Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

1. nedjelja došašća
     

PRINT

Približuje se vaše otkupljenje


Došašćem počinjemo novu liturgijsku godinu. Sjetimo se saborske nauke o smislu liturgijske godine: "Svake sedmice u dan što ga je nazvala Gospodnjim, Crkva slavi spomen Gospodnjeg uskrsnuća, koje uz to, zajedno s njegovom blaženom mukom, svetkuje i jednom u godini najvećim blagdanom Uskrsa. Tijekom pak godine Crkva razvija čitavo Kristovo otajstvo od utjelovljenja i rodenja do uzašašća... Slaveći tako otajstva otkupljenja, otvara vjernicima bogatstvo, kreposti i zasluge svojega Gospodina, da se tako ta otajstva na neki način u svako doba ponazočuju, kako bi vjernici mogli doći s njima u dodir i napuniti se milošću spasenja" (SC 102).
Tokom liturgijske godine slavimo otajstva spasenja, jednom dogođena i sada dostupna u uskrslom Kristu. U njima dobivamo udio združujući se jedni s drugima u svetim slavljima oko uskrslog Gospodina pod vodstvom zaređenih služitelja Crkve.
Došašće je vrijeme priprave na Isusov povijesni i eshatonski dolazak. Ovo očekivanje Isusova dvostrukog dolaska prisutno je u misnim molitvama od početka do kraja došašća. Tako na prvu nedjelju došašća predsjedatelj prosi u ime sabrane zajednice u zbornoj molitvi da Kristu idemo ususret "pravednim življenjem te nas, kad dođe, postavi sebi s desne". Slično u zbornoj molitvi večernje mise na Badnjak istaknuta je spremnost na radosno primanje Krista u božićnim blagdanima ali i molba "da ga bez straha ugledamo kao suca".
Liturgija prve nedjelje došašća više usmjerava pažnju sudionika na Isusov eshatonski dolazak nego na božićne blagdane. Za evanđelje imamo Lukinu verziju govora o propasti Jeruzalema i svršetku svijeta. Luka, više od Marka i Mateja, opaža da bi vjernici u vremenu odgođene paruzije mogli sustati. Tješi ih da je otkupljenje blizu i potiče na budnost usred zemaljskih životnih briga.


Gospodin je pravda naša, ne "moja" (Jr 33, 14-16)

Za prvo čitanje imamo dio iz Jeremijine knjige koji u širem odsjeku sadrži preradu mesijanskih proročanstava povijesnog Jeremije u vremenu obnove nakon povratka iz babilonskog sužanjstva (33, 14-26). Naš današnji odlomak je prerada Jeremijina proročanstva prilikom nastupa Sidkije. Babilonski kralj Nabukodonozor osvojio je 16. ožujka 597. pr. Kr. Jeruzalem, skinuo Jojakina s prijestolja, a "mjesto Jojakina postavio za kralja njegova strica Mataniju, ali mu je promijenio ime u Sidkija" (2 Kr 24,17). Hebrejski oblik ovog imena - Sidkijahu - znači "Moja pravda je Jahve". Razočaran lošom dotadašnjom upravom judejskih vladara, Jeremija je u Božje ime optužio pastire da rastjeruju narod Božji i najavio za budućnost idealnog vladara iz kuće Davidove. On će biti izdanak pravedni, Judeja i Izrael živjet će spokojno pod njegovom upravom pa će ga stanovnici ovih dviju zajednica jednog naroda Božjeg nazivati Jahveh sidkenu - Bog je naša pravda (Jer 23, 1-8). Očito da su povijesni slušatelji ove Jeremijine propovijedi razumjeli pod Davidovim izdankom novog vladara iz Davidove loze, koji će biti bolji od dotadašnjih. Po novom imenu "Jahve je pravda naša" on će biti sposoban da narod Božji okuplja u savezničku zajednicu onih kojima Bog garantira opstanak usred moćnih sila sa sjevera i s juga. Taj će vladar prvenstveno služiti zajednici. Na njemu će svi pripadnici naroda Božjeg doživljavati da je Bog zaštitnik svih, a ne prvenstveno vladarske kuće.
U vremenu obnove nakon povratka iz babilonskog sužanjstva, kad više nije bilo vladara iz Davidove loze, jedan prorok primijenio je povijesno proročanstvo Jeremije na situaciju zajednice koja se s mukom obnavlja. U njegovoj propovijedi značajno je što se Jeruzalem kao duhovno središte Božjeg naroda zove onako kako je kod Jeremije nazvan Izdanak iz roda Davidova: "I grad će se zvati: 'Gospodin - pravda naša'" (r. 16 današnjeg čitanja). To će se dogoditi "u one dane" (r. 15): zbunjeni povratnici ne vide idealnog vladara kojeg je najavio Jeremija, a prorok obnove najavljuje da će on nastupiti kad Bog htjedne, ne kad razočarani povratnici misle da im je najpotrebniji. Božja zaštita, koja će se vidljivo očitovati o nastupu idealnog Izdanka Davidova, već je zbilja u narodu Božjem. Bog je sada pravda naša.
Mi kršćani u ovom idealnom Izdanku Davidovu gledamo Mesiju koji je Krist Gospodin. On je trajni izraz Božje brige za vjerničku zajednicu i preko zajednice za pojedinca. Iz svoje utkanosti u Crkvu trebali bismo doživljavati da je Bog doista naša pravda u biblijskom smislu: bdije nad svojim svetim gradom.


Pripjevni psalam

Psalam 25, po književnoj vrsti, je individualna tužbalica, to jest nadahnuta pjesma pojedinca koji u nevolji zaziva Boga a zajednica njegovu pjesmu usvaja kao svoju. U hebrejskom izvorniku on je akrostih - svaki stih počinje novim slovom hebrejske abecede. U današnjem pripjevu psalmist uzdiže dušu Bogu, moli da upozna Božje putove i prosi snagu da hoda njegovim stazama. Njegovim riječima mi u liturgiji izražavamo vjeru da je Bog blizu te da spašava i onda kad nam se čini da ovako dalje ne ide.


Obilovali ljubavlju o Dolasku Kristovu (1 Sol 3, 12-4, 2)

Prva Solunjanima je poslanica zahvale Bogu za vjeru kršćana u gradu s većinskim poganskim stanovništvom i pouka vjernicima o Danu Gospodnjem ili drugom Isusovu dolasku. U današnjem odlomku imamo Pavlovu molitvu za povijesne naslovnike koja je nama danas pouka o aktivnom iščekivanju Gospodinova dolaska.
Apostol moli da vjernici rastu i obiluju ljubavlju jedni prema drugima i prema svima ljudima. Na početku poslanice zahvalio je Bogu što je njihova "vjera djelotvorna, ljubav zauzeta i nada postojana u Gospodinu našem Isusu Kristu pred Bogom i Ocem našim" (1, 3). U odsjeku prijelaza iz zahvale na dogmatsku pouku o paruziji on ističe da vjernici trebaju rasti u ljubavi unutar crkvene zajednice i prema onima vani. Riječ je, dakako, o aktivnoj ljubavi koja se sastoji u međusobnom podnošenju, prihvaćanju i usluživanju. Kad u r. 13 našeg odlomka moli da vjernička "srca budu besprijekorno sveta" za eshatonski nastup Krista, traži da se vjernici svojim ponašanjem razlikuju od poganskih sugrađana, da imaju hrabrosti biti drugačiji u onome što je sastavni dio njihova kršćanskog oslanjanja na Boga. Upozorava, nadalje, da su vjernici "primili" od misionara kako im se ponašati. Ovdje imamo najraniji novozavjetni spomen tradicije kao pouke koja u Crkvi teče od Apostola do naših dana.
Kao što misionarima vjera u Isusov drugi dolazak nije bila povod za prekid misionarskog naviještanja, tako ni vjernicima ne smije biti izlika za ustrašeno ponašanje koje bi kidalo mostove prema drugima u Crkvi i svijetu. Gospodin koji dolazi osposobljava nas i zadužuje da rastemo u ljubavi i svetosti.


Životne brige u svjetlu "onog Dana" (Lk 21, 25-36)

Evanđelje je završetak Isusova eshatološkog govora prema Luki. Iz nastanka evanđelja sjetimo se da su evanđelisti u eshatološki govor stavili gradu o razorenju Jeruzalema i o eshatonskom dolasku Sina čovječjeg na koncu povijesti da sudi žive i mrtve. Luka je više od Mateja i Marka svjestan razdoblja Crkve između uzašašća i paruzije. Zato u 21, 24 ima vlastitu rečenicu da će "Jeruzalem gaziti pogani dok se ne navrše vremena pogana". Nakon te napomene slijedi dio koji imamo za današnje evanđelje.
U prvom odlomku, recima 25 do 28, su apokaliptičke slike o znakovima koji prethode paruziji. Najava kozmičkih katastrofa kao što je zamračenje sunca, padanje zvijezda i pokretanje sila nebeskih je uobičajeno ruho književne vrste apokaliptike ili otkrivenja. Njime pisac želi pokazati da priroda prati Božje intervente u ljudsku povijest. Te se slike, dakako, ne trebaju uzimati doslovno. To najbolje vidimo iz Petrova govora na Duhove. Apostol ondje citira Joelovo proročanstvo o pomračenju sunca i pretvaranju mjeseca u krv, a iz Lukina opisa je očito da ništa od toga nije bilo na Duhove (usp. Dj 2, 17-21).
U apokaliptičke slike spada i "oblak" na kojem dolazi Sin čovječji. Sam izraz je iz apokaliptičkog dijela Danijelove knjige (Dan 7, 13-14) gdje nadahnuti pisac progonjenim sunarodnjacima u vrijeme Antioha Epifana (oko 167-164. pr. Kr.) poručuje neka izduraju još malo, jer Bog samo što nije intervenirao u prilog svome narodu.
Kršćane koji povijest svijeta doživljavaju apokaliptički Isus po Luki bodri: "Uspravite se i podignite glave, jer se približuje vaše otkupljenje" (r. 28). To je poziv na razvedravanje uslijed povijesnih događaja jer je blizu Božji spasotvorni zahvat. "Otkupljenje" se spominje samo ovdje u evanđeljima, dok Pavao u svojim poslanicama donosi taj izraz sedam puta. Sadržaj "otkupljenja" ne smijemo gledati kao nešto slično ondašnjem otkupljivanju robova za novac. To je Božji intervent, sličan velikim Božjim zahvatima u prilog savezničkom narodu u SZ. Otkupljenje je blizu, što znači da Bog djeluje u ljudskoj povijesti.
Drugi dio današnjeg odlomka je poziv na budnost. Ono što bi moglo vjernike duhovno uspavati su proždrljivost, pijanstvo i životne brige. Proždrljivost i pijanstvo su mane koje čovjek može izbjeći, ali od životnih briga ne može pobjeći. Ovaj redak je vlastiti Luki. Slično je u tumačenju parabole o sijaču za zrno koje pada u trnje Luka rastumačio da su to "oni koji poslušaju, ali poneseni brigama, bogatstvom i nasladama života, uguše se i ne dorode roda" (Lk 8, 14). "Poneseni brigama!... Pazite da vam srca ne otežaju u životnim brigama!" Ovdje vidimo Lukinu svijest da Bog za Isusove sljedbenike ne stvara neki drugi, romantični i bezbrižni svijet. Zove ih na vjeru iz konkretnog svijeta i ostavlja ih u svijetu punom briga za kruh svagdašnji, za školovanje djece, za krov nad glavom, za bolesne ukućane i sumještane. Pritisnut takvim zakonitim i opravdanim brigama vjernik bi mogao zaboraviti da ide ususret Gospodinu koji dolazi u "onaj Dan".
Današnje evanđelje završava pozivom na stalnu molitvu u kojoj produbljujemo svijest ovisnosti o Bogu i tražimo snagu za ispravno obavljanje svojih zemaljskih obaveza. Naše uključivanje u nedjeljnu euharistiju najizvrsnija je molitva koja nas osposobljava da stanemo pred Sina čovječjeg bilo o završetku osobnog zemaljskog putovanja bilo "u onaj Dan".
Jedan od triju zaziva koji kličemo nakon pretvorbe u obnovljenoj liturgiji glasi: "Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo!" To je ispovijest vjere kojom sebi posvješćujemo što zajedno činimo svakom misom. Nastojmo ove nedjelje i cijelog došašća taj usklik svjesno recitirati i osobno prihvaćati. Došašće je radosni hod ususret Gospodinu koji dolazi. Njegovo je otkupljenje već sada blizu, ali će se u punini očitovati "u onaj Dan". Znademo li povezivati iščekivanje Gospodina s vršenjem svojih ljudskih i zemaljskih obaveza?

prof. dr. Mato Zovkić


 
nedjelja, 26.06.2022. 03:10

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:


Nek te, Gospodine,
slave sva djela tvoja
i tvoji sveti
nek te blagoslivlju!
Ps 145