Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Preminula s. Helena (Kata) Vučić
     

PRINT

Zagorje (Ogulin), 10. ožujka 1938. – Lovran (Rijeka), 12. prosinca 2016.
 
  U noći 12. prosinca 2016. godine u Domu pastoralnih susreta u Lovranu iznenada je preminula u 78. godini života i 58. godini redovništva s. Helena Vučić. Rođena je 10. ožujka 1938. godine u Zagorju kod Ogulina (Ribarići) kao najstarije od devetero djece oca Nikole i majke Ruže r. Dujmić. Na krštenju je dobila ime Kata. Osnovnu školu pohađala je u Zagorju i Ogulinu gdje završava i srednju strukovnu školu krojačkoga usmjerenja. U Družbu sestara Presvetog Srca Isusova ušla je 18. veljače 1957. godine u Crikvenici. Ušavši u novicijat dobila je redovničko ime s. Helena. Nakon godine dana novicijata u samostanu Srca Isusova u Crikvenici je položila zavjete 3. listopada 1958. godine, a doživotne šest godina kasnije na isti dan.
  Tijekom pedeset i osam godina redovničkog života s. Helena je bila na službama u Ravnoj Gori, na Jordanovcu u Zagrebu (1958.), Cetingradu (1963.), Senju (1964.-1969., 1982.-1991.), Rijeci (1969., 1981.), u Austriji u Alkovenu (1972.), u Njemačkoj u Karlsfeldu (1980.), Dobrinju (1980.), Grižanama (1981.), te u Lovranu (od 1991.). Vršila je različite službe u zajednici sestara, po župama i crkvenim ustanovama na području Riječke nadbiskupije. U prvim godinama redovništva bila joj je povjerena služba odgoja djece, potom razni poslovi u župnom pastoralu, njega bolesne djece u Alkovenu. Bila je u više navrata predstojnica zajednica sestara u Domovini i inozemstvu te učiteljica novakinja u samostanu Srca Isusova u Rijeci. U Grižanama, Dobrinju, Karlsfeldu i u Bogoslovnom sjemeništu u Rijeci brinula se za starije i nemoćne osobe. Poseban trag ostavila je na župi u Senju gdje je bila na službi u dva navrata, a još mnogo snažniji u dušama svih onih koji su od sredine rujna 1991. godine do dana njezine smrti boravili u Domu pastoralnih susreta u Lovranu. Na tisuće ljudi iz Domovine i inozemstva, laika, svećenika, redovnika i redovnica, tražeći odmor svojoj duši i tijelu, s. Helena je zajedno sa svojim suradnicama i suradnicima primala, ugošćivala i ispraćala. Za sve što je bilo potrebno kako bi Dom bio u službi svih onih koji su se javljali radi različitih potreba, tečajeva formacije, duhovnih obnova i vježbi, brinula se velikodušno i spremno, čvrsto uvjerena da svojim služenjem sudjeluje u Božjem djelu obnove i spasa duša. U tome, iako već narušena zdravlja, nije sustezala darivati svoje snage do posljednjega dana.
  Dana 14. kolovoza 2008. godine s. Helena je proslavila 50. godišnjicu redovničkih zavjeta. Životna misao vodilja bila joj je: „Prepusti Gospodinu putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi“ (Ps 37, 5). Gospodin je s. Helenu vodio zaista raznim putovima služenja. Okušala se u radu s malenima i velikima, bolesnima i zdravima, laicima i posvećenim osobama, siromašnima i imućnijima, izbjeglima i dobro situiranima, zahtjevnima i jednostavnima, mlađima i starijima. Doveo ju je k mnogima i k njoj mnoge koje je želio više privesti k sebi. U zoru 12. prosinca, na spomendan Gospe Guadalupske, Gospodin je s. Helenu pozvao k sebi.
  U Poslanici sv. Brauliona biskupa čitamo da Krist, nada svih vjernika, one koji su otišli s ovoga svijeta zove usnulima, a ne mrtvima te nastavlja: „Prožima nas dakle nada u uskrsnuće, jer one koje ovdje izgubismo tamo ćemo opet vidjeti; potrebno je samo da u to vjerujemo, poslušni dakako, njegovim zapovijedima, jer on posjeduje snagu da lakše probudi mrtve nego što mi možemo probuditi usnule. To govorimo, a ipak suze lijemo i osjećaj lomi u nama želju koja iz vjere proizlazi. (…) Ne pripadamo naime sebi samima, već onome koji nas otkupi, onome o kome treba uvijek ovisiti naša volja. Zbog toga u molitvi govorimo: Budi volja tvoja. Potrebno je stoga da kažemo s Jobom koji je bio u prašini: Gospodin dade, Gospodin uze, neka je blagoslovljeno ime Gospodnje. Recimo to s Jobom ovdje na zemlji, da ovdje budemo slični njemu a ondje njegovi zajedničari“ (usp. Časloslov II, str. 1600).
  Sprovod drage sestre bit će u četvrtak 15. prosinca 2016. u 15 sati na starom drenovskom groblju.
s. Marijana Mohorić


 

 
srijeda, 06.12.2023. 01:31

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Čuvao te Gospodin
od zla svakoga,

čuvao dušu tvoju! 
Ps 121