Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

13. nedjelja kroz godinu
     

PRINT


Učeničko upiranje pogleda u Učitelja

  Za današnje evanđelje imamo četiri kratke zgode s početka Isusova puta u Jeruzalem gdje se imao dogoditi njegovo eksodos - izlazak Ocu (usp. Lk 9, 31) ili uzdignuće (9, 51 - današnje evanđelje). Prva zgoda je osvetnička molba Jakova i Ivana koji žele da Isus dadne spaliti samarijsko selo zato što ono odbija primiti na konak Isusa i Dvanaestoricu. Druga zgoda je površno oduševljenje nekog čovjeka koji bi želio biti Isusov učenik, ali nema snage s njime podijeliti materijalnu nesigurnost. Treća zgoda je Isusov poziv čovjeku koji nema snage odvojiti se od starog oca. Treća zgoda je ponuda nekog čovjeka da uđe u zbor Isusovih učenika uz uvjet da ulazak bude odgođen radi uređenja kućnih poslova. Od Dvanaestorice i zainteresiranih ostalih ljudi Isus traži dosljedni hod s njim i za njim, bez obaziranja natrag i odgađanja.
   Slika ovim zgodama u Starom zavjetu je Ilijin poziv Elizeju da mu bude pratilac i nasljednik u proročkoj službi. Elizej pokušava odgoditi, ali ne može odoliti Ilijinu prodornom zovu.
   Evanđelje završava Isusovim pozivom: "Nitko tko stavi ruke na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje!" To je poziv, a ne prijetnja. Poziv na učeničko upiranje pogleda u Učitelja s kojim i u kojemu Božje kraljevstvo počinje biti na dohvatu. Liturgija ove nedjelje potiče nas na posvješćenje našeg učeničkog hoda za Isusom i s Isusom. Nije dosta biti kršćanin iz običaja i na pola. Isus traži osobni, cjeloviti i trajni pristanak uz njega. Jakov i Ivan dobili su ukor za svoju naglost i osvetljivost, a ona trojica potencijalnih učenika za svoju nedosljednost. Bolje je ostati uz Učitelja, makar i dobivali ukore koji nas bude iz duhovnog mrtvila, nego ne odazvati se iz straha da je Učitelj prezahtjevan.

Klonuli Ilija dobiva pomoćnika u Elizeju (1 Kr 19, 16b.19-21)

  Knjiga Prva o kraljevima u 19. poglavlju donosi prikaz Ilijine krize u duhovnom zvanju. Poganska princeza Izabela, udana za židovskog kralja Ahaba uvela je najprije na kraljevski dvor pogansku religiju, a onda isposlovala zabranu monoteističkog jahvizma u Ahabovoj državi. Bog je pozvao Iliju da kod ustrašenih sunarodnjaka brani vjeru djedova, a kraljica mu zaprijetila smrću ako to nastavi.
   Ilija se ustrašio, povukao na jug svete zemlje te pod jednom smrekom zaželio umrijeti priznavši da nije bolji od svojih otaca. Bog ga je čudesno nahranio i odredio da pođe 400 km daleko do svete gore Horeba. Tamo mu se ukazao, najavio da nije istina kako su svi otpali od prave vjere, jer ih ima još sedam tisuća koji su vjerni savezu s Bogom. Bog naređuje Iliji da se vrati svom proročkom pozivu i da uzme Elizeja sebi za pomoćnika. Ilija je poslušao.
   Našao ga je gdje ore u očevoj njivi. "Dvanaest jarmova volova" znak je da je Elizej pripadao bogatoj izraelskoj obitelji te da se na očevu posjedu mogao nadati sigurnoj budućnosti. Prema 2 Kr 1, 8 i Zah 13, 4 proroci sa zvanjem imali su posebni plašt koji je bio znak njihove proročke službe. Prebaciti svoj plašt preko neke osobe značilo je prenijeti na nju svoja prava i uzeti je u svoje trajno društvo (usp. Rut 3, 9). Tako je Ilija prenio Elizeju Božji poziv za proroka te zaželio da mu mladi poljoprivrednik postane vjerni suradnik i potpora u nezahvalnoj zadaći. Elizej je bio religiozni Izraelac i razumio je Ilijin simbolski čin. Tražio je odgodu poziva da se svečano oprosti od roditelja i prijatelja. Ilija je vjerojatno mislio da bi i on smio konačno napustiti proročki poziv ako se Elizej ne odazove. Zato mu je rekao: "Idi, vrati se, jer što sam ti učinio" (r. 20). U Ilijinu nastupu moralo je biti nešto neodoljivo i Elizej se odmah odazvao. Pošavši za Ilijom Elizej ostavlja materijalnu sigurnost u roditeljskom domu i prelazi u zvanje putujućeg proroka u državi gdje je jahvistički monoteizam zabranjen. To je tajna Božjeg poziva.
   Ilija iz ovog čitanja jest slika Isusa kada treba suradnika, ali nije slika Isusa svojim klonućem. Elizej je slika učenika koji se odazivaju na izravnije življenje za duhovne vrijednosti u povijesnom i materijalnom svijetu.

Slobodni u Kristu (Gal 5, 1.13-18)

  Ovo je odlomak iz parenetskog ili poticajnog dijela poslanice u kojoj je Pavao u doktrinalnom dijelu obrazložio dostatnost krsne vjere za spasenje, bez djela Zakona od kojih je najreprezentativnije bilo obrezanje kao vanjski, tjelesni znak uključivanja u saveznički narod Božji. Ustrašen da vjernici ne bi podlegli utjecaju krivih učitelja i počeli se obrezivati, Pavao uči da nas je Krist za slobodu oslobodio i moli vjernike da ne srljaju ponovo u jaram ropstva. Ovakvo gledanje na židovsku vjersku tradiciju moralo mu je pribaviti obilje žučljive kritike od strane neobraćenih Židova i "epitet" da je izdao svoj narod, da nije nikakav rodoljub.
   Krist jest svojom smrću i uskrsnućem oslobodio ljude od obrednih propisa Zakona kako bi objavljenu religiju učinio znakom i sredstvom spasenja za ljude iz novih, poganskih naroda. Ipak sloboda koju Krist dariva nije zeleno svjetlo za razuzdanost. To je sloboda za međusobno služenje i pomaganje. Poput Isusa koji je na pitanje o najvažnijoj zapovijedi odgovorio navodima iz Starog zavjeta o ljubavi prema Bogu i bližnjemu, Pavao uči da ljubav sažima sve propise i odredbe Zakona. "Bližnji" je ovdje za krštene pogane najprije član vjerničke zajednice a onda svaki čovjek. U ovoj istoj poslanici kaže kasnije Pavao da trebamo "činiti dobro svima, ponajpače domaćima u vjeri" (6, 10).
   Aludirajući na svađe i razdore unutar zajednice krštenih Apostol ironično primjećuje: "Ako jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete" (r. 15). Krsna pridruženost Kristu i Crkvi ne proizvodi magijsku promjenu u čovjekovu vladanju. Valja se truditi da živimo po duhu i da ne ugađamo tijelu. "Tijelo" je ovdje simbol čovjeka ako je zao i ne prihvaća Božje vrhovništvo nad sobom; to bi bio prirodni čovjek koji se zatvara utjecaju Božje milosti. Duh je unutarnje počelo preporođena čovjeka pa tko se daje voditi od Duha, ispravno primjenjuje slobodu koju Krist dariva. Ovo nas čitanje potiče na odgovornu primjenu osobne slobode i pridonošenje konstruktivnoj primjeni slobode u ljudskoj zajednici.

Pođi za mnom (Lk 9, 51-62)

  U današnjem odlomku važan je izraz "sa svom odlučnošću", jer Isus odlučno kreće u Jeruzalem "kad su se navršili dani da bude uznesen". Za njega je Jeruzalem središte njegova naroda i vjere tog naroda. Do tada je djelovao u Galileji te bio ponosan i radostan što se na njegovo propovijedanje odazivaju "maleni" (usp. Lk 10, 21). Sada polazi u Jeruzalem na odlučnu fazu svog mesijanskog djelovanja.
   Iz Galileje je trebalo preko Samarije putovati na jug zemlje gdje se nalazio Jeruzalem. Na putu je trebao s Dvanaestoricom konak, ali su ga uskratili Samarijanci zato što je išao u Jeruzalem. Oni su naime imali svoje mjesto bogoštovlja na brdu Gerizimu (usp. Iv 4, 20). Radi toga su ih pravovjerni Židovi smatrali odmetnicima. Jakov i Ivan zovu Isusa Gospodinom, što znači da vjeruju u njegovu čudotvornu moć. Zato mole kaznu za Samarijance koji uskraćuju konak Mesiji i njegovim pratiocima. Isus ih kori i nastavlja putovanje. Taj ukor je na liniji Lukina predstavljanja Isusa kao sveopćeg Spasitelja. On ne želi kazniti druge zato što su drugačiji te pod utjecajem povijesnih predrasuda negostoljubivi prema njemu Židovu. Ovim nas Isus poziva na otklanjanje predrasuda protiv drugih, makar bili neljubazni prema nama.
   Od tri potencijalna učenika u kratkim zgodama što slijede dvojica žele sami pristupiti među Isusove sljedbenike, a jednoga Isus osobno zove. Prvoga koji se sam nudi Isus upozorava na materijalnu nesigurnost učeništva: Sin Čovječji nema svake noći udobnog ležaja, jer putuje od naselja do naselja propovijedajući kraljevstvo Božje. Isus je, prema Luki, često prihvaćao poziv na gozbe da i bogatima naviješta riječ Božju. Ali se Isus nije dao uvjetovati materijalnim blagostanjem, nije robovao standardu, udobnom krevetu i dobrom obroku. On je prvi siromah koji živi za kraljevstvo Božje i zove sve ljude da se bogate Bogu, a ne sebi (usp. Lk 6, 20-26 i 12, 21). Njegov učenik može biti onaj tko se poput njega ne daje zarobiti materijalnim prosperitetom. Drugog potencijalnog učenika Isus zove sam: "Pođi za mnom!" On, međutim, traži odgodu dok mu ne umre otac. Isus se ovdje stavlja iznad zapovijedi o brizi za nemoćne roditelje. Time pokazuje svijest o samome sebi: osjeća se toliko ravan Bogu da smije izjednačiti odaziv na učenički hod za njim s Božjom zapovijedi.
   Izreka o stavljanju ruku na plug i obaziranju postoji kod grčkih mudraca i kod židovskih rabina. Isus je ipak ovdje izvoran u svijesti o samom sebi: "Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije mene dostojan!" Tko je vidio orača ili sam orao zna da pri oranju valja gledati naprijed, ako orač želi ravne brazde i uredno oranje: U vrijeme starinskih primitivnih plugova gledanje naprijed pri oranju bilo je još potrebnije nego danas. "Biti prikladan za kraljevstvo Božje" u ovoj Isusovoj izreci isto je što učenički hodati za Isusom. Isus svojom poslušnošću Ocu, propovijedanjem i ozdravljanjem uprisutnjuje kraljevstvo Božje.
   Svakome od nas Isus u ovoj misi govori: "Idi za mnom!" U ovom pozivu uključen je poticaj da svoje zemaljske obaveze, radosti i tjeskobe podložimo vrhunskoj vrijednosti Božjeg kraljevstva koje je u Isusu dostupno.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 05:38

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145