Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

3. nedjelja kroz godinu
     

PRINT
 
Blagovjesnik siromaha i bolesnih
 
  Ton današnjoj liturgiji daje Isusov nastup u nazaretskoj sinagogi, nakon krštenja na Jordanu. "U sili Duha", odazivajući se Očevu poticaju da bude skromni Mesija poput Sluge Patnika, on se predstavlja svojim sumještanima u novom svjetlu: osjeća se "pomazanim", trajno osposobljenim i zaduženim da bude blagovjesnik siromaha i proglasitelj milosne godine Gospodnje svima koji su ugroženi.
  Za prvo čitanje imamo odlomak iz Knjige Nehemijine o ponovnom prihvaćanju Zakona od strane jeruzalemskih stanovnika. Dok Ezra čita Zakon, narod pažljivo sluša, odgovara s "Amen" u znak prihvaćanja, kaje se za odstupanje od Zakona i slavi blagdan obilnim jelom i dijeljenjem onima koji nemaju ništa za tu zgodu. Nehemija je ovdje slika Isusa koji u svjetlu svete knjige Židova najavljuje Nazarećanima novo razdoblje svoga djelovanja, svoju novu zadaću. Za drugo čitanje imamo odlomak iz 1 Kor 12 o krštenicima kao jednom tijelu u kojem pojedini udovi mogu i trebaju pomagati drugima.
  U zbornoj molitvi predvoditelj slavlja ističe prošnju Bogu da ravna našim životom kako bismo vršili njegovu volju i u ime njegova ljubljenog Sina obilovali dobrim djelima. U današnjoj misi s Isusom osluškujemo Pismo da bismo vršili u svojim prilikama volju Božju te s njime donosili životnu radost siromasima i svima koji trebaju našu pomoć.
 
Čitahu iz knjige Božjeg zakona i razlagahu (Neh 8, 2-10)
 
  Knjiga Ezrina i Knjiga Nehemijina prikazuju vjersku i nacionalnu obnovu među Židovima Palestine između god. 445. i 398. pr. Kr. Nehemija je podigao jeruzalemske zidove i uredio pitanje mješovitih brakova. Ezra je bio tajnik za židovska pitanja na perzijskom dvoru te je u Jeruzalemu proglasio židovski Zakon kao podlogu za građansko i vjerničko življenje u sastavu perzijske carevine.
  Naš današnji odlomak sadrži Ezrin službeni proglas Zakona narodu u Jeruzalemu. On je iz Perzije donio novi primjerak tog Zakona i vjerojatno se radilo o posljednjoj redakciji Petoknjižja koje na posebnoj svečanosti biva pročitano, protumačeno i prihvaćeno za svetu knjigu od koje se živi.
  Svečanost se događa prvog dana sedmog mjeseca, a u tom se mjesecu slavio blagdan Sjenica (Lev 23, 34). Ovo nije liturgija subotnjeg čitanja ili hramsko bogoslužje, nego posebna svečanost proglasa Zakona koja se događa pred "Vodenim vratima" unutar gradskih zidina. Skup traje od jutra do podneva i prisustvuju mu muškarci, žene te "svi koji su mogli razumjeti" što se čita i tumači. Ezra je morao odabrati važnije odlomke te ih tumačio "da na rod može razumjeti što se čita". To je svojstveno za židovsko i kršćansko okupljanje u liturgiji: na početku se čitaju odlomci iz svetih knjiga koje predvoditelj tumači, a zatim slijede molitve i eventualno žrtveni dio bogoslužja.
  "Sav narod plakaše slušajući riječi Zakona" povijesno se odnosi na mješovite ženidbe Židova sa strankinjama koje nisu mogle odgajati djecu u monoteističkoj religiji. Na odredbu Nehemije, koji je za to imao pristanak državne perzijske vlasti, Izraelci su morali otpustiti tuđinke i oženiti se vjernicima iz ovog naroda. Ovaj plač na dan svečanog čitanja je kajanje okupljenih sudionika za zajedničko i pojedinačno kršenje Zakona. Ezra ipak traži da svečanost ne prijeđe u pokorničko bogoslužje. Poziva na izvanjsku radost, "jer je radost Gospodnja vaša jakost!" Radost Gospodnja je prihvaćanje Božjih zapovijedi i spremnost na život u skladu sa savezničkim obavezama prema Bogu. U znak te radosti skupljeni vjernici trebaju od svog jela ponuditi onima "koji nemaju ništa spremljeno", koji su siromašni, a članovi su vjerničke zajednice. Izraelci su onog dana slušali stojeći u znak poštovanja i pažnje. Mi danas sjedimo kod prvog i drugog čitanja, a evanđelje slušamo stojeći. Time pokazujemo da evanđelje smatramo ključnim dijelom Biblije. Trebamo, međutim, sve što se u misi čita i moli pažljivo slušati.
 
Dušu krijepi, neuka uči, oči prosvjetljuje

  Psalam 19, iz kojeg je današnji pripjev i tekst vjerničkog razmišljanja povodom prvog čitanja, je hvalospjev Bogu Stvoritelju prirode i darovatelju Zakona. Budući da je Zakon objava, on sadrži volju Božju za vjerničko življenje i zato je savršen, pravedan, čist, neokaljan, istinit. Tko osluškuje poruku Božju sadržanu u Pismu, biva okrijepljen, poučen, prosvijetljen. Ovim psalmom ispovijedamo da je za nas riječ Gospodnja duh i život te da je Bog naša životna hrid, na koju se oslanjamo slušanjem i razmatranjem njegove riječi.
 
U jednom Duhu, svi smo u jedno tijelo kršteni (1 Kor 12, 12-30)

  Za drugo čitanje imamo nastavak prošlonedjeljnog odsjeka o karizmama među krštenicima. Mogućnost i dužnost međusobnog pomaganja u Crkvi Pavao izvodi iz krsne povezanosti s Kristom i sa svima krštenima. Služi se slikom o tijelu u kojem udovi ne mogu jedni bez drugih.
  U r. 13 ističe Apostol da smo svi kršteni u jedno tijelo snagom Duha pa u Crkvi nema podjele na privilegirane vjernike židovskog podrijetla i drugorazredne vjernike poganskog podrijetla (Židovi-Grci). U ono doba krštavali su se robovi i njihovi gospodari. Pred državom je rob i dalje ostajao rob, a gazda gospodar, ali unutar zajednice krštenih ta razlika treba nestati. Naše su župske zajednice pretežno sastavljene od pripadnika jedne narodnosti, ali ne bi  smjele biti zatvorene za vjernike drugog naroda i kulture.
  Formulacija r. 25 "da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge" odražava Pavlov strah pred precjenjivanjem određenih karizma i podcjenjivanjem "običnih" vjernika. Redak 26 sadrži nauku o solidarnosti zdravih i bolesnih, nezapaženih i utjecajnih u zajednici: u bolesnom bratu i sestri boluje sva Crkva, a uspjeh "slavljenih" obogaćuje svu zajednicu. Ovo znači da bolesnik može strpljivim podnošenjem patnje pridonositi napretku cijele zajednice. Ovo također znači da su pastoralni, misionarski i duhovni uspjesi pojedinaca plod zalaganja cijele zajednice krštenih.
  Vrhunac odlomka je u r. 27: "Vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi!" Tu se Pavao poziva na krsnu formulu "biti kršten na Krista - baptisthenai eis Hriston." Tko je kršten na Krista, povezan je s njime u jedno tijelo. A tko se krštenjem veže na Krista, tko dopušta da bude uronjen u Krista, biva povezan s ostalim krštenicima te postaje tako blizak i potreban drugome kao što je jedan ud tijela potreban drugome. Na kraju odlomak donosi popis karizma. Značajno je da su na prvom mjestu apostoli, proroci, učitelji koji zvuče kao ustaljeni služitelji zajednice. Zatim slijede ostali karizmatičari. Među njih spada i "dar zbrinjavanja" (r. 28), koji je u Rim 12, 7-8 razdijeljen na "služenje, bodrenje, dijeljenje, iskazivanje milosrđa". Gdjegod postoje kršćani - već od Pavlova vremena - postoji i kršćanski karitas. Ovo nije samo konstatacija nego i zadatak.
 
On me posla blagovjesnikom biti siromasima (Lk 1, 1-4; 4, 14-21)

  Obnovljena liturgija stavlja danas pred nas Lukin predgovor i prvi dio Isusove nastupne propovijedi u nazaretskoj sinagogi. Između tih dvaju odlomaka postoji razmak cijelih triju poglavlja trećeg evanđelja. Iz predgovora uočavamo svrhu Lukina i ostalih evanđelja: ona nisu životopis Isusov, nego svjesni izbor iz propovjedničke građe o Isusu namijenjen povijesnoj zajednici pojedinog evanđeliste. Luka priznaje da su prije njega postojali "očevici i sluge Riječi" koji su Lukinoj generaciji krštenika "predali događaje koji se ispuniše među nama". Među nama je zajednica vjernika. Ona je primila od Dvanaestorice i njihovih suradnika propovjedničku građu o Isusu. Luka ju je "pomno ispitao" te odlučio za Teofila i druge krštenike grčkog podrijetla napisati "po redu" svoje evanđelje. To nije strogo kronološki raspored događaja Isusova života, nego "red" prikladan da se povijesni čitaoci "osvjedoče o pouzdanosti svega u čemu su poučeni." U skladu s kulturom i duhovnim potrebama krštenih Grka - smatra se da je Luka pisao po svoj prilici u Korintu treće evanđelje donosi izbor iz Isusovih djela i riječi da naslovnici bolje upoznaju i dublje prihvate krsnu vjeru.
  U svjetlu tog predgovora valja promatrati i Isusov nastup u mjestu "gdje bijaše othranjen". Do krštenja, on je bio građanin Nazareta koji je svojim radom izdržavao sebe i majku. Danas počinje nešto novo i predstavlja svojim sugrađanima svoju novu zadaću.
  Za Luku je važno što Isus "po svom običaju uđe na dan subotnji u sinagogu te stane čitati". Ovo znači da je Isus u djetinjstvu, mladosti i zrelim godinama redovno dolazio u sinagogu, s ostalim ljudima slušao čitanje Zakona, Proroka i Spisa (ovo je židovski naziv za tri vrste spisa od kojih se sastoji Stari zavjet), pratio izlaganje ili sam izlagao pročitane odlomke i pjevao psalme. Ovo također znači da je Isus u svjetlu SZ gledao svoju ljudsku, vjerničku i mesijansku zadaću. Zato zajednica Isusovih sljedbenika uzima za kanonske i svete sve knjige Starog zavjeta.
  Isus je u Izaijinoj knjizi pronašao i pročitao ispovijest starozavjetnog proroka iz vremena obnove nakon povratka iz sužanjstva. U proročkim spisima SZ susrećemo književnu vrstu "ispovijest o proročkom zvanju". Proroci su to nerado davali za javnost, jer se radilo o intimnom unutarnjem doživljaju. Govorili su o svom zvanju uglavnom onda kad su im slušatelji osporavali da govore zaista Božju poruku. Ovaj starozavjetni prorok osjećao se pomazanim od Duha Jahvina za proročku službu. To znači potaknutim, ohrabrenim, vođenim i kvalificiranim od Duha. Svoju specifičnu zadaću vidio je u djelovanju među siromasima, obeshrabrenima i žalosnim povratnicima u Jeruzalemu i okolici (usp. Iz 61, 1-11; Isus u današnjem evanđelju navodi samo početak njegove ispovijesti).
  Za Luku su prilikom ovog Isusova nastupa važni siromasi, slijepi, sužnji, potlačeni. On u svom evanđelju pokazuje Isusa kao prijatelja siromaha i bolesnika. U njegovu evanđelju Matejevih "osam blaženstava" pretvoreno je u četiri "blago" i četiri "jao". Najvažniji je prvi "blago" i prvi "jao": "Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!... Ali jao vama, bogataši, imate utjehu svoju!" (6, 20-24). Na kraju današnjeg odlomka Isus kaže: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima!" Time najavljuje prijelaz na mesijansko djelovanje. Odsada će biti putujući prorok i učitelj vjere koji posebnu pažnju posvećuje siromasima, bolesnim, rubnim - u znak da je nastupilo Božje kraljevstvo. On je kod krštenja dobio Očev znak da treba biti skromni Mesija koji ne lomi napuknute trske i ne gasi stijenja što tek tinja. Sada najavljuje da to svakako i kani biti. Svoje djelovanje među siromasima on zove evanđeljem, to jest naviještanjem i uprisutnjivanjem Božje dobrote.
Ovakav Isus potiče nas da s njime cijenimo Stari zavjet kao riječ Božju te da u svjetlu Pisma obavljamo svoj ljudski i vjernički poziv.
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 05:37

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145