Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

 Preminula s. Eugenija Vračić     

PRINT

 Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.

Ps 23, 4

 

s. EUGENIJA MARIJA VRAČIĆ


U Bibliji nalazimo redak „Bog ljubi vesela darivatelja“ (2 Kor 9, 7). Ovaj redak se s pravom može primijeniti na s. Eugeniju. Rado i s ljubavlju obavljala je svoje dužnosti i često se šalila, pa i na svoj račun, prepričavajući svoje doživljaje s brojnih župa na kojima je djelovala.

   Sestra Eugenija, krsnim imenom Marija, rođena je 28. siječnja 1929. godine u Bučju kod Pleternice od oca Andrije i majke Kate r. Andrašić. U Družbu sestara Presvetog Srca Isusova stupila je 6. studenoga 1957. u Crikvenici, a 3. listopada 1959. položila je prve zavjete. Djelovala je na mnogim župama: Kosinju, Klancu, Ogulinu, Saborskom, Ravnoj Gori, a najviše će biti zapamćena po svom djelovanju u župi Oštarije. Ondje je usko surađivala s biskupom Josipom Pavlišićem koji je boravio u Ogulinu. U Saborskom su je ljudi nazivali "svojim cvijećem".
  U svom životu nije se štedjela ni sustezala od teških poslova. Nije joj bilo teško ni orati, žeti, zidati... Kada su joj poglavari povjerili službu sviranja i pjevanja, rado je to prihvatila i svim srcem predvodila je pjevanje na mnogim župama. U knjizi o povijesti naše Družbe zapisano je kako je s. Eugenija vodila i sprovod u Saborskom, a u Oštarijama za Uskrs blagoslivljala i jelo. Uvijek je bila spremna za Boga i ljude učiniti sve. Duže vrijeme bila je u Crikvenici i unatoč visokoj dobi obavljala kućanske poslove. Kada joj se stanje pogoršalo, jedno vrijeme bila je u Hospiciju na oporavku.
  Od 19. svibnja 2015. boravila je u Dobrinju u našemu samostanu „Moj mir“. Sestre su joj bile na usluzi u svim njezinim potrebama. Strpljiva u patnjama, bila je zahvalna za sve što je primala. Radovala se svakom posjetu, rado molila krunicu i pjevala čistim i jasnim glasom. Iako u zadnje vrijeme nije vidjela, po glasu je prepoznavala sestre. Kako je bolest napredovala i ona se pomalo gasila, ali je do konca molila, i svoje patnje koje nisu bile male i lake, prikazivala je za Družbu, sestre, nova duhovna zvanja i svećenike. Na poseban način sjećala se onih svećenika s kojima je bila na župi ili koje je pratila na putu do svećeništva. Kada sam je jednom prilikom posjetila i pitala je koju molitvu bi željela da zajedno izmolimo, bez mnogo razmišljanja rekla je: „Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao: Žetva je velika, a radnika malo…“ i jasnim glasom do kraja izmolila molitvu za duhovna zvanja.
  Osnažena svetim sakramentima i okružena sestrama koje su molile uz nju i za nju, s. Eugenija preselila se Gospodinu u srijedu 3. veljače 2016. u 87. godini života i 57. godini redovništva.
  Zahvalni smo Bogu za dar života i svjedočanstvo s. Eugenije. Za sve lijepo neka je Gospodin nagradi, a ono što je po ljudskoj slabosti učinila loše, neka joj milosrdni Otac oprosti i uvede je u zajedništvo svojih svetih.
  Pokoj vječni daruj joj, Gospodine! I svjetlost vječna svjetlila joj! Počivala u miru Božjem! Amen!
s. Nives Stubičar

 
srijeda, 10.08.2022. 04:54

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Moje mi srce govori: 
Traži lice njegovo!
Da, lice tvoje,
Gospodine,
ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga
od mene! 
Ps 27