Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 


     

PRINT

PŠENIČNO ZRNO

Pšenično je zrno živjelo u klasu. U ugodnom društvu pšeničnog zrnja osjećalo se prihvaćeno i zaštićeno. I zemlja i sunce i voda bili su ovdje zbog njega. Pšenično je zrno po svemu znalo da je život dobar i da mu se ništa, baš ništa lošega ne može dogoditi. Istina, i do njega je doprla priča o sijaču koji je izišao sijati. O zrnju koje je palo uz put pa su ga ptice pozobale. O zrnju koje je palo na kamen pa se, tek što je izniklo, osušilo. O zrnju koje je palo u trnje i ugušilo se.
Ali to se sve ticalo nekog drugog zrnja. Jer sjeme iz kojega je ono izniklo, palo je na dobru zemlju. Doprlo je do njega da pšenično zrnje tek pavši u zemlju, tek kad umre, donosi obilan rod. Ali to se ticalo nekog drugog zrnja. Ne njega. Jednom je jedno zrno umrlo da bi on živio. Do njega je samo da bude obilan rod.
Jednog sunčanog dana pšenično zrno ugleda čovjeka kako dolazi u polje. U ruci mu je bio srp. Pšenično zrno je bilo zadovoljno. Napokon će iz polja ukloniti kukolj, jedino što je narušavalo ljepotu njegova svijeta. Međutim, čovjek je počeo žeti redom i pšenicu i kukolj s jednog kraja polja prema drugom. To nije moguće - zapanjeno je ponavljalo pšenično zrno. Ponavljalo je sve dok čovjek nije zahvatio i njega.
Ovo je kraj - izusti tada bezglasno. I dok je padalo, stigne tek pomisliti: Zbog koga će sada zemlja postojati? Zbog koga sunce? Zbog koga voda? Pšenično se zrno našlo posred požnjevena žita. Dok su se mnogi klasovi oko njega rasuli, ono je još uvijek bilo u svom klasu. No bilo je očito da biti u klasu ne pruža sigurnost zauvijek. Ubrzo su ih pokupili i odvezli nekamo u nepoznat sumračan prostor. l tu su se zadržali tek nakratko. U nekom drugom podjednako nepoznatom i podjednako sumračnom prostoru počeli su odvajati sjemenje od njihovih klasova. Činili su to vrlo grubo.
Sjemenje iz svih klasova sasuli su u istu posudu. Uz njega je bilo jedva koje iz njegova klasa. Ostatke klasova, ostatke njihovih domova jednostavno su bacili. Potom su pšenično zrnje počeli sipati u nešto gdje, jednostavno, nije bilo moguće zadržati se na mjestu. Neka nepoznata sila neprestano ih je gonila da se kreću... da se kreću prema nekom kamenju koje se uporno okretalo... Prema žrvnju.
Pšenično je zrno već izdaleka vidjelo da se svako zrno koje dopadne pod žrvanj, drobi i rasipa u prah. Htjelo se oteti stihiji koja ga je zahvatila, ali nije moglo. Ovo je kraj. Ovo je uistinu kraj -izusti zapanjeno. Tek što je to izustilo, kamen ga svom snagom pritisne, njegova se opna rasprsne i ono se rasu u prah. Njegov se prah pridruži prahu drugog pšeničnog zrnja. Neke ih bešćutne ruke usuše u vreće, svezaše i otpremiše u neki sljedeći nepoznati prostor. Pšenično je zrno, zdrobljeno u prah, neshvatljivo dugo vremena nepomično i zaboravljeno ležalo u vreći. Čemu sva ta stradanja? Zar zbog zaborava?
Jedno jutro, još prije nego je svanulo, neka nepoznata ruka dohvati vreću, razveže je, podigne i sav sadržaj isipa na neki stol. Uz prah pšeničnog zrnja, koje su ljudi iz nekog nepoznatog razloga nazivali brašnom, u jednoj je posudi bio razmućen kvasac. Kvasac je bešumno kipio, širio se, čak toliko da se počeo prelijevati preko ruba posude. Nečija ruka dohvati posudu i njezin sadržaj izlije na brašno.
Potom počne miješati brašno s kvascem. Miješao ih je sve dok ih nije umijesio u tijesto. Odjednom pšenično zrno, premda je bilo zdrobljeno u prah, osjeti kako mu duša raste, silno raste. Osjeti da bi svojom dušom moglo obuhvatiti sav svijet. Pšenično je zrno raslo, raslo, srastalo s dušama drugog pšeničnog zrnja... Već je pomislilo da taj rast neće moći izdržati, kad neka ruka dohvati tijesto, oblikuje ga i smjesti na jednu metalnu posudu.
A tada... ...a tada ruka otvori pećnicu štednjaka. Iz nje do pšeničnog zrna dopre dah vrućine. Pšenično je zrno nijemo promatralo što se zbiva. Ruka prihvati posudu s oblikovanim tijestom i smjesti ga u pećnicu. Dok je ulazilo u pećnicu, pšenično je zrno znalo da je ovo kraj, kraj iza kojega više ničega nema. Baš ničega.
No nakon nekog vremena ruka posudu izvadi iz pećnice. U posudi je umjesto tijesta bio topli, mirisni kruh. Pšenično se zrno, preobraženo u kruh, pitalo što sada slijedi. Što još može slijediti?
Ruka uzme nož i zareže u kruh. Pšenično zrno zatvori oči. Ruka odreže komad kruha i dade ga jednom djetetu. Dijete zagrize u njega... Pšenično zrno nikada nije bilo tako toplo, mirisno i hranjivo. Nikada nije bilo tako radosno.
Stjepan Lice


 
subota, 08.08.2020. 01:19

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude
po tvojoj riječi!
Lk 1, 26-38