Družba SCJ


 
 

Službenica Božja
Majka Marija
Krucifiksa Kozulić


 
Daj mi mjesto, o moj Isuse, u svom Srcu, tu želim odmor svoj. * U zajedništvu je snaga. * Ljubav je jedino sredstvo kojim se sprječava zlo, a potiče dobro. * Jedno djelo ljubavi veće je od osvajanja kraljevstava.

 
 


MOLITVA

Gospodine Bože,
Ti si odabrao
Majku Mariju
Krucifiksu Kozulić
da širi ljubav Tvoga
božanskog Srca
među malenima
i najpotrebnijima.
Proslavi svoju Službenicu
čašću oltara
da nam bude primjer
i zagovornica
na našem životnom putu
i radu za rast
Tvoga kraljevstva na zemlji.

Ponizno Te molim
da mi po njezinu zagovoru
udijeliš milost
za koju Te sada
posebno molim ...

Po Kristu Gospodinu našem.
Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo,
Slava Ocu ...

Milosti primljene zagovorom
Majke Marije Krucifikse
javite na sljedeći kontakt.


PREGHIERA

Signore Gesù
Tu hai scelto
Madre Maria Crocifissa Cosulich
per dinfondere l'amore del Tuo Cuore divino
tra gli umili e i più bisognosi.
Glorifica la tua Serva con l'onore dell'altare
affinché Ella ci sia d' esempio
e interceda per noi nel nostro cammino
di vita e di lavoro
in modo che cresca il Tuo regno sulla terra.
Ti chiedo umilmente
per sua intercessione, la grazia per la quale
ti imploro in questo momento...
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Padre nostro, ...Per chi volesse comunicare le grazie ricevute
per intercessione della Serva di Dio Madre Maria Crocifissa, contatti e l'indirizzo:
Postulatura Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Croazia
Tel.++385/ 51/ 325-936;

e - mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


PRAYER

Lord God,
You chose
Mother Marija Krucifiksa Kozulić
to spread the love of Thy Divine Heart
among the smallest and the most needy.
Celebrate Thy Servant with the honor of the altar
to become an example and the intercessor
on our journey through life and work
for the growth of Thy Kingdom on earth.

I humbly ask Thee to obtain me the grace
through her intercession
for which I now plead ...
Through Christ, our Lord. Amen.

Our Father...For graces obtained through the intercession of Mother Marija Krucifiksa
contact the address:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel.: 00385/ 051/ 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


GEBET

Gott,
Du hast Mutter Marija Krucifiksa Kozulić auserwählt,
die Liebe Deines göttlichen Herzens
unter einfachen Leuten und Bedürftigen zu verbreiten.
Wir bitten Dich,
Deine Dienerin zur Ehre der Altäre zu erheben,
damit sie auf unserem Lebensweg und bei der Arbeit
unser Vorbild und unsere Fürsprecherin wird,
damit Dein Reich auf Erden wachsen kann.

Ich bitte Dich demütig,
durch ihre Fürsprache diese meine besondere Bitte zu erhören…
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser…Gnadenerweise, die der Fürsprache Mutter Marija Krucifiksa zugesprochen werden, bitte berichten an:
Postulatura Službenice Božje Majke Marije Krucifkse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 Rijeka, Croatia
Telefon: 00385/051/325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


MODLITWA

Panie Boże,
Ty wybrałeś Matkę Krucyfiksę Kozulić,
aby szerzyła miłość Twojego Boskiego Serca
między maluczkimi i najbardziej potrzebującymi.
Wynieś swoją Służbenicę na ołtarze,
aby była dla nas przykładem i orędowniczką
na naszej drodze życiowej
i pracy nad szerzeniem Twojego Królestwa na Ziemi.
Pokornie Cię proszę abyś wysluchał mojej modlitwy
i za Jej wstawiennictwem udzielił mi łaski o którą proszę.

W Chrystusie, Panu Naszemu. Amen
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Sława Ojcu…O otrzymanych łaskach,dzięki wstawiennictwu Matki Marii Krucyfiksy,
prosimy zawiadomić siostry na adres:
Postulatura Službenica Božja Majka Marija Krucifksa Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka Chorwacja
Tel.00385/51/325 936,

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


ORACIÓN

Señor,
Tú elegiste a la Madre María Crucificada Cosulich
para propagar el amor de tu Corazón Divino
entre los pequeños y más necesitados.
Concede a tu Sierva el honor del altar
para que sea ejemplo e intercesora en nuestra vida y trabajo,
para el crecimiento de tu Reino en la tierra.
Humildemente te pido
que me concedas, por su intercesión,
la gracia que especialmente te suplico...
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro...Esta oración se puede rezar todos los días, especialmente como triduo o novena.
Las gracias recibidas por intercesión de la sierva de Dios la Madre María Crucificada
pueden ser notificadas a la siguiente dirección:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Ul. Pomerio 17, 51000 Rijeka, Hrvatska/Croacia
Tel. 00385 (51) 325-936;

e-mail: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@yahoo.it

 


IMA ISTEN SZOLGÁLÓJA MARIJA KRUCIFIXA KOZULIĆ ANYA BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT

Urunk, Istenünk,
Te kiválasztottad Marija Krucifixa Kozulić Anyát
hogy Jézus Szentséges Szíve szeretetét terjessze
a kicsinyek è szükséget szenvedők között.
Emeld Szolgálódat az oltár dicsőségére,
hogy példaképünk és közbenjárónk legyen
életünk és tevékenységünk útján
Országod növekedésére itt a földön.
Alázatosan kérlek, hogy közbenjárására
add meg nekem azt a különleges kegyelmet,
amiért hozzád könyörgök…
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.Az Isten Szolgálója Marija Krucifixa Anya közbenjárására kapott kegyelmet, jelezze az alábbi címre:
Postulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić
Pomerio 17, 51 000 RIJEKA (Hrvatska)
Tel 00385 (51) 325-936; fax.: (51) 325-926

e-adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com
dobroslavam@hayoo.it

 

 
 
 
 

Webmail pristup @sestre-scj.hr

Email
Password 

Misije – donositi Božje kraljevstvo u ljudska srca     

PRINT

  Sestre Presv. Srca Isusova i brojni štovatelji službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić okupili su se na blagdan Gospe Snježne 5. kolovoza u samostanskom parku na Pomeriju u Rijeci na godišnjem zahvalnom slavlju Gospi Lurdskoj za čudesno ozdravljenje Riječke Majke, a i kako bi Gospodinu zahvalili za dar slobodne domovine te ujedinjeni u molitvi krunice i sv. mise molili za branitelje, bolesnike te sve misijske potrebe Crkve.
  Na početku euharistijskoga slavlja predvoditelja don Borisa Dabu, misionara u Zambiji, svećenike u koncelebraciji i okupljene vjernike, pozdravila je s. Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica Družbe i postulatorica kauze za proglašenje blaženom službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić. „Crkva je u svojoj biti misionarska. Isus je rekao svojim apostolima, a i svima nama: 'Idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje svemu stvorenju'. Svi smo pozvani biti misionarima u svojim sredinama. Neke osobito Bog izabire da naviještaju onkraj svijeta njegovu Radosnu vijest. Radosni smo što je danas među nama don Boris Dabo koji je 36 godina u misijama u Zambiji i ondje naviješta evanđelje svjedočeći svojim djelima i molitvom. Molimo danas i za njega“, potaknula je okupljene s. Dobroslava.
  U svojoj propovijedi don Boris je govorio o mnogoznačnosti 5. kolovoza kada se spominjemo Blažene Djevice Marije – Gospe Snježne, čudesnog ozdravljenja službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić, Dana domovinske zahvalnosti i Dana branitelja te podijelio iskustvo svoga misijskoga djelovanja u Zambiji.
  Prisjećajući se zapisa iz 1911. godine kad je izgrađena zavjetna špilja Gospe Lurdske, don Boris je podsjetio na život Riječke Majke, njezinu pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji te ljubav prema siromasima. Marija Krucifiksa Kozulić živjela je za druge, žrtvovala se do iscrpljenosti. I za nju se može reći da je živjela misijske vrednote. Donosila je Božje kraljevstvo među one s kojima je živjela. U njezinu životu i radu bila je vidljiva i ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. Svako mjesto ljudskoga života mogu biti misije, jer se u svako srce i u svaki ljudski odnos može donositi Kristovo kraljevstvo. Iako nije otišla daleko u misije, don Boris je istaknuo kako je Marija Krucifiksa Kozulić bila pozvana pronositi Božje kraljevstvo gradom Rijekom i okolicom te onamo kamo ju je Božja providnost vodila. Bila je prepoznatljiva kao Riječka Majka, majka riječkih siromaha. Osobito se brinula za djecu i za njihovo školovanje. Marija Krucifiksa Kozulić bila ja misionarka svoje sredine, misionarka ljubavi Kristova Srca. Njezina karizma i danas živi u djelovanju sestara koje rade s djecom i mladima, školuju ih i pripremaju za život.
  Don Boris je progovorio i o svom misijskom radu u Zambiji, o brizi za siromahe te o teškim životnim prilikama domaćeg stanovništva, osobito djece kojoj je potrebno omogućiti školovanje. Misijske postaje Njoko, Nawinda i Maziba u kojima djeluje don Boris žele biti oaze molitve, evangelizacije te otvorene za sve potrebe ljudi. Crkva u ovim krajevima neprestano raste i po novim brojnim krštenjima djece i odraslih.
  U misijskim sredinama uvijek se javljaju novi izazovi na koje je potrebno djelatno odgovoriti, u svoje vrijeme je to činila i Marija Krucifiksa Kozulić u gradu Rijeci, a danas nas Crkva potiče da treba odgovoriti na potrebe ljudi u drugim krajevima svijeta. Trenutno je u tijeku akcija za gradnju učeničkog doma u misijskoj postaji Nawindi kako bi djeca mogla imati prikladan smještaj te uvjete za odgoj i školovanje. Uz intelektualno napredovanje djece itekako je važan i njihov odgoj u kršćanskim vrednotama. Iako već postoji razvijen sustav školarina ili kumstava, don Boris je potaknuo vjernike da je potrebno i ubuduće pomagati školovanje djece i mladih.
  Poslije misnoga slavlja vjernici su u procesiji s upaljenim svijećama marijanskim pjesama pozdravili Gospu Lurdsku, a ispred njezine špilje posvetnu molitvu, koju je molila službenica Božja Majka Marija Krucifiksa Kozulić, izmolio je predvoditelj misnoga slavlja don Boris Dabo.


 

 


 
četvrtak, 23.01.2020. 17:19

 
 

 Riječ Svetoga Oca

 

 
 

Jubilej milosrđa

 

 
 

BOŽJA RIJEČ
DANAS ZA TEBEPonavljaj danas često
i živi ovu Božju riječ:

Ta Bogu je sve moguće!
Mk 10, 17-27