Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić


     

PRINT


Povijest
Ženskog učeničkog doma Marije Krucifikse Kozulić
 
Ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić u vlasništvu je Družbe sestara Presvetog Srca Isusova, koja je i osnivač ove ustanove u Rijeci. Marija Krucifiksa Kozulić je Riječanka, utemeljiteljica i graditeljica karitativnih i socijalnih ustanova u Rijeci i utemeljiteljica redovničke zajednice koja je svoje djelovanje proširila diljem naše domovine i u inozemstvu.
Družbu sestara Presvetog Srca Isusova osnovala je Majka Marija Krucifiksa Kozulić, 6. srpnja 1899. u Rijeci. Svrha Družbe je općeljudski i kršćanski odgoj i obrazovanje djece i djevojaka, posebno siromašnih. Prije osnutka Družbe, Marija Kozulić je kao laikinja utemeljila 1. listopada 1895. u Rijeci Zavod Presvetog Srca Isusova (Istituto del Sacro Cuore di Gesù), za siromašnu djecu i žensku mladež  i u toj  je ustanovi 11. listopada iste godine otvorila dječji vrtić, koji je djelovao prema pedagoškim načelima njemačkog pedagoga Fridricha Fröbela.
Marija Kozulić rođena je 20. rujna 1852. u Rijeci u uzornoj, bogatoj brodovlasničkoj obitelji podrijetlom iz otoka Lošinja. Marijin otac Ivan Matej iz Malog Lošinja bio je brodovlasnik i kapetan duge plovidbe, a majka Katarina rođ. Supranić je također iz veleposjedničke mornarske obitelji iz Velog Lošinja. Marija se školovala u Rijeci i Goriciji u Italiji, a bila je učiteljica vrtića i glazbe, i poznavala je više stranih jezika. Sav svoj život posvetila je odgoju i obrazovanju djece i djevojaka osobito, siromašnih, a poznata je i pod imenom «Riječka Majka».
Dom Marije Krucifikse Kozulić u Rijeci u Pomeriu 17, ima svoju stoljetnu povijest koja govori o društveno-političkim prilikama u našemu gradu i domovini. Na letku prigodom otvorenja Zavoda, 8. rujna 1895. godine, Marija Kozulić je ovako napisala: «Blago izvolite dakle, dobrostivi riječki građani, a osobito dobre gospođe, valjano promotriti veliko djelo, nadahnuto od Presvet. Srca Isusova na neizmjernu korist riječke mladeži». Zavod Presvetog Srca Isusova bio je smješten u dvjema zgradama. Prvu je zgradu Zavoda Marija Kozulić kupila, dogradila i otvorila 1895., a drugu u kojoj je danas smješten Dom, iz temelja gradila je i otvorila 22. rujna 1907. godine.
Zavod je od 1910. izdavao godišnjak Almanacco Charitas, a prihodi su išli u korist Zavoda. Časopis se zvao Charitas jer je sav život i djelo Marije Kozulić bio caritas – ljubav. U Zavodu su sestre odgojile brojnu djecu do iza Drugoga svjetskog rata. Godine 1948. gradske su vlasti oduzele Zavod i u prvu su zgradu smjestili državni vrtić Darinke Drašćić, a u drugu zgradu useljena je Škola za medicinske sestre - primaljskog smjera «Marija Grbac», koja je tu ostala do 1982. godine. Te godine u zgradu je useljen Građevinski fakultet, a potom Uredi za šport i tehničku kulturu grada Rijeke.
Godine 2002. zgradu su gradske vlasti vratile Družbi koja ju je obnovila, te u njoj osnovala i otvorila školske godine 2006./2007. Ženski učenički dom Marije Krucifikse Kozulić s pravom javnosti. Odluku o osnivanju Doma donijela je Vrhovna uprava Družbe, sa sjedištem u Rijeci, Cvetkov trg 5. Dom je dakle samostalna srednjoškolska ustanova s pravom javnosti rada, koja svoju djelatnost obavlja sukladno važećim zakonima i propisima ustanova u Republici Hrvatskoj, te vlastitom pravu – Konstitucijama Družbe sestara Presvetog Srca Isusova i Statuta Doma.
Prilikom izrade plana i programa odgojno-obrazovnog rada u ustanovi za simbol Doma odabrano je i stavljeno s r c e, koje govori o načinu pristupa sestara odgajateljica: ljubavlju odgajati za zrelost i ljubav. Pod izborom djelovanja shvaćamo temeljni izbor odgojne metode, povezan s karizmatskim intuicijama preventivnog odgoja na humanističko-razvojnoj koncepciji.
Geslo Doma su riječi Marije Krucifikse Kozulić: «Nema uzvišenijeg posla od odgoja mladeži».
«Dan Doma» je blagdan Sv. Anđela Čuvara, 2. listopada, jer je u atriju spomenutog Zavoda uz statuu anđela čuvara stajao natpis: «Našao sam onoga koji me je spasio». I jer je istoga dana Marija Kozulić ušla u novicijat i time započela živjeti redovničkim životom.
Dom ima i svoju himnu – «Krucifiksa blaga mati», za koju je tekst napisala ravnateljica Doma, Mara s. Nikodema Stojak, a uglazbila je korisnica Doma Ester Filipas, učenica Prve riječke gimnazije i Glazbene škole u Rijeci.
Godišnji plan i program rada je temeljni dokument za cjelokupnu djelatnost Doma u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu, a osnovna zadaća sadržaja plana i programa je postići razvojne pomake, u općeljudskom, intelektualnom i duhovnom procesu rasta, razvoja i dozrijevanja učenica.


 
nedjelja, 04.12.2022. 23:24

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Kliče srce moje
u Gospodinu,

raste snaga moja
po Bogu mom. 
1 Sam 2, 1-8