Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Druga nedjelja po Božiću     

PRINT
  Riječ tijelom postade i nastani se među nama

 
Ove nedjelje za evanđelje imamo Ivanov proslov koji smo imali na dnevnoj misi Božića. Unatoč romantičnosti Lukina izvještaja o rođenju Sina Marijina u Betlehemu u vrijeme rimskog cara Augusta, ovo je središnje evanđelje božićnog vremena: “U početku bijaše Riječ… I Riječ tijelom postade i nastani se među nama, i vidjesmo slavu njegovu”. Za “nastani se” u grčkom izvorniku stoji “udari šator, otpoče s nama dijeliti šatorsku egzistenciju”. Krist je solidaran sa svakom ljudskom osobom i s cijelim ljudskim rodom. To je srž božićnog otajstva.
 
Prvo čitanje (Sir 24,1-2.8-12)
 
Knjiga Sirahova je jedna od mudrosnih knjiga Staroga zavjeta kojom je nadahnuti pisac pomogao svojim sunarodnjacima, sljedbenicima vjere u Boga jedinoga, da se sučele s grčkom mudrošću, a da joj ne podlegnu. U ovom odlomku govori o Božjoj mudrosti koja se nastanila u narodu Božjem. Ta mudrost od vječnosti je pred Božjim šatorom, ali se u povijesti nastanila u svetom gradu te osobito u “zboru svetih” na kojem vjernici riječ Božju slušaju i Bogu hvalu iskazuju. Kršćansko čitanje Staroga zavjeta gleda u ovoj utjelovljenoj mudrosti sliku Krista kojega četvrto evanđelje posebno prikazuje kao Božju mudrost nastanjenu među ljudima.
 
Drugo čitanje (Ef 1,3-6.15-18)
 
Ovo je blagoslov Bogu za milost krsne posvećenosti u Kristu, snagom Duha. “Na hvalu svoje milosti” Bog nas čini posinjenom djecom u svome jedincatom Sinu. Apostol moli da svi krštenici steknu dar vjerničke mudrosti kako bi upoznali bogatstvo Božjeg poziva na vjeru.
 
Otpoče s nama dijeliti šatorsku egzistenciju (Iv 1,1-18)
 
Ovo evanđelje slušali smo na prvi dan Božića. Crkva nam ga u liturgiji još jednom proglašava u božićnom vremenu da zajedno uđemo u dubinu Ivanove poruke o Kristu koji je utjelovljena Riječ Božja. Proslov četvrtog evanđelja je himan o Logosu koji je od vječnosti bio s Bogom, a onda je postao ljudska osoba u jednoj židovskog obitelji u Palestini prvoga stoljeća. Krista kao Božju Riječ Ivan je tako prikazao da namjerno podsjeća na Mudrost Božju iz današnjeg prvog čitanja. Ta mudrost je svjetlo u tami, jer obasjava svakoga čovjeka te svima koji ga “upoznaju” na biblijski način, koji ga “primaju”, daje moć da postaju djeca Božja. Za božićnu liturgiju središte ovog himna je u izreci: “I Riječ tijelom postade i nastani se među nama, i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine” (r. 14). Naši prevoditelji prerekli su grčku riječ sarks (kojoj odgovara hebrejska basar) s “tijelo”, a hrvatska božićna pjesma zadržava starinski izraz “put” (“Primi pravu put čovjeka”). U biblijskom načinu izražavanja sav čovjek je “tijelo” ili “put” jer je ograničeno biće, stvorenje podložno i odgovorno Stvoritelju. Čovjek je “slabo tijelo” (Ps 145,21; Jr 17,5; Iz 40,5) jer su mu potrebni drugi da bi nakon rođenja preživio i razvio se u zrelu osobu. Čovjek kao tijelo ili “put” može biti zdrav ili bolestan, sretan ili bijedan, osjećati hladnoću ili toplinu, sučeljavati se s ljubavlju ili mržnjom, trpjeti nasilje i podleći smrti. Kad Ivan kaže da je božanska i vječna Riječ postala tijelom, hoće reći: vječni Sin Božji postao je slabo i ranjivo ljudsko biće, član jedne obitelji i ljudskog roda. Ta Riječ je Logos oduvijek prisutan kod Boga, ali je utjelovljenjem zauvijek prisutan među ljudima. On daje život i svjetlo, ljubav i uskrsnuće onima koji ga prihvaćaju. Ta je Riječ čovjekom postala, ne samo da je ljudi mogu susretati nego i da od utjelovljenog Logosa mogu čuti Božju poruku.
 
“Riječ tijelom postade i nastani se među nama!” Uočimo aorist nastani se (ne perfekt “i prebivala među nama” kao da je to u prošlosti otpočelo i završilo). Utjelovljeni Logos nastanio se među ljudima i neprestano ostaje s nama! U svom uskrslom i proslavljenom stanju nije napustio ljudsku “put”, i dalje ostaje jedan od nas. Ipak ovim nije prerečen sav sadržaj grčkog glagola skenoo koji doslovno znači “udariti šator, nastaniti se”. Duboki smisao življenja pod šatorom ili uošatorenja možemo vidjeti u starozavjetnim tekstovima. U Knjizi izlaska Bog naređuje Mojsiju da mu izgradi pomično svetište u obliku šatora u vrijeme hoda kroz pustinju (25,8-9). U tom Prebivalištu ili Šatoru saveza čuvale su se ploče saveza, i ono se prenosilo od postaje do postaje, jer je sav narod živio pod šatorima na prolazu iz egipatskog ropstva u obećanu zemlju. Kad je Salomon sagradio hram u Jeruzalemu, pobožni Izraelci zvali su taj hram Božjim prebivalištem ili Božjim šatorom (Ps 46,5; 68,6). U vrijeme nesigurnog življenja pod šatorima Bog dijeli sa svojim narodom šatorsku egzistenciju, a u vrijeme kuća po selima i gradovima Bog je prisutan u hramu, ali to prebivalište preko nadahnutih molitelja psalama zove svojim šatorom u znak bliskosti i savezničke vjernosti. U vremenu nakon sužanjstva Bog najavljuje da će opet boraviti u svom narodu (Zah 2,9-17).
 
Kad Ivan kaže da je Riječ Božja uzela ljudsko tijelo i nastanila se “među nama”, hoće reći je Isus Krist uprisutnjenje Boga u povijesnom svijetu. U Isusu i po Isusu, Bog uzima udjela u egzistenciji svake ljudske osobe. Isus nadomješta starozavjetni Šator Božji. Zato Ivan stavlja zgodu o izgonu trgovaca iz hramskog dvorišta odmah na početku Isusova javnog djelovanja (2,13-22). Tom prilikom Isus najavljuje da će u tri dana podići novi hram. On će biti mjesto i sredstvo Božje prisutnosti u svijetu; neće više biti potrebno ići u Jeruzalem da se doživi Božja prisutnost. Prema Knjizi otkrivenja, o svršetku će se vidljivo očitovati Božja prisutnost u svijetu, jer Krist ima udjela na Božjem ravnanju povijesti, on je Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak (Otk 21,3-8; 22,12-14).
 
Ivan kaže “Vidjesmo slavu njegovu!” Povijesni svjedoci, apostoli i njihovi suradnici svojim su očima vidjeli djela Isusova i čuli njegove riječi. Riječ Božja koja je postala krhki čovjek ušla je u jedan narod i u sav ljudski rod. Iako je sada na nebu, u stanju pashalne proslavljenosti, po njemu kao pravom čovjeku Bog je prisutan među ljudima. On je novi Šator Božje slave, vrhunsko i neopozivo očitovanje Božje ljubavi. Dogma o utjelovljenju Sina Božjega temelj je božićnog otajstva i središnja istina kršćanstva. Jer je Sin Božji postao jedan od nas ljudi, on ima udjela na našoj ljudskosti u svim njezinim aspektima: s nama gladuje i boluje, s nama seli i vraća se u napušteni dom, s nama se raduje i izručuje duh Ocu kad napuštamo zemaljsku egzistenciju. S nama je u svemu solidaran! To je temelj ljudskog dostojanstva prema kršćanskom učenju i vjerovanju o čovjeku.
 
Pitanja za tiho razmišljanje: 1) Ako je Sin Božji solidaran sa svakim čovjekom, vjerujem li da je bliz meni i mojoj obitelji? 2) Poštujem li ljudsko dostojanstvo svojih ukućana i drugih ljudi s kojima živim, radim, radujem se, patim i žalujem?
prof. dr. Mato Zovkić

 
nedjelja, 26.06.2022. 05:37

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145