Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Svetkovina Presv. Srca Isusova
     

PRINT


Pastir koji ljubi i traži izgubljene ovce

  U srednjem vijeku bila je pobožnost Srcu Isusovu svojstvena velikim učiteljima duhovnog života. Francuski redovnik sv. Ivan Eudes (1601.-1680.) prvi je dobio dopuštenje mjesnog biskupa za slavljenje blagdana Srca Isusova u crkvama svoje družbe 20. listopada 1672. Nije uspio u nastojanju da misu i časoslov u čast Srcu Isusovu proširi izvan Francuske. Sv. Margareta Marija Alacoque imala je od 1673. do 1675. viđenja s poticajima da se u petak nakon osmine Tijelova uvede za svu Crkvu blagdan Srca Isusova te pobožnost svete ure i prvih petaka. Pojedini narodi uvodili su postepeno ovaj blagdan, a tek god. 1856. postao je obavezan za svu Crkvu. Širenju ove pobožnosti pridonio je unutarnji osjećaj vjere katoličkog puka u vremenu jansenizma kao teološke struje koja je Boga predstavljala odviše filozofski i strogo, dalekog i nezainteresiranog za ljude.
   Liturgijska reforma Sabora donijela je novu zbornu, prefaciju i popričesnu za ovu svetkovinu. Misne molitve prije Sabora isticale su zadovoljštinu za uvrede Srcu Isusovu, a ove ističu aktivnu ljubav prema Bogu i bližnjemu. Tako u zbornoj izražavamo da u Srcu Sina Božjeg slavimo spomen njegove ljubavi prema nama i želimo iz tog nebeskog vrela crpiti obilne darove nebeske milosti. U predslovlju stoji: "On se na križ uzdignut iz ljubavi za nas predao, iz probodenog rebra izlio krv i vodu, znak otajstava Crkve, da sve ljude privuče svom otvorenom srcu te radosno piju iz vrela spasenja." U popričesnoj prosimo da otajstvo ljubavi Božje u nama zapali svetu ljubav kako bismo Krista mogli u braći prepoznavati i služiti.
   Novost su i različita čitanja u liturgijskoj godini A, B i C za ovu svetkovinu. U ovoj godini imamo za prvo čitanje odlomak iz Ez 34 gdje se Bog slikovito predstavlja kao pastir koji traži svoje ovce, sabire ih, dovodi zalutale, povija ranjene, krijepi nemoćne. U drugom čitanju - Rim 5 - riječ je o ljubavi Božjoj prema nama u Sinu koji je za nas grešne umro. Za evanđelje imamo parabolu o izgubljenoj ovci koju pastir radosno traži. Tako u ovoj liturgijskoj godini slavimo svetkovinu Srca Isusova kao blagdan dobrog pastira koji ljubi i traži izgubljene ovce. Dok danas zahvaljujemo Isusu što nas uvijek iznova traži kadgod odlutamo od njega i od sebe samih, obnavljamo spremnost da takvu njegovu ljubav svojim životom objavljujemo ljudskoj braći i sestrama.

Dovesti zalutalu, povit ranjenu, okrijepiti nemoćnu (Ez 34, 11-16)

  Ezekiel je bio deportiran u Babiloniju god. 597. pr. Kr. zajedno s dijelom prvaka i naroda, desetak godina prije razorenja svetog grada. U sužanjstvu je pratio događaje u domovini te tješio sunarodnjake u Babiloniji da ustraju u vjeri djedova, a samodostatnim pastirima u Jeruzalemu poručivao da loše vrše svoju službu te da će im je Bog oduzeti. Poglavlje 34 spada u odsjek prorokovih propovijedi za vrijeme i nakon opsade Jeruzalema. U ovom poglavlju Bog preko proroka upućuje oštar ukor vidljivim pastirima te najavljuje eshatonsko doba kad će osobno pasti svoje ovce i uspostaviti sveopći mir. Isus se osjećao ispuniteljem ovog proročanstva te se zato proglasio dobrim pastirom (usp. Iv 10, 1-8; Mt 18, 12-14 i Lk 15, 4-7). Poglavlje počinje prijetnjom zlim pastirima koji bi trebali odražavati brigu Božju za narod Božji. Završava, međutim, obećanjem spasenja svima. U našem današnjem odlomku imamo samo Božje obećanje o sabiranju naroda i brizi za ovce koje su vjernici.
   U r. 11 značajna je riječ "...sam ću potražiti ovce svoje..." Za Izraelce u tuđini bila je to snažna utjeha, jer je Bog sa svojim narodom i u sužanjstvu. Inicijativa za spas dolazi od njega. Vjera u novi egzodus, izlazak iz sužanjstva bila je kao melem starozavjetnim vjernicima u vremenu očaja i rasula. Izraelske gore, doline i travnjaci bile su slike od kojih su Izraelci živjeli u tuđini. Obećanje o povratku držalo ih je da ne padaju u očaj. Bog obećava posebnu brigu za najugroženije: "Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepit nemoćnu". Bog vidi svakoga osobno, u svoj njegovoj bijedi i nevolji. To on danas čini po Kristu proslavljenom patniku koji djeluje u Crkvi i po Crkvi.

Ljubav je Božja razlivena u našim srcima (Rim 5, 5-11)

  Poslanica Rimljanima raspravlja o darovanom opravdanju kojim ljudi stupaju u prijateljski odnos s Bogom. Vjerom i krštenjem pridruženi Kristu, ljudi su pomireni s Bogom Ocem i obdareni Duhom Svetim koji im je darovan. Žive u nadi da će postići eshatonsko spasenje.
   U ovom odlomku Apostol podsjeća na vjerničko iskustvo unutarnjeg mira i ljubavi Božje. U današnjoj liturgiji ključni su reci 5 i 8. U r. petom uči Pavao da je ljubav Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. Ljubav kojom Bog nas ljubi! Duh je vjernike "pomazao" probudivši u njima pristanak na propovijed misionara i obilježivši ih krsnim biljegom. On neprestano djeluje u pojedincima i zajednici podsjećajući ih da je Bog sama ljubav u koju su uronjeni svi krštenici. Duh Sveti je ljubav Očeva u srcima vjernika. On podržava nadu u konačno spasenje. Bog je svoju ljubav prema nama neopozivo očitovao u smrti Kristovoj. "Krist za nas umrije" u r. 8 znači: "Smrt Kristovu, do koje je došlo zloporabom vjerske i političke vlasti nad Isusom, Bog čini sredstvom svoje naklonosti prema ljudima; Krist je umro nama u prilog; od njegove smrti mi imamo trajni zalog mira i prijateljstva s Ocem nebeskim." To je osnovni događaj Božje ljubavi koji se u sakramentima ponazočuje kroz povijest. "Dičiti se u Bogu" za razliku od onih koji se diče svojom mudrošću (Grci) ili djelima Zakona (Židovi), znači radosno se nadati ispunjenju Božjih obećanja u Kristu. Oslanjati se na nezasluženu ljubav Božju. "Po kojemu zadobismo pomirenje" je aorist koji podsjeća na krsni događaj. Od tog događaja teče naša izmirenost s Bogom koja je trajni temelj unutarnjeg mira i oslanjanja na Božju ljubav.

Stavi je na ramena sav radostan (Lk 15, 3-7)

  Petnaesto poglavlje Lukina evanđelja sadrži na početku napomenu kako su se "oko Isusa okupljali svi carinici i grešnici da ga slušaju", a farizeji i pismoznanci prigovarali Isusu što "prima grešnike i blaguje s njima". Ovdje "prima" znači: ljubazno s njima postupa, ima za njih vremena i ljubavi. Takav stav još je više prisutan u blagovanju za istim stolom, jer je na Istoku Isusova vremena zajedničko blagovanje odražavalo novi stupanj povezanosti i prijateljstva među sustolnicima. Očito da je Isus "primao" grešnike te s njima blagovao s nakanom da i svojim postupcima objavljuje Boga koji zove na obraćenje i nudi oproštenje. Isus se tako vladao prema grešnicima da su uviđali kako je duhovni preokret moguć i poželjan. To osobito Luka poručuje prizorom obraćenja dobrog razbojnika na križu i promatrača pod križem (Lk 23, 40-42. 48).
   Nakon uvodne napomene slijede u 15. poglavlju tri vlastite parabole trećeg evanđeliste koje govore o radosti Božjoj nad povratnicima: parabola o izgubljenoj i nađenoj ovci (r. 3-7), parabola o izgubljenoj i nađenoj drahmi (r. 8-10), parabola o izgubljenom i nađenom sinu (r. 11-32).
   Parabola počinje pitanjem na koje se očekuje pozitivan odgovor: "Svatko od nas postupa kao pastir koji ostavlja 99 ovaca i traži izgubljenu dok je ne nađe!" Običaj da pastir stavi ovcu na ramena postojao je u stara vremena ne samo kod Židova nego i kod Grka i drugih starih naroda. To se vidi na spomenicima njihove kulture. Isus se služi tom čestom pojavom da objasni strpljivo ljubav Božju prema odlutalim grešnicima. Ova parabola postoji i kod Mateja (usp. Mt 18, 12-14). Tamo je ona, međutim, u okviru Isusova govora koji sadrži upute pastirima za život zajednice: Otac nebeski ne želi da se izgubi itko od malenih. Luki je vlastito da pastir saziva susjede te slavi ponovno pronalaženje izgubljene ovce. Vlastiti je i redak 7 o radosti "na nebu" zbog obraćenja grešnika. Lukin kontekst parabole više odgovara povijesnoj situaciji u vrijeme Isusovo, jer je Isus svojim postupcima i učenjem osuđivao držanje farizeja prema grešnicima zato što im nisu omogućavali šansu za obraćenje. Isus ovdje ne tuži svoje protivnike za glumljeni moral nego ih svrstava među pravednike kojima ne treba obraćenja. Farizeji ne odražavaju svojim postupcima Božju radost nad povratkom izgubljenih. Za razliku od ovaca koje bivaju pronađene i odnesene mimo svoje volje, kod grešnika je potrebno obraćenje - pristanak da budu nađeni i odneseni. Farizeji griješe što su u tom smislu nemilosrdni prema grešnicima. Isus ovom parabolom ne ismijava pravednost niti idealizira grijeh, nego objavljuje Božju radost nad pronalaskom izgubljenih. Štovati Srce Isusovo uključuje prihvaćanje ove Božje radosti nad svima koji se vraćaju. Nismo li svojim osuđivanjem bližnjih i krivim svjedočenjem Boga ponekoga otjerali od ove Božje radosti?
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 03:57

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145