada 1962. Svoj doživotni „da“ izrekla je također 3. listopada 1968. godine i zavjete položila u ruke časne majke s. Franciske Ivković i pred riječkim biskupom Josipom Pavlišićem.
  Tijekom 55 godina svoga redovničkoga služenja i predanja Gospodinu po svetim zavjetima djelovala je na području tadašnje Riječko-senjske nadbiskupije, Porečke i pulske biskupije te Zagrebačke nadbiskupije u uređenju crkve i ostalim domaćinskim poslovima u župama Cetingrad, Brod na Kupi, Klanac, Senj, Ličko Lešće, Divjake, Ravna Gora, Krasno, Cernik, potom u župi Sv. Obitelji u Rijeci, u Franjevačkom samostanu u Crikvenici, u Bogoslovnom sjemeništu u Rijeci, u župi Sv. Križa u Ogulinu, u Puli te u našim samostanima u Slatini i u Dobrinju u njezi bolesnih i nemoćnih.
  Zadnjih nekoliko godina svoga života provela je u Kući matici u Rijeci pomažući u zajednici koliko su joj dopuštale zdravstvene teškoće koje je mirno i strpljivo podnosila, zahvalna srca za sve.
  S. Vjekoslava je bila tiha, požrtvovna i marljiva, pobožna i oslonjena na Gospodina trudila se svojim redovničkim životom biti znak onima kojima ju je Božja providnost slala.
  Sprovodne obrede prevodio je na starom drenovskom groblju u četvrtak 9. kolovoza mons. Nikola Uravić, povjerenik za redovnice Riječke nadbiskupije. Na svetoj misi zadušnici u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije Karmelske uz mons. Uravića koncelebrirali su mons. Gabrijel Bratina i o. Branko Zebić, karmelićanin.
  Neka je Gospodin nagradi za sve što je za života činila i u vječnosti joj udijeli svoj mir i počinak u svom Presv. Srcu.
s. Lidija Turić
 
utorak, 03.10.2023. 20:29

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Nada ne postiđuje.
Ta ljubav je Božja
razlivena u srcima našim
po Duhu Svetom
koji nam je dan!
Rim 5, 5-11