Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

15. nedjelja kroz godinu
     

PRINT
 

Kraljevstvo Božje djelotvorno po riječi Božjoj
 
  Za prvo čitanje imamo odlomak iz završnog dijela Knjige utjehe u Izaiji. Knjigu utjehe sačinjavaju propovijedi proroka iz vremena babilonskog sužanjstva (588. - 538. pr. Kr.). Prorok je u ime Božje trebao tješiti uznike u Babiloniji, pokazivati da je Bog sa svojim narodom i u tuđoj zemlji te obećavati novi izlazak iz tuđinskog ropstva. U završnoj propovijedi on još jednom skuplja sve glavne teme svoga izlaganja i izriče vjeru u snagu riječi Božje: kao što kiša ozeleni zemlju da bi dala sjeme sijaču i kruh za jelo, tako i riječ Božja čini među ljudima ono za što je poslana.
   U evanđelju imamo početak govora u prispodobama prema Mateju. Matej je u ovaj govor stavio sedam Isusovih prispodoba kao predah razmišljanja pošto je u poglavljima 11. i 12. iznio niz spasenjskih događaja iz Isusova mesijanskog djelovanja. Prva je prispodoba o sjemenu, koju Isus u tumačenju zove "riječ o Kraljevstvu" (r. 19). Prispodobe o kukolju u pšenici, zatim o gorušičinu zrnu, o kvascu, o skrivenom blagu, o dragocjenom biseru i o mreži punoj svakakvih riba počinju važnim uvodnim retkom: "Kraljevstvo je nebesko kao..." (usp. r. 24, 31, 33, 34, 45 i 47). I propovjednici i čitatelji evanđelja na brzinu previđaju da su prispodobe osvjetljenje kraljevstva Božjega kao središnje vrijednosti Isusova djelovanja i glavne teme njegova propovijedanja.
   Na temelju prispodobe o sjemenu danas trebamo doživjeti da kraljevstvo Božje raste u nama, oko nas i po nama upravo po plodnom slušanju, razumijevanju i svjedočenju riječi Božje. Isus kaže u tumačenju svoje prispodobe: "Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano... Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji riječ Božju sluša i razumije, pa onda, dakako, i daje: jedan stostruko, jedan šezdeseterostruko, a jedan tidesetostruko" (r. 19 i 23).
   Kako slušamo riječ Božju u liturgiji, sakramentima, blagoslovima, sprovodima? Vjerujemo li da kraljevstvo Božje raste plodnim slušanjem riječi Božje?

Obistinjuje ono zbog čega je poslah (Iz 55, 10-11)

  Knjiga utjehe počela je pozivom nebeskog glasa jednome od izraelskih sužanja u Babiloniji:
"'Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana...' Glas viče: 'Pripravite Jahvi put kroz pustinju...'" (Iz 40, 1-2).
   Bila je to utjeha i obećanje povratka u zemlju djedova. Povratak se imao odvijati prolazom kroz Sirijsku pustinju, preko koje su sužnji i dovedeni u Babiloniju. U toj nastupnoj propovijedi prorok je još rekao: "Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje dovijeka" (Iz 40,8).
   Za naše današnje čitanje imamo završnu propovijed ovog proroka utjehe i optimizma. U Palestini ne pada snijeg, ali su se izraelski sužnji u Babiloniji mogli snijegu diviti i od njega strepiti kroz duge zime. Snijeg i kiša natapaju žednu zemlju i omogućuju da proklije sjeme koje su ljudi zasijali. Tu prirodnu pojavu Izraelci su bezbroj puta doživjeli u svom životu i znaju da sjeme u vlažnoj zemlji mora proklijati i donijeti plod. S tom pojavom iz svagdanjeg života poljoprivrednika prorok uspoređuje riječ Božju. Slika je bila to potrebnija što su povijesni slušatelji bili razočarani i malaksali, pitajući se može li uopće Bog pomoći i hoće li pomoći.
   Prorok je propovijedao po nadahnuću Duha Božjega. Zato je riječ koju je on iznosio pred svoje obeshrabrene sunarodnjake izlazila iz usta Božjih. Ta riječ ne vraća se Bogu bez ploda. Hebrejski izraz dobar koji ovdje stoji nije samo izgovorena ili napisana riječ. To je događaj, spasenjski događaj Božje intervencije u prilog slabima i nezaštićenima. Ovaj prorok utjehe često razumijeva riječ Božju kao događaj spasenja (usp. Iz 41, 17-20; 44, 24 - 45, 8). Na temelju takve svoje vjere prorok kaže: "Čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah" (r. 11). Takvim slušanjem i izlaganjem riječi Božje prorok se sam podvrgavao Božjem kraljevstvu i pridonosio da se ljudi podvrgavaju Božjoj vladavini.

Uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje (Rim 8, 18-23)

  Osmo poglavlje Poslanice Rimljanima veliko je Pavlovo izlaganje o djelovanju Duha Svetoga u zajednici krštenih. Središnji je dio u recima 14-17, gdje Apostol uči da nas Duh Sveti čini djecom Božjom.
   U našem odlomku polazi od iskustva patnje tjelesnog čovjeka u fizičkom svijetu: "Sve patnje sadašnjeg vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama" (r. 18). Slava je ozračje i bit Božja. Zato je "buduća slava" pristup u ozračje Božje. Sadašnje patnje imaju smisla, postaju podnošljive ako imamo na umu prijateljstvo s Bogom koje nam je već sada darovano, a u vječnosti će biti neizgubivo.
   "Stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima" (r. 19 22) - bolno je opažanje prirodnih katastrofa i nereda u prirodi. Od grijeha Adamova i priroda je pod znakom ljudskih prijestupaka. "Onaj koji je stvorenje podvrgnuo - ali u nadi" (r. 20) jest Bog koji je zbog grijeha Adamova pripustio nered u prirodu. Kaos, međutim, neće imati zadnju riječ u kozmosu i u povijesti čovječanstva. Grčki filozofi Pavlova vremena često su uspoređivali proljetni preporod prirode s porođajnim bolima žene. To su boli koje vode u radost novog života. Pavao upotrebljava tu sliku da pokaže sudjelovanje prirode sa sudbinom otkupljenih ljudi, koji su ranjivi u svojoj zemaljskoj i materijalnoj egzistenciji.
   "Imamo prvine Duha" (r. 23). To je oslon na vjerničko iskustvo. Sam Pavao i njegovi prvi povijesni čitatelji iskusili su prisutnost Duha Svetoga u životu: osobnim pristajanjem uz Krista raspetog i uskrslog otkrili su smisao svoje egzistencije, mogu podnositi nevolje zemaljskog putovanja, vjernički su radosni. "Prvine Duha" zalog su potpunog otkupljenja - duše i tijela. Čovjek - prema biblijskom gledanju - ne bi bio cjelovit, ne bi bio trajno sretan kad i svojim tijelom ne bi bio pripušten u Božju blizinu. "Iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela" (r. 23) - cjelovito posinstvo i potpuno otkupljenje. Već jesmo djeca Božja, već imamo posinstvo (usp. Rim 8, 14-15). Kršćanin živi između "već sada" i "još ne" spasenja dostupnog u Kristu.

Sluša i razumije pa onda, dakako, urodi i daje (Mt 13, 1-23)

  Za prispodobu o sjemenu i sijaču valja imati na umu Galileju Isusova vremena. Galileja je onda, kao i danas, bila žitnica Svete Zemlje. Prispodoba o sijaču koji redovno baca u dobru zemlju zvučala je vrlo blisko Isusovim povijesnim slušateljima. Bez sijačeve želje, neko sjeme pada uz put, pa ga pozobaju ptice. Neko na kamenito tlo, pa ne može pustiti korijenja. Neko u trnje, pa ne može odrasti. Tek ono koje pada u dobru zemlju, donosi rod. Isus je tom prispodobom želio pozvati svoje povijesne slušatelje na otvorenost prema Bogu, koji im govori upravo po njemu, Galilejcu iz Nazareta. Po Isusovim riječima i djelima kraljevstvo Božje nastupa među ljude. Oni mu se trebaju spremno otvoriti kao što vlažna zemlja prihvaća sjeme i omogućuje da ono proklija.
   U daljnjem tijeku izlaganja primjećujemo povijesno iskustvo Matejeve Crkve: sam Matej i propovjednici njegova vremena doživjeli su nikakav, slab i dobar odaziv ljudi na propovijedanje riječi Božje. Pitaju se zašto. Nalaze odgovor: nije nedostatak u sjemenu niti u sijačima, nego u slušateljima. Usklikom: "Tko ima uši da čuje, neka čuje!" (r. 9) povijesne slušatelje Isus je želio potaknuti na razmišljanje, jer svrha prispodobe jest upravo to: ne iznoseći razradu i primjenu zgode, pripovjedač traži od slušatelja da svaki u sebi nađe odgovor na izneseno.
  Zbunjuje redak 12.: "Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima! " U sportskom i ekonomskom životu onog vremena ljudi su tom izrekom sebi posvješćivali potrebu sportskog treninga i mudrog poslovanja: tko radi s onim što ima - postiže nove pobjede i stječe novo blago; tko se ne usudi ništa novo započeti, izgubit će i ono što ima. Ovdje Isus pod "imati" misli na otvorenost prema Bogu: tko ostaje otvoren prema Bogu upravo po Isusu - postaje duhovno bogatiji.
   U recima 14-16 Izaijinim riječima iznesena je svrha prispodobe, ali je ovdje Matej više utkao iskustvo prvih misionara nego vjerno reproducirao Isusovu povijesnu izreku. Iz cijelog evanđelja očito je da Isus nije imao skrivene nauke za uži krug sljedbenika i neke opće za sve simpatizere. On je javno govorio svijetu (usp. Iv 18,20 saslušanje pred velikim svećenikom). Žalio je što slušatelji "gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju" (r. 13), ali nije namjerno govorio umotano, u prispodobama. Apostoli su prispodobe razumjeli, a s njima i "otajstva kraljevstva nebeskoga" ne zato što bi bili bistriji od drugih Galilejaca Isusova vremena, nego zato što su bili otvoreniji Bogu koji im je govorio po Isusu.
   Reci 16 i 17 odaju Isusovu svijest o samom sebi: proglašavajući Dvanaestoricu sretnima što mogu slušati njegov nauk i gledati njegova spasonosna djela, Isus sebe stavlja uz bok starozavjetnim prorocima i pravednicima, dapače proglašava se i većim od njih. To je takozvana implicitna ili uključna kristologija.
  Isus obrazlaže prispodobu pokazujući da je važno riječ Božju slušati, razumjeti i rod donositi. Očito je da za slušanje i razumijevanje nije dovoljna fizička prisutnost na bogoslužju Crkve. Trebamo se otvoriti Bogu koji i danas govori po Gospodinu Isusu, "jer on govori kad se u Crkvi čita Sveto pismo" (SC 7,1). Poniznim i otvorenim slušanjem riječi Božje spremamo se da je tijekom propovjednikova izlaganja upijemo te da u tjednu koji pred nama stoji donosimo duhovne plodove u skladu s naviještenom, razumljenom i prihvaćenom riječju Božjom. Time prihvaćamo kraljevstvo Božje i pridonosimo da ono raste u svijetu. Kraljevstvo je Božje podlaganje Bogu poput Isusa i računanje s Bogom u ljudskom i zemaljskom životu.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 03:37

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119