Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

13. nedjelja kroz godinu
     

PRINT


 
Doprinosi za materijalne potrebe naroda Božjega
 
  Za prvo čitanje imamo odlomak iz Druge knjige o kraljevima o Sunamki koja pruža gostoprimstvo proroku Elizeju. On je djelovao u Sjevernom Kraljevstvu od oko 840. pr. Kr. do oko 790. pr. Kr. Glavna mu je zadaća bila obnavljati vjeru u Boga jedinoga koju je bio zabranio izraelski kralj Ahab. Pomogao je da se sruši bezbožna Omrijeva dinastija, iz koje je bio Ahab, te da zapovjednik vojske Jehu bude prihvaćen za kralja. U svom djelovanju trebao je ne samo duhovnu suradnju sunarodnjaka koji su se polagano vraćali vjeri u Boga jedinoga. Trebala mu je i materijalna pomoć jer zbog propovijedanja riječi Božje nije mogao voditi vlastito gospodarstvo. Pobožnu Izraelku koja mu je materijalno pomagala sa svojim mužem on nagrađuje obećanjem da će dobiti dijete koje je dugo i uzalud očekivala.
   U evanđelju Isus govori o potrebi nošenja osobnog križa, odricanja od bolesne navezanosti uz obitelj, kad bi to ometalo učenički hod za Isusom. Zatim ističe da njegovi vjerovjesnici trebaju materijalnu pomoć ljudi u obavljanju svoga poslanja te svečano obećava da neće propasti plaća onima koji njegove učenike napoje čašom hladne vode.
   Ova čitanja potiču nas na razmišljanje o materijalnom pomaganju naroda Božjega. Mi katolici iz svojih sredstava pomažemo misije, Svetu Stolicu, biskupiju kojoj pripadamo, vlastitu župu - osobito kad se u njoj podiže nova crkva, župna kuća, vjeronaučna dvorana. Danas slavimo euharistiju sa sviješću da vjernička zajednica ima materijalnih potreba koje se podmiruju ponajprije od darova vjernika. Kako dajemo za izgradnju i održavanje crkvenih zgrada? Za misije, za Petrov novčić? Kako čuvamo materijalna dobra Crkve kojoj pripadamo? Za nas svećenike: kako trošimo ono što vjernici daju za zajedničke potrebe?

Ugledna žena pozva ga k stolu (2 Kr 4, 8-11. 14-16a)

  Elizejevo poslanje počinje potkraj vladavine Joramove u Sjevernom Kraljevstvu (852.-841.). Bio je pripadnik bogate seljačke obitelji, ali je na Ilijin poziv ostavio sigurnu karijeru te počeo proročku službu. Za razliku od Ilije, koji je kritizirao Ahaba zbog loše unutrašnje politike i nasilnog dokidanja monoteističke religije, Elizej je pratio vanjsku politiku i izraelskim kraljevima savjetovao pothvate koji će na dug rok koristiti cijelom narodu. Glavnu aktivnost razvio je za vrijeme kralja reformatora Jehua (841.-814.) i umro za vrijeme Joaša (798.-783.). Potkraj službe, u Joašovo doba, doživio je gospodarski i politički oporavak svojega naroda koji je prije toga pretrpio mnoga zla od Asiraca i Damaska.
   Šunam je mjesto u Sjevernom Izraelu, udaljeno oko 50 km sjeveroistočno od Samarije i oko 30 km istočno od Karmela. Elizej je u vršenju svoga poslanja morao često prolaziti kroz Šunam. U židovskoj obitelji biblijskog vremena redovno goste poziva i prima muž. Ovdje žena, koja je bila ugledna, predlaže mužu da u svojem domu, u potkrovlju, načine proroku sobu za odmor. Tamo je mogao ulaziti i izlaziti izvana, da ne smeta obiteljski život i razgovore. Gostoljubiva Izraelka počinje s jelom koje omogućuje proroku, a onda prelazi na spremanje sobe. "Vidim da je svet ovaj čovjek Božji što prolazi ovuda" (r. 9). Ova konstatacija pretpostavlja da je Elizej više puta prolazio kroz Šunam i da se ugledna vjernica mogla uvjeriti u njegovu zauzetost za Božju riječ i vjeru u narodu Božjem. Prorok je očito živio onako kako je druge učio.
   Predloživši mužu da mu materijalno olakšaju njegovo poslanje, žena je očitovala vjeru da prorok djeluje na dobro cijelog naroda Božjega te da za svoje djelovanje treba suradnju i pomoć svih članova zajednice.
   Prosvijetljen od Boga, Elizej najavljuje ženi da će zatrudnjeti. U ono doba Izraelke su se osjećale nesretne ako ne bi mogle imati djece. Žena je doživljavala društvenu i duhovnu promociju u svojoj djeci. Iz kasnijeg toka izlaganja doznajemo da je ona zaista dobila sina, da se taj sin naglo razbolio i umro, ali ga je Elizej oživio. Iz postupaka te žene prema proroku učimo materijalno pomagati crkvenu zajednicu - u neposrednoj blizini, ali i u dalekim krajevima.

Kršteni u Krista Isusa (Rim 6, 3-4. 8-11)

  Šesto poglavlje Poslanice Rimljanima najdublje je Pavlovo obrazloženje krštenja kao pridruženja svakog krštenika glavnim spasenjskim događajima: Kristovoj smrti i uskrsnuću. Ovdje imamo sržni dio tog poglavlja.
   Krštenje nas povezuje sa smrću Isusovom kao događajem spasenja: "Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni" (r. 3). Ovdje Apostol tumači krštenje kao događaj po kojem krštenik biva u Krista unesen, s njegovom spasotvornom smrću doživotno povezan. Zato je važna nijansa: "... kršteni u Krista Isusa", ne "u Kristu Isusu". Krštenost u Isusa jest događaj koji traje.
   Zatim Apostol nastavlja: "Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života" (r. 4). Ovdje Pavao ističe da je izjednačenost s Kristom u smrti kod krštenika već dogođena, a izjednačenost s Kristom u uskrsnuću ima se dogoditi u budućnosti. Krštenik koji ispovijeda vjeru i kaje se za grijehe odmah dobiva oproštenje grijeha i tako na sebe primjenjuje dogmatsku izreku: "Krist umrije za grijehe naše po Pismima" (1 Kor 15,3). On je pridružen Kristu koji sada postoji u svojem uskrslom stanju, grijesi mu jesu oprošteni, ali puno osobno uskrsnuće dogodit će se tek u eshatonskoj budućnosti.
   "Smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu" (r. 11)! To je poziv na život usklađen s darovanim krsnim preporodom. Bog nam je bez naših zasluga oprostio i traži da živimo kao njegovi sinovi i kćeri - "u Kristu Isusu". Oslonjeni na Krista koji nas je krsnim događajem sebi pridružio.

Neće mu propasti plaća (Mt 10, 37-42)

  Ovo je završni dio govora Dvanaestorici pred galilejsko poslanje. Matej je u taj govor skupio Isusove izreke važne za misionarsko djelovanje te za život misionara.
   U prvom dijelu današnjeg odlomka Isus traži od svojih sljedbenika da obiteljske veze podlože obvezama učeničkog hoda za Isusom koji uprisutnjuje kraljevstvo Božje. Glavna tema Isusova propovijedanja je kraljevstvo Božje kao misterijska zbilja na dohvatu. Toj zbilji on je podložio svoje obiteljske veze i tako traži od svojih učenika. Kao što nije dopustio da rodaci iskrivljuju njegovo djelovanje ili njega iskoriste za vlastiti napredak u društvu, tako traži i od svojih sljedbenika. To uključuje izraz "više voljeti" Isusa nego oca, majku, sina, kćer. Iz Mt 15, 4-6, gdje se Isus zalaže da dolično poštovanje i uzdržavanje nemoćnih roditelja, vidimo da Isus nije protiv zdrave povezanosti s vlastitom obitelji.
   U tom kontekstu treba razumjeti i izreku o uzimanju svoga križa u hodu za Isusom. Kao što je Isus prihvatio žrtvu u vršenju svoga mesijanskog zvanja, tako traži i od svojih učenika. "Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga" (r. 39). To se najprije odnosilo povijesno na Isusa. On je znao gubiti na kratak rok da bi dobio na dug rok. To traži i od nas svojih učenika.
   U r. 40 Isus se poistovjećuje sa svojim misionarima: "Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji mene posla!" Matej je u izreku utkao iskustvo poslijeuskrsnoga misijskog djelovanja. U vrijeme naviještanja Židovima misionari su nailazili na materijalne teškoće. Tješili su se vjerom da ih šalje Uskrsli te da Otac nebeski stoji iza njih kao što je stajao iza Isusa u njegovu mesijanskom djelovanju. U recima 41-42 izravnati su proroci, pravednici i Isusovi učenici ako su "najmanji". Tko njih prima i materijalno ih pomaže, pribavlja sebi plaću proročku, pravedničku i učeničku. "Prorok i pravednik" sinonimi su za Božje ljude koji riječ Božju naviještaju i po njoj žive. "Ovi najmanji" Isusovi su sljedbenici koji se ne prave važni, koji su duhovni siromasi (usp. Mt 5, 3).
   Za nas današnje sudionike euharistijskog slavlja "proroci, pravednici, ovi najmanji" najprije su svećenici koji predvode župnu zajednicu. Među njih dakako spadaju i redovnice u župi te osobe koje su se posvetile župnom apostolatu. "Ovi najmanji" koji prihvaćaju svoju ovisnost o Bogu i spremni su druge uvoditi u takvu spasonosnu ovisnost jesu i osobe koje se spremaju za duhovno zvanje. Zatim biskup i njegovi suradnici u ordinarijatu, Sveta Stolica sa svojim dikasterijima, misionari i njihovi suradnici. Doprinosom za njihove materijalne potrebe mi ih "primamo", nudimo im "čašu hladne vode", omogućujemo im da bez materijalnih stresova obavljaju svoj duhovni poziv na dobro cijelog naroda Božjeg i ostalih ljudi u svijetu našeg vremena.
   Na to mislimo dok danas dajemo milostinju pod misom ili kad crkvenim ustanovama dajemo svoje priloge za konkretne potrebe naših misionara, svećenika, redovnika i redovnica.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 16.05.2021. 22:24

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Sve je moguće
onomu koji vjeruje!
Mk 9, 14-29