Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

14. nedjelja kroz godinu
     

PRINT
 

Isus - krotki Mesija
 
  Za prvo čitanje imamo odlomak iz Zaharije o krotkom Mesiji koji ne jaši na konju, nego na magarcu. On istrebljuje bojna kola i ratnike na konjima te navješćuje mir poganskim narodima, ali i narodu Božjem Izraelu. Iako neće ratovati, "vlast će mu se proširiti od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje". Sveti Matej dva puta ističe Isusovu mesijansku krotkost: jednom prilikom usklika o malenima koji u Isusu prepoznaju Božjeg poslanika, a Isus ih zove da idu za njim te prihvate njegov jaram, jer je on krotka i ponizna srca (11, 25-30). Drugi put prilikom Isusova mesijanskog ulaska u Jeruzalem na završetku ministerija, kad je Isus uzjahao na magare te uz klicanje naroda ušao u sveti grad. Matej tada izričito navodi citat refleksije o Mesiji koji jaši na magarcu (usp. Mt 21, 5 te Iz 62, 11 i Zah 9, 9).
   Podsjetimo se da je Isus povijesno djelovao u vrijeme rimskog upravitelja Poncija Pilata u Palestini. San puka i vjerskih vođa bio je političko oslobođenje od Rimljana. Isus za to nije "imao sluha", nego je propovijedao kraljevstvo Božje u kojem se ljudi mogu otvoriti za Božju vladavinu i u stanju političke porobljenosti. U blaženstvima je nazvao sinovima Božjim mirotvorce i obećao baštinu nebesku krotkima. Tom svojom krotkošću i miroljubivošću razočarao je mnoge dobronamjerne Izraelce te za njih nikako nije mogao biti očekivani Mesija. Ipak je nastavio vršiti svoje poslanje onako kako traži Otac nebeski.
   Danas se sabiremo oko Isusa krotkog i miroljubivog Mesije. On je među nama u svom uskrslom stanju te nas čini dionicima svoje krotkosti i miroljubivosti. Ujedno nas zadužuje da svijet činimo krotkijim i miroljubljivijim. Kršćani su tijekom povijesti vodili ratove jedni s drugima i protiv nekršćana. U tome nisu bili ni bolji ni gori od ostalih ljudi. Podlijegali su ratničkom idealu i ratničkim vrlinama. Danas je cijeli svijet ušao u svoje razvojno doba kad ljudi ne vide rješavanje međunarodnih i međuljudskih problema u sili. To više moramo se pitati, što nam znači Isus kao krotki Mesija koji nenasilno mijenja pojedince i zajednice.

Krotak jaše na magarcu (Zah 9, 9-10)

  Građa Knjige Zaharijine, poglavlja 9 - 14, pokazuje znakove nastanka u vrijeme Aleksandrova prodora na Istok, oko 333. pr. Kr. U mesijanskim proročanstvima, koja su kod Izraelaca nastajala prije toga, Mesija je prikazivan kao ratnik. Npr.:
   "Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, i u posjed krajeve zemaljske. Vladat ćeš njima palicom gvozdenom, i razbiti ih kao sud lončarski" (Ps 2, 9).
   "Riječ Gospodinova Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama! Žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona: vladaj posred svojih neprijatelja...' On će sudit narodima: bit će trupla na gomile, po svoj zemlji raskoljenih glava" (Ps 110, 1-2.6).
   U vremenu kad su prečesto bili žrtve invazije moćnih susjednih vladara s juga (Egipat) i sa sjevera (Asirija, Babilonija) Izraelci nisu mogli drukčije zamisliti budućega Božjeg osloboditelja nego kao ratnika koji će pokoriti porobljivače i svome narodu donijeti izgubljenu političku moć. Taj ideal ratničkog Mesije ispravljali su već proroci u 8. stoljeću prije Krista, npr. Izaija 11,1-6 i Mihej 5,1-4, koji govore o Emanuelu i njegovoj majci. Ipak je za većinu Izraelaca Mesija mogao biti prihvatljiv samo ako je pobjednički ratnik.
   Prorok iz vremena prijelaza iz perzijske na grčku vladavinu u Palestini najavljuje Mesiju koji neće biti ratnik. U odlomku što prethodi našem današnjem prorok je najavio Boga kao gospodara Izraela i drugih naroda.
   "Kći sionska, kći jeruzalemska" sam je sveti grad sa svojim stanovnicima. Prorok ih zove na glasno radovanje zato što dolazi pobjedonosni i pravični kralj koji jaši na magarcu. Magarac je u biblijskom vremenu bio životinja za prijenos trgovačkog tereta i rad na polju, a imali su ga i obični ljudi. On nikako nije kraljevska životinja. U ratničkom mentalitetu najaviti Mesiju koji jaši na magarcu značilo je šokirati slušatelje, jer su svi očekivali Mesiju na konju. Miroljubivi Mesija "istrijebit će kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema" (r. 10). Efrajim je ovdje naziv za područje deset sjevernih plemena Izraela, a "Jeruzalem" za područje dvaju južnih plemena. U cijelome izraelskom narodu nestat će ratničkih pomagala kad nastupi miroljubivi Mesija.
   "On će navijestiti mir narodima" - odnosi se na poganske narode koji su mislili da mogu napredovati ako podjarme Izrael, a Izrael je mislio da može biti slobodan ako podjarmi poganske susjede. Miroljubivi Mesija donijet će mir Izraelu i poganskim narodima.
  Novi zavjet vidi u Isusu ispunjenje tog proročanstva, jer zove Isusa krotkim prilikom mesijanskog ulaska u Jeruzalem (usp. Mt 21, 5). U današnjem evanđelju Isus sam sebe zove krotkim.

Duh uskrslog Krista prebiva u krštenicima (Rim 8, 9. 11-13)

  Ovaj odlomak nastavak je pouke o krštenju, započete prošle nedjelje. U onom odlomku čuli smo da krštenjem bivamo životno povezani s Kristovom smrću i uskrsnućem. Ovdje nas Apostol uči o moralnim obvezama koje izviru iz krštenja.
  Iz dogmatskog načela: "Duh Kristov prebiva u vama" (r. 9 i r. 11) Pavao izvlači pouku što znači "biti u Duhu, živjeti u Duhu". Dužnost je krštenih da ne žive po tijelu, jer im je Duh Sveti dao sposobnost da žive kao djeca i prijatelji Božji. Živjeli bi po tijelu kad bi nakon krštenja ispunjavali porive tijela, kao da su i dalje pogani. U r. 11 izriče Apostol vjeru da je Bog Krista uskrisio od mrtvih te da će oživjeti i smrtna tjelesa vjernika po Duhu Svetom koji u njima prebiva. Drugdje u Novom zavjetu govori se da je Krist uskrsnuo, ovdje da ga je Bog uskrisio. Oba načina izražavanja vjera su prve Crkve i ne smijemo ih zanemarivati. U obrani pred Feliksom Pavao govori: "Uzdam se u Boga da će uskrsnuti pravednici i nepravednici, što i oni sami očituju. Zato se i trudim uvijek imati čistu savjest pred Bogom i pred ljudima" (Dj 24, 15-16). Zato se obećanje uskrsnuća u Rim 8,11 treba razumjeti kao uskrsnuće na život vječni, na neizgubivo prijateljstvo s Bogom. "Ako po tijelu živite, umrijeti vam je" (r. 13) odnosi se na duhovnu smrt. "Usmrćivati tjelesna djela" snagom Duha znači suprotstavljati se poticajima tijela oslanjanjem na jakost koju Duh daje.

Slatki jaram krotkog Isusa (Mt 11, 25-30)

  Ovaj smo odlomak imali u ovoj liturgijskoj godini za evanđelje na svetkovinu Srca Isusova. Budući da je on uvršten u današnju liturgiju kao novozavjetno ispunjenje o krotkom Mesiji o kojem govori današnje prvo čitanje, skrećemo pažnju na Isusovu krotkost i njegov slatki jaram.
  Zahvalan Ocu što za njim idu jednostavni ljudi, Isus zove sve umorne i opterećene da dođu k njemu. Povijesno su to bili ljudi željni riječi Božje koji su se umorili od farizejske kazuistike. Isus je kritizirao farizeje što uče, a ne čine (usp. Mt 23). Za sebe tvrdi da postupa onako kako drugima predlaže u Božje ime. Predstavljajući se kao onaj koji je krotak, on podsjeća na blaženstvo: "Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju" (Mt 5, 5). Krotki su podvrsta duhovno siromašnih. Oni vjeruju u Božja obećanja, kroče prema duhovnom cilju, ali se ne služe nasiljem u odnosu prema bližnjima. Isus je morao biti proglašen lošim Židovom i rodoljubom, kad se nije služio nasiljem niti na nasilje poticao u postizanju političkih i duhovnih ciljeva u svom narodu. On je krotak po svom unutarnjem ustrojstvu - krotka srca. Želi da takvi budu i njegovi sljedbenici.
  "Jaram" je ovdje slika za Zakon Božji, kako su ga židovski teolozi Isusova vremena zvali (usp. Sir 51, 26 i Dj 15, 10). Pod tim "jarmom" podrazumijevalo se vjerničko življenje i djelovanje u skladu s objavljenom voljom Božjom. Isus pri tumačenju riječi Božje ne izbjegava zahtjevnost Božju, a ipak kaže da je njegov jaram sladak i njegovo breme lako. Za "sladak" stoji ovdje grčki izraz hrestos. Prvotno je značenje ovog izraza "upotrebljiv", zatim "prilagođen, dobar, valjan". U Palestini Isusova vremena dobri su majstori prilikom izrade jarma za volove uzimali mjeru konkretnih volova te izrađivali dobre, prilagođene jarmove. Moguće je da su u Nazaretu Josip i njegov pomoćnik Isus izrađivali takve jarmove. Isusov "prilagođeni, upotrebljivi" jaram tako je izrađen da se ljudi u njemu ugodno osjećaju. Nalaze u Isusovu tumačenju riječi Božje svoje mjesto pod suncem. Vide smisao svoga života. Zato želimo biti sljedbenici Isusa kao krotkog Mesije čiji je jaram sladak.
prof. dr. Mato Zovkić

 
utorak, 11.08.2020. 02:47

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Kazivao sam ti
svoje putove,
i ti si me čuo:
pravilima me svojim
nauči.
Ps 119